Raport de practică de producție la S.A. „Moldovahidromaș” - ID:02939 - Volum 40 pagini

Introducere ..........................................................................3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii.............5

1.1. Descrierea întreprinderii......................................................5

1.2. Analiza organizatorico-juridică..............................................6

1.3. Organizarea activităţii întreprinderii......................................8

 

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii........................12

2.1. Analiza structurii manageriale. Descrierea echipei manageriale........12

2.2. Sistemul de control al calității producției.........................................14

2.3. Analiza produselor și serviciilor întreprinderii ………………………………………17

 

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii...................19

3.1. Funcţiunea de personal........................................................19

3.2. Funcţia de planificare..…………………………………………………………………20

3.3. Diagnosticul comercial şi marketing……………………………………………21

3.4. Funcţiunea economico-financiară..........................................23

 

Concluzie...................................................................................36

Teza de an - Particularitatile contabilitatii mijloacelor de transport - ID:02706 - Volum 37 pagini

Introducere………2

1. Conținutul economic al mijloacelor de transport, recunoașterea și evaluarea acestora…….…....3
2. Perfectarea documentară și contabilitatea mișcării mijloacelor de transport (intrări și ieșiri).......7
3. Modul de calculare și contabilizare a amortizării mijloacelor de transport………………….....18
4. Perfectarea documentelor și contabilizarea costurilor de exploatare a mijloacelor de transport (carburanți, anvelope, acumulatoare, defecții tehnice și reparații)………23
5. Inventarierea mijloacelor de transport și prezentarea informațiilor privind acestea în situațiile financiare………30


Încheiere…………………………………………………………………………………………..35
Bibliografia
…………………………………………………………………………………….....36
Anexe
……………………………………………………………………………………………...37

Teza de master - Analiza proceselor de logistica si transport la S.A. Franzeluta - ID:05030 - Volum 106 pagini

Capitolul I Compartimentul de descriere a domeniului de activitate. 2
1.1.Tehnologia de producere. 2
1.2. Materia prima. 16
1.3. Produsele finite. 22
1.4. Politica de logistica si transport la destinatie. 27
 
Capitolul II Compartimentul de descriere a procesului de logistica. 31
2.1 Aspecte generale privind procesul de logistica. 31
2.2. Descrierea procesului de logistica la intreprinderea de panificatie. 33
2.3. Sistemul de depozitare si intervalele de asigurari 39
2.4. Activitatea de logistica la întreprindere. 49
2.4.1. Logistica materiei prime. 49
2.4.2. Logistica produselor finite. 51
 
Capitolul III Compartimentul de descriere a procesului de transport 56
3.1. Structura parcului si politica de transportare. 56
3.2. Planul de transport al materiei prime. 60
3.3. Planul de transport a materiei finite. 62
3.4. Organizarea procesului de transport a materiei prime si produselor finite. 72
3.5. Elaborarea graficilor de achizitie cu materie prima. 78
 
Capitolul IV Compartimentul de analiza economica a proceselor de logistica si transport 85
4.1. Costurile de achizitie a materiei prime. 85
4.2. Costurile de depozitare si pastrare a materiei prime. 89
4.3. Impactul sistemului de producere si transportare in procesul de realizare a produselor finite. 93
 
Bibliografie: 104
Anexe  106

Teza de doctor - Evoluția orașelor mici și mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice - ID:02336 - Volum 225 pagini

LISTA ABREVIERILOR    5
ADNOTĂRI (română, rusă, engleză)     6
INTRODUCERE........9
 
1. DEFINIŢII ŞI CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII....16
1.1. Definiţii şi teorii de individualizare a oraşului..........16
1.2. Criterii de clasificare ale oraşelor...........................21
1.3. Evoluţia studiilor referitoare la aşezările urbane......32
1.4. Concluzii la capitolul 1...........................................43

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE………………………44
2.1. Metodele de studiu................................................44
2.2. Materiale de cercetare...........................................48
2.3. Concluzii la capitolul 2...........................................52

3. ROLUL FACTORULUI NATURAL ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII......53
3.1. Poziţia geografică a localităţilor mici urbane ......53
3.2. Relieful şi substanţele minerale utile..................56
3.3. Fondul funciar ale aşezărilor urbane mici şi mijlocii......61
3.4. Problemele ecologice ale aşezărilor urbane mici..........68
3.5. Concluzii la capitolul 3...............................................74

4. PARTICULARITĂŢILE GEODEMOGRAFICE ALE ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII.....75
4.1. Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii.........75
4.2. Evoluţia mişcării naturale...................................................84
4.3. Structura demografică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii........92
4.4. Structura etnică a populației urbane....................................104
4.5. Migraţia populaţiei urbane..................................................113
4.6. Concluzii la capitolul 4.......................................................121

5. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII.....123
5.1. Evoluţia reţelei de aşezări urbane......................................123
5.2. Influenţa factorului economic asupra dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii........129
5.3. Infrastructura oraşelor mici şi mijlocii..................................147
5.4. Rolul oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova în contextul dezvoltării regionale......161
5.5. Concluzii la capitolul 5........................................................174

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..................................176
BIBLIOGRAFIE..........................................................................179
ANEXE.....................................................................................193

Teza de master - Studierea istoriei localitatilor RM in clasa VII-VIII - ID:03133 - Volum 103 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE METODOLOGICE ALE EDUCAȚIEI ISTORICE PRIN INTERMEDIUL ISTORIEI LOCALE

1.1.Concepția didactică a educației istorice în Republica Moldova

1.2. Clasificarea metodelor didactice de instruire în predarea istoriei la elevi

1.3. Experiența internațională în predarea istoriei în școlile europene

1.4. Istoria locală - o modalitate importantă de colectare a informaţiei despre ţinutul natal

 

CAPITOLUL II. STUDIEREA ISTORIEI LOCALITĂȚILOR ÎN ȘCOLILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Studierea istoriei localităților Republicii Moldova

2.2. Istoricul dezvoltării rețelei de localități urbane în Republica Moldova

2.3. Importanța studierii istoriei localităților RM în școală

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Referat - Metode de instruire şi autoinstruire utilizate în activităţile didactice la obiectul istorie - ID:03132 - Volum 13 pagini

1. Consideraţii generale
2. Diversificarea metodologiei didactice la obiectul istorie
3. Amplificarea caracterului formativ al metodelor de predare
4. Clasificarea metodelor de instruire şi autoinstruire în predarea învăţarea istoriei
5. Modernizarea metodelor de instruire cu rol pasiv al elevului

5.1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor
5.2. Povestirea
5.3. Descrierea
5.4. Explicaţia
5.5. Prelegerea

Elaborarea cu succes a unei teze de master

Organizarea unei teze de master: In acest exercitiu veti invata moduri diferite de a structura o teza de master sau a unei teze de licenta. Vei invata cum sa alegi cea mai bună metodă de organizare e elaborarii pentru disertație sau teza de licenta.

 

Există patru mari tipuri de metode de organizare, numite moduri de argumentare, pentru o disertație sau teză:

  • Comparativa - două sau mai multe aspecte ale unui subiect sunt comparate
  • Discursivă - Subiectul este explicat și dezvoltat cu motive și exemple
  • Argumentativa – Studentul explică de ce un subiect merită mai multă atenție sau de ce ar trebui privit dintr-o perspectivă diferită
  • Cronologica - evoluții istorice într-un subiect sunt explicate sau explorate în ordine cronologică.

 

După ce ați decis în linii mari, care va fi subiectul tezei sau lucrarii de masterat, trebuie să alegeți focalizarea pentru subiectul și modurile de argumentare pe care le va adopta.

Exercițiu: Mai jos este o listă de titluri de disertație / teză. Pentru fiecare titlu, în primul rând decide care va fi subiectul și apoi discuta posibile moduri de argumentare.

a) O comparație între rolul caricaturii franceze și britanice în timpul revoluției franceze (1789-1795)
b) Textul și cititorul: Construcții de sens în texte publicitare
c) O realizare subevaluata: Contribuția omului invizibil Ralph Ellison la dezvoltarea de ficțiune afro-americana.
d) Orașul regenerat: O istorie comparativă a politicii de locuințe de după al doilea război mondial, în New York, Singapore și Londra.
e) O politică de neutralitate strictă? The Times, sclavia și războiul civil american.
f) O scriere renascentista de istorie: identitatea națională britanică la sfârșitul secolului al XVI-lea.

 

 

Vă rugăm să verificați site-ul nostru www.infoteze.comde mai multe ori. Noi adăugăm frecvent noi sfaturi cu privire la scrierea lucrărilor de diplomă!

Teza de master - Crearea unui sistem de plăți online - ID:02424 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE................................................................................................................7

 

1.NOȚIUNI TEORETICE ȘI ANALIZA SOLUȚIILOR EXISTENTE...........................................10

1.1.Analiza sistemelor de achitare online.......................................................................................10

1.1.1.Marketing online – oportunități și strategii...................................................................10

1.1.2.Republica Moldova printre liderii online-ului internațional..........................................11

1.1.3.Tipuri de monetizări online............................................................................................13

1.1.4.Platforme existente pe piața națională și internațională.................................................15

1.2.Prezentare sisteme de operare mobile............................................................................18

1.2.1.Conceptul „smarphone” și idea de SO...........................................................................18

1.2.2.Cele mai raspîndite SO mobile......................................................................................19

1.2.3.De ce Android ca platformă de dezvoltare....................................................................20

1.3.Tehnologii mobile avansate.............................................................................................22

1.3.1.Arhitectura Android și interfața de programare a aplicațiilor Google………………...22

1.3.2.Protocoale de comunicare client server.........................................................................25

1.3.3.Securizarea transferului de date.....................................................................................27

 

2.ASPECTE ANALITICE DE PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A SISTEMULUI.....................28

2.1.Limbaje de programare și tehnologii utilizate..........................................................................28

2.1.1.Limbajul OOP Java și Android SDK.............................................................................28

2.1.2.Standartele de comunicare REST..................................................................................30

2.1.3.Forme de reprezentare a datelor JSON și XML.............................................................31

2.1.4.Metode de stocare a datelor utilizînd SQLite și Shared Preferences.............................32

2.1.5.Mediulu de dezvoltare Android Studio – instalare și configurare.................................33

2.1.6.Concepte, activități și resurse ale unei aplicații Android.............................................34

2.2.Proiectarea și modelarea sistemului de plăți online..................................................................36

2.2.1.Cearea diagramelor SSD................................................................................................36

2.2.2.Crearea diagramelor de componente și desfășurare.......................................................39

2.3.Implementarea sistemului de plăți online.................................................................................41

2.3.1.Modelul arhitectural MVC.............................................................................................41

2.3.2.Aplicarea tehnologiei material design............................................................................42

2.3.3.Utilizarea design patterns și tehnici native Android......................................................44

 

3. ANALIZA REZULTATELOR ȘI TESTAREA PRODUSULUI SOFT.........................................46

3.1.Analiza sistemul elaborat................................................................................................46

3.1.1.Analiza diagramei cazurilor de utilizare………………………………………………46

3.1.2.iPayMd – soluție de saturașie a pieșei interne...............................................................53

3.1.3.Analiza tehnologiei Goole Cloud Messaging...............................................................54

3.2.Publicarea sistemului de plăți online............................................................................57

3.2.1.Respectarea politicilor de confidențialitate Google......................................................57

3.2.2.Publicarea aplicației pe platforma internațională Google Play.....................................59

3.3. Platforme de analiză și cercetare...............................................................................63

3.3.1.Utilizarea platformei de repozitorii Bitbucket. ............................................................63

3.3.2.Integrarea platformei de monitorizare Splunk Mint......................................................65

3.3.3.Analiza și corectarea bug-urilor apărute. ......................................................................67

3.4.Mentenanța proiectului pe durata lungă. ......................................................................69

3.4.1.Posibilitatea de Update în timp real. Screen de pe goole play.......................................69

3.4.2.Feedback-ul utilizatorului în perspectiva înbunătățirii calității.....................................70

 

CONCLUZII.....................................................................................................................72

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................73

ANEXE............................................................................................................................74

Teza de an - Factorii de succes în managementul S.C Izotec Group SRL - ID:02938 - Volum 21 pagini

Cap.I. Prezentarea societăţii comerciale „Izotec Group” S.R.L. 

Cap.II. Factorii de succes în managementul societăţii comerciale "Izotec Group” S.R.L. cu sediul în Piatra-Neamţ 

Cap.III.Concluzii 

 

Plan de concretizare a unuia dintre factorii de succes în managementul organizaţiei Izotec

Teza de master - Planificarea strategică – factor important al succesului în afaceri (pe exemplul Kvint-Plus SRL) - ID:02937 - Volum 87 pagini

Declаrаtiа 3

Intrоducere 4

 

CАPITОLUL I. CОNSIDERАȚII GENERАLE CU PRIVIRE LА PLАNIFICАREА STRАTEGICĂ ÎN CАDRUL ÎNTREPRINDERII 7

1.1.Definireа și rоlul plаnificării strаtegice 7

1.2. Elementele și etаpele de bаză аle plаnificării strаtegice 14

1.3. Experiențа internаțiоnаlă în prоblemele plаnificării strаtegice 21

 

CАPITОLUL II. DIАGNОSTICUL ECОNОMICО-FINАNCIАR CА SUPОRT EFICIENT АL PLАNIFICĂRII STRАTEGICE DE SUCCES ÎN CАDRUL ÎNTREPRINDERII "KVINT -PLUS” S.R.L. 26

2.1. Cаrаcteristicа generаlă аîntreprinderii Kvint-Plus S.R.L. 26

2.2. Аnаlizа ecоnоmicо-finаnciаră а întreprinderii Kvint-Plus S.R.L. 31

2.3. Аnаlizа prоcesului de plаnificаre strаtegică lа întreprindereа Kvint-Plus S.R.L. 43

 

CАPITОLUL III. ELАBОRАREА PLАNULUI STRАTEGIC DE SUCCES АL ÎNTREPRINDERII "KVINT-PLUS” S.R.L. 52

3.1. Influențа fаctоrilоr de succes аsuprа pоzițiоnării strаtegice reușite а întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 52

3.2. Recоmаndări pentru elаbоrаreа plаnului strаtegic de dezvоltаre а întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 60

3.3. Recоmаndări pentru implementаreа și mоnitоrizаreа plаnului strаtegic 68

3.4.Căi și mоdаlități de оptimizаre а prоcesului de plаnificаre strаtegică în cаdrul întreprinderii Kvint-PlusS.R.L 71

 

Cоncluzii 74

Bibliоgrаfie 78

Аnexe