Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Impozitele indirecte – sursa principala in formarea bugetului de stat in conditiile amnistiei fiscale - ID:02574 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A IMPOZITELOR INDIRECTE – INSTRUMENT ÎN FORMAREA BUGETULUI DE STAT

1.1. Caracteristica generală și clasificarea impozitelor indirecte în economia de piață
1.2. Evoluția, funcțiile și rolul impozitelor indirecte
1.3. Experiența internațională în gestiunea impozitelor indirecte
 
CAPITOLUL II. ANALIZA CONTRIBUȚIEI IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN FORMAREA BUGETULUI DE STAT ÎN CONDIȚIILE AMNISTIEI FISCALE
2.1. Particularităţile efectuării amnistiei fiscale în RM
2.2. Contribuția impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat în Republica Moldova
2.3. Efecteleamnistiei fiscaleşi a capitalului asupra bugetului de stat
 
CAPITOLUL III. PERSPECTIVE ȘI DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A IMPOZITELOR INDIRECTE LA FORMAREA BUGETULUI DE STAT
3.1. Propuneri și sugestii în raport cu perfecționarea impozitelor indirecte
3.2. Optimizarea cotelor de impunere în Republica Moldova
3.3. Direcţii de perfecţionare a sistemului fiscal în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Impactul Amnistiei Fiscale asupra Dezvoltarii Economiei Tarii - ID:02573 - Volum 42 pagini

Introducere……3-4 

Capitolul 1:

1.1 Noţiuni generale......4-5
1.2 Amnistia fiscala pe plan internaţional………5-13
1.3 Particularităţile efectuării amnistiei fiscale în RM…13-17

Capitolul 2:
2.1 Modul de efectuare a amnistiei fiscale…………17-23
2.2 Condiţiile de legalizare a capitalului………………23-35
2.3 Efectele amnistiei fiscale şi a capitalului asupra dezvoltării economiei ţării……36-40 

Concluzii……………41
Bibliografie………42

Teza de licenta - Direcții de optimizare a rezultatelor financiare la întreprindere - ID:02572 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE......4 
 
CAPITOLUL I. REZULTATUL FINANCIAR – ELEMENT DE BAZĂ AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII.......6

1.1. Conţinutul, esența și tipología rezultatelor financiare………6
1.2. Factorii de influență asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii......11
1.3. Cheltuielile și veniturile ca element de bază al formării rezultatelor financiare a întreprinderii………18 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L....26
2.1. Analiza rezultatelor financiare şi formarea profitului în cadrul întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......26
2.2. Evaluarea indicatorilor de bază ai rentabilității și factorilor de influență asupra acesteia.....35 
 
CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A REZULTATELOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......42
3.1. Problematica sporirii rezultatelor financiare pentru întreprinderile din Republica Moldova.42
3.2. Oportunităţi de creştere a rezultatelor financiare şi a rentabilităţii întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L......46
3.3. Căi și modalități de optimizare a rezultatelor financiare ale întreprinderii Î.C.S. COLUMNA LOGISTIC S.R.L.....51 
 
CONCLUZII.................55
BIBLIOGRAFIE............60
ANEXE.......................62

Teza de licenta - Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii şi direcţii de maximizare a acestora - ID:02571 - Volum 54 pagini

Introducere  5
 
Capitolul I Aspecte teoretice privind rezultatele financiare ale întreprinderii 10

1.1 Conţinutul economic al rezultatelor financiare a întreprinderii 10
1.2 Caracteristica veniturilor si cheltuielilor ca elemente de bază la determinarea rezultatelor financiare 18
1.3 Sarcinile şi sursele informaţionale ale rezultatelor financiare 23 
 
Capitolul II Analiza rezultatelor financiare ale C.A.P. " Basarabia” 26
2.1. Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) pînă la impozitare 27
2.2. Analiza factorială a rezultatului din activitatea operaţională a C.A.P. „Basarabia”30
2.3. Analiza profitului brut al C.A.P. " Basarabia” 34
2.4. Analiza profitului (pierderilor) din activităţile neoperaţionale 35
2.5. Analiza formării şi repartizării profitului net al C.A.P. „Basarabia” 39 
 
Capitolul III Propuneri şi recomandări privind maximizarea rezultatelor financiare  42
3.1 Direcţii de maximizare a rezultatelor financiare a CAP "Basarabia” 42 
 
Concluzii  47
Bibliografie  52

Anexe 54

Teza de an - Evaluarea rezultatelor financiare ale intreprinderii si caile de sporire a lor - ID:02570 - Volum 43 pagini

Introducere……3  

Capitolul I. Evaluarea rezultatelor financiare ale întreprinderii şi căile de sporire a lor ……5

1.1 Esenţa şi tipologia rezultatelor financiare.........5
1.2 Structura cheltuielilor şi veniturilor întreprinderii - element indispensabil formării rezultatului financiar ……9
1.3 Factorii de influenţă asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii ......15 
 
Capitolul II. Analiza situaţiei economico-financiară a întreprinderii ...........21
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii ....................21
2.2 Evoluţia întreprinderii ……………………………………………………22
2.3 Structura de conducere a întreprinderii ...................23
2.4 Analiza patrimoniului întreprinderii ..........................26
2.5 Analiza surselor de finanţare ..................................27
2.6 Eficienţa activităţii economico-financiare ..................29
 
Concluzii generale privind situaţia actuală şi perspectivele dezvoltării întreprinderii……36 

Bibliografie

Teza de an - Elaborarea politicii financiare în cadrul întreprinderii - ID:02569 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE 
 
Capitolul I. Conceptul de politică financiară a întreprinderii

1.1. Politica financiară și rolul ei în dezvoltarea întreprinderii
1.2. Instrumentele de realizare a politicii financiare la nivelul întreprinderii
1.3. Problematica politicii financiare a întreprinderii
 
Capitolul II. Politica financiară a întreprinderilor și particularitățile ei în Republica Moldova
2.1. Componentele elaborării politicii financiare a întreprinderii
2.2. Particularitățile politicii de finanțare pe termen lung și termen scurt în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Politica Financiara a Intreprinderii si Implicatiile Acesteia - ID:02568 - Volum 48 pagini

I. Mediul de desfasurare a activitatii financiare a intreprinderii si problematica politicii financiare a acesteia……2 
1.1. Raporturile financiare ale intreprinderii ……………………2
1.2. Problematica politicii financiare a inteprinderii ………4
1.3. Componentele politicii financiare ……………………………10
1.4. Rolul analizei financiare in luarea deciziilor de politica financiara …21
 
II. Analiza politicii financiare a intreprinderii in conditiile SC"Brodconf” SA ……30
2.1. Politica financiara privind constituirea si alocarea capitalurilor banesti……...30
2.2. Politica financiara privind rezultatele activitatii……39
 
III. Concluzii si propuneri…………….44  
IV. Bibliografie………46

Raportul practicii de producție la Agroindbank S.A - ID:02567 - Volum 50 pagini

Introducere. 2

 

Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii aleactivității băncii comerciale. 4

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 4

1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 6

 

Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale9

2.1Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii........9

2.2 Structura organizatorică a Băncii 10

 

Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 12

3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 12

3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 12

3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 13

3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 22

 

Capitolul IV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......29

4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 29

4.2 Modul Deschiderii contului 30

4.3 Modul închiderii conturilor. 32

 

Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 33

5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 33

5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 37

 

Capitolul VI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 39

6.1Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 39

6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare.........40

 

Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 41

7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 41

 

Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 43

8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 43

8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 45

 

 

Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale.......46

 

Concluzie.......................................................................................................................................48

Bibliografie...................................................................................................................................50

Raportul practicii de producție la Victoriabank S.A. - ID:02566 - Volum 50 pagini

Introducere. 3

 

Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii aleactivității băncii comerciale. 5

1.1 Baza legislativă ce reglementează activitatea instituţiei financiare. 5

1.2 Organul ce efectuează controlul şi supravegherea activităţii băncii comerciale. 6

 

Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale7

2.1 Conţinutul statutului băncii. Structura administrativă şi de control a băncii comerciale - organigrama băncii.....7

2.2 Structura organizatorică a Băncii 8

 

Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor. 11

3.1 Capitalul social al băncii comerciale. 11

3.2 Fondurile proprii ale băncii comerciale: tipuri şi modul formării lor. 11

3.3 Resursele atrase ale băncii comerciale. 12

3.4 Modul deschiderii, gestionării şi închiderii conturilor de depozit. 21

 

CapitolulIV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă......28

4.1 Deschiderea, modificarea, închiderea conturilor curente ale persoanelor fizice şi juridice în bancă comercială. 28

4.2 Modul Deschiderii contului 29

4.3 Modul închiderii conturilor. 31

 

Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială. 33

5.1 Operaţiuni de decontare efectuate de banca comercială. 33

5.2 Aderarea băncii la sistemele de transfer rapid de numerar. 35

 

CapitolulVI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale. 37

6.1Organizarea serviciilor de casă la banca comercială. 37

6.2 Modul derulării operaţiunilor de încasare a numerarului în baza documentelor de încasare.......38

 

Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale. 40

7.1 Politica de creditare a băncii comerciale. 40

 

Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor. 42

8.1 Operaţiuni de schimb valutar. 42

8.2 Controlul efectuării operaţiunilor cu numerarul 44

 

Capitolul IX. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale........45

 

Concluzie.............................................................47

Bibliografie..........................................................49

Teza de licenta - Platile electronice - ID:02565 - Volum 49 pagini

1. Cărţile de plată .......1

1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei cărţilor de plată..........1

1.2. Tipologia cărţilor de plată................................................2

1.3. Trăsături specifice cărţilor de plată..................................10

1.4 Cardul "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"-instrument modern de plată 12

1.4.1 Implicaţiile emiterii şi utilizării cardului "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"......12

1.4.2 Acceptarea la plată a cardului "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC".......16

1.5 Cardul "BCR VISA Classic” – Instrument modern de plată............. 22

1.5.1 Generalităţi şi condiţii de utilizare..................................22

 

2. Coordonate actuale ale activităţii bancare 25

2.1. Noile trăsături caracteristice activităţii bancare, informatizarea sistemului bancar......25

2.2. Perfecţionarea pregătirii personalului pentru prestări de servicii bancare.....29

2.3. Internaţionalizarea activităţii bancare...............31

2.4. Indicatori economico - financiari ai activităţii bancare.....42

 

3. CONCLUZII ŞI PROPUNERI................................... 45

BIBLIOGRAFIE...........................................................47

Teza de master - Utilizarea instrumentelor moderne de plată în operațiunile de plăți - ID:02564 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Funcționarea sistemului de plăți și tehnică utilizării instrumentelor de plată

1.1. Tehnologia operațiunilor de plăți prin utilizarea instrumentelor de plată

1.2. Inovații în domeniul aplicării instrumentelor de plată

1.3. Reglementarea legislativă a instrumentelor de plată la nivel național

 

CAPITOLUL II. Studiul acceptării instrumentelor de plată în operațiunile bancare

2.1. Capacitatea băncii de a utiliza instrumentele moderne de plată

2.2. Analiza dinamicii și structurii plăților prin carduri bancare

2.3. Diminuarea riscurilor asupra plăților prin instrumente moderne de plată

 

CAPITOLUL III. Tendințe în utilizarea instrumentelor moderne de plată

3.1. Practici internaționale de utilizare a cardurilor bancare

3.2. Strategii practice de implementare a instrumentelor noi de plată

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Plățile bancare electronice. Organizarea și dezvoltarea - ID:02563 - Volum 65 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PLĂȚILE BANCARE ELECTRONICE

1.1. Conceptul și esența sistemului de plăți electronice

1.2. Canale clasice şi alternative utilizate înplăţile bancare electronice

1.3. Cardul bancar în cadrul sistemului de plăți electronice

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ORGANIZĂRII SISTEMULUI DE PLĂȚI BANCARE ELECTRONICE LA BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA

2.1. Organizarea activității cu carduri în cadrul băncii

2.2. Analiza operațiunilor prin carduri bancare și factorii de influență

2.3. Modalităţi de diminuare a riscurilor apărute în sistemul de plăţi electronice prin carduri bancare

 

CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE PLĂȚI ELECTRONICE BANCARE

3.1. Metode de eficientizare a plăţilor prin carduri la banca BC „Moldova Agroindbank” SA

3.2. Perspectivele dezvoltării operațiunilor cu carduri

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Sistemul de plăți - ID:02562 - Volum 52 pagini

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți 4
1.1. Sistemul de plăţi, concept, modalităţi şi instrumente. 5
1.1.1. Conceptul de sistem de plăţi 5
1.1.2. Modalităţi şi instrumente de plată. 6
1.2.  Inovaţia tehnologică şi plăţile electronice. 11
1.2.1.  Conceptul de plăţi electronice. 12
1.2.2. Instrumente electronice de plată. 14
 
Cap 2 Tipuri şi caracteristici ale canalelor alternative de plăţi electronice. 17
2.1.  Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri 17
2.2.  Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri 19
2.3. Alte canale de plăţi electronice. 23
 
Cap 3 Particularităţi ale plăţilor electronice în România. 26
3.1.  Caracteristici ale sistemelor de plăţi prin carduri în România. 28
3.2. Trăsăturile transferurilor electronice de fonduri în România. 36
3.3. Alte canale de plăţi electronice în România. 40
 
Concluzii 48
Bibliografie. 51
Listă figuri

Teza de licenta - Particularitățile decontărilor între agenții economici în valută străină - ID:02561 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DECONTĂRILE ÎNTRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1. Conceptul și esența operațiunilor de decontări în cadrul băncilor

1.2. Metode și tehnici de efectuare a operațiunilor de decontări în valută străină

1.3. Riscuri generate de operațiunile de decontare între agenții economici

 

CAPITOLUL II. ANALIZA FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE DECONTĂRI ÎN SISTEMUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Mecanismele funcționării instrumentelor de plată utilizate în cadrul băncilor comerciale

2.2. Evoluția și dinamica operațiunilor de decontări cu instrumente de plată în valută

2.3. Eficienţa modalităţilor de plată internaţionale şi evidenţierea problemelor utilizării acestora

 

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚII DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ ÎN CADRUL VICTORIABANK S.A.

3.1. Organizarea și gestiunea activității de decontare în cadrul Victoriabank S.A.

3.2. Analiza operaţiilor valutare efectuate de S.A. "Victoriabank”. Structura dinamică

3.3. Perfecționarea mecanismului de decontări în cadrul bănciiS.A. "Victoriabank”

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Operaţiunile de decontări în activitatea bancară - ID:02560 - Volum 15 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: OPERAŢIUNILE DE DECONTĂRI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ

1.1.Organizarea plăţilor şi încasărilor fără numerar

1.2.Operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar prin intermediul ordinului de plată (OP)

1.3.Decontarile bancare prin intermediul cecului

1.4.Cambia şi biletul la ordin – instumente utilizate în operaţiunile de încasări şi plăţi bancare

1.5.Decontările electronice

 

CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ – BCR

1.1.Prezentare

1.2.Pachetul Cont Curent BCR

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Instrumente de Plata Utilizate in Cadrul Decontarilor - ID:02559 - Volum 90 pagini

Introducere .........5

 

CAP.I. Sistemul bancar şi operaţiunile de decontări.....................7

1.1 Banca. Concept. Rolul băncii în economie....................................................7

1.2 Definiţia operaţiunilor de decontări. Modalităţi de efectuare.......................8

1.3 Contabilitatea decontărilor interbancare........................................................9

1.4 Contabilitatea decontărilor intrabancare.......................................................12

 

CAP.II. Ordinul de plată.............................................................................13

2.1 Definiţie. Conţinutul ordinului de plată...................................................13

2.1.1 Menţiuni obligatorii.............................................................................15

2.2 Obligaţiile părţilor implicate în circuitul ordinului de plată ........................15

2.3 Transferul de credit..............................................................................17

2.3.1 Definiţie. Trăsături.............................................................................17

2.3.2 Soluţionarea transferurilor- credit nefinalizate, eronate, întârziate....18

2.3.3 Finalizarea transferului credit.............................................................19

 

CAP.III.Cambia........................................................................................20

3.1 Definiţie. Rolul cambiei.Formele cambiei................................................20

3.2 Menţiuni obligatorii................................................................................21

3.3 Procesul cambial...................................................................................22

3.4Girul.....................................................................................................23

3.4.1 Concept general.Tipuri de gir............................................................23

3.4.2 Rolul societăţii bancare în procesul de girare....................................25

3.5 Acceptarea cambiei...............................................................................26

3.6 Avalul...................................................................................................28

3.7 Scadenţa, plata cambiei.........................................................................29

3.8 Regresul în caz de neacceptare sau neplată. Protestul.............................30

3.9 Executarea silită a cambiei.....................................................................32

3.10Anularea, înlocuirea cambiei.................................................................33

3.11 Biletul la ordin.....................................................................................34

 

CAP.IV. Cecul..........................................................................................36

4.1 Definiţie. Circuitul cecului. Menţiuni obligatorii.........................................36

4.2 Tipuri de cecuri....................................................................................39

4.3Girul……………………………………………………..………………...40

4.4 Avalul……………………………………………………………………....42

4.5 Plata...............................................................................................................43

4.6 Regresul şi protestul...............................................................................…...45

4.7 Anularea, înlocuirea cecului..........................................................................47

 

CAP.V. Cardul...........................................................................49

5.1Definiţie.Caracteristici.Tipuri de carduri……………………….....………..49

5.2 Decontarea interbancară şi intrabancară a tranzacţiilor cu carduri.................52

5.3 Emiterea şi acceptarea cardurilor bancare.......................................................53

5.4 Mentenanţa cardurilor.....................................................................................56

5.5 Facilitatea de ieşire în descoperit de cont.......................................................56

CAP.VI. Studiul de caz privind derularea operaţiunilor de decontări cu ajutorul instrumentelor de plată la Raiffeisen Bank Topliţa.....60

6.1 Prezentarea societăţii Adritex S.R.L................................................................60

6.2 Plata unei facturi cu ajutorul biletului la ordin........................................…....63

6.3 Plata unei facturi cu ajutorul cecului................................................................71

6.4 Plata unei facturi cu ajutorul ordinului de plată...............................................77

Concluzii..............................................................................................................................83

Bibliografie...........................................................................................................................86

Teza de curs - Activitatea bancară - ID:02558 - Volum 60 pagini

Tema 1. Introducere. Aspectele organizării activităţii bancare. 4
1.1. Esenţa şi apariţia serviciilor bancare. 4
1.2. Funcţiile şi rolul băncilor în dezvoltarea economiei 7
1.3. Tipuri de bănci şi de sisteme bancare. 9
1.4. Dezvoltarea şi structura sistemului bancar al Republicii Moldova. 11
 
Tema 2. Banca Centrală. 13
2.1. Aspectul juridic al statutului băncilor centrale. Esenţa şi particularităţile lor 13
2.2. Funcţiile băncilor centrale. 14
2.3. Activitatea BNM.. 15
2.4. Obiectivele şi funcţiile BNM.. 17
2.5. Administrarea şi principalele direcţii de activitate ale BNM.. 18
 
Tema 3. Banca comerciala-verigă de baza a sistemului bancar. 20
3.1. Băncile comerciale în condiţiile economiei naţionale. 20
3.2. Procedura de organizare a băncilor comerciale. 23
3.3. Organele de administrare ale băncilor comerciale. 24
3.4. Direcţiile de activitate ale băncilor comerciale. 25
 
Tema 4. Resursele bancare. 27
4.1. Resursele proprii ale băncilor comerciale. 27
4.2. Resursele atrase ale băncilor comerciale. 29
 
Tema 5. Organizarea plăţilor în bănci comerciale. 32
5.1. Tipuri şi particularităţi ale conturilor bancare. 32
5.2. Gestionarea conturilor bancare in lei şi în valută. 33
5.3. Organizarea serviciilor de casa şi fără numerar 33
 
Tema 6. Activitatea de creditare a băncilor comerciale. 35
6.1. Particularităţile şi funcţiile creditului bancar 35
6.2. Condiţiile de întocmire a contractului de credit 36
6.3. Etapele de acordare a creditului 39
 
Tema 7. Gajul şi formele lui 41
7.1. Esenţa şi importanţa gajului 41
7.2. Particularităţile tipurilor de gaj 42
 
Tema 8. Garanţiile bancare. 45
8.1. Esenţa garanţiilor bancare. 45
8.2. Conţinutul garanţiilor bancare. 46
8.3. Particularităţile garanţiilor bancare. 48
 
Tema 9. Leasing-ul şi factoring-ul – forme specifice de credit 50
9.1. Conţinutul şi formele leasingu-lui 50
9.2. Etapele şi riscurile operaţiunilor de leasing. 51
9.3. Esenţa şi specificul factoring-ului 52
 
Tema 10. 54
Tema 11. 55
Tema 12. 56
Tema 13. Operaţiunile băncilor comerciale în valută. 57
13.1. Conturi în valută şi operaţiuni pe piaţa valutară. 57
13.2. Credite în valută acordate de băncile comerciale  60

Teza de an - Sisteme de I-plati in Republica Moldova - ID:02557 - Volum 18 pagini

1.Bazele sistemelor de i-plati …………………2

2.Caracteristicile sistemelor de i-plăţi ………5

3.Tipurile și tehnologia sistemelor de i-plati în Republica Moldova ……8

4.Avantajele şi dezavantajele sistemelor de i-plăţi …………14

5.Concluzii ……………………………………………15

 

Literatura consultată

Teza de licenta - Gestionarea datoriei externe a Republicii Moldova - ID:02556 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE.........3

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA DATORIEI EXTERNE DE STAT.......6

1.1. Conceptul și esența gestiunii datoriei externe...........................................................................6

1.2. Clasificarea indicatorilor de evaluare a datoriei externe de stat.............................................12

1.3. Organizarea gestiunii datoriei externe....................................................................................18

 

CAPITOLUL II. ANALIZA GESTIONĂRII DATORIEI EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA........25

2.1. Reglementarea cadrului normativ privind datoria externă.................................................25

2.2. Analiza evoluției structurii datoriei externe a Republicii Moldova.......................................30

2.3. Gestionarea și restructurarea datoriei externe de stat.....................................................38

 

CAPITOLUL III. PERSPECTIVE DE GESTIONARE A DATORIEI EXTERNE DE STAT ÎN CONTEXTUL ACTUAL .......43

3.1. Analiza experienţei internaţionale privind politica de gestiune a datoriei externe ...............43

3.2. Previziuni și prognoze privind datoria externă a Republicii Moldova...................................49

3.3. Căi și modalități de gestiune și administrare a datoriei externe ........................................52

 

CONCLUZII..........................................................................................................................56

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................59

ANEXE.........................................................................................................................................61

Raport anual - Structura financiară, riscul şi optimizarea procesului de constituire, utilizare a capitalurilor întreprinderii Abilitate Agro SRL - ID:02555 - Volum 40 pagini

Introducere..........3

 

Capitolul 1. Structura financiară a întreprinderii..........4

1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii.......4

1.2 Criterii de alegere a structurii financiare şi constituirea capitalului social al întreprinderii.......10

 

Capitolul 2. Analiza structurii financiare a întreprinderii şi metoda de constituire, utilizare a capitalului întreprinderii...17

2.1 Caracteristica generală a întreprinderii.....................................................18

2.2 Analiza situaţiei patrimoniale......................................................................18

2.3 Analiza surselor de finanţare.......................................................................23

2.4 Analiza echilibrului financiar......................................................................29

2.5 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii...............................................................32

2.6 Analiza gestiunii financiare..........................................................................33

2.7 Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii............................................34

2.8 Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe a activităţii întreprinderii în baza analizei efectuate......37

 

Capitolul 3. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii SRL „Abilitate Agro”

3.1 Diagnosticul şi aprecierea potenţialului financiar a întreprinderii..........39

 

Bibliografie................................................................40