Teze de licență la business și administrarea afacerilor, teze de master, teze de an, rapoarte de practică la business și administrarea afacerii în Moldova.

Raport de practică în baza „Queen’s Residence Park” S.R.L. - ID:02976 - Volum 45 pagini

Introducere …………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L..............................5

1.2.Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Queen’s Residence Park” SRL ....................6

1.3. Analiza serviciilor oferite de către ,,Queen’s Residence Park” SRL ......................................9

 

Capitolul II. Analiza resurselor umane și pieței întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,, Queen’s Residence Park” SRL........12

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L........................... 14

2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L..... 20

2.4. Analiza pieței întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L .....................................…... 21

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………...................24

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………………28

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..32

3.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............34

 

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a funcției de personal la „Queen’s Residence Park” S.R.L.

4.1. Identificarea punctelor slabe în cadrul funcției de personal ..................................................37

4.2. Propuneri de perfecționare a funcției de personal în cadrul întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.....40

 

Concluzii........................................................................................44

Anexe .............................................................................................45

Raport de practică în baza la “Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. - ID:02975 - Volum 55 pagini

Introducere …………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. .........5

1.2. Activitatea de desfacere ...........................................................................................8

1.3. Genul de activitate şi tipurile de producţie .................................................................9

1.4. Tehnologiile de producţie utilizate ..............................................................................9

 

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ..........12

2.2. Sistemul managerial în cadrul întreprinderii ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A ..... 17

2.3. Politica de personal în Î.M. "Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A………………..…….. 27

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului ………………….......30

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………34

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..38

3.4. Analiza profitabilității ……………………………………………………………….........40

 

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a activităţii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

4.1. Eficienţa activităţii întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ....................45

4.2. Probleme şi soluţii identificate în sistemul de management al Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. .......48

 

Concluzii.......................................................................................53

Anexe ...........................................................................................54

Teza de master - Managementul echipei de proiect - ID:02974 - Volum 76 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI DE PROIECT

1.1. Esența, concepte și definiții ale managementului de proiect

1.2. Principii ale managementului de proiect

1.3. Tehnici și mecanisme utilizate la formarea echipelor de proiect

 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII PLUSPLUS SRL

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii PlusPlus S.R.L.

2.2. Analiza indicatorilor de reușită a proiectului

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT ȘI GESTIUNEA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII PLUSPLUS SRL

3.1. Etapele dezvoltării echipei de proiect în cadrul întreprinderii PlusPlus S.R.L.

3.2. Rolurile și profilurile muncii personalului în cadrul echipei de proiect

3.3. Căi pentru îmbunătăţire a situaţiei existente în domeniul managementului de proiect la întreprindere

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de curs - Managementul proiectelor - ID:02973 - Volum 87 pagini

INTRODUCERE.. 4
SCOPUL CURSULUI. 4
METODE DE EVALUARE.. 5
 
Capitolul 1. Managementul proiectelor – un nou mod de dezvoltare a afacerilor. 6
 
Capitolul 2. Managementul de proiect 13
2.1. Scopul şi necesitatea planificării în managementul firmei 13
2.2. Principii ale managementului de proiect 16
 
Capitolul 3. Tehnici utilizate în conceperea proiectelor. 21
3.1. Analiza SWOT. 21
3.2. Diagrama GANTT. 22
3.3. Diagrama PERT. 23
3.4. Metoda cadrului logic (LFA) 27
 
Capitolul 4. Etape ale managementului proiectelor. 33
4.1. Conceperea, formularea ideii de proiect 33
4.2. Planificarea - redactarea propunerii de proiect 34
4.3. Declanşarea proiectului - formarea echipei 35
4.4. Derularea proiectului - faza de execuţie. 36
4.5. Monitorizarea/controlul proiectului 38
4.6. Închiderea proiectului şi acceptarea oficială a rezultatelor acestuia. 40
4.7. Aplicaţii software folosite la managementul de proiect 40
4.8. Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor 44
 
Capitolul 5. Managementul ciclului de proiect – PCM ca metoda specifica de planificare participativa  52
5.1. PCM / GOPP – planificarea proiectelor orientată spre obiective. 53
5.2 Etapele / fazele PCM... 54
5.2.1 Programarea. 54
5.2.2 Formularea. 55
5.2.3 Finanţarea. 56
5.2.4 Implementarea. 56
5.2.5 Evaluarea. 57
5.3 Principiile cheie ale PCM... 57
5.4 Faza de analiză a PCM.................58
5.4.1 Analiza factorilor interesaţi........59
5.4.2 Analiza problemelor 59
5.4.3 Analiza obiectivelor 62
5.4.4 Analiza strategiilor 64
 
Capitolul 6. Ghid pentru elaborarea Matricei Cadru Logice a proiectului 68
6.1 Avantajele Matricei Logice. 68
6.2 Limitările Matricei Logice. 70
6.3 Utilizatorii Matricii Logice. 71
GHID DE CONSTRUCŢIE PAS CU PAS A MATRICEI LOGICE.. 72
 
BIBLIOGRAFIE.. 89

Teza de an - Sistem Informational ,,Office Automation Systems’’ la ,,Expressdrive’’ SRL - ID:02972 - Volum 23 pagini

UNITATEA I. Stabilirea scopului proiectului………3

UNITATEA II. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului……5

UNITATEA III. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului…………7

UNITATEA IV. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect……9

UNITATEA V. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect…………11

UNITATEA VI. Managementul riscurilor……………………………………16

UNITATEA VII. Managementul echipei de proiect………………………17

UNITATEA VIII. Managementul comunicării în cadrul proiectului………19

UNITATEA IX. Managementul calităţii proiectului……………………………... 20

Teza de an - Sisteme informatice Front Office. Guest Account - ID:02971 - Volum 31 pagini

UNITATEA I. Stabilirea scopului proiectului………3

UNITATEA II. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului……6

UNITATEA III. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului…………9

UNITATEA IV. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect……12

UNITATEA V. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect…………… 15

UNITATEA VI. Managementul riscurilor……………………………………18

UNITATEA VII. Managementul echipei de proiect………………………20

UNITATEA VIII. Managementul comunicării în cadrul proiectului………23

UNITATEA IX. Managementul calităţii proiectului……………………………... 25

Anexă .............................................................................................. 27

Teza de licenta - Aspecte ale Gestiunii Diversitatii intr-o Echipa de Proiect - ID:02970 - Volum 65 pagini

Introducere..............................................................................3

 

Capitolul I. Echipele de proiect. Notiuni introductive...........4

1. Managerul de echipa................................................................4

1.1. Responsabilităţile generale ale managerului de proiect............6

2. Echipele de proiect..................................................................7

2.1 Generalităţi.........................................................................................................8

2.2 Tipuri de grupuri.................................................................................................9

2.3 Natura echipelor de lucru...................................................................................11

2.4 Scurtă istorie a formării echipelor de lucru..........................................................11

2.5 Avantajele şi dezavantajele echipelor...................................................................12

2.6 Elementele unei echipe.........................................................................................14

2.7 Tipuri de echipe.................................................................................................16

2.8 Reguli de bază în funcţionarea echipei................................................................19

3. Evoluția echipelor de proiect................................................................................24

4. Componența și coeziunea echipei de proiect……………………………………………....…..28

5. Organizarea echipei de proiect………………………………………………………………...29

 

Capitolul II. Divesitatea echipelor in cadrul firmei S.C. KARMA S.R.L................31

1. Prezentare generală..............................................................................................31

1.1. Date de identificare............................................................................................31

1.2. Domeniul de activitate........................................................................................32

1.3. Personalul........................................................................................................32

2. Portofoliul de produse...........................................................................................32

3. Activităţi desfăşurate.............................................................................................33

4. Materii prime şi auxiliare folosite în procesul tehnologic...........................................34

5. Indicatori calculaţi................................................................................................38

6. Etapele procesului alegerii personalului la S.C. Karma S.A.....................................40

7. Diversitatea personalului la S.C. Karma S.A.........................................................43

7.1. Studiu demografic ȋn cadrul firmei S.C. karma S.A……………………………...…45

8. Formarea echipei de proiect și gestiunea diversitǎțiila S.C. Karma S.A……………………...47

8.1. Etapele dezvoltării echipei.....................................................................................47

8.2 Formarea.........................................................................................................47

8.3. Etapa de agitație..............................................................................................47

8.4. Normarea.........................................................................................................48

8.5. Etapa de funcționare .........................................................................................48

8.6. Intreruperea activitǎții.......................................................................................48

9. Personalitatea ȋn cadrul muncii în echipă..............................................................49

9.1. Coordonatorul...................................................................................................50

9.2. Modelatorul......................................................................................................50

9.3. Generatorul de idei...........................................................................................50

9.4. Analistul resurselor............................................................................................50

9.5. Realizatorii sau cei care implementează...............................................................51

9.6. Monitorul sau Evaluatorul...................................................................................51

9.7. Animatorul deechipă........................................................................................51

9.8. Finalizatorii......................................................................................................51

9.9. Specialistul........................................................................................................52

10. Deprinderi, cunoştinţe şi abilităţi necesare lucrului în echipă.................................52

11. Managemenul diversitǎții la S.C. Karma S.A........................................................54

11.1. Recunoaşterea şi punerea în valoare a diversităţii..................................................56

11.2. Diversitatea membrilor echipei..............................................................................56

11.3. Diversitatea legată de sarcină..............................................................................57

11.4. Diversitatea relaţiilor.........................................................................................58

11.1.1. Vîrsta........................................................................................................58

11.1.2. Sexul........................................................................................................58

11.1.3. Vechimea echipei.......................................................................................59

12.1.4. Diferenţele culturale..................................................................................59

 

Capitolul III. Concluzii………………………….……………………………………60

 

Bibliografie………………………………………………………………………………………65

Teza de licenta - Diagnosticul si Strategiile Firmei - ID:02969 - Volum 126 pagini

Capitolul 1. Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate profesională în cadrul unei întreprinderi. 3
1.1.  Introducere în problematica analizei sistemelor 3
1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza - diagnostic. 8
1.2.1. Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale, importanţă, necesitate. 8
1.2.2.  Tipologia studiilor de diagnosticare. 12
1.2.3. Modalităţi de realizare a diagnosticului 13
1.3.  Analiza economico - financiară în  diagnosticul strategic al întreprinderii 16
1.3.1.  Importanţa analizei economico - financiare. 16
1.3.2.  Metoda analizei economice. 19
 
Capitolul 2. Diagnosticul strategic în procesul decizional: metodologie de realizare......28
2.2. Documentarea preliminară. 29
2.3. Diagnosticul intern – diagnosticul funcţional (pe funcţiunile firmei) 30
2.3.1. Diagnosticul juridic. 33
2.3.2. Diagnosticul personalului şi a managementului firmei 34
2.3.3. Diagnosticul comercial 38
Ca – cifra de afaceri 39
2.3.4. Diagnosticul activităţii de producţie şi a condiţiilor de exploatare. 40
2.3.5. Diagnosticul financiar – contabil 45
2.3.5.1.  Cifra de afaceri 46
2.3.5.2. Cheltuielile firmei 48
2.3.5.3.  Rentabilitatea firmei 51
Analiza rentabilităţii întreprinderii pe baza contului de rezultate. 54
2.3.5.4. Structura patrimonial – financiară. 68
2.3.5.5. Echilibrul financiar. 72
2.3.5.6.  Diagnosticul activităţii de marketing. 76
2.3.6. Abordări contemporane. 77
2.4. Analiza mediului extern al întreprinderii 84
2.4.1. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice. 84
2.4.2. Analiza strategică a mediului: instrumente şi metodologie. 86
Analiza mediului concurenţial 86
Modelul celor 5 (+1) forţe. 88
 
Capitolul 3. Strategiile întreprinderii.     94
3.1. Conceptul de strategie şi segmentare strategică. 94
3.2. Componentele strategiei 98
3.2.1. Misiunea întreprinderii 98
3.2.2. Obiectivele strategice ale întreprinderii 99
3.2.3. Opţiunile strategice. 101
3.2.4. Resursele. 102
3.2.5. Termenele. 103
3.3.     Alternative strategice la nivelul întreprinderii 103
3.3.1. Strategiile de firmă. 104
3.3.1.1. Strategii de diversificare şi expansiune (de portofoliu) 104
3.3.1.2. Alianţele strategice. 106
3.3.2. Strategii concurenţiale: concepte, aplicare. 107
3.3.2.1  Strategiile costului (de volum) 109
3.3.2.2.   Diferenţierea. 118
3.3.2.3. Concentrarea. 122
3.3.3.  Argumente. 122

Teza de doctor - Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu - ID:05968 - Volum 292 pagini

ADNOTARE……………………………6
LISTA ABREVIERILOR…………9
INTRODUCERE………………………10
 
1. ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU……18
1.1. Abordări conceptuale privind sistemul de finanțare și mecanismul financiar ale businessului mic și mijlociu………18
1.2. Criterii de definire a businessului mic şi mijlociu ca formă economică...…28
1.3. Aspecte metodologice orientate spre componentele sistemului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii……40
1.4. Concluzii la capitolul 1……………………………………………………58

2. BUSINESSUL MIC ȘI MIJLOCIU ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MODERNE………60
2.1. Rolul sectorului businessului mic şi mijlociu în economia modernă……………60
2.2. Evoluția dezvoltării businessului mic şi mijlociu autohton – realizări şi perspective……69
2.3. Evaluarea activității economico-financiare a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol………79
2.4. Susținerea și promovarea businessului mic şi mijlociu din perspectiva tinerilor antreprenori  85
2.5. Concluzii la capitolul 2………………………………………………99
 
3. PERFECȚIONAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII……101
3.1. Cadrul legislativ și normativ privind înfiinţarea și activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii……101
3.2. Sistemul de impozitare (Reglementarea fiscală) în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii………111
3.3. Concluzii la capitolul 3……………………………………………………119
 
4. GESTIUNEA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU……122
4.1. Mecanismul funcționării și organizării pieței financiare în contextul dezvoltării antreprenoriatului……122
4.2. Leasingul – componentă a sistemului de finanțare și formă de susţinere a mediului de afaceri……135
4.3. Susţinerea financiară a antreprenorilor din sectorul agricol prin fondul de subvenționare..144
4.4. Incubatorul de afaceri – sursă alternativă de finanțare și promovare a tinerilor antreprenori..160
4.5. Concluzii la capitolul 4……………………………………………………183

5. PREVIZIUNILE STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU………186
5.1. Depăşirea constrângerilor în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma perfecţionării sistemului de finanțare a mediului de afaceri………186
5.2. Direcții importante privind perfecţionarea politicii de dezvoltare și îmbunătățire a susținerii sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu ……193
5.3. Dezvoltarea proceselor economice prin perspectiva creării clusterelor agroindustriale în spațiul rural……201
5.4. Extinderea parcurilor industriale în calitate de suport financiar indirect pentru întreprinderile mici și mijlocii……209
5.5. Concluzii la capitolul 5………………………………………217

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI………219
BIBLIOGRAFIE……………………………………………224
ANEXE………………………………………………………236

Teza de an - Perspectivele dezvoltării micului business în Republica Moldova - ID:02967 - Volum 37 pagini

INTRODUCERE…………3

 

Capitolul I. DELIMITĂRI TEORETICE ALE MICULUI BUSINESS

I. 1. Emergenţa şi dezvoltarea micului business ca imperativ al dezvoltării economiei naţionale .....5

I. 2. Rolul şi importanţa micului business ...........................................12

I. 3. Noua ordine în afaceri ....................................................……………16

 

Capitolul II. MICUL BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

II. 1. Debutul micului business în Republica Moldova ………………………………18

II. 2. Cadrul normativ al micului business .........................................…20

II. 3. Tendinţele dezvoltării micului business .....................……………………24

 

Capitolul III. SECTORUL MICULUI BUSINESS ÎN RAIONUL LEOVA

III. 1. Între realizări şi perspective.............................. ....31

 

CONCLUZII …………………………………………………………………………….. 35

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………... 36

Teza de licenta - Motivatia in munca si performantele individuale - ID:02966 - Volum 72 pagini

CUPRINS. 1

LISTA TABELELOR.. 4
LISTA GRAFICELOR.. 5
INTRODUCERE.. 6

Capitolul 1. MOTIVAŢIA - PREZENTARE GENERALĂ.. 8
1.1. Definirea motivației 8
1.2. Factorii motivaționali 10
1.3.  Principiile motivării 11
1.4. Sursele motivării 13
1.5. Rolul motivării personalului 15

Capitolul 2. TEORIILE DE BAZĂ FOLOSITE ÎN ANALIZA MOTIVAȚIEI. 17
2.1.  Teorii motivaționale de conținut 18
2.1.1. Teoria ierarhiei nevoilor 18
2.1.2. Teoria X , Y, Z.. 21
2.1.3.  Teoria factorilor duali 22
2.1.4. Teoria achizițiilor succeselor 23
2.1.5. Teoria ERG. 23
2.2. Teorii de proces. 24
2.2.1. Teoria performanțelor așteptate. 25
2.2.2. Teoria echității 26
2.2.3. Teoria obiectivelor 28
2.3. Teorii de întărire. 28
2.3.1. Teoria condiționării operante. 28

Capitolul 3. EVALUAREA PERFORMANŢELOR.. 30
3.1. Definirea performanțelor 30
3.2. Obiective. 31
3.3. Metode. 33
3.4. Etapele evaluarii performanțelor 38
3.5.  Erori în procesul de evaluare a performanțelor 39

Capitolul 4. PARTEA PRACTICA.. 41
1. Chestionar 43.
2. Interpretare. 46.

CONCLUZII. 70.
BIBLIOGRAFIE  72

Teza de licenta - Îmbunătăţirea motivării personalului în cadrul firmei Romtelecom - ID:02965 - Volum 52 pagini

Cuprins. 2
Introducere.. 2
Capitolul 1. Abordarea teoretica a motivării. 3
1.1.Teorii motivaţionale. 4
Teorii orientate spre conţinutul motivaţiei 5
Teoria lui Maslow asupra nevoilor. 5
Teoria Erd a lui Alderfer. 6
Teoria Bifactoriala. 7
Teoria nevoilor deobandite. 7
Teorii orientate spre procesul motivaţional. 8
Teoria echitatii 8
Teoria asteptarilor VIE.. 9
Alte teorii 10
Teoria clasică a motivării "homo economicus” a lui Federick Taylor. 10
Teoria "efectul Hawthorne” a lui Elton Mayo. 10
1.2. Tipuri de motivare. 10
Motivrea pozitivă şi motivarea negativă. 10
Motivarea intrinsecă şi motivarea extrinsecă. 11
Motivarea cognitivă şi motivarea afectivă. 11
Motivarea economică şi moral-spirituală. 11
1.3 Metode si tehnici de motivare a resurselor umane. 12
Tehnici salariale de motivare. 12
Tehnici nonsalariale de motivare. 14
 
Cap 2. Prezentarea şi analiza sistemului motivaţional în cadrul societăţii Romtelecom S.A.. 18
2.1. Istoric. 18
2.2. Descrierea firmei 19
2.3. Locul motivaţiei în cadrul firmei 20
2.4. Diagnosticarea motivării resurselor umane. 22
Realizarea chestionarului şi stabilirea  esantionului 22
Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarului 23
 
Recomandări. 34
Bibliografie.. 39
Anexe.. 41

Teza de licenta - Modalitati de aplicare a teoriilor motivationale in activitatea organizatiei - ID:02964 - Volum 78 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă. Tipologia formelor de motivare (aici mi s-a spus sa fie ambele puncte intr-un continut)

1.2. Principalele teorii motivaționale

1.2.1. Teoriile de proces

1.2.2. Teoriile de conținut

1.3. Interdependența dintre motivație, performanță și satisfacție în muncă

 

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL SRL "Queen’s Residence Park”

2.1. Descrierea activității întreprinderii S.R.L "Queen’s Residence Park”

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari

2.3. Analiza structurii personalului al S.R.L "Queen’s Residence Park”

2.4. Analiza teoriilor motivaționale in cadrul "Queen’s Residence Park”

 

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ PRIVIND APLICAREA TEORIILOR MOTIVAȚIONALE ÎN CADRUL SRL "Queen’s Residence Park”

3.1. Chestionarul angajaților

3.2. Metodologia cercetării

3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării

3.4. Climatul motivațional după efectuarea chestionarului

3.5. Căi și modalități de îmbunătățire a metodelor de motivare utilizate în cadrul organizației

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea carierei manageriale și căi de eficientizare a acesteia - ID:02963 - Volum 63 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ASUPRA EVOLUȚIEI ÎN CARIERA MANAGERIALĂ

1.1.Aspecte conceptuale și tipologice a carierei manageriale

1.2. Etapele carierei manageriale

1.3. Planificarea și gestiunea carierei manageriale

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL ÎNTREPRINDERII ASPECT-3 SRL

2.1. Descrierea generală a întreprinderii Aspect-3 SRL

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii Aspect-3 SRL

2.3. Analiza politicii de personal în cadrul întreprinderii Aspect-3 SRL

 

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA CARIEREI MANAGERIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ASPECT-3 SRL

3.1. Chestionar de analiză a managementului carierei

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

3.3. Direcții și măsuri de eficientizare a carierei manageriale la întreprindere

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Managementul carierei profesionale - ID:02962 - Volum 43 pagini

INTRODUCERE.………3

 

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE ......5

1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială ......5

2. Etapele carierei manageriale.................................................................10

3. Tipuri de carieră managerială.............................................................. 14

4. Strategiile de carieră..............................................................................17

 

Capitolul II. PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE……19

1. Planificarea carierei organizaţionale..................................................20

2. Planificarea carierei individuale ...........................................................23

3. Dezvoltarea carierei ...........................................................................24

 

Capitolul III. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL CARIEREI LA COMPANIA TOPEX......25

1.Descrierea companiei.........................................................................25

2.Servicii şi produse...............................................................................26

3.Funcţiunea de resurse umane la compania Topex...............................27

4.Organigrama resurselor umane..........................................................27

5.Chestionar de analiză a managementului carierei – model.................28

6.Interpretarea rezultatelor.....................................................................32

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI...............…….............................40

BIBLIOGRAFIE …………………..…………..................................…42

Teza de licenta - Analiza si solutionarea conflictelor la S.A. Zorile - ID:02961 - Volum 69 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONFLICTUL ÎN ORGANIZAȚIE

1.1.Aspecte conceptuale și tipologice a conflictelor în organizație

1.2. Cauzele și sursele conflictelor organizaționale

1.3. Principii şi reguli de soluţionare a conflictului organizaţional

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL S.A. ZORILE

2.1. Descrierea generală a întreprinderii S.A. Zorile

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii S.A. Zorile

2.3. Analiza sistemului și funcțiilor manageriale al S.A. Zorile

 

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN CADRUL S.A. ZORILE

3.1. Identificarea și gestionarea conflictelor în cadrul întreprinderii S.A. Zorile

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute

3.3. Metode și direcții de soluționare a conflictelor în cadrul S.A. Zorile

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Gestionarea conflictelor in organizatii - ID:02960 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. CONFLICTUL ÎN ORGANIZAŢIE

1.1. NOTIUNI GENERALE

1.2 CAUZELE CONFLICTELOR ORGANIZATIONALE

1.3 CLASIFICAREA CONFLICTELOR ORGANIZATIONALE

1.4. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

 

CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ ASUPRA GESTIONĂRII CONFLICTELOR DIN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII

2.1. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN MANAGEMENTUL CONFLICTULUI PENTRU RAFINĂRIA PETROMIDIA PARTE DIN GRUPUL ROMPETROL

2.1.1. Prezentarea situaţiei generale a companiei Rompetrol şi a rafinăriei Petromidia

2.1.2. Caracterizarea proiectului conflictului

2.1.3. Caracterizarea şi concluzionarea proiectului

2.2. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN MANAGEMENTUL CONFLICTULUI PENTRU KASTA METAL

2.2.1. Prezentarea situaţiei generale a firmei Kasta Metal

2.2.2. Caracterizarea proiectului conflictului şi consultanţei manageriale

2.3. CONSULTANŢĂ MANAGERIALĂ ÎN GESTIONAREA CONFLICTULUI PENTRU ADM FARM

2.3.1. Prezentarea situaţiei generale a firmei ADM Farm

2.3.2. Caracterizarea consultanţei manageriale

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Eficientizarea procesului de asigurare cu personal - ID:02959 - Volum 42 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. PLANIFICAREA – PROCESUL DE BAZĂ ÎN PROCESUL DE ASIGURARE CU PERSONAL

1.1.Conținutul procesului de asigurare cu personal

1.2. Determinarea necesarului de personal

1.3. Activitatea în legatură cu procesul de recrutare

1.4. Angajarea personalului

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MANAGEMENT A PERSONALULUI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

2.1. Descrierea activității întreprinderiii „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

2.2. Analiza indicatorilor activității economice a întreprinderii

2.3. Analiza și dinámica structurii personalului

2.4. Asigurarea cu personal a întreprinderii

 

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ASIGURARE CU PERSONAL A ÎNTREPRINDERII „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

3.1. Elaborarea măsurilor în vedereа perfecţionării recrutării, încаdrării şi integrării noilor аngаjаţi

3.2. Căi de eficientizare a procesului de asigurare cu personal a întreprinderii

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Recrutarea, Selectia si Integrarea Resurselor Umane la SC AG Group Com Serv SRL - ID:02958 - Volum 57 pagini

Introducere
 
Capitolul 1 - Recrutarea resurselor umane
1.1. Conceptul de recrutare. 6
1.2. Surse de recrutare a resurselor umane. 7
1.3. Metode de recrutare a resurselor umane. 8
1.4. Tendinţe moderne în recrutarea resurselor umane. 10
 
Capitolul 2 - Selecţia resurselor umane
2.1. Generalităţi despre selecţia resurselor umane. 14
2.2. Procesul de selecţie a resurselor umane. 15
2.3. Testele utilizate pentru selecţia resurselor umane. 22
 
Capitolul 3 - Integrarea profesională a noilor angajaţi
3.1.  Noţiuni introductive. 28
3.2. Scopul integrării profesionale. 29
3.3. Etapele integrării profesionale. 30
 
Capitolul 4 - Recrutarea, selecţia şi integrarea resurselor umane la SC A.G. Group Com Serv SRL
4.1. Prezentarea societăţii 32
4.2. Analiza structurii forţei de muncă. 35
4.3. Recrutarea şi selecţia personalului în cadrul SC A.G Group Com Serv SRL.. 37
4.3.1. Recrutarea pentru posturile de Tehnician departament service şi contabilitate primară. 38
4.3.2. Selecţia iniţială a candidaţilor 40
4.3.3. Interviul 40
4.4. Procedura la angajare. 45
4.5. Încadrarea profesională a noilor angajaţi 46
 
Concluzii şi propuneri 49
Anexe. 51
Bibliografie. 56

Teza de curs - Recrutarea si Selectia Resurselor Umane - ID:02957 - Volum 27 pagini

CAPITOLUL I

 

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE

 

1.1.

Strategia de personal şi planificarea resurselor umane................

1

1.2.

 

Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal............................................................................................

 

2

CAPITOLUL II

 

MODALITĂŢI ŞI METODE DE RECRUTARE

 

2.1.

Recrutarea internă.......................................................................

5

2.2.

Recrutarea externă.......................................................................

5

2.3.

Selecţia personalului....................................................................

8

2.3.1.

Evaluarea dosarului de candidatură..........................................

8

 

2.3.2.

Analiza unui curriculum vitae.................................................

9

 

2.3.3.

Alegerea candidaţilor pentru testare şi/sau intervievare.........

11

 

2.3.4.

Activităţi postinterviu...............................................................

15

 

2.3.5.

Oferta finală..............................................................................

17

 

 

CAPITOLUL III

 

 

STUDIU DE CAZ: RECRUTAREA AGENŢILOR ŞI OFIŢERILOR DE POLIŢIE DIN SURSĂ EXTERNĂ.……………………………………................

 

 

18

CONCLUZII……………………………………………………………………........

24

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………..........

25