Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Teza de licenta - Credite neperformante si operatiuni de recuperare la nivelul unei banci comerciale - ID:02515 - Volum 71 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Creditele neperformante – componentă inevitabilă în activitatea de creditare a băncilor comerciale

1.1. Esența și elementele constitutive ale creditului bancar
1.2. Aspecte conceptuale și factorii apariției creditelor neperformante
1.3. Modalități de recuperare a creditelor neperformante

CAPITOLUL II. Direcții de recuperare a creditelor neperformante la nivelul băncilor comerciale din Republica Moldova
2.1. Practici internaţionale utilizate pentru gestiunea optimă a portofoliului de credite al băncilor
2.2. Recuperarea creditelor neperformante din portofoliul de credite al băncii
2.3. Căi şi modalităţi de prevenire a apariţiei creditelor neperformante

CAPITOLUL III. Analiza activității de creditare și operațiuni de recuperare în băncile comerciale din Republica Moldova
3.1. Reglementarea şi supravegherea procesului de creditare în Republica Moldova
3.2. Analiza portofoliului de credite al S.A. Banca de Economii
3.3. Gestiunea creditelor neperformante în cadrul S.A. Banca de Economii

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect - Creditele neperformante - ID:02514 - Volum 17 pagini

1. Aspecte generale privind creditul
1.1. Definiția creditului
1.2. Elementele și trăsăturile creditului

2. Studiu privind creditele neperformante
2.1. Definiții ale creditelor neperformante
2.2.Obiectivele principale în activitatea de recuperare a creditelor neperformante
2.3. Principalii factori care influențează apariția creditelor neperformante
2.4. Modalități de recuperare a creditelor neperformante
2.5. Evoluția structurii creditelor neperformante în România

STUDIU DE CAZ :
Abordarea creditelor neperformante în cadrul BRD 2009-2011

Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Structura Portofoliului de Credite la BRB - Analiza Creditelor Neperformante - ID:02513 - Volum 38 pagini

INTRODUCERE

1. EVOLUȚIA STRUCTURII CREDITELOR NEPERFORMANTE ÎN ROMÂNIA

2. ABORDAREA CREDITELOR NEPERFORMANTE ÎN CADRUL BĂNCII ROMÂNE PENRU DEZVOLTARE

2.1. EVOLUŢIA PORTOFOLIULUI DE CREDITE ÎN CADRUL BĂNCII ROMÂNE PENTRU DEZVOLTARE (2009/2010)

3. PRINCIPII GENERALE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE RECUPERARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE

3.1. PRINCIPII GENERALE ŞI DEFINIREA CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.2. OBIECTIVELE PRINCIPALE ÎN ACTIVITATEA DE RECUPERARE
3.3. PRINCIPALII FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ APARIŢIA CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.4. ETAPELE DE PARCURS ÎN VEDEREA RECUPERĂRII CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.4.1. IDENTIFICAREA, PRELUAREA ŞI GESTIONAREA
3.4.2. ANALIZA DOCUMENTAŢIEI PRIMITE ŞI A SITUAŢIEI ECONOMICO- FINANCIARE A CLIENTULUI
3.4.3. MODALITĂŢI DE RECUPERARE A CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.4.4. URMĂRIREA ŞI CONTROLUL CREDITELOR NEPERFORMANTE
3.5. UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC ŞI ORGANIZAREA

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE


Teza de licenta - Analiza situatiei financiare la intreprindere la Nova Broker SRL - ID:02512 - Volum 71 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Aspecte conceptuale privind analiza situației financiare a întreprinderii

1.1. Esența și conținutul analizei financiare a întreprinderii Nova Broker SRL
1.2. Metode și instrumentele analizei financiare a întreprinderii
1.3. Baza informațională privind analiza financiară la întreprinderea Nova Broker SRL

CAPITOLUL II. Analiza situației financiare a întreprinderii Nova Broker SRL
2.1. Caracteristica finală a întreprinderii Nova Broker SRL și situația segmentului analizat
2.2. Analiza situației financiare a întreprinderii Nova Broker SRL
2.3. Măsurarea riscurilor financiare a întreprinderii Nova Broker SRL

CAPITOLUL III. Posibilități de îmbunătățire a situației financiare la întreprinderea Nova Broker SRL
3.1. Optimizarea și relansarea stării financiare a întreprinderii Nova Broker SRL
3.2. Metode moderne de analiză financiară și probleme utilizării acestora la întreprinderile din Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect de specialitate - Riscurile Financiare si Impactul lor Asupra Situatiei Financiare - ID:02511 - Volum 45 pagini

Introducere……………3

I. Riscurile financiare – influență asupra situației financiare ale întreprinderii

1.1. Consideraţii teoretice privind definirea şi clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.....5
1.2. Metode şi instrumente de analiză și evaluare a riscului financiar......…..11
1.3. Impactul riscurilor financiare asupra situației financiare a întreprinderii ………14

II. Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii „ Zorile” S.A.
2.1. Analiza structurii activelor şi pasivelor întreprinderii „Zorile”S.A. .........20
2.2. Evaluarea ratelor de gestiune şi a celor de rentabilitate la ,,Zorile”S.A......26
2.3. Analiza poziției financiare şi a lichidităţii întreprinderii „Zorile” S.A.......33

Concluzii ….……………………………………………………………..……….36
Bibliografie ……………….……………………………………………..………38
Anexe …………………………………………………………………..………..39

Teza de an - Analiza Rapoartelor Financiare - ID:02510 - Volum 41

Introducere……………2

Capitolul I "Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară”...........5

1.1. Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare……………….......5
1.2. Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar…........10

Capitolul II "Analiza activitatii operationale”...................................................15
2.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala”....................15
2.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala”….........21

Capitolul III "Analiza stocurilor de marfuri si materiale”...................................30
3.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale”..........30
3.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale....33

Concluzii …………………………………………….................................40
Bibliografie……………………………………………………………..................41

Teza de licenta - Utilizarea valorilor mobiliare in scopul finantarii activitatii bancii: practica internationala si nationala - ID:02509 - Volum 69 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind valorile mobiliare

1.1. Analiza conceptual-tipologică a valorilor mobiliare
1.2. Participanții pe piața de capital

CAPITOLUL II. Contribuția pieței de capital în finanțarea activității bancilor
2.1. Cadrul juridic al activității băncilor pe piața de capital
2.2. Activitățile băncilor comerciale pe piața de capital a Republicii Moldova
2.3 Impactul valorilor mobiliare asupra activității bancare

CAPITOLUL III. Probleme și oportunități ale utilizării valorilor mobiliare la finanțarea activității băncii
3.1. Experiența internațională al utilizării valorilor mobiliare pentru finanțarea activității băncii
3.2. Problemele activității băncilor pe piața de capital a Republicii Moldova
3.3. Oportunități de implimentare a formelor noi de finanțare a sistemului bancar

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Piata Valorilor Mobiliare - Principalele Circuite de Finantare - ID:02508 - Volum 81 pagini

Introducere 3

Capitolul I. Conceptul, esenţa şi participanţii pe piaţa valorilor mobiliare 6

1.1. Conceptul şi esenţa pieţii de capital 6
1.2. Participanţii pe piaţa valorilor mobiliare 7
1.3. Organizarea,tranzacţiile,funcţionarea,rolul bursei de valori 16
1.3.1 Bursa de valori pe piaţa de capital 16
1.3.2 Organizarea şi funcţionarea bursei de valori 19
1.3.3 Trazacţiile în cadrul bursei de valori 25

Capitolul II. Instrumentele pieţii valorilor mobiliare − nucleul economiei contemporane 30
2.1 Acţiunile – ca instrument eficient într-o economie de piaţă 32
2.2 Obligaţiunile – modalitatea de împrumut pe termen lung 37
2.3 Hîrtiile de Valoare de Stat –posibilitatea de finanţare a necesitaţilor statului 42

Capitolul III. Piaţa valorior mobiliare în Republica Moldova 54
3.1 Cadrul juridic al reglementării P.V.M în Republica Moldova 54
3.2 Piaţa primară a valorilor mobiliare 57
3.3 Piaţa secundară a valorilor mobiliare 62
3.4 Problemele specifice pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova 66
3.5 Măsuri necesare pentru înviorarea pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova. 72

Concluzie 78
Bibliografie 80

Teza de licenta - Activitatea bancilor comerciale pe piata de capital: practica internationala si autohtona - ID:02507 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE………………3

CAPITOLUL I. CADRUL TEORETIC PRIVIND ACTIVITATEA BĂNCILOR COMERCIALE PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE……….5

1.1. Banca comercială – emitent pe PVM corporative…………………………….5
1.2. Banca comercială în calitate de investitor instituţional pe PVM corporative…9
1.3. Activitatea profesionistă a băncilor comerciale pe PVM……………………15

CAPITOLUL II. ASPECTELE ACTIVITĂŢII BĂNCILOR COMERCIALE PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE ….....25
2.1. Activitatea băncilor comerciale pe piaţa de capital din ţările dezvoltate……....26
2.2. Activitatea băncilor comerciale pe piaţa de capital din ţările emergente……....33

CAPITOLUL III. ACTIVITATEA BĂNCILOR COMERCIALE PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA…………40

3.1. Aspecte legislative privind activitatea băncilor pe PVM………………………41
3.2 Analiza activităţii băncilor comerciale pe PVM din Republica Moldova……...46

Concluzii……………………………………………………………………………56
Bibliografie…………………………………………………………………………58
Anexe……………………………………………………………………………….61

Teza de licenta - Rolul controlului fiscal in limitarea proceselor evazioniste in RM - ID:02506 - Volum 83 pagini

Declarație privind propria răspundere
Lista abrevierilor
Introducere

Capitolul I: Concept privind fenomenul de evaziune fiscală

1.1 Conceptul evaziunii fiscale și formele de manifestare a acesteea
1.2 Cauzele și factorii favorizanți ai fenomenului de evaziune fiscală
1.3 Metode și modalități de evitare a evaziunii fiscale

Capitolul II: Controlului fiscal – instrument de prevenire a evaziuni fiscale
2.1 Inițierea procedurii de control fiscal și efectuarea acestuia
2.2 Procedura de totalizare și perfectare a rezultatelor controalelor fiscale
2.3 Eficiența controalelor fiscale în Republica Moldova

Capitolul III: Impactul controlului fiscal asupra fenomenului evaziunii fiscale în Republica Moldova
3.1 Amploarea evaziunii fiscale în Republica Moldova
3.2 Efectele evaziunii fiscale asupra economiei și societății
3.3 Măsuri de optimizare a controalelor fiscale în scopul combaterii evaziunii fiscale

Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Impactul accizelor asupra activitatii de producere si comert - ID:02505 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE ACCIZELOR. ÎNCADRAREA ACCIZELOR ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC AL RM 4

1.1. Scurt istoric al impozitelor indirecte. Rolul social și economic al impozitelor indirecte 4
1.2. Accizele-concepții, încadrare, conţinut. Subiecții, obiectele impunerii, baza impozabilă. Cotele, modul de calculare și termenele de achitare ale accizelor 8
1.3. Rolul şi importanta accizelor în sistemul fiscal. 15

Capitolul II. ACCIZELE – INSTRUMENT DE REGLARE A ACTIVITĂȚII SOCIAL-ECONOMICE 19
2.1. Actualitatea impozitării cu acciz în Republica Moldova 19
2.2. Analiza mărfurilor supuse accizelor-influența acestora pe piață 27

Capitolul III. IMPACTUL ACCIZELOR ASUPRA ACTIVITATII DE PRODUCERE SI COMERT. 46
3.1 Impactul impozitării profitului si influența accizelor asupra activității intreprinderii 46
3.2 Evaziune fiscala in domeniul accizelor-comparative cu alte state. Rolul organelor in combaterea fraudei in domeniul accizelor 55

CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 59
ANEXE 63

Proiect - Reasigurarea - ID:02504 - Volum 19 pagini

Definirea reasigurării 2
Scurt istoric 3

Rolul reasigurărilor 4
Contractul de reasigurare 6
Forme de reasigurare 9

Reasigurarea proporţională 10
Reasigurarea cotă-parte 11
Reasigurarea excedent de sumă asigurată 12
Reasigurarea proporţională mixtă 14
Reasigurarea pe bază de pool 14
Reasigurarea neproporţională 16
Reasigurarea excedent de daună 17
Reasigurarea oprire de daună 18

Concluzii 19
Studiu de caz 20
Bibliografie

Teza de licenta - Garantarea stabilității financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor - ID:02503 - Volum 65 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. REASIGURĂRILE – FORMĂ COMPLEMENTARĂ A ASIGURĂRII

1.1. Esența economică și necesitatea activității de reasigurare
1.2. Principiile și funcțiile elementelor reasigurării
1.3. Importanța economică a reasigurării în activitatea companiilor de asigurări

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE ACTIVITĂȚII DE REASIGURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Forme de reasigurare
2.2. Metode și tehnici de reasigurare
2.3. Activitatea de reasigurare în Republica Moldova

CAPITOLUL III. PROBLEMELE EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂȚII REASIGURĂRILOR
3.1. Direcțiile de perfecționare și de modernizare a politicii de reasigurare în condițiile derulării proceselor integraționiste
3.2. Metode și mecanisme de optimizare a efectelor financiar-valutare ale reasigurării
3.3. Probleme și categorii de soluționare pe piața serviciilor de reasigurare

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Raport - Raport privind efectuarea practicii de producție la SC ”Bardar-Agro” S.R.L. - ID:02502 - Volum 98 pagini

INTRODUCERE .........................................................................3

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII ........5

1.1. Forma organizatorico-juridică și istoria fondării întreprinderii .......5
1.2. Structura organizatorică a întreprinderii .....................................6
1.3. Domeniile de activitate și produsele întreprinderii .......................8

CAPITOLUL II. BAZA JURIDICĂ ȘI NORMATIVĂ DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII ........ 14

CAPITOLUL III. STAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII ................................ 21

3.1. Starea patrimonială a întreprinderi ............................................................21
3.2. Mijloace fixe ............................................................................................27
3.3. Active nemateriale ..................................................................................33
3.4. Active circulante ......................................................................................33
3.5. Sursele de finanțare ................................................................................43
3.6. Veniturile întreprinderii .............................................................................49
3.7. Cheltuielile întreprinderii ..........................................................................53
3.8. Analiza fluxului mijloacelor bănești ............................................................57
3.9. Analiza rezultatelor financiare ale activității ................................................61
3.10. Eficiența producției agricole .....................................................................65

CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII ............. 71

4.1. Subiecții activității financiare a întreprinderii ........................................71
4.2. Relațiile financiare ale întreprinderii ...................................................72
4.3. Impunerea fiscală a întreprinderii și alte aspecte ale relațiilor financiare cu statul .............. 76
4.4. Analiza politicii de preț a întreprinderii ................................................78
4.5. Organizarea desfacerii producției întreprinderii .....................................81
4.6. Gestiunea riscurilor la întreprindere ....................................................83
4.7. Analiza politicii de credit a întreprinderii și a posibilităților de contractare a creditelor ..... 86
4.8. Politica investițională a întreprinderii ...................................................87
4.9. Progroza și planificarea financiară a întreprinderii .................................89
4.10. Analiza financiară și controlul financiar ..............................................92

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI .................................................................96
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................98
ANEXE

Raport - Raport privind efectuarea practicii de specialitate la întreprinderea „Almidar Grup SRL” - ID:02501 - Volum 31 pagini

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII „Almidar Grup” S.R.L.....5

1.1 Structura organizatorică a entității S.R.L „Almidar Grup”.....................................................5
1.2 Funcțiile principale ale conducerii entității "Almidar Grup” S.R.L………………………....5
1.3 Metodele și principiile de funcționare a evidenței contabile în cadrul "Almidar Grup” S.R.L 6

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "Almidar Grup” S.R.L....9

2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului "Almidar Grup” S.R.L………...9
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare "Almidar Grup” S.R.L……13
2.3. Evaluarea gestiunii financiare "Almidar Grup” S.R.L……………………………17
2.4. Analiza lichidităţii "Almidar Grup” S.R.L…………………………………………..……21
2.5. Analiza profitabilității "Almidar Grup” S.R.L……………………………………….…27

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............................................................30
ANEXE

Raport privind efectuarea practicii de producție la SRL “Zorina Trofim” - ID:02500 - Volum 45 pagini

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII...3
1.1. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii , amplasarea și adresa juridică...3
1.2. Istoria fondării întreprinderii...............................................................................4
1.3. Structura organizatorică și de conducere.............................................................5
1.4. Domeniile de activitate și produsele întreprinderii..............................................8
1.5. Resursele de muncă ale întreprinderii.................................................................9

CAPITOLUL II. BAZA JURIDICĂ ȘI NORMATIVĂ DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII......10

CAPITOLUL III. STAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII................11

3.1. Starea patrimonială a întreprinderii..........................................11
3.2.Activele curente.......................................................................15
3.3.Sursele de finanțare.................................................................19
3.4.Veniturile.................................................................................25
3.5.Cheltuielile întreprinderii...........................................................27
3.6.Rezultatele financiare ale activității și rentabilitatea....................27
3.7.Analiza fluxului mijloacelor bănești..........................................30

CAPITOLUL IV. Managementul financiar al întreprinderii....................33
4.1.Relațiile financiare ale întreprinderii..........................................33
4.2.Impunerea fiscală a întreprinderii și alte aspecte ale relațiilor financiare cu statul......33
4.3.Analiza politicii de preț a întreprinderii........................................36
4.4.Organizarea desfacerii producției (oferte, servicii).......................37
4.5.Analiza financiară și controlul financiar........................................37

CONCLUZII...................................................................................39
BIBLIOGRAFIE..............................................................................41
ANEXE...........................................................................................42

Raport de practică la întreprinderea ,,Rodital Lux” SRL - ID:02299 - Volum 51 pagini

Introducere..................................................................2
I. Caracteristica generală a activităţii întreprinderii...........3

II. Caracteristica situaţiei financiare a întreprinderii..........5

2.1. Poziţia financiară.....................................................5
2.2. Performanţa financiară............................................22
2.3. Fluxuri de numerar..................................................33

III. Aspectele fiscale ale activităţii întreprinderii................39

IV. Strategia de dezvoltare a întreprinderii........................46

Concluzii.......................................................................51
Bibliografie....................................................................52
Anexe...........................................................................53

Raport de productie la S.R.L „Rodal-S” - ID:02298 - Volum 36 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1. Forma organizatorico-juridică și istoria fondării întreprinderii
1.2. Gestiunea întreprinderii S.R.L „Rodal-S”
1.3. Activitatea comercială a întreprinderii

CAPITOLUL II. STRUCTURA MANAGERIALĂ ȘI POLITICA DE PERSONAL LA ÎNTREPRINDEREA S.R.L „Rodal-S”
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii S.R.L „Rodal-S”
2.2. Politica de personal al întreprinderii S.R.L „Rodal-S”
2.3. Sistemul de publicitate al întreprinderii S.R.L „Rodal-S”
2.4. Planificarea strategică a activității întreprinderii S.R.L „Rodal-S”

CAPITOLUL III. STAREA RCONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII S.R.L „Rodal-S”
3.1. Starea patrimonială a întreprinderii S.R.L „Rodal-S”
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității

CONCLUZII

Raport privind efectuarea practicii de specialitate la întreprinderea „Efectiv Servicii SRL” - ID:02297 - Volum 31 pagini

INTRODUCERE............3

CAPITOLUL 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE A ÎNTREPRINDERII „Efectiv Servicii” S.R.L......5

1.1 Structura organizatorică a entității S.R.L „Efectiv Servicii”...................5
1.2 Funcțiile principale ale conducerii entității "Efectiv Servicii” S.R.L…………5
1.3 Metodele și principiile de funcționare a evidenței contabile în cadrul "Efectiv Servicii” S.R.L......6

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ENTITĂȚII "Efectiv Servicii” S.R.L.....9
2.1. Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului "Efectiv Servicii” S.R.L………...9
2.2. Aprecierea evoluţiei în dinamică, structurii şi stabilităţii surselor de finanţare "Efectiv Servicii” S.R.L……13
2.3. Evaluarea gestiunii financiare "Efectiv Servicii” S.R.L……………………………17
2.4. Analiza lichidităţii "Efectiv Servicii” S.R.L…………………………………………..……21
2.5. Analiza profitabilității "Efectiv Servicii” S.R.L……………………………………….…27

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..........30
ANEXE