Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Lucrare de an - Microprocesoare - ID:01163(D) - Volum 33 pagini

PLAN

INTRODUCERE


Micro-operaţii
MICROPROCESOARE PA 7100
MICROPROCESOARELE MIPS
MICROPROCESOARELE SPARC
MICROPROCESOARE ALPHA
MICROPROCESOARE POWER PC
MICROPROCESOARE JAVA
Tehnologia VLIW (Very Long Instrucţion Word)
Performanţe Caracteristicile sistemelor mobile
HP îmbunătăţeşte linia de servere
HP 9000 cu noua generaţie de procesoare PA-RISC
Itanium - revoluţia pe 64 de biţi
Intel ne pregăteşte Coppermine
Procesoarele Crusoe la orizont

BIBLIOGRAFIE

Lucrare de an - Sinteza circuitelor logice combinaţionale. - ID:01161(D) - Volum 27 pagini

CUPRINS

Introducerea

Capitolul I: Transferul numerelor din sistemul zecimal în alte sisteme de enumerare

Transferul numărului din zecimal în binar şi verificarea
Transferul numărului din zecimal în octal şi verificarea
Transferul numărului din zecimal în hexazecimal şi verificarea

Capitolul II: Minimizarea funcţiilor logice
Minimizarea funcţiei logice cu ajutorul diagramei Karnaugh
Minimizarea funţiei logice date
Minimizarea funcţiilor logice prin metoda Quine McCluskey
Mininmizarea funcţiei prin metoda McCluskey

Capitolul III: Sinteza circuitelor logice
Funcţia în baza cărei va fi realizat circuitul

Concluzia

Bibliografia