Comandă o teză la specialitățile: filologie, limba și literatura română, comunicare, precum și pentru alte domenii și teme, pentru studenții la filologie.

Teza de licenta - Creația Otiliei Cazimir dedicată copiilor - ID:05128 - Volum 63 pagini

Introducere 
 
Capitolul I Universul artistic al Otiliei Cazimir

I.1. Preocupări ale destinului artistic
I.2. Opera poetei în contextul literar contemporan 
 
Capitolul II Poeta sufletelor simple
II.1. Sensiblitatea feminină a scriitoarei
II.2. Carecterul etico-estetic al scrierilor pentru copii
II.3. Viziunea naturii în creația lirică
II.4. Incursiuni în proza autobiografică
II.5. Influența lui George Topârceanu (analogie intre opere)  

Capitolul III Abordări didactice în procesul de predare/învățare/evaluare a operei Otiliei Cazimir
III.1. Rolul studierii creației poetei în formarea valorilor morale la elevi

Concluzii 
Bibliografie
Anexe (Creația Otiliei Cazimir inclusă în manualele școlare)
 

Teza de licenta - Tendințe în proza română literară basarabeană postsovietică - ID:05127 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A LITERATURII POSTSOVIETICE

1.1. Literatura artistică postsovietică: trăsături, valori, realizări
1.2. Tineri prozatori debutanți după 1990
 
CAPITOLUL II. PROZA POSTSOVIETICĂ ȘI PROBLEMELE NOI ABORDATE
2.1. Tranziția de la o societate totalitară la una democratică
2.2. Migrația ilegală
2.3. Trecutul comunist
2.4. Perioada interbelică, relația cu structurile NKVD/KGB
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Influenta Limbii Ruse asupra limbii române din Basarabia - ID:05126 - Volum 45 pagini

Introducere ........4 
 
I. Aspecte ale contactelor româno-ruse..........5

I.1. Influența rusă înainte de 1688.........................5
I.2. Influența rusă după 1688, până în 1780...........6
I.3. Clasificarea semantică a împrumuturilor............6
I.4. Originea împrumuturilor...................................7
 
II. Basarabia sub stăpânirea Rusiei.....8
II.1 Răpirea Basarabiei............................................8
II.2. Edificii cultural-religioase..................................11
II.3. Tipăriturile bisericești......................................11
II.4. Cărțile didactice din Basarabia........................14
II.5. Școala din Basarabia.....................................17
II.6. Activitatea literară a scriitorilor basarabeni......21
 
III. Limba română ca simbol identitar în Basarabia.....24
III.1. Limba română sau limba moldovenească?.....................24
III.2. Fenomenul bilingvismului român-rus – adevăr și mit.......28
III.3. Din onomastica basarabeană......................................32
III.4. Toponimia..................................................................33
III.5. Rusismele în cadrul nivelurilor limbii române...............33 
 
IV. Calchierea ca aspect al interferenței limbilor......34
IV.1. Calchierea morfologică.........................35
IV.2 Calchierea sintactică..............................36
IV.3. Calchierea morfologico-sintactică..........37
IV.4. Calchierea lexico-gramaticală...............38 
 
Concluzii.................38
Bibliografie.............40
 

Teza de curs - Istoria presei românești - ID:05125 - Volum 236 pagini

Tentative şi începuturi.................................................................3

Primele publicaţii româneşti.........................................................15
Presa românească până la revoluţia de la 1848............................27
Presa paşoptistă.........................................................................39
Presa românească, unirea de la 1859 şi regimul lui Al. I. Cuza.....52
Presa în perioada 1866-1880......................................................65
Presa în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea..................79
Presa românească: 1900-1916...................................................103
Presa, primul război mondial şi Marea Unire...............................117
Presa în perioada interbelică.....................................................128
Presa culturală interbelică.........................................................151
Presa „sub trei dictaturi”.........................................................164
Presa după 1989 (schiţă)………………………………………………….…………...177 
 
Bibliografie selectivă..........191
Anexe...............................194

Teza de licenta - Gheorghe Asachi – Inițiatorul presei românești în Principatul Moldovei (Albina Românească) - ID:05124 - Volum 45 pagini

Introducere 
 
Capitolul I: Gheorghe Asachi și începuturile presei periodice din Principatul Moldovei 

I.1. Contextul social-politic și premizele apariției presei periodice în P. Moldovei 
I.2. Iluministul Gheorghe Asachi și preocupările sale în jurnalistică

Capitolul II: Studiu de caz. Ziarul „Albina Românească” 
 
Concluzii și recomandări 
Bibliografie 
Anexe

Teza de an - Polisemia Verbelor - ID:05123 - Volum 30 pagini

Introducere.....2 

Capitolul I. Polisemia în limba română….……4

1.1. Câte ceva despre polisemia în limba română……4 
1.2. Probleme generale ale polisemiei……12 

Capitolul II. Bazele teoretice şi practice ale polisemiei verbelor……14
2.1. Specificul polisemiei verbelor………………14
2.2. Polisemia la verbele de deplasare......23

Concluzii…........28 
Bibliografie….....30