Comandă o lucrare de licență sau master la contabilitate de la echipa Infoteze.com. Suntem specializați în tezele de an, licență la contabilitate și audit.

Raport de practica - Cai de perfectionare a contabilitatii veniturilor si cheltuielilor in cadrul entitatii economice VIATEC SERVICE SRL - ID:02143 - Volum 24 pagini

Introducere…………2
1. Noțiuni de venituri și cheltuieli………5
2. Evaluarea și constatarea veniturilor și cheltuielilor…………7
3. Evidența contabilă a veniturilor…………9
4. Evaluarea și constatarea veniturilor și cheltuielilor…………14
5. Prezentarea veniturilor și cheltuielilor în rapoarte financiare…………20


Concluzii şi recomandări………22
Bibliografie………23
Anexe………24

Raport - Perfectionarea contabilitatii cheltuielilor si analiza acestora Moldindconbank SA - ID:02142 - Volum 26 pagini

Introducere…………2

Capitolul 1 Caracteristica si clasificarea cheltuielilor bancare.........5

1.1. Definirea si formarea cheltuielilor bancare………5
1.2. Clasificarea cheltuielilor bancare…………5

Capitolul 2 Contabilitatea cheltuielilor bancare………7
2.1 Contabilitatea cheltuielilor bancare aferente dobinzilor…......7
2.2 Contabilitatea cheltuielilor bancare neaferente dobinzilor………10
2.3 Determinarea si contabilitatea rezultatului financiar…….....12

Capitolul 3. Analiza cheltuielilor bancare in cadrul activitatii BC “Moldincombank” SA…….14
3.1 Analiza evolutiei cheltuielilor bancare ………14
3.2 Analiza evolutiei cheltuielilor bancare ale anului 2012 față de anul 2011.....17
3.3 Influenta cheltuielilor bancare asupra formarii rezultatelor financiare …....19

Incheiere………23
Bibliografie………25
Anexe………26

Teza de an - Contabilitatea cheltuielilor comerciale, generale si administrative - ID:01726 - Volum 38 pagini

Introducere

Capitolul 1: Componenta, carateristica si clasificarea cheltuielilor comerciale, generale și administrative
Capitolul 2: Evaluarea șsi constatarea cheltuielilor comerciale, generale și administrative
Capitolul 3: Documentarea și contabilitatea cheltuielilor comerciale
Capitolul 4: Documentarea și contabilitatea cheltuielilor generale și administrative
Capitolul 5: Modul de reflectare a cheltuielilor comerciale, generale și administrative în rapoartele financiare

Incheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea internationala - ID:02141 - Volum 108 pagini

INTRODUCERE 4

Test iniţial 5

Unitatea de învăţare 1 7
SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 7

1.1. Istorie şi politică contabilă 7
1.2. Apariţia şi evoluţia partidei duble 9
1.3. Partida dublă în capitalism 10
1.4. Contabilitatea şi revoluţia industrială 11
1.5. Situaţia actuală a contabilităţii 12
1.6.Contabilitatea ca practică socială 12
1.7. Protagoniştii jocului contabilităţii 14
1.8. Aspectele sociale ale contabilităţii 15
1.9. Diferite forme de contabilitate de întreprindere 17
1.10. Rezumat 20
1.11. Concluzii 21
1.12. Test de evaluare 21
1.13. Bibliografie 22

Unitatea de învăţare 23
SISTEME CONTABILE INTERNAŢIONALE 23

2.1. Sistemul contabil american 23
2.1.1. Evoluţia conceptelor în contabilitatea americană 23
2.1.2 Organismele contabile americane şi rolul acestora în normalizarea contabilităţii 24
2.1.3. Principiile contabile fundamentale ale contabilităţii americane 27
2.1.4. Forma juridică a întreprinderilor americane 29
2.1.5. Documentele de sinteză contabilă în contabilitatea americană 29
2.1.6. Reguli particulare existente în contabilitatea americană 33
2.2. Contabilitatea în Anglia 35
2.2.1. Particularităţi ale evoluţiei contabilităţii în Anglia 35
2.2.2. Normalizarea contabilităţii britanice 37
2.2.3. Principiile contabile fundamentale şi imaginea fidelă în contabilitatea britanică 38
2.2.4. Reguli de prezentare a situaţiilor financiare 39
2.2.5. Evaluarea şi măsurarea în contabilitatea britanică 44
2.3. Contabilitatea în Franţa 46
2.3.1. Scurt istoric al contabilităţii franceze 46
2.3.2. Surse de drept contabil francez 47
2.3.3. Dualismul profesiei contabile liberale franceze 47
2.3.4. Obligaţiile contabile a întreprinderilor franceze 49
2.3.5. Structura conceptuală a contabilităţii franceze 50
2.4. Contabilitatea germană 52
2.4.1. Repere în dezvoltarea economică a Germaniei 52
2.4.2. Sursele dreptului contabil german 53
2.4.3. Rolul fiscalităţii în contabilitatea germană 53
2.4.4. Rolul profesiei contabile în reglementările germane în domeniu 54
2.4.5. Cadrul contabil general german 55
2.4.6. Modele privind documentele de sinteză în contabilitatea germană 56
2.5. Alte sisteme contabile reprezentative 57
2.5.2. Contabilitatea belgiană 58
2.5.3. Contabilitatea italiană 58
2.5.4. Contabilitatea spaniolă 59
2.5.5. Contabilitatea japoneză 59
2.6. Rezumat 61
2.7. Concluzii 61
2.8. Test de evaluare 62
2.9. Bibliografie 71

Unitatea de învăţare 3 72
CONTABILITATEA CONFORMĂ CU PREVEDERILE IAS/IFRS 72

3.1. Fundamente privind IAS/IFRS 72
3.2. Aspecte privind Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare 75
3.3. Imobilizările corporale în viziunea IAS/IFRS 79
3.3.1. Terminologie şi reglementare 79
3.3.2. Măsurarea iniţială a imobilizărilor corporale 80
3.3.3. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 81
3.3.4. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 82
3.4. Stocurile în viziunea IAS/IFRS 83
3.5. Situaţia fluxurilor de numerar în viziunea IAS 7 87
3.6. Rezumat 92
3.7. Concluzii 93
3.8. Test de evaluare 93
3.9. Bibliografie 95
Anexe 96

Bibliografie generală 104
Fişa disciplinei 105
Calendarul disciplinei 107


Teza de an - Particularitățile organizării contabilității impozitelor de stat în cadrul entității economice (în baza materialelor ,,Iațîc Mariana’’ ÎI) - ID:02139 - Volum 37 pagini

Introducere………2

Capitolul I Organizarea contabilității impozitelor………4

1.1 Baza legislativă privind impozitele de stat…………4
1.2 Caracteristica și clasificarea impozitelor de stat…………10

Capitolul II Contabilitatea decontărilor cu bugetul impozitelor de stat….……….14
2.1 Contabilitatea decontărilor privind impozitelor persoane fizice…………14
2.2 Contabilitatea decontărilor privind impozitelor persoane juridice…………18
2.3 Contabilitatea decontărilor privind altor impozite……………24
2.4 Prezentarea informației privind impozitele în rapoartele finanaciare…………27

Încheiere…………31
Bibliografie………34
Anexe……………36

Teza de licenta - Fondul de uzura si rolul acestuia la intreprindere - ID:02138 - Volum 73 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: Aspecte conceptuale privind uzura mijloacelor fixe a întreprinderii

1.1 Esența și conținutul uzurii mijloacelor fixe
1.2. Reglementarea normativă a formării și repartizării fondului de uzură

CAPITOLUL II: Formarea și utilizarea fondului de uzură în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
2.1 Metode de calcul a uzurii în cadrul întreprinderilor autohtone
2.2 Factorii ce influiențează calculul uzurii
2.3 Direcțiile de utilizare a fondului de uzură
2.4 Căi de optimizare a formării și repartizarii fondului de uzură în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Inventatirea și rezultatele acesteia (în baza datelor ÎS Fliala Posța Moldovei CP Fălești) - ID:02137 - Volum 35 pagini

Introducere…………2

Capitolul I Caracteristica legislativă a organizării inventarierii.........4

1.1 Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii.......4
1.2 Modul de efectuare a inventarierii.......8

Capitolul II. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate.........15
2.1 Circulaţia documentar-contabilă în cadrul întreprinderii......15
2.2 Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea surplusurilor....19
2.3 Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea neajunsurilor......24

Concluzie........33
Bibliografie........34

Teza de an - Consumurile indirecte de producţie şi repartizarea acestora (în baza datelor Combinatul de vinuri ,,Cricova’’ SA ) - ID:02136 - Volum 33 pagini

Introducere.......2

1. Caracteristica şi clasificarea consumurilor de producţie.........5

1.1. Caracteristica generală a consumurilor........5
1.2. Clasificarea consumurilor după criterii........7

2. Evaluarea şi constatarea consumurilor de producţie.......13
2.1. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor.........13
2.2. Constatarea consumurilor şi cheltuielilor........13

3. Contabilitatea consumurilor indirecte de producţie........15

4. Repartizarea CIP şi includerea lor în costul producţiei fabricate sau trecerea lor la cheltuielile perioadei…………19

4.1. Metoda tradiţională.......19
4.2. Metoda de repartizare conform S.N.C......25

Încheiere.........29
Bibliografie......32
Anexe ………34

Teza de an - Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din vînzarea mărfurlilor - ID:02135 - Volum 57 pagini

Introducere

1. Conținutul economic al întreprinderii
2. Recunoașterea și evaluarea elementelor contabile
3. Starea de cercetare a temei în literatura de specialitate
4. Documentele primare și generalitatea lor
5. Evidența sintetică și analitică veniturilor și cheltuielilor din vînzarea mărfurilor la întreprinderea ÎM „Călărași Divin” SA
6. Inventarierea mărfurilor

Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Modul de întocmire a bilanțului contabil - ID: 02134 - Volum 60 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. BILANȚUL CONTABIL – PROCEDEU DE BAZĂ A METODEI CONTABILITĂȚII

1.1 Noțiunea și esența a bilanțului contabil
1.2 Structuri bilanțiere utilizate în practica mondială
1.3 Tipurile și funcțiile bilanțului contabil

CAPITOLUL II. CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A BILANȚULUI CONTABIL
2.1 Lucrări premergatoare întocmirii bilanțului contabil
2.2 Conținutul, modul de întocmire și prezentare a bilanțului contabil
2.3 Dezvăluirea informației bilanțului contabil la anexă

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Contabilitatea datoriilor la ,,Basconlux’’ SRL - ID: 02133 - Volum 53 pagini

Introducere.........3

Capitolul 1. Noţiuni generale privind datoriile entității...........7

1.1 Caracteristica, componenţa şi clasificarea datoriilor..........7
1.2 Constatarea şi evaluarea datoriilor.........11
1.3 Baza normativă şi legislativă privind contabilitatea datoriilor........14

Capitolul 2. Contabilitatea sintetică şi analitică a datoriilor........19
2.1 Contabilitatea datoriilor financiare.............19
2.2 Contabilitatea datoriilor comerciale...........29
2.3 Contabilitatea datoriilor calculate..........33
2.4 Modul de reflectare a datoriilor în rapoartele financiare și perfecționarea contabilității datoriilor........43

Concluzii și recomandări........49
Bibliografie.........50
Anexe........54

Raport de practica - Contabilitatea la intreprinderea Amofarm - ID: 02132 - Volum

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII LA ÎNTREPRINDERE. AUTOMATIZAREA SISTEMULUI DE INFORMAŢIE CONTABILĂ

CAPITOLUL III. CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII:

3.1 Contabilitatea activelor nemateriale
3.2 Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
3.3 Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung
3.4 Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mica valoare şi scurtă durată
3.5 Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului
3.6 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor fabricate
3.7 Contabilitatea mărfurilor
3.8 Contabilitatea creanţelor
3.9 Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt
3.10 Contabilitatea capitalului propriu
3.11 Contabilitatea datoriilor
3.12 Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi a veniturilor
3.13 Calculaţia costurilor de producţie
3.14 Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare şi anexelor acestora

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea impozitelor și organizarea relațiilor financiare a entității economice cu bugetul de stat (în baza materialelor ,,Romeocom – Design’’ SRL) - ID: 02131 - Volum 56 pagini

Introducere.........2

Capitol I. Caracteristica generală a impozitelor de stat..........6

1.1 Noțiuni generale privind impozitele de stat.........6
1.2 Modul de calculare a impozitelor.........10

2. Contabilitatea impozitelor și organizarea relațiilor financiare a întreprinderii "Romeocom-design" SRL cu bugetul de stat.........23
2.1 Contabilitatea impozitului pe venit..........23
2.2 Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugate...........27
2.3 Contabilitatea altor impozite și taxe (locale)..........36
2.4 Modul de întocmire și prezentare a declarațiilor privind impozitele..........43

Încheiere...........51
Bibliografie.........54
Anexe................56

Teza de an - Contabilitatea miscarii marfurile in unitatile de comert cu amanuntul “Final Auto” SRL - ID: 02130 - Volum 36 pagini

Introducere............3

Capitolul I Caracteristici generale privind contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu amănuntul

1.1 Rolul şi organizarea contabilitatii circulaţiei mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul..5
1.2 Metode de evaluare a mărfurilor în comerţul cu amănuntul........8
1.3 Formarea preturilor la mărfuri ..........14

Capitolul II Contabilitatea mişcării mărfurilor în unităţile de comerţ cu amănuntul
2.1 Documentarea şi contabilitatea aprovizionării cu mărfuri a unităţilor de comerţ cu amănuntul...........17
2.2 Perfectarea documentara şi contabilitatea vinzarii mărfurilor în comerţul cu amănuntul.....19
2.3 Raportul gestionarilor privind existenta şi miscarea mărfurilor şi ambalajelor ..........24
2.4 Inventarierea mărfurilor şi inregistrarea în contabilitate a diferentelor constatate la inventariere...........25

Încheiere...........33
Bibliografie
Anexe

Raport de practica - Poltica de contabilitate Basconlux - ID: 02129 - Volum 36 pagini

Introducere..........3

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii .............................. 5
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung ................. 7
Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung....................... 9
Tema 4. Contabilitatea stocurilor.............14
Tema 5. Contabilitatea mijloacelor băneşti........18
Tema 6. Contabilitatea creanţelor...........22
Tema 7. Contabilitatea arendei..........24
Tema 8. Contabilitatea datoriilor.........26
Tema 9. Contabilitatea investiţiilor............28
Tema 10. Contabilitatea capitalului propriu.........29
Tema 11. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor............31
Tema 12. Contabilitatea veniturilor..........34
Tema 13. Structura si modul de întocmire a Rapoartelor Financiare.........36


Concluzie ........................................................................................................... 37

Anexe

Teza de licenta - Бухгалтерский учет и анализ денежных средств BORISTOV SERVICE S.R.L - ID: 02128 - Volum 62 pagini

ВВЕДЕНИЕ………4

ГЛАВА I: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Сущность и роль денежного обращения на предприятии…………7
1.2 Классификация денежных средств………9
1.3 Факторы влияющие на управление денежными средствами…………14
1.3.1Внешние факторы…………15
1.3.2Внутренние факторы…………16

ГЛАВА 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ “BORISTOV SERVICE” SRL
2.1 Учет денежных средств в кассе…………18
2.1.1 Учет операций по выдачи и приему денежной наличности. …………………..18
2.1.2 Документальное оформление учета денежных средств ………………20
2.2 Учет операций по банковским счетам…………22
2.2.1 Учет операции по текущим счетам в национальной валюте……………22
2.2.2 Учёт операций по текущим счетам в иностранной валюте………………29
2.2.3 Учет операций по специальным счетам…………34
2.3Составление отчета о движении денежных средствах на предприятии……………37

ГЛАВА III: АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1 Общая оценка потоков денежных средств в динамике…………44
3.2 Факторный анализ потоков денежных средств…………55
3.3 Анализ потоков денежных средств методов коэффициентов………54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………58
БИБЛИОГРАФИЯ…………61
ПРИЛОЖЕНИЯ…………63

Teza de licenta - Contabilitatea mijloacelor banesti si analiza eficientei utilizarii acestora la Ecovit SRL - ID: 02127 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOŢIUNI TEORETICO- PRACTIC PRIVIND CONTABILITATE MIJLOACELOR BĂNEȘTI

1.1. Conţinutul circular economic al mijloacelor băneşti
1.2. Sarcinile și funcţiile disponablității a contabilităţii mijloacelor băneşti

II. PERFECTAREA DOCUMENTARĂ ÎN EVIDENȚA CONTABILITĂȚII MIJLOACELOR BĂNEŞTI IN CADRUL INTREPRINDERII „ECOVIT „SRL
2.1. Evidența documentară în operaţiunilor de casă a relațiilor decontărilor cu titulari de avans la intreprinderea „Ecovit” SRL
2.2. Evidența documentară în contabilitatea operaţiunilor la conturile naționale in cadrul intreprinderii „Ecovit”SRL
2.3. Evidența documentară în contabilitatea operaţiunilor la contul valutar in cadrul intreprinderii „Ecovit „SRL
2.4. Evidența documentară în contabilitatea documentelor băneşti şi a mijloacelor băneşti aflate în expediţie la intreprinderea „Ecovit”SRL
2.5. Întocmirea şi prezentarea a Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti la intreprinderea „Ecovit”SRL

III. ANALIZA EFICIENȚEI CIRCULAȚIEI A MIJLOACELOR BĂNEȘTI LA ÎNTREPRINDEREA „Ecovit” SRL
3.1. Analiza lichidităţii întreprinderii „Ecovit” SRL
3.2. Analiza fluxului mijolacelor bănești
3.3. Analiza concordanței rapoartelor financiare și fluxului mijloacelor bănești

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Contabilitatea activelor nemateriale în baza materialelor ,,Basconlux’’ SA - ID: 2126 - Volum 52 pagini

Introducere…………2

Capitolul 1. Esența activelor nemateriale în circulația patrimoniului întreprinderii.............4

1.1 Noțiunea și componența activelor nemateriale …………4
1.2 Clasificarea activelor nemateriale…………10
1.3 Recunoașterea și evaluarea activelor nemateriale…………13

Capitolul 2. Contabilitatea intrărilor activelor nemateriale și amortizarea acestora……………19
2.1 Contabilitatea activelor nemateriale create de către entitate și a celor procurate............19
2.2 Contabilitatea activelor primite cu titlul gratuit și a celor primite ca aport la capitalul statutar..27

Capitolul 3. Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale și a ieșirii cestora...........29
3.1 Contabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a activelor nemateriale.............29
3.2 Contabilitatea ieșirilor activelor nemateriale............35
3.3 Dezvăluirea informației privind contabilitatea activelor nemateriale în rapoarte financiare.. 43

Încheiere...........49
Bibliografie...........51
Anexe...........53

Teza de an - Contabilitatea veniturilor operaționale pe baza intreprinderii „MVN 8 SUCCES” SRL - ID: 02125 - Volum 46 pagini

INTRODUCERE ..........3

CAPITOLUL 1. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII ENITURILOR OPERAȚIONALE..........5

1.1. Delimitări conceptuale privind veniturile operaționale.............5
1.2. Aspecte recunoaşterii veniturilor operaționale .........9
1.3. Consideraţii privind evaluarea veniturilor operaționale ……13
1.4. Carasteritica economico-financiară a întreprinderii……………17

CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA VENITURILOR OPERAȚIONALE ALE ÎNTREPRINDERII..............23
2.1. Contabilitatea veniturilor din vînzarea bunurilor .........23
2.2. Contabilitatea veniturilor din prestarea serviciilor...........30
2.3. Contabilitatea altor venituri operaționale .........37

ÎNCHEIERE.............42
BIBLIOGRAFIE............44
ANEXE...............46