Teze de licență la business și administrarea afacerilor, teze de master, teze de an, rapoarte de practică la business și administrarea afacerii în Moldova.

Referat - Managementul strategic al firmei - ID:02996 - Volum 13 pagini

INTRODUCERE 
 
1. Strategia – componentă centrală a procesului de management strategic
2. Analiza potenţialului intern al firmei şi evaluarea forţei sale competitive
3. Analiza mediului extern
4. Elaborarea strategiei generale
5. Implementarea strategiei și evaluarea efectelor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Definirea misiunii, stabilirea obiectivelor si strategiilor prin sistemul de planificare strategica a unei organizatii - ID:02995 - Volum 75 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. NOȚIUNI FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA ESENȚA MISIUNII, OBIECTIVELOR ȘI STRATEGIILOR
1.1. Definirea misiunii și componentele sale
1.2. Definirea obiectivelor și tipurile
1.3. Definirea strategiei și criterii de clasificare 

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ CA SUPORT AL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
2.3. Analiza procesului de planificare strategică. Analiza SWOT
 
CAPITOLUL III. ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
3.1. Misiunea întreprinderii
3.2. Obiectivele și opțiunile strategice
3.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii
3.4. Direcții și propuneri de optimizare a procesului strategic în cadrul companiei IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Întreprinderea industrială – sistem economic si veriga de baza a economiei nationale - ID:02994 - Volum 72 pagini

Capitolul I – Rolul întreprinderii în cadrul economiei
1.1. Conceptul şi tipologia întreprinderii
1.1.1. Definirea întreprinderii
1.1.2. Tipologia întreprinderilor
1.2. Dimensiunile întreprinderii
1.3. Evoluţii ale concepţiei privind întreprinderea ca organizaţie economică
1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei naţionale

Capitolul II – Abordarea întreprinderii ca sistem
2.1. Caracteristicile întreprinderii ca sistem
2.2. Considerente privind metoda sistemică
2.3. Mediul întreprinderii
2.3.1. Mediul extern al întreprinderii
2.3.2. Mediul intern al întreprinderii
2.4. Finalităţile întreprinderii
 
Capitolul III – Misiunea şi  obiectivele întreprinderii
3.1. Misiunea întreprinderii
3.2. Obiectivele întreprinderii
3.2.1. Definirea obiectivelor întreprinderii
3.2.2. Tipuri de obiective întâlnite în cadrul întreprinderii (organizaţiei)
3.2.3. Stabilirea obiectivelor întreprinderii
3.2.4. Stabilirea unei ierarhii a obiectivelor.
3.2.5. Principii pentru îmbunătăţirea calităţii obiectivelor

Capitolul IV – Funcţiunile întreprinderii ca element al organizării procesuale
4.1. Funcţiunea de cercetare – dezvoltare
4.2. Funcţiunea comercială
4.3. Funcţiunea de producţie
4.4. Funcţiunea financiar contabilă
4.5. Funcţiunea de personal
4.6. Interdependenţa şi dinamica funcţiunilor întreprinderii
 
Capitolul V – Responsabilitatea socială a înreprinderii
5.1. Elemente fundamentale ale responsabilităţii sociale a întreprinderii
5.2. Modelul lui K. Davis privind asumarea responsabilităţii sociale a întreprinderii
5.3. Argumente pentru implicarea întreprinderii în activităţi de responsabilitate socială
5.4. Argumente contra implicării firmelor în activităţi de responsabilitate socială
5.5. Stabilirea responsabilităţii sociale
5.6. Abordări pentru îndeplinirea responsabilităţilor sociale
5.7. Planificarea activităţilor de responsabilitate socială

Teza de master - Diagnosticul si Strategiile Firmei - ID:02993 - Volum 127 pagini

Capitolul 1. Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate profesională în cadrul unei întreprinderi. 3
1.1.  Introducere în problematica analizei sistemelor 3
1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza - diagnostic. 8
1.2.1. Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale, importanţă, necesitate. 8
1.2.2.  Tipologia studiilor de diagnosticare. 12
1.2.3. Modalităţi de realizare a diagnosticului 13
1.3.  Analiza economico - financiară în  diagnosticul strategic al întreprinderii 16
1.3.1.  Importanţa analizei economico - financiare. 16
1.3.2.  Metoda analizei economice. 19
 
Capitolul 2. Diagnosticul strategic în procesul decizional: metodologie de realizare......28
2.2. Documentarea preliminară. 29
2.3. Diagnosticul intern – diagnosticul funcţional (pe funcţiunile firmei) 30
2.3.1. Diagnosticul juridic. 33
2.3.2. Diagnosticul personalului şi a managementului firmei 34
2.3.3. Diagnosticul comercial 38
Ca – cifra de afaceri 39
2.3.4. Diagnosticul activităţii de producţie şi a condiţiilor de exploatare. 40
2.3.5. Diagnosticul financiar – contabil 45
2.3.5.1.  Cifra de afaceri 46
2.3.5.2. Cheltuielile firmei 48
2.3.5.3.  Rentabilitatea firmei 51
Analiza rentabilităţii întreprinderii pe baza contului de rezultate. 54
2.3.5.4. Structura patrimonial – financiară. 68
2.3.5.5. Echilibrul financiar. 72
2.3.5.6.  Diagnosticul activităţii de marketing. 76
2.3.6. Abordări contemporane. 77
2.4. Analiza mediului extern al întreprinderii 84
2.4.1. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice. 84
2.4.2. Analiza strategică a mediului: instrumente şi metodologie. 86
Analiza mediului concurenţial 86
Modelul celor 5 (+1) forţe. 88
 
Capitolul 3. Strategiile întreprinderii.     94
3.1. Conceptul de strategie şi segmentare strategică. 94
3.2. Componentele strategiei 98
3.2.1. Misiunea întreprinderii 98
3.2.2. Obiectivele strategice ale întreprinderii 99
3.2.3. Opţiunile strategice. 101
3.2.4. Resursele. 102
3.2.5. Termenele. 103
3.3. Alternative strategice la nivelul întreprinderii 103
3.3.1. Strategiile de firmă. 104
3.3.1.1. Strategii de diversificare şi expansiune (de portofoliu) 104
3.3.1.2. Alianţele strategice. 106
3.3.2. Strategii concurenţiale: concepte, aplicare. 107
3.3.2.1  Strategiile costului (de volum) 109
3.3.2.2.   Diferenţierea. 118
3.3.2.3. Concentrarea. 122
3.3.3.  Argumente. 122

Отчет по практике «Введение в специальность» на предприятии SRL «Saliri-Trans» - ID:02992 - Volum 39 pagini

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ SRL «Saliri-Trans»
Основные сведения о предприятии
§ 1. История предприятия
§ 2. Организационная структура предприятия SRL «Saliri-Trans»
§ 3. Описание деятельности предприятия
Вывод по главе I 
 
ГЛАВА II. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ SRL «Saliri-Trans»
2.1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия (за последние 3-и года)
2.2. Анализ менеджмента предприятия
Вывод по главе II 
 
ГЛАВА III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Вывод по главе III 
 
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Teza de licenta - Studiul privind activitatea de aprovizionare tehnico-materiala la SC.FLANCO.SRL - ID:02991 - Volum 52 pagini

Introducere...........1 
 
Capitolul I. Aprovizionarea si stocarea marfurilor, materiilor prime si materialelor
1.1. Intreprinderea si mediul ambian. Relatiile cu mediul extern......2
1.2. Aprovizionarea tehnico-materiala-componenta a activitatii comerciale..3
1.3. Rolul si obiectivele aprovizionarii.............................................6
1.4. Stabilirea-politici-de-aprovizionare...........................................7
1.5. Etape ale procesului de aprovizionare......................................8
1.6. Substructura sectorului de aprovizionare a intreprinderii...........9
1.6.1. Structuraorganizatorică a intreprinderii..................................9
1.5. Gestiunea stocurilor................................................................11
1.6. Parametrii de baza a normarii stocurilor...................................14

CAPITOLUL II. Prezentare S.C.Flanco.S.R.L.
2.1. Scurt istoric.............................................16
2.2. Despre Grupul Flamingo International........17
2.3. Strategia FLANCO.....................................18
2.4. Valorile FLANCO........................................19
2.5. Sinteza planului de afaceri al firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L....19
2.6. Prezentarea generala a ofertelor firmei S.C. FLANCO S.R.L....20
2.7. Domeniul de activitate al firmei Flanco..................................25
2.8. Obiectivele firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L....................26
2.9. Piata firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.............................28
3.0. Oferta firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L...........................29
3.1. Furnizorii firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L........................30
3.2. Portofoliul de produse Flanco.......31
 
CAPITOLUL III. Aprovizionarea si stocarea marfurilor la S.C. FLANCO S.R.L.
3. Tehnologia amenajarii depozitului...................................................33
3.1. Elemente de fundamentare a tehnologiei amenajarii depozitului....33
3.2. Tipul de depozit..........................................................34
3.3. Amplasarea depozitului de marfuri...............................35
3.4. Dimensiunile depozitului...............................................36
3.5. Dotarea depozitului cu mobilier si utilaje comerciale .....37 
3.6. Amenajarea interioara a depozitului..............................38 
3.7. Tehnologia produselor de sortare.................................42 
3.8. Descrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat....43 
3.9. Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii de aprovizionare.....44 
 
CONCLUZII................46
BIBLIOGRAFIE............49
ANEXE.......................51

Teza de master - Depozitarea și stocarea mărfurilor în cadrul cooperativei de consum UNIVERSALCOOP Cahul - ID:02990 - Volum 67 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEPOZITARE ȘI STOCARE A MĂRFURILOR
1.1. Depozitarea mărfurilor ca componentă a activității comerciale
1.2. Rolul și obiectivele activității de depozitare și stocare
1.3. Gestiunea stocurilor de mărfuri 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL COOPERATIVEI DE CONSUM UNIVERSALCOOP CAHUL
2.1. Descrierea generală a cooperativei de consum Universalcoop Cahul
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a cooperativei de consum Universalcoop Cahul 
 
CAPITOLUL III. DEPOZITAREA ȘI STOCAREA MĂRFURILOR ÎN CADRUL COOPERATIVEI DE CONSUM UNIVERSALCOOP CAHUL
3.1. Descrierea procesului de depozitare și stocare a mărfurilor aprovizionate
3.2. Amplasarea și amenajarea interioară a depozitului de mărfuri
3.3. Direcții de îmbunătățire a activității de stocare a mărfurilor 

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Rationalizarea Activitatii de Aprovizionare si Stocare cu Materii Prime si Materiale la SC Altex SA Tulcea - ID:02989 - Volum 54 pagini

Introducere 
 
Capitolul 1. Aprovizionarea şi stocarea marfurilor, materiilor prime şi materialelor 1
1.1. Întreprinderea şi mediul ambiant. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern 1
1.2. Aprovizionarea tehnico-materială – componentă a activităţii comerciale 2
1.3. Rolul şi obiectivele aprovizionării 4
1.3.1. Stabilirea politicii de aprovionării 5
1.3.2. Etape ale procesului de aprovizionare 6
1.4. Substructura sistemului de aprovizionare a întreprinderii 8
1.5. Gestiunea stocurilor 8 
 
Capitolul 2. Activitatea de aprovizionare la S.C. ALTEX S.A. 15
2.1. Scurt istoric al societăţii 15
2.2. Clienţi şi furnizori 16
2.3. Organizarea societăţii 17
2.4. Sistemul de management al calităţii 22
2.5. Analiza principalilor indicatori economici 24 
 
Capitolul 3. Aprovizionarea şi stocarea mărfurilor la S.C. ALTEX S.A. 29
3.1. Descrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor aprovizionate. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat 29
3.2. Gruparea materialelor folosite în procesul de producţie 37
3.3. Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii 39 
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de master - Managementul negocierilor in afaceri - ID:02988 - Volum 77 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. NEGOCIEREA – FORMĂ DE COMUNICARE ÎN AFACERI

1.1. Delimitări conceptuale privind procesul negocierii
1.2. Metode și tehnici de negociere în managementul afacerii
1.3. Rolul și importanța negocierii în afacerile internaționale 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL ÎS EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A. ÎN CONTEXTUL NEGOCIERII COMERCIALE
2.1. Descrierea generală a activității ÎS Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii ÎS EfesVitanta Moldova Brewery S.A.
2.3. Analiza desfășurării negocierilor cu partenerii comerciali 
 
CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE E PROCESULUI DE NEGOCIERE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ÎS EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.
3.1. Metodica elaborării unui plan de negociere ca instrument de sporire a competitivității ÎS Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
3.2. Strategii și tehnici folosite în finalizarea negocierilor cu partenerii străini
3.3. Perfecționarea sistemului de negociere în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Strategii, Tehnici si Tactici de Negociere in Afacerile Internationale - ID:02987 - Volum 60 pagini

INTRODUCERE…………2 
 
CAPITOLUL I: CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE NEGOCIERE ÎN CONTEMPORANEITATE

I.1. Noţiunile de bază specifice procesului de negociere …………5
I.2. Comunicare - element fundamental al negocierii ………………12
I.3. Rolul şi importanţa negocierii în afacerile internaţionale … 18 
 
CAPITOLUL II: STRATEGII, TEHNICI ŞI TACTICI DE NEGOCIERE FOLOSITE ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE
II.1. Definirea şi formarea strategiilor de negociere ………………………26
II.2. Importanţa tacticilor în procesul de negociere ……………………… 33
II.3. Analiza tehnicilor de negociere în afacerile internaţionale …… 38  

CAPITOLUL III: ANALIZA NEGOCIERII INTERNAŢIONALE ÎNTRE "X” GERMANIA ŞI "Y” ROMÂNIA
III.1. Prezentarea societăţilor aflate în negociere ………42
III.2. Desfăşurarea negocierilor între firma "X” Germania şi "Y” România……48
III.3. Strategii, tehnici şi tactici folosite în finalizarea negocierii dintre cele două companii ..53  

CONCLUZII ……………………57
BIBLIOGRAFIE ………………59

Teza de licenta - Globalizarea în economia autohtonă - ID:02986 - Volum 71 pagini

Lista abrevierilor
Introducere 
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ESENȚA ȘI DESFĂȘURAREA GLOBALIZĂRII

1.1. Conceptul și esența fenomenului globalizării economice
1.2. Cauzele globalizării economice
1.3. Implicațiile globalizării asupra activității întreprinderilor 
 
CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A. ÎN CADRUL GLOBALIZĂRII
2.1. Descrierea activității întreprinderii IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
2.2. Analiza económico-financiară a activității întreprinderiiIM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
2.3. Analiza mediului și nivelurilor strategice ale întreprinderii în cadrul globalizării economice 
 
CAPITOLUL III. INFLUENȚA GLOBALIZĂRII ASUPRA SUSTENABILITĂȚII ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
3.1. Analiza strategiilor întreprinderii IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A. într-un mediu global de activitate
3.2. Parteneriatele strategice şi rolul acestora în asigurarea sustenabilităţii întreprinderii IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
3.3. Căi și direcții de dezvoltare a activității întreprinderii în globalizarea economiei autohtone 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Proiect privind implementarea metodelor moderne de instruire a managerilor din firmele moldovenești - ID:02985 - Volum 64 pagini

Lista abrevierilor
Introducere
 
CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INSTRUIREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Cadrul conceptual al dezvoltarii profesionale a managerilor la întreprinderile din R.M.
1.2. Competenţa profesională – rezultatul instruirii şi dezvoltării personalului managerial
1.2.1. Lista competentelor
1.2.2. Limitele profesionale
1.3. Formarea profesională continuă a managerilor 
 
CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-MANAGERIAL AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Moldretail Group SRL
2.1. Descrierea activității managerilor întreprinderii Moldretail Group SRL
2.2. Analiza competențelor profesionale a managerilor
2.3. Proiect ,,Instruirea și dezvoltarea profesională a managerilor întreprinderii Moldretail Group SRL 
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii (vânzărilor) - ID:02984 - Volum 62 pagini

Introducere 

Capitolul I. Aspecte teoretice privind managementul vînzărilor și a strategiilor în acest domeniu

1.1. Esenţa şi importanţa managementului vînzărilor(Funcţiile managementului vinzarilor tot se pot include aici)
1.2. Strategii în domeniul desfacerii (vînzărilor) 
 
Capitolul II. Analiza activității întreprinderii "ANRUAD” S.R.L.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii "ANRUAD” S.R.L. (care sa includa istoricul, structura organizatorică, funcțiunile, specificul produselor oferite pe piață, etc).
2.2. Analiza activității economico-financiare pentru anii 2014 și 2015
 
Capitolul III. Caracteristici, metode si strategiile aplicate în domeniul managementului vînzărilor în cadrul entității "ANRUAD” S.R.L.
3.1. Specificul procesului de vînzare în cadrul entității "ANRUAD” S.R.L. Strategiile de vînzare aplicate de la începutul activității pînă în prezent
3.2. Modalităţi de sporire a eficienţei activităţii de vînzare în cadrul entității, precum și rezultatul estimativ în urma modificărilor 
 
încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Profesia de manager si factorii formarii managerului de succes - ID:02983 - Volum 71 pagini

Lista abrevierilor
Introducere  

CAPITOLUL I. MANAGERUL – CHEIA DE SUCCES ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII

1.1. Managerul: esență, definire, specificul activității
1.2. Tipuri de manageri, stiluri de conducere și abilități de management
1.3. Factorii de succes în activitatea managerială 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI MANAGERIAL ȘI ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII MARIGOLD S.R.L.
2.1. Descrierea activității întreprinderii MARIGOLD S.R.L.
2.2. Analiza economico-financiară a activității întreprinderii MARIGOLD S.R.L. 
 
CAPITOLUL III. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALA ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII MARIGOLD S.R.L.
3.1. Manageri din Republica Moldova și din străinătate: aspecte ale succesului în activitatea lor
3.2. Descrierea activității manageriale în cadrul întreprinderii MARIGOLD S.R.L.
3.3. Activitatea de management prin prisma funcțiilor manageriale în cadrul întreprinderii MARIGOLD S.R.L.
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea carierei profesionale în cadrul „Marigold” S.R.L - ID:02982 - Volum 58 pagini

Introducere....3
 
CAPITOLUL I. Semnificaţia şi conceptul carierei manageriale....6

1.1. Noţiuni generale privind cariera profesională. Cariera managerială.....6
1.2. Etapele şi tipurile carierei manageriale....................11
1.3. Planificarea şi dezvoltarea carierei manageriale........19 
 
CAPITOLUL II. Analiza situaţiei economico – financiare şi sociale a întreprinderii „Marigold” S.R.L...31
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii ................................31
2.2. Analiza indicatorilor activităţii economice..............................34
2.3. Perfecționarea dezvoltării carierei în cadrul „Marigold” SRL....42 
 
CAPITOLUL III. Evoluţia carierei profesionale în cadrul „Marigold” S.R.L....46
3.1. Influenţa factorilor asupra carierei manageriale.......46
3.2. Analiza SWOT a procesului de dezvoltare profesională a personalului în cadrul întreprinderii „Marigold” S.R.L…49
3.3. Politica şi tehnici de dezvoltare a carierei......51 
 
Concluzia...........57
Bibliografia........59
Anexe

Teza de an - Analiza comparativă a managerului, leaderului şi întreprinzătorului - ID:02981 - Volum 48 pagini

INTRODUCERE 

I. CONDUCĂTORII CA SUBIECTI IMPORTANTI ÎNREALIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII 

1.1. Calităţi, capacităţi şi aptitudini ale managerului, leaderului şi întreprinzătorului.
1.2. Tipuri de manageri, leaderi şi întreprinzatori şi stiluri manageriale
 
II. CARACTERISTICA GENERALĂ A MANAGERILOR, LEADERILOR ŞI ÎNTREPRINZĂTORILOR
2.1. Analiza comparativă dintre leader, manager şi întreprinzător
2.2. Caracteristica calităţilor manageriale în condiţiile Republicii Moldova 

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Comportamentul Managerial la SC Comserar SA - ID:02980 - Volum 66 pagini

Introducere......pag. 2 

CAP I . Elemente conceptuale. Tipuri de manageri......pag. 4

1.1. Ce este managementul? Cine este managerul?..................pag. 4
1.2. Tipuri de manageri şi rolurile managerilor în organizaţie....pag. 7
1.3. Procesul managerial........................................................pag. 10
1.3.1. Conceptul de funcţie a managementului.........................pag. 10
1.3.2. Funcţia de planificare....................................................pag. 11
1.3.3. Funcţia de organizare...................................................pag. 11
1.3.4. Funcţia de coordonare..................................................pag. 12
1.3.5. Funcţia de antrenare – motivare...................................pag. 12
1.3.6. Funcţia de control – evaluare........................................pag. 13
1.3.7. Intensitatea manifestării funcţiilor în funcţie de nivelul managerial...pag. 13
1.4. Management versus leadership. Manager versus lider.......pag. 15 
 
CAP II. Determinanţii comportamentului managerial....pag. 18
2.1. Personalitatea................................pag. 18
2.2. Temperamentul..............................pag. 22
2.3. Caracterul şi etica managerială.......pag. 25
2.4. Aptitudini şi abilităţi manageriale.....pag. 28 
 
CAP III. Stiluri de management........pag. 30
3.1. Conceptul şi criterii de clasificare ale stilurilor de management...pag. 30
3.2. Tratarea stilurilor de management după comportamentul managerial...pag. 31
3.3. Tratarea stilurilor de management după situaţie..........pag. 34
3.4. Evaluarea stilului de management..............................pag. 37 

CAP IV. Studiu privind comportamentul managerial la S.C. COMSERAR S.A....pag. 39
4.1. Prezentarea generală a firmei....................pag. 39
4.2. Organizare şi personal...............................pag. 42
4.3. Fundamentarea metodologică a studiului.....pag. 43
4.4. Analiza şi interpretarea datelor...................pag. 50 
 
Concluzii generale..................pag. 60
Bibliografie.............................pag. 62
Anexa 1...............................pag. 63

Teza de licenta - Analiza si perfectionarea stilurilor de Management la societatea comerciala Filseta SA Lugoj - ID:02979 - Volum 68 pagini

CAPITOL I. ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT……3
1.1.Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului……3
1.1.1. Procesele de management………………………………………4
1.1.2. Relaţiile de management…………………………………………5
1.2. Funcţiile managementului firmei…………………………………6
1.3. Principiile şi sistemul de management……………………8
1.3.1. Principiile generale ale managementului firmei……8
1.3.2. Definirea şi componentele sistemului de management……9
1.4. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România…12 
 
CAPITOLUL II. MANAGERUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL……15
2.1. Definirea noţiunii de management. Calităţi, cunoştinţe şi aptitudini manageriale…15
2.1.1. Autoritatea şi responsabilitatea……………………………………16
2.1.2. Deprinderile şi rolurile manageriale……………………………17
2.1.3. Tipuri de manageri………………………………………………………18
2.1.4. Rolul managerului în procesul de management………19
2.1.5. Modalităţi de perfecţionare a muncii managerului……20
2.2. Procesul de conducere. Definire şi caracteristici……21 
 
CAPITOLUL III. STILURI DE MANAGEMENT. DEFINIRE ŞI TIPOLOGIE………22
3.1. Noţiunea de stil de management. Orientări de cercetare……………………22
3.2. Sisteme de caracterizare a stilurilor de management…………………………24
3.2.1. Atitudinea faţă de responsabilitate……………………………………………………..24
3.2.2. Autoritatea exercitată de manager……………………………………………………...25
3.2.3. Aria deciziilor şi volumul informaţiilor………………………………………………..26
3.2.4. Preocuparea pentru oameni şi rezultate………………………………………….…26
3.2.5. Preocuparea pentru oameni, rezultate şi eficienţă……………………………27
3.2.6. Valoarea profesională şi modul de manifestare în relaţiile interumane…28
3.2.7. Comportamentul şi atitudinea………………………………………………………….28
3.3.Curente noi privind stilul de management…………………………………………30 
 
CAPITOLUL IV. MOTIVAŢIA – ESENŢA FILOSOFIEI MANAGERIALE……31
4.1. Definirea motivaţiei. Structuri ale motivaţiei…………31
4.2. Formele motivaţiei……………………………………………………32
4.3. Principalele teorii motivaţionale………………………………32
4.4. Factorii care influenţează motivaţia…………………………35
4.5. Motivaţia individuală la nivel de organizaţie……………36
4.6. Performanţa, obiectiv al procesului managerial……38
 
CAPITOLUL V. ANALIZA STILULUI DE MANAGEMENT ŞI A MOTIVAŢIEI LA SOCIETATEA COMERCIALĂ "FILSETA” S.A. LUGOJ……39
5.1. Prezentarea generală a societăţii…………………39
5.2. Analiza stilurilor de management…………………40
5.3. Analiza nivelului motivaţiei personalului………47
5.4. Analiza gradului de vocaţie a managerului faţă de munca pe care o depune ……52
5.5. Concluzii şi propuneri………55
 
BIBLIOGRAFIE………56
ANEXE……………………57

Raport de practica in baza „Aspect-3” S.R.L. - ID:02978 - Volum 36 pagini

Introducere …………3
 
Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L...........5
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Aspect-3” SRL ...6
1.3. Structura și compartimentele întreprinderii ,,Aspect-3” SRL .....8 
 
Capitolul II. Analiza resurselor umane și pieței întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Aspect-3” SRL......13
2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Aspect-3” S.R.L........................15
2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.....21
2.4. Analiza pieței întreprinderii „Aspect-3” S.R.L .....................................…22
 
Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului ……26
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare ……30
3.3. Indicatorii lichidității.... ………34
3.4. Analiza profitabilității …………40
 
Concluzii.........43
Anexe ............44

Raport de practică în baza la „Zorile” S.A. - ID:02977 - Volum 32 pagini

Introducere ……………3
 
Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Zorile” S.A.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Zorile” S.A........5
1.2. Structura organizatorică a întreprinderii ,,Zorile” S.A……6
1.3. Principalele activități și produse în cadrul ,,Zorile” S.A....8 

Capitolul II. Analiza resurselor umane a întreprinderii „Zorile” S.A.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Zorile” S.A.....13
2.2. Analiza funcțiilor întreprinderii „Zorile” S.A.....................................15
2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Zorile” S.A......21
2.4. Caracterizarea proceselor de producție la „Zorile” S.A.....22 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Zorile” S.A.
3.1. Analiza economică activității întreprinderii........26
3.2. Analiza financiară a întreprinderii ………30 

Concluzii...........43
Anexe .............44