Comandă o teză la specialitățile: filologie, limba și literatura română, comunicare, precum și pentru alte domenii și teme, pentru studenții la filologie.

Teza de licenta - Folclorul obiceiurilor de iarna - ID:05102 - Volum 71 pagini

UN PRIM CUVÂNT…
 
CAPITOLUL I. INCURSIUNE ÎNFOLCLOR ŞI ÎNFOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ pag. 5

1. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE……………………pag. 6
2. DOMENIUL DE STUDIU AL FOLCLORULUI……………….pag. 7
3. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI………pag. 10 

CAPITOLUL II. FOLCLORUL OBICEIURILOR ………pag. 14
1 CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE………pag. 16 

CAPITOLUL III. POEZIA OBICEIULUIDE CRĂCIUN………pag. 19
1 POEZIA URĂRILORDE MOŞ – AJUN (noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an)....pag.21
2. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN………pag. 24
3. POEZIA URĂRILORDE ANULNOU (pluguşorul şi jocurile mascaţilor).....pag.36
4 URĂRILE DE „SORCOVĂ”……………………pag.54 

 
CAPITOLUL IV. MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ…pag.57
1 MĂŞTILE INTEGRALE ………pag.60
2 MĂŞTILE REDUCTIVE…………pag. 65 

CONCLUZII ……………pag.67
BIBLIOGRAFIE………pag. 70

Teza de doctorat - Obiceiurile, traditiile si sarbatorile calendaristice ale bulgarilor din Republica Moldova - ID:05101 - Volum 198 pagini

АННОТАЦИИ...................................5
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................8
ВВЕДЕНИЕ ....................................9

1. ИЗУЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В XIX – НАЧ. XXI ВВ. …18

1.1. Традиционный болгарский народный календарь: его изучение и состав …18
1.2. Календарная обрядность болгар Республики Молдова в источниках и научной литературе ….…22
1.3. Выводы по главе 1. ...38

2. КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ....40
2.1. Методология исследования календарной обрядности болгар Республики Молдова…….40
2.2. Зимние праздники, обряды и обычаи............50
2.3. Летние праздники, обряды и обычаи.............76
2.4. Выводы по главе 2 ……..................................84

3. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ БОЛГАР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ………86
3.1. Сравнительно-историческая характеристика календарной обрядности болгар на примере «материнских» и «дочерних» поселений…86
3.2. Рудименты дохристианских народных представлений болгар Республики Молдова и Республики Болгария в некоторых календарных праздниках и обрядах……123
3.3. Выводы по главе 3 …...……145

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .........148
БИБЛИОГРАФИЯ ..........................................151
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………166

Teza de licenta - Problema avarismului in romanele lui Eugen Barbu - ID:05100 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1. PROBLEMA AVARISMULUI ÎN LITERATURĂ:ASPECTE DE INTERPRETARE

1.1 Honore de Balzac - un descifrator de drumuri în abordarea problemei respective.
1.2 Tipul avarului în oprea lui Molier
1.3 Critica moravurilor societății burgheze în literatura romană
 
CAPITOLUL 2 ,,O LUME MALEFICĂ PE CALE DE DISPARIȚIEI,,
2.1 Modele europene în proza lui Eugen Barbu
2.2 Parvenismul și obsesia banului în romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu.
2.3 Repere de analiză psihologică
2.4 Romanul ,,Groapa,, de Eugen Barbu în sistemul educațional
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE