Teze de licență la comandă la facultatea de finanțe și bănci, asigurări, piețe de capital. Redactarea lucrărilor de master, proiecte de specialitate la finanțe.

Raport privind efectuarea practicii de producţie la Banca comercială „Victoriabank” S. A. - ID:02295 - Volum 90 pagini

Introducere
Capitolul I. Reglementarea, controlul, supravegherea și normativele economice obligatorii ale activității băncii comerciale
Capitolul II. Statutul băncii. Structura organizatorică şi de conducere a băncii comerciale
Capitolul III. Resursele băncii, modul formării lor
Capitolul IV. Modul deschiderii, modificării şi închiderii conturilor la bancă
Capitolul V. Operaţiunile de decontare, efectuate de banca comercială
Capitolul VI. Operaţiunile de casă ale băncii comerciale
Capitolul VII. Operaţiunile de credit şi investiţionale ale băncii comerciale
Capitolul VIII. Operaţiunile cu valuta, tipurile şi modul organizării lor
Capitolul IX. Operaţiunile de leasing, factoring şi trust ale băncii
Capitolul X. Rezultatul activităţii băncii comerciale şi rapoartele financiare anuale ale băncii comerciale

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de master - Managementul Riscului in Activitatea Bancara - ID:02294 - Volum 146 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI RISCURILOR BANCARE

1.1 Conceptul şi rolul managementul riscurilor bancare în obţinerea performanţelor băncii
1.2 Definirea, identificarea şi clasificarea riscurilor bancare
1.3 Influenţa factorilor de mediu asupra managementul riscurilor bancare

CAPITOLUL II. GESTIUNEA ŞI REGLEMENTAREA RISCURILOR BANCARE
2.1 Metode şi tehnici de administrare a riscurilor bancare
2.1.1 Riscul de credit
2.1.2 Riscul ratei dobвnzii
2.1.3 Riscul de lichiditate
2.1.4 Riscul de schimb valutar
2.1.5 Riscul insolvabilităţii
2.2 Administrarea globală a riscurilor bancare

CAPITOLUL III. ANALIZA RISCURILOR BANCARE IN REPUBLICA MOLDOVA
3.1 Cadrul juridic al administrării riscurilor bancare în Republica Moldova
3.2 Supravegherea şi reglementarea riscurilor activităţii bancare in Republica Moldova
3.3 Instrumentalizări şi soluţii posibile ale managementului riscurilor bancare in Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIETeza de master - Tendinte de dezvoltare a activitatii de bank assurance in R. Moldova - ID:02293 - Volum 90 pagini

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND BANCASSURANCE 8

1.1. Definirea terminologiei legate de bancassurance în literatura și legislația de profil. Studiu comparativ. 8
1.2. Rolul și importanța activității de bancassurance 22
1.3. Dezvoltarea de bancassurance în țările cu economie dezvoltată 31
Concluzii pentru Capitolul 1. 38

CAPITOLUL II. BANCASSURANCE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 40
2.1. Necesitatea dezvoltării sectorului de bancassurance 40
2.2. Reglementarea bancassurance în Republica Moldova 54
2.3. Avantajele strategiei bancassurance 61
Concluzii pentru Capitolul II 65

CAPITOLUL III. ANALIZA DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE BANCASSURANCE ÎN CADRUL BĂNCII VICTORIABANK S.A. 66
3.1. Tipologia produselor de bancassurance în cadrul băncii 66
3.2. Analiza serviciilor și produselor de bancassurance 70
3.3. Perspective de dezvoltare a serviciilor și produselor 73
Concluzii pentru Capitolul III. 77

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 78
BIBLIOGRAFIE 80
ANEXE 85

Teza de licenta - Politici de dividend – opțiuni a Societății pe acțiuni între reinvestire și distribuire a capitalului - ID:02292 - Volum 56 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Esența și caracteristicile politicii de dividend la întreprindere

1.1. Conceptul și conținutul politicii de dividend
1.2. Forme și proceduri de plată a dividendelor
1.3. Factorii de influență a politicii de dividend la întreprindere

CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a activităţii societății pe acțiuni „GRAWE Carat Asigurări” SA
2.1. Caracteristica de bază a întreprinderii „GRAWE Carat Asigurări” SA
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Indicatorii financiari care reflectă eficienţa politicii de dividend

CAPITOLUL III. Politica de dividend – opțiuni pentru reinvestirea și distribuirea capitalului la „GRAWE Carat Asigurări” SA
3.1. Distribuirea și reinvestirea dividendelor „GRAWE Carat Asigurări” SA
3.2. Efectul politicii de dividend asupra reinvestirii și distribuirii capitalului
3.3. Tendințe de optimizare a politicii de dividend în Societățile pe Acțiuni din Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Politica de divident la intreprindere (in baza datelor SRL Conlena) - ID:02291 - Volum 46 pagini

Introducere 3

Capitolul 1 : Politica de dividend la întreprindere

1.1. Conţinutul politicii de dividend 4
1.2. Politica de dividend în practică 9
1.3. Factori de influienţă a politicii de dividend 13
1.4. Forme de plată a dividendelor 17

Capitolul 2 : Analiza situaţiei financiare a întreprinderii S.R.L.” Conlena”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.R.L. „Conlena” 19
2.2. Analiza situaţiei patrimoniale 20
2.3. Analiza surselor de finanţare 23
2.4. Analiza echilibrului financiar 27
2.5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 29
2.6. Analiza gestiunii financiare 30
2.7. Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii 31
2.8. Determinarea părţilor forte şi părţilor slabe ale activităţii S.R.L. „Conlena”, în baza analizei efectuate 35

Capitolul 3 : Activitatea întreprinderilor din sectorul agricol şi politica de dividende în Republica Moldova: perspective financiare
3.1. Activitatea întreprinderilor din ramura sectorului agricol în Republica Moldova 37
3.2. Optimizarea politicii de dividend în Societăţile pe acţiuni din Republica Moldova 43

Concluzie 45
Bibliografie 46

Proiect - Analiza companiei “GRAWE CARAT ASIGURARI S.A., I.M. - ID:02290 - Volum 18 pagini

Introducere……3

I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR A REPUBLICII MOLDOVA ÎN DINAMICĂ PE PERIOADA ANILOR 2008-2012 …5

1.1. Activitatea de asigurare în Republica Moldova ..............5
1.2. Participanţii pieţei de asigurări în Republica Moldova …….5
1.3. Valoarea totală a primelor încasate ……………….………………7
1.4. Gradul de penetrare a asigurărilor în economie ……………8
1.5. Densitatea asigurărilor …………………………...……………………9
1.6. Volumul despăgubirilor …………..…………………..….…………....10
1.7. Rata daunei ……………………………………………….…………………….11

II. ANALIZA COMPANIEI DE ASIGURĂRI ” Grawe Carat ” ……13

2.1. Date generale ale companiei de asigurări "GRAWE CARAT” ……13
2.2. Poziția pe piață a companiei ”Grawe Carat” ………………………..……13
2.3. Dezvoltarea fiecărui gen de asigurare în perioada dată …………15
2.4. Brokerii Parteneri…………16


Concluzii……………18
Bibliografie…………19

Teza de licenta - Scopul și rolul reformelor în domeniul impozitării agenților economici în Republica Moldova - ID:02289 - Volum 02289 - Volum 66 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Considerațiuni generale privind impozitarea agenților economici

1.1. Conceptul politicii fiscale și rolului impozitării în realizarea încasărilor fiscale ale statului
1.2. Reforma sistemului de impunere fiscală – mijloc de atingere a performanţelor economice şi sociale a agenților economici
1.3. Practica europeană în domeniul impozitării agenților economici

CAPITOLUL II. Analiza politicii fiscale în domeniul impozitării agenților economici în Republica Moldova
2.1. Evoluția reformelor fiscale și impactul asupra sistemului de impozitare
2.2. Analiza impozitelor în veniturile bugetului de stat
2.3. Politica fiscală a impozitării agenților economici în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Impactul și rolul reformelor sistemului de impozitare asupra activității agenților economici din Republica Moldova
3.1. Influenţa sistemului fiscal şi a politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici şi a statului
3.2. Competiţia fiscală între statele UE – imbold în adoptarea unui sistem de impozitare atractiv în RM
3.3. Particularităţi de îmbunătăţire a sistemului de impozitare și de soluţionare a problemelor fiscale ale agenţilor economici care activează în Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Îmbunătățirea gestiunii activelor în băncile din Republica Moldova - ID:02288 - Volum 65 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ȘI METODOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE GESTIUNE A ACTIVELOR BANCARE

1.1. Gestiunea activelor bancare: esența și etapele
1.2. Instrumente și tehnici de gestiune a activelor bancare
1.3. Metodologia de evaluare a gestiunii activelor bancare

CAPITOLUL II. ANALIZA GESTIUNII ACTIVELOR BANCARE ÎN BĂNCILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza cadrului legal de reglementare a gestiunii activelor bancare
2.2. Analiza gestiunii activelor bancare în Fincombank S.A.
2.3. Evaluarea performanțelor în gestiunea activelor bancare

CAPITOLUL III. CREȘTEREA EFICIENȚEI GESTIUNII ACTIVELOR ÎN BĂNCILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Practica internațională în domeniul gestiunii activelor bancare
3.2. Eficientizarea gestiunii activelor în băncile din Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Lucrare de licenta - Trăsăturile, formele și locul impozitelor indirecte în formarea resurselor financiare publice - ID:02286 - Volum 52 pagini

Capitolul 1 Formele impozitelor indirecte și trăsăturile acestora 2
1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte 2
1.2 Formele impozitelor indirecte 4

Capitolul 2 Locul impozitelor indirecte în sistemul resurselor financiare publice 11
2.1 Analiza aportului impozitelor indirecte la constituirea resurselor financiare publice (comparații pe plan internațional) 11
2.2 Analiza structurii veniturilor din impozitele indirecte 18

Capitolul 3 Formele și rolul impozitelor indirecte în România 25
3.1 Forme ale impozitelor indirecte practicate în România 25
3.2 Analiza prelevărilor din impozite indirecte și implicații ale acestora 29
3.3 Impactul integrării europene a României asupra impozitelor indirecte 36

CONCLUZII ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Rolul impozitelor indirecte în constituirea resurselor financiare publice - ID:02285 - Volum 45 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE – CA INSTRUMENT ÎN FORMAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

1.1. Caracteristica generală și clasificarea impozitelor indirecte în economia de piață
1.2. Evoluția, funcțiile și rolul impozitelor indirecte
1.3. Principalele aspecte ale impozitelor indirecte în practica internațională

CAPITOLUL II. LOCUL ȘI ROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE ÎN CONSTITUIREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Forme ale impozitelor indirecte practicate în Republica Moldova
2.2. Analiza evoluției impozitelor în veniturile bugetului de stat şi locul impozitelor indirecte
2.3. Practica internațională în domeniul impozitării indirecte

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Impozitele indirecte la SRL“Triplast” - ID:02284 - Volum 79 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE IMPUNERE ŞI IMPOZITELE INDIRECTE

1.1. Fundamente teoretice privind sistemul fiscal
1.2. Caracteristica şi clasificarea impozitelor indirecte
1.3. Evoluţia, funcţiile şi rolul impozitelor indirecte

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI CALCULAREA IMPOZITELOR INDIRECTE LA SC”TRIPLAST”
2.1. Istoria, forma juridică şi domeniile de activitate ale întreprinderii « Triplast »
2.2. Analiza economico-financiară SRL“Triplast”
2.3. Politica de contabilitate, practica fiscală şi impozitele indirecte a SRL”Triplast”

CAPITOLUL III. MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI DE IMPUNERE PRIN IMPOZITE INDIRECTE
3.1 Impactul impozitelor indirecte asupra agenţilor economici
3.2 Rolul impozitelor indirecte asupra sistemului bugetar
3.3 Optimizarea cotelor de impunere în Republica Moldova

CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Impozitele Indirecte si Actiunea Acestora asupra Activitatii Agentilor Economici - ID:02283 - Volum 60 pagini

Introducere.........3

Capitolul I. Abordări teoretice privind impozitele indirecte

1.1 Evoluţia, funcţiile şi rolul impozitelor indirecte în realizarea încasărilor fiscale ale statului........5
1.2 Caracteristica principalelor tipuri de impozite indirecte din Republica Moldova...16

Capitolul II. Analiza activităţii economico-financiare a SRL ,,Business-Trade”
2.1 Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a SRL ,,Business-Trade”………37
2.2 Analiza impozitelor indirecte la SRL ,,Business-Trade” .......................................38

Capitolul III. Importanţa sistemului fiscal şi politicii fiscale din Republica Moldova
3.1 Influenţa sistemului fiscal şi a politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici şi a statului.......45
3.2 Particularităţi de îmbunătăţire a sistemului fiscal şi de soluţionare a problemelor fiscale ale agenţilor economici care activează în Republica Moldova.....51

Concluzii şi propuneri............56
Bibliografie..............................60

Teza de masterat - Leasingul ca sursă modernă de finanțare, experiența autohtonă și cea a țărilor dezvoltate - ID:02281 - Volum 75 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ESENȚA ȘI BAZELE ECONOMICE ALE LEASINGULUI

1.1. Evoluția istorică și consolidarea leasingului ca sursă modernă de finanțare a investițiilor
1.2. Aspecte generale privind criteriile de clasificare și funțiile leasingului
1.3. Conținutul economic al operațiunilor de leasing

CAPITOLUL II. SPECIFICUL ȘI PARTICULARITĂȚILE EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE PRIVIND UTILIZAREA LEASINGULUI CA SURSĂ DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR
2.1. Aspectele privind utilizarea leasingului pentru finanțarea investițiilor în SUA
2.1. Practica statelor CSI privind utilizarea leasingului pentru finanțarea investițiilor
2.2. Analiza pieței leasingului investițional în statele Uniunii Europene
2.4. Estimarea pieței mondiale de leasing

CAPITOLUL III. PRACTICI ȘI PROBLEME AUTOHTONE PRIVIND UTILIZAREA LEASINGULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Reglementarea activității companiilor de leasing în Republica Moldova
3.2. Analiza pieței serviciilor de leasing în Republica Moldova
3.3. Posibilitatea utilizării experienței internaționale în scopul finanțării investițiilor în practica autohtonă

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Finanţarea de echipamente şi autoturisme prin BCR LEASING SA - ID:02280 - Volum 92 pagini

Capitolul I Aspecte generale privind operaţiunile de leasing
1.1. Definirea conceptului de leasing 1
1.2. Scurt istoric al conceptului de leasing 4
1.3. Clasificarea operaţiunilor de leasing 7
1.4. Participanţii la operaţiunea de leasing 11
1.5. Scheme de derulare si finanţare a operaţiunilor de leasing 12

Capitolul II Analiza evoluţiei pieţei leasingului în lume în ultimii ani în contextual evoluţiei economiei mondiale
2.1. Primele 50 de ţări pe piaţa mondială a leasingului 16
2.2. Evoluţia leasingului pe continentele americane 22
2.3. Evoluţia leasingului în Asia 25
2.4. Evoluţia leasingului în Europa 27
2.5. Piaţa leasingului în România 39
2.6. Tendinţe în evoluţia leasingului 45

Capitolul III Comparaţia leasingului cu alte forme de achiziţionare a bunului
3.1. Achiziţionarea bunului cu plata cash 47
3.2. Achiziţionarea bunului prin contractarea unui credit bancar 48
3.3. Achiziţionarea bunului cu plata în rate 49
3.4. Achiziţionarea bunului în leasing
3.5. De ce finanţare prin leasing? 50 52

Capitolul IV Leasingul financiar vs. leasingul operaţional
4.1. Aspecte generale ale leasingului financiar si ale leasingului operaţional 55
4.2. Abordarea leasingului financiar şi a celui operaţional conform IASB 57
4.3. Abordarea leasingului financiar şi a celui operaţional conform FASB 66
4.4. Leasingul financiar şi leasingul operaţional în România

Capitolul V Studiu de caz: Finanţarea de echipamente şi autoturisme prin BCR LEASING SA
5.1. Prezentarea generală a BCR LEASING SA 86
5.2. Finanţarea echipamentelor prin BCR LEASING SA 108
5.3. Finanţarea autoturismelor prin BCR LEASING SA 113

Capitolul VI Concluzii şi propuneri
6.1. Factorii care influenţează derularea operaţiunilor de leasing 115
6.2. Concluzii privind importanţa leasingului 122

Bibliografie
Anexe 123

Teza de licenta - Gestiunea performanțelor bancare prin prisma minimizării riscurilor bancare - ID:02279 - Volum 66 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Definirea și evaluarea performanțelor bancare în sistemul bancar din R.M.

1.1. Conceptul de performanțe bancare
1.2. Analiza indicatorilor ce exprimă performanța bancară
1.3. Influența minimizării riscurilor bancare asupra performanțelor bancare

CAPITOLUL II. Evaluarea și analiza performanțelor în sistemul bancar din R.M
2.1. Diagnosticul performanțelor la nivelul sistemului bancar al R.M
2.2. Analiza performanțelor bancare la F-la 44 Telenești Banca de Economii S.A
2.3. Evaluarea riscurilor la nivelul băncilor

CAPITOLUL III. Soluții de minimizare a riscurilor bancare
3.1. Căi și modalități de anticipare a apariției riscurilor bancare
3.2. Practica internațională la criteriile de convergen (P.S. în alte tări SUA, BASEL)
3.2. Adoptarea performanțelor în sistemul bancar autohton

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Analiza Indicatorilor de Performanta - ID:02278 - Volum 51 pagini

Introducere 3

CAPITOLUL I: Prezentarea Băncii Comerciale Carpatica 4

1. Istoric şi informaţii generale 4
2. Organizare şi conducere 6
3. Aspecte legate de resursele umane 9
4. Activitatea comercială 10
5. Descrierea situaţiei concurenţiale şi a cotei de piaţă 13
6. Dependenţa băncii faţă de un client/grup de clienţi 14
7. Diagnosticul financiar al BC Carpatica 15
7.1. Evoluţia macroeconomică a sistemului financiar-bancar 15
7.2. Elemente de evaluare generală 16
7.3. Situaţia financiar-contabilă a băncii 18

CAPITOLUL II: Analiza indicatorilor de performanţă financiară 22
1. Definirea conceptului de performanţă 22
2. Definirea şi calculul indicatorilor de performanţă 26
2.1. Indicatori semnificativi ai contului de rezultate 27
2.2 Sistemul ratelor de expresie a performanţelor bancare 28

Concluzii 43
Anexe 45
Bibliografie 51


Teza de licenta - Îmbunătăţirea gestiunii activelor în băncile din Republica Moldova - ID:02277 - Volum 66 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Fundamentarea teoretică şi metodologică a conceptului de gestiune a activelor bancare

1.1. Activele bancare: esenţa, categorii şi factori de influenţă
1.2. Gestiunea activelor bancare: etape, conţinut, tehnici şi instrumente
1.3. Indicatori de evaluare a calităţii gestiunii activelor bancare

CAPITOLUL II. Analiza gestiunii activelor bancare în băncile din Republica Moldova
2.1. Cadrul legal şi normativ de reglementare a gestiunii activelor bancare
2.2. Analiza dinamicii şi structurii activelor bancare
2.3. Analiza calităţii gestiunii activelor bancare

CAPITOLUL III. Îmbunătăţirea gestiunii activelor bancare în băncile din Republica Moldova
3.1. Practica internațională în gestiunea activelor bancare
3.2. Creşterea calităţii gestiunii activelor în băncile din RM

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Gestiunea activelor si pasivelor bancare - ID:02275 - Volum 27 pagini

INTRODUCERE . . . 3

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA ACTIVELOR BANCARE . . . . 5

1.1. Tipologia și caracteristica portofoliului de active bancare . . .5
1.2. Strategii de gestiune și riscuri generate de gestiunea incorectă a activelor bancare . .11

2. ANALIZA MODELELOR DE GESTIUNE A ACTIVELOR, APLICATE ÎN CADRUL BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA . 14
2.1. Situația actuală a sistemului bancar în contextul etapei post- criză economică . . . . . .14
2.2. Analiza calității activelor la BC Moldinconbank SA și a strategiilor de gestiune a acestora . . . 17
2.3. Identificarea problemelor și criterii de eficientizare a gestiunii activelor în cadrul BC Moldinconbank SA . . . 21

REZUMAT . . . . . . . . 23
BIBLIOGRAFIE . . . . 25
ANEXE . . . . . . . . . . .27