Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Teza de licenta - Contabilitatea in unităţile de alimentaţie publică - ID:02162 - Volum 73 pagini

Introducere

Capitolul I. Bazele metodologice ale contabilității în entitătile de alimentatie publică

1.1.Delimitări conceptuale pivind contabilitatea în entitățile de alimentație publică
1.2. Aspecte generale ale polticilor contabile în entitățile de alimentație publică

Capitolul II. Contabilitatea în entitățile de alimentație publică
2.1 Aspecte aferente contabilității activelor în entitățile de alimentație publică
2.2. Contabilitatea capitalului propriu

Capitolul III. Contabilitatea operațiilor cu mărfuri în alimentația publică
3.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea cu mărfuri în alimentaţia publică
3.2. Documentarea şi contabilitatea materiei prime şi produselor în bucătărie
3.3.Contabilitatea vînzării mărfurilor şi produselor din unităţile alimentaţiei publice
3.4. Modul de desfăşurare a inventarierii produselor, mărfurilor şi contabilitatea diferenţelor constatate

Încheiere
Bibliografie

Teza de licenta - Contabilitatea şi repartizarea consumurilor indirecte de producţie - ID:02161 - Volum 56 pagini

Declaraţia pe propria răspundere…………3
Lista abrevierilor……………4
Introducere.............5

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA CONSUMURILOR INDIRECTE DE PRODUCŢIE..........9

1.1. Conţinutul economic, componenţa şi clasificarea consumurilor indirecte de producţie.........9
1.2. Modul de evaluare şi recunoaştere a consumurilor indirecte de producţie............................19

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA ŞI REPARTIZAREA CONSUMURILOR INDIRECTE DE PRODUCŢIE........24
2.1. Pefectarea documentară şi contabilitatea colectării consumurilor indirecte de producţie.....24
2.2. Modul de repartizare a consumurilor indirecte de producţie....................32
2.3. Direcţii de optimizare a consumurilor indirecte de producţie.................41

Concluzii............52
Bibliografie.........54
Anexe................56

Teza de licenta - Contabilitatea si analiza creantelor - ID:02160 - Volum 61 pagini

Introduere.......3

Capitolul I. Noţiuni privind creanţele. Contabilitatea creanţelor comerciale.........................3

1.1.Noţiuni generale, clasificarea şi modul de organizare a contăbilităţii creanţelor....................7
1.2.Contabilitatea creanţelor comerciale............19

Capitolul II. Contabilitatea creanţelor privind decontările cu bugetul, cu personalul şi altor creante..........30
2.1.Contabilitatea creanţelor aferente decontărilor cu bugetul şi cu personalul..........................30
2.2.Contabilitatea creanţelor privind veniturile calculate şi altor creanţe....................................42
2.3.Prezentarea informaţiilor privind creanţele în rapoartele financiare………………………..46

Capitolul III. Analiza creanţelor..............49
3.1.Aprecierea generă a mărimii şi evoluţiei creanţelor……………49
3.2.Analiza structurală a creanţelor………………51
3.3.Analiza rotaţiei creanţelor……………54

Încheiere...........56
Bibliografie…………59
Anexe................62

Teza de an - Contabilitatea creantelor la ,,Poligraf Impact’’ SRL - ID:02159 - Volum 34 pagini

Introducere…………3

Capitolul 1. Abordări teoretice privind creanţele comerciale……………6

1.1 Noţiuni generale şi clasificarea creanţelor comerciale…………6
1.2 Acte normative ce reglementează creanţele comerciale……………………11
1.3 Evaluarea şi recunoaşterea creanţelor comerciale…………………12

Capitolul 2. Contabilitatea creanţelor comerciale………………20
2.1 Contabilitatea creanţelor şi avansurilor acordate………………20
2.2 Contabilitatea creanţelor comerciale a întreprinderii…………25
2.3 Contabilitatea creanţelor comerciale compromise…………26

Concluzii şi recomandări……………30
Bibliografie…………32
Anexe……………34

Raport de practica la contabilitate ,,Tavirteh” SRL - ID:02158 - Volum 43 pagini

Introducere................................................................................................................................3

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii.........................................................................4
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale.....................................................................................5
Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung................................................................8
Tema 4. Contabilitatea arendei (leasingului) ...................................................................................12
Tema 5. Contabilitatea stocurilor......................................................................................................12
Tema 6. Contabilitatea creanţelor.....................................................................................................17
Tema 7. Contabilitatea mijloacelor băneşti......................................................................................20
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor...................................................................................................22
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu........................................................................................22
Tema 10. Contabilitatea datoriilor.....................................................................................................23
Tema 11. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor.......................................................................28
Tema 12. Contabilitatea veniturilor...................................................................................................41
Tema 13. Rapoartele financiare.........................................................................................................41

Încheiere......................................................................................................................................44
Anexe..........................................................................................................................................45

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul creditelor si imprumuturilor” la BC “Victoriabank” SA - ID:02157 - Volum 78 pagini

Introducere

Capitolul 1. Bazele metodologice ale contabilităţii creditelor şi împrumuturilor

1.1. Aspecte şi noţiuni generale aferente creditelor bancare şi a împrumuturilor
1.2. Problemele şi sarcinile contabilităţii creditelor şi a împrumuturilor

Capitolul 2. Contabilitatea şi auditul creditelor bancare la BC "Victoriabank” SA
2.1. Contabilitatea operaţiunilor privind acordarea şi rambursarea creditelor în cadrul BC "Victoriabank” SA
2.2. Contabilitatea veniturilor privind creditele bancare acordate de BC "Victoriabank” SA
2.3. Auditul creditelor bancare la BC "Victoriabank” SA

Capitolul 3. Contabilitatea şi auditul împrumuturilor la BC "Victoriabank” SA
3.1. Particularităţile contabilităţii împrumuturilor acordate de banca BC "Victoriabank” SA
3.2. Contabilitatea veniturilor privind împrumuturile
3.3. Auditul împrumuturilor acordate la BC "Victoriabank” SA
3.4. Reflectarea informaţiei privind creditele bancare şi a împrumuturilor în rapoartele financiare

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul cheltuielilor - ID:02156 - Volum 68 pagini

Introducere

Cap.I Bazele metodologiei ale contabilitatii si auditului cheltuielilor

1.1 Componenta, caracteristica si clasificarea cheltuieilor
1.2 Evaluarea si recunoasterea cheltuielilor
1.3 Auditul cheltuielilor

Cap.II Contabilitatea cheltuielilor
2.1 Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operationala
2.2 Contabilitatea cheltuielilor neoperationale
2.3 Contabilitatea altor cheltuieli

Cap.III Auditul chletuielilor
3.1 Planificarea auditului cheltuieilor
3.2 Exercitarea auditului cheltuielilor
3.3 Finisarea auditului cheltuielilor si prezentarea raportului privind cheltuielile

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Contabilitatea consumurilor si calculatia costului de productie - ID:02155 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE........4

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ALE COSTURILOR DE PRODUCŢIE................9

1.1. Noţiunea şi clasificarea costurilor de producţie...............9
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea costurilor..............17

CAPITOLUL II CONTABILITATEA COSTURILOR ŞI DETERMINAREA COSTULUI EFECTIV DE PRODUCŢIE LA ÎCP ,,Panifcoop''.......23
2.1. Contabilitatea costurilor directe de producţie........23
2.2. Contabilitatea costurilor indirecte şi modul de repartizare a acestora..........33
2.3. Calculaţia costurilor ca instrument al controlului de gestiune...........41

CAPITOLUL III CĂILE DE PERFECŢIONARE A CONTABILITĂŢII COSTURILOR DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL ÎCP ,,Panifcoop’’ ..........49
3.1. Perfecţionarea metodologiei contabilizării costurilor de producţie...........49
3.2. Perfecţionarea metodelor de calculaţie a costului de producţie la ÎCP,Panifcoop’’...................52

CONCLUZII......62
Bibliografie.. ..........64
ANEXE......65

Teza de licenta - Contabilitatea si analiza costurilor de productie - ID:02154 - Volum 52 pagini

Introducere.......2

Capitolul I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSUMURILE, CLASIFICAREA, CONSTATAREA ŞI EVALUAREA ACESTORA.........6

1.1 Caracteristica actelor normative privind contabilitatea costurilor şi calculaţia costului de producţie........6
1.2 Componenţa, constatarea, clasificarea şi evaluarea costurilor de producţie............16

Capitolul II .CONTABILITATEA ANALITICĂ ŞI SINTETICĂ A COSTURILOR DE PRODUCŢIE........24
2.1 Documentaţia şi contabilitatea costurilor directe de materiale..............24
2.2 Documentaţia şi contabilitatea costurilor directe privind retribuirea muncii..........28
2.3. Contabilitatea costurilor indirecte de producţie.........40

Capitolul III. ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCŢIE.......52
3.1 Analiza generală a consumurilor
3.2 Analiza consumurilor directe de materiale
3.3 Analiza consumurilor directe privind retribuirea muncii
3.4 Analiza consumurilor indirect de producție

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Raport privind stagiul practicii de producție și de licență la Orfonox SRL - ID:02153 - Volum 43 pagini

Introducere………3

Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii…………………5
Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale…………………………8
Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung…………11
Tema 4: Contabilitatea stocurilor……………………14
Tema 5: Contabilitatea creanţelor…………………17
Tema 6: Contabilitatea mijloacelor băneşti………21
Tema 7: Contabilitatea capitalului propriu……………25
Tema 8: Contabilitatea datoriilor………………………26
Tema 9: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor…………32
Tema 10: Contabilitatea veniturilor……………36
Tema 11: Rapoartele financiare………………….38

Încheiere………42
Anexe

Teza de an - Profesionalismul Managerului - Garantia Eficientei Firmei - ID:01607 - Volum 31 pagini

Introducere........3

Capitolul I. Consideraţii generale privind conceptul de manager.............4

1.1 Definirea managerului. Autoritatea şi responsabilitatea acestuia.........4
1.2 Tipologia managerilor din cadrul unităţilor economice.............8
1.3 Funcţia şi etica managerului astăzi...........12


Capitolul II. Creşterea eficacităţii muncii managerului şi alegerea stilului de conducere............17
2.1 Stilul de conducere şi eficienţa muncii managerilor........17
2.2 Factorii care generează şi influienţează stilurile de conducere..........22
2.3 Abordările folosite de manageri în studierea conducerii organizaţionale...........26


Încheiere.........30
Bibliografia.......31

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul datoriilor curente - ID:02152 - Volum 81 pagini

Introducere..........2

I. Generalități privind datoriile, contabilitatea și auditul entității economice...........5

1.1. Clasificarea datoriilor, sarcinile contabilității..............5
1.2. Evaluarea și recunoașterea datoriilor..............9

Capitolul II. Perfectarea documentelor și contabilitatea datoriilor curente..............13
2.1. Contabilitatea datoriilor financiare...............13
2.2. Contabilitatea datoriilor comerciale............19
2.3. Contabilitatea datoriilor calculate............24
2.4. Contabilitatea altor datorii.................40

Capitolul III. Auditul datoriilor............43
3.1. Planificarea auditului datoriilor...........43
3.2. Exercitarea auditului datoriilor............50
3.3. Emiterea raportului de audit...........55

Concluzii...........59
Bibliografie........61
Anexe..............63

Teza de licenta - Contabilitatea cheltuielilor la Moldindconbank SA - ID:02151 - Volum 72 pagini

Cererea pe propria răspundere………………2
Lista abrevierilor………………3
Lista tabelelor şi figurilor…………4
Introducerea………………5

Capitolul I : Politici contemporane privind contabilitatea cheltuielilor în instituţii bancare…………10

1.1 Conţinutul economic, rolul şi clasificarea cheltuielilor la bancă…………10
1.2 Principiile de evidenţă a cheltuielilor bancare……………16
1.3 Viziuni privind practica existentă a contabilităţii cheltuielilor la bancă…………24

Capitolul II : Contabilitatea cheltuielilor la bancă "Moldindconbank" SA……28
2.1 Contabilitatea cheltuielilor bancare aferente dobânzilor……………28
2.2 Contabilitatea cheltuielilor bancare neaferente dobânzilor…………33
2.3 Contabilitatea cheltuielilor privind impozitului pe venit…………39
2.4 Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor…………41

Capitolul III : Analiza cheltuielilor la "Moldindconbank" SA……………44
3.1 Analiza structurii cheltuielilor pe tipuri de activităţi în dinamică…………44
3.2 Analiza cheltuielilor activităţii operaţionale…………53
3.3 Analiza cheltuielilor activităţii neoperaţionale…………64

Concluzii şi recomandări………67
Bibliografie……………70
Anexe

Teza de masterat - Contabilitatea si auditul decontărilor cu bugetul - ID:02150 - Volum 80 pagini

Introducere…………2

Capitolul I Generalităţi privind contabilitatea şi auditul decontărilor cu bugetul…………....4

1.1 Tratamentul juridic, fiscal şi abordări teoretice privind contabilitatea decontărilor cu bugetul..4
1.2 Principii generale şi metode de recunoaşterea impozitelor şi taxelor……………8

Capitolul II. Managementul contabilităţii decontărilor cu bugetul…………26
2.1 Contabilitatea cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit şi a decontărilor aferente..26
2.2 Contabilitatea decontărilor aferente decontărilor privind TVA …………35
2.3 Organizarea contabilităţii decontărilor privind alte operaţii cu bugetul (administrare)………..43

Capitolul III Auditul decontărilor cu bugetul ………………54
3.1 Rolul auditului financiar al decontărilor cu bugetul …………54
3.2 Evaluarea riscului şi procedurile de testare selectivă aferentă auditului decontărilor cu bugetul……………58
3.3 Procedurile de obţinere a dovezilor de audit, perfectarea rezultatelor şi prezentarea concluziilor de audit aferente decontărilor cu bugetul ……….69

Concluzii şi recomandări ………………74
Bibliografie……76
Anexe……………80

Teza de masterat - Întocmirea și prezentarea situației fluxului de numerar - ID:02149 - Volum 74 pagini

Declarația privind propria răspundere
Lista abrevierilor
Lista tabelelor și lista figurilor
Introducere

Capitolul I: Aspecte teoretice privind situația fluxului de numerar

1.1 Caracteristica generală, cadrul legislativ și rolul fluxului de numerar
1.2 Concepții naționale și internaționale privind fluxul de numerar prezentat în situația financiară

Capitolul II: Întocmirea situației privind fluxul de numerar în variantă directă
2.1 Structura de detaliu și metodologia întocmirii situației fluxului de numerar în varianta directă
2.2 Aspecte particulare privind întocmirea și prezentarea situației a fluxului de numerar în cadrul entității “Neuron” SRL

Capitolul III: Întocmirea situației privind fluxul de numerar în variantă indirectă
3.1 Structura de detaliu și metodologia întocmirii situației fluxului de numerar în varianta indirectă
3.2 Previzionarea situației financiare privind fluxul de numerar conform metodei indirecte în cadrul entității “Neuron” SRL

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Modul de calcul si de contabilizare a TVA in cadrul entitatii economice - ID:02148 - Volum 65 pagini

Introducere..........3

Capitolul I. Concepte privind Taxa pe Valoare Adăugate........6

1.1 Apariţia şi evoluţia Taxei pe Valoare Adăugate.........6
1.2 Taxa pe Valoare Adăugate o parte importantă a veniturilor bugetare.........9

Capitolul II. Modul de calcul şi contabilitatea taxei pe valoarea adăugată..........17
2.1. Modul de calcul şi documentare a taxei pe valoarea adăugată...........17
2.2. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă procurărilor........25
2.3. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi servicii...............37

Capitolul III Completarea şi reflectarea taxei pe valoarea adăugată în dări de seamă......56
3.1 Întomirea şi prezentarea declaraţiei taxei pe valoarea adăugată.........56

Concluzii si recomandări.........59
Bibliografie........61
Anexe......64

Teza de licenta - Auditul datoriilor curente - ID:02147 - Volum 63 pagini

Introducere............2

I. Generalități privind datoriile, contabilitatea și auditul entității economice.........5

1.1. Clasificarea datoriilor, sarcinile contabilității.........5
1.2. Evaluarea și recunoașterea datoriilor............9

Capitolul II. Perfectarea documentelor și contabilitatea datoriilor curente...............13
2.1. Contabilitatea datoriilor financiare.................13
2.2. Contabilitatea datoriilor comerciale..............19
2.3. Contabilitatea datoriilor calculate.................24
2.4. Contabilitatea altor datorii...........40

Capitolul III. Auditul datoriilor............43
3.1. Planificarea auditului datoriilor.........43
3.2. Exercitarea auditului datoriilor.........50
3.3. Emiterea raportului de audit........55

Concluzii......59
Bibliografie.........61
Anexe.........63

Teza de licenta - Impactul politicii valutare asupra stabilitatii monedei nationale si contabilitatea in devize - ID:02146 - Volum 62 pagini

Introducere

Cap I Politica valutara a Bancii Nationale a Moldovei- instrument macrostabilizare pe piata monetara a RM

1.1 Esenta si rolul politicii valutare ca component a politicii monetare din RM;
1.2 Piata valutara in RM la etapa actuala –instrument si participanti;
1.3 Cadrul legislative a activitatii valutare in RM;

Cap II Contabilitatea operatiunilor in devize
2.1 Caracteristica generala a contabilitatii in devize si particularitatile acesteia in sistemul bancar national;
2.2 Contabilitatea operatiunilor valutare la conturile clientilor;
2.3 Contabilitatea operatiunilor valutare in punctele de schimb valutar;

Cap III Influenta Politicii valutare asupra monedei nationale
3.1 Clauzele si consecintele deprecierei monedei nationale in raport cu piata valutara;
3.2 Efectul de echilibru intre politica valutara si stabilitatea leului moldovenesc

Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Contabiliatea datoriilor calcultate - ID:02145 - Volum 38 pagini

Introducere………2

1. Generalități aferente contabilității datoriilor calculate………5

2. Contabilitatea decontărilor cu personalul………9
3. Contabilitatea decontărilor privind asigurările și cu bugetul………12
4. Contabilitatea altor datorii…………28
5. Inventarierea datoriilor și prezentarea informației privind impozitele în rapoarte financiare.....32

Încheiere……………35
Bibliografie…………36
Anexe………38