Teze de licență la business și administrarea afacerilor, teze de master, teze de an, rapoarte de practică la business și administrarea afacerii în Moldova.

Referat - Recrutarea resurselor umane - ID:02956 - Volum 12 pagini

1. Necesitatea activităţii de recrutate a resurselor umane ………………...…… 2

2. Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal ………3

3. Factorii externi şi interni ai recrutării …………………………………4

4. Particularităţile procesului de recrutare ………………………………5

5. Strategii şi politici de recrutare …………………………………………..6

6. Sursele de recrutare a personalului ……………………………………7

 

Bibliografie ………………………………………………………11

Teza de licenta - Metode de Evaluare a Satisfactiei Clientilor de Sisteme Mecanice Mobile - ID:02955 - Volum 45 pagini

Introducere

2

CAPITOLUL 1.Conceptul de calitate

3

1.1. Caracteristici de calitate

4

CAPITOLUL2. Terminologie în domeniul competitivitatii sistemelor mecanice

5

2.1. Relaţiile de calcul utile în analiza competitivit aea sistemelor mecanice mobile

11

CAPITOLUL 3. Aspectele legate de Satisfacţia Clienţilor

14

3.1. Orientarea catre client

15

3.2 Model de evaluare a satisfactiei clientilor

23

3.3. Dezvoltarea unui sistem de comunicare cu clientul

24

3.4. Fidelizarea clientului

28

CAPITOLUL 4.Satisfacerea clientului prin calitate, valoare si servicii

34

4.1. Satisfacerea nevoilor clientilor

34

4.2. Definirea valorii si a satisfactiei clientului

34

4.2.1. Valoarea pentru client

34

4.2.2. Satisfactia consumatorului

35

4.2.3. Urmarirea satisfactiei clientului

35

4.3. Furnizarea valorii si satisfacerea clientilor

37

4.3.1. Lantul valorii

38

4.3.2. Sistemul de furnizare a valorii

39

4.4. Pastrarea clientilor

40

4.4.1. Costul pierderii clientilor

40

4.4.2. Necesitatea pastrarii clientilor

40

4.4.3. Cheia succesului: marketingul relational

41

4.4.4. Testul hotarator: profitabilitatea servirii clientului

44

Bibliografie

45

Teza de licenta - Orientarea catre client in sistemul de management al calitatii - ID:02954 - Volum 74 pagini

Introducere

 

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ORIENTATE CĂTRE CLIENT

1.1. Esența, conținutul și importanța calității în activitatea întreprinderii

1.2. Orientarea către client – componentă esenţială în satisfacţia cerinţelor întreprinderii

1.3. Tendinţe ale dezvoltării orientării spre client

 

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.

2.1. Prezentarea generală a companiei

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii

2.3. Analiza sistemului de management al calității întreprinderii Î.M.Efes Vitanta Moldova BreweryS.A.

 

3. DIRECȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII ȘI SATISFACȚIEI CLIENȚILOR ÎNTREPRINDERII IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A. ÎN BAZA IMPLEMENTĂRII STANDARDULUI ISO

3.1. Analiza etapelor elaborării implementării şi certificării sistemului de management al calităţii

3.2. Principiile marketingului relațional ca soluție în orientarea către client

3.3. Căi de creștere a satisfacției clienților întreprinderii Î.M.Efes Vitanta Moldova BreweryS.A.

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Raport de practică în baza S.C. „Raimilt-Agro” S.R.L. - ID:02952 - Volum 50 pagini

Introducere ……………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L.................................5

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,, Raimilt-Agro” SRL........................6

1.3. Structura și conducerea întreprinderii ,, Raimilt-Agro” SRL ..................................8

 

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și politicii de personal la „Raimilt-Agro” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,, Raimilt-Agro” SRL.............13

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L.................................15

2.3. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L....................20

2.4. Politica de personal în „Raimilt-Agro” S.R.L .....................................……………….....21

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………...................25

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………………29

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..33

3.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............39

 

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a funcției de personal la „Raimilt-Agro” S.R.L.

4.1. Identificarea punctelor slabe în cadrul funcției de personal ..................................................42

4.2. Propuneri de perfecționare a funcției de personal în cadrul întreprinderii „Raimilt-Agro” S.R.L. ........45

 

Concluzii.......................................................................................50

Anexe ...........................................................................................51

Raport de practică în baza Arus SRL - ID:02951 - Volum 42 pagini

Introducere ………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Arus” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Arus” S.R.L...................................5

1.2. Analiza serviciilor oferite de către Arus” SRL..............................................6

1.3. Structura și compartimentele întreprinderii ,,Arus” SRL ..............................8

 

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și pieței întreprinderii „Arus” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Arus” SRL...................15

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Arus” S.R.L......................................17

2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Arus” S.R.L..................23

2.4. Analiza pieței întreprinderii „Arus” S.R.L .....................................……………….24

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Arus” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………........28

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………32

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..36

3.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............42

 

Concluzii.....................................................................................45

Anexe ..........................................................................................46

Raport de practică la S.C. „Orom-Imexpo” S.R.L. - ID:02950 - Volum 43 pagini

Introducere ……………3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L................5

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,, Orom-Imexpo” SRL.......6

1.3. Structura și conducerea întreprinderii ,, Orom-Imexpo” SRL ................8

 

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și politicii de personal la „Orom-Imexpo” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Orom-Imexpo” SRL.........................13

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L............................................15

2.3. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L..............................21

2.4. Politica de personal în „Orom-Imexpo” S.R.L .....................................……………….........22

 

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………...................26

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………………30

3.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..34

3.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............40

 

Concluzii....................................................................................43

Anexe ........................................................................................44

Teza de an - Analiza Concurentei pe Piata la SC Mario Trading Prest SRL - ID:02949 - Volum 20 pagini

  • Argument ..…..… 1

Capitolul I. Prezentarea generală a S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L... .4

1.1.Istoricul S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L...............................................4

1.2.Evoluţia economică S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L............................. 6

 

Capitolul II. Studiu de caz privind analiza concurenţei pe piaţa S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L....9

2.1.Importanţa realizării analizei concurenţiale pe piaţă.......................................9

2.2.Modalităţi de realizare a analizei concurenţiale la S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L ....13

 
Concluzii .......................……………………………………................................... 16

Bibliografie ………………………………..………………....….................................... 18

Teza de master - Metode de analiză a mediului concurențial al întreprinderii - ID:02641 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE..........5

 

Capitolul I. Aspecte teoretice privind metodele de analiză a mediului concurențial............8

1.1. Concurența și mediul concurențial: esență, caracteristici.........................................................8

1.2. Metode de analiză a mediului concurențial – Modelul M. Porter, Benchmarking-ul..........13

1.3. Metodele de analiză „Matricea BCG” si „Analiza SWOT”...................................................22

 

Capitolul II. Analiza situației economico-financiare a SC"VIANG-COM” SRL ...............32

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii SC ,,VIANG-COM” SRL …………………32

2.2. Analiza activității economico-financiară pe 2013-2015 a întreprinderii SC ,,VIANG-COM” SRL……44

 

Capitolul III. Cercetarea și analiza mediului concurențial al SC "VIANG-COM” SRL….55

3.1.Prezentarea concurenților principali ai SC ,,VIANG-COM” SRL........................................55

3.2. Analiza situației privind competiția pe piața SC "VIANG-COM” SRL (Modelul M. Porter, Benchmarking, „Matricea BCG” si „Analiza SWOT”).....61

3.3. Direcții de îmbunătățire a poziției SC ,,VIANG-COM” SRL în mediul său concurențial.....66

 

CONCLUZII........................................................................................................71

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................74

ANEXE................................................................................................................76

Teza de licenta - Analiza Mediului Concurential al Firmei Spumotim S.A - ID:02948 - Volum 56 pagini

Introducere..........3

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCURENȚA..........5

1.1 Definirea conceptului de concurență..............................................................5

1.2 Obiectivul și conținutul concurenței...............................................................6

1.3 Funcțiile concurenței....................................................................................10

1.4 Comportamentul concurențial......................................................................13

1.5 Mediul concurențial - cadru de desfășurare a activității agentului economic.......14

 

CAPITOLUL II. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL ȘI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI COMPETITIV.......19

2.1 Elementele competitivității firmelor..........................................................19

2.2 Strategii de competitivitate specifice firmelor...........................................23

2.2.1 Strategii ofensive pentru obținerea avantajului concurențial...................24

2.2.2 Strategiile defensive pentru protejarea avantajului concurenţial.............28

2.3 Măsuri pentru îmbunătățirea mediului competitiv......................................31

2.4 Piața relevantă – locul de manifestare a concurenței...............................33

 

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERCETAREA ŞI ANALIZA PIEŢEI ŢINTĂ ŞI MEDIULUI CONCURENŢIAL A S.C. SPUMOTIM S.A. PENTRU PRODUSUL SPUMĂ POLIURETANICĂ FLEXIBILĂ.........34

3.1 Aspecte generale................................................................................................34

3.2 Obiect de activitate............................................................................................35

3.3 Atribuțiile firmei................................................................................................35

3.3.1 În domeniul cercetării – dezvoltării..............................................................35

3.3.2 În domeniul producţiei.................................................................................36

3.3.3 În domeniul comercial..................................................................................36

3.3.4 În domeniul activităţii de personal...............................................................37

3.3.5 În cadrul Departametului Marketing............................................................37

3.4 Prezentarea produsului și pieței.........................................................................38

3.4.1 Prezentarea produsului................................................................................38

3.4.2 Selectarea pieţei consumatoare de spumă PU.............................................40

3.5 Cercetarea și analiza pieței țintă........................................................................41

3.51 Estimări ale potenţialului pieţei....................................................................41

3.5.2 Estimări ale potenţialului de vânzări a principalilor furnizori de spumă PU şi în mod deosebit a SC SPUMOTIM SA........42

3.6 Analiza mediului concurețial.............................................................................43

3.6.1 Analiza situaţiei reale privind competiţia pe piaţa ţintă..............................49

 

Concluzii......................................................................................................54

Bibliografie.................................................................................................56

Teza de master - Portretul liderului eficient - ID:02947 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. LIDERUL EFICIENT – CATALIZATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI CONTEMPORANE

1.1. Scurt istoric al evoluției conceptului de leadership

1.2. Clasificarea principalelor tipuri de lideri

1.3. Calitățile formării unui lider de succes.

1.4. Principiile de leadership în cadrul managementului contemporan

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII "MOLDOVAHIDROMAȘ” S.A.

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii "Moldovahidromaș” S.A.

2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii "Moldovahidromaș” S.A.

2.3. Analiza structurii resurselor umane și procedeelor manageriale bazate pe leadership

 

CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC PRIVIND FORMAREA LIDERILOR EFICIENȚI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII "MOLDOVAHIDROMAȘ” S.A.

3.1. Descrierea cercetării

3.2. Structura eșantionului

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

3.3. Căi și modalități de dezvoltare a liderilor eficienți în cadrul întreprinderii "Moldovahidromaș” S.A.

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Principii de leadership în cadrul companiilor din România - ID:02946 - Volum 45 pagini

Cuprins 2
Lista şi tabele 2
Introducere 4
 
Capitolul I Leadership în cadrul organizaţiilor 6
I.1  Delimitări conceptuale 6
I.2 Leadership şi management 8
I.2.1 Relaţia dintre leadership şi management 8
I.2.2 Relaţia dintre lider şi manager 9
I.3 Teorii şi tipuri  ale leadershipului 13
I.3.1 Teorii esenţiale ale leadershipului 13
I.3.2 Teoria lui Lickert 15
 
Capitolul II Supremaţia oamenilor în cadrul organizaţiilor 17
II.1 Cele 21 de legi incontestabile ale leadership-ului 17
II.2 Caracteristici esenţiale ale liderilor 20
Studiu de caz 24
Steve Jobs : profilul unui lider de succes 24
 
CAPITOLUL III 32. Studiu practic privind leadership-ul şi supremaţia organizaţiilor în cadrul companiilor din România  32
3.1 Argument asupra cercetării 32
3.2 Structura eşantionului 35
3.3 Interpretarea datelor şi testarea ipotezelor 37
 
Concluzii şi propuneri 44

Teza de licenta - Dezvoltarea Leadership-ului in Contextul unui Mediu in Schimbare - ID:02945 - Volum 70 pagini

CAPITOLUL I. DIFERENŢE ÎNTRE MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP………3

1.1 Management şi manageri……………………………………………………………3

1.2 Cine sunt liderii……………………………………………………………………...5

1.3 Delimitări conceptuale între leadership şi management………6

 

CAPITOLUL II. TIPURI DE MEDII ŞI ADAPTARE ORGANIZAŢIONALĂ........13

2.1 Tipuri de medii........................................................................................13

2.2 Forme de organizare ale firmei.................................................................14

2.3 Adaptarea organizaţiilor la mediu..............................................................17

2.4 Leadership-ul şi adaptarea la mediu..........................................................18

2.4.1 Ce au liderii de făcut.............................................................................19

2.4.2 Reorientarea spre procese şi competenţe................................................20

2.4.3 Noile de ce-uri ale conducerii..................................................................21

 

CAPITOLUL III. TRĂSĂTURI ŞI CARACTERISTICI NECESARE LIDERULUI......22

3.1 Personalitatea liderilor................................................................................22

3.1.1 Aptitudinile liderului................................................................................22

3.1.2 Caracterul liderilor..................................................................................30

3.1.3 Temperamentul liderilor...........................................................................31

3.2 Surse de putere ale liderilor.......................................................................32

3.3 Modelul liderului de succes.........................................................................33

 

CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ŞI COMPORTAMENTUL ÎN LEADERSHIP………38

4.1 Formarea liderilor……………………………………………………………………38

4.2 Teorii ale leadership-ului…………………………………………………………….41

4.2.1 Teorii personologice……………………………………………………………….42

4.2.2 Teorii comportamentale……………………………………………………………43

4.2.3 Teorii situaţionale………………………………………………………………….47

4.2.4 Alte teorii ale leadership-ului………………………………………………………51

 

CAPITOLUL V. ANALIZA STILURILOR DE CONDUCERE LA S.C AUTOCOM AMICII GLC SRL………55

5.1 Prezentarea generală a firmei………………………………………………………..55

5.2 Fundamentarea metodologică a studiului……………………………………………56

5.3 Analiza şi fundamentarea datelor……………………………………………………61

5.3.1 Analiza stilului de conducere al managerului financiar……………………61

5.3.2 Analiza stilului de conducere al managerului de resurse umane……62

5.3.3 Analiza stilului de conducere al managerului de producţie………………63

5.3.4 Analiza stilului de conducere al managerului general………………………64

 

Observaţii şi propuneri………………………………………………….……66

Bibliografie……………………………………………….….…………………………67

Teza de licenta - Diagnosticarea resurselor umane în întreprindere - ID:02944 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

 

Capitolul I. Abordarea teoretico-metodologică a diagnosticării resurselor umane

1.1. Conceptul managementului resurselor umane: noțiuni, componente, funcții

1.2. Metode de diagnosticare a resurselor umane

1.3. Caracteristica indicatorilor diagnosticării resurselor umane

 

Capitolul II. Evoluția situației economico-financiare a întreprinderii SRL "ARUS”

2.1. Descrierea activității întreprinderii ,,ARUS” SRL

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii ,,ARUS” SRL

2.3. Diagnosticarea resurselor umane in cadrul intreprinderii

 

Capitolul III. Proiect privind perfecționarea managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii SRL "ARUS”

4.1. Elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul resurselor umane

4.2. Măsuri în vedereа perfecţionării recrutării, încаdrării şi integrării noilor аngаjаţi

4.3. Proiect de măsuri privind îmbunătățirea politicii de motivare a personalului

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Productivitatеа muncii: importanța și planificarеа în cadrul întreprinderii - ID:02943 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PRODUCTIVITATЕА MUNCII

1.1.Aspecte teoretice aleproductivităţii muncii

1.2. Factorii de influență ai productivităţii muncii

1.3. Rezervele de creştere ai productivităţii muncii și efectele acesteia

 

CAPITOLUL II. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI ÎNTREPRINDERII AEROLUX HANDLING SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Aerolux Handling SRL

2.2. Analiza în dinamică a principalilor indicatori economici ai activității de producere și comercială a întreprinderii Aerolux Handling SRL

2.3. Analiza indicatorilor productivităţii muncii la întreprinderеа Aerolux Handling SRL

 

CAPITOLUL III. IMPORTANȚA ȘI PLANIFICARЕА PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI EFECTELE ECONOMICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII AEROLUX HANDLING SRL

3.1. Efectele economice ale creșterii productivității muncii asupra profitului întreprinderii

3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de planificare a productivității muncii

3.3. Măsuri privind sporirеа productivității muncii la întreprinderеа Aerolux Handling SRL

 

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Raport la întreprinderea SA “Fertilitatea-Chișinău” - ID:02942 - Volum 43 pagini

Introducere............p 3

 

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii S.A. „Fertilitatea-Chișinău”.....p 4

1.1Scurt istoric al întreprinderii S.A. „Fertilitatea-Chișinău”.....................................p 4

1.2Descrierea domeniului de activitate al întreprinderii..............................................p 5

1.3 Analiza structurii organizaționale a întreprinderii..................................................p 7

 

Capitolul II. Analiza economico – financiară a activităţilor întreprinderii.......p 9

2.1 Analiza dinamicii și structurii principalilor indicatori ai rezultatelor activității economice......p 9

2.2 Analiza indicatorilor financiari...............................................................p 11

2.3 Cercetarea mediului de marketing și a întrepinderii SA „ Fertilitatea-Chisinău”.......p 18

 

Capitolul III: Analiza sistemului managerial al firmei / întreprinderii...........p 21

3.1 Analiza funcțiiilor managementului......................................................................p 21

3.2 Analiza funcțiunilor întreprinderii.......................................................................p 25

3.3 Analiza subsistemelor de management al întreprinderii....................................p 28

3.4 Sinteza punctelor forte şi slabe ale sistemului managerial al firmei..................p 36

 

Capitolul IV: Propuneri de schimbare a domeniului investigat....................p 37

 

Concluzii..........................................................................................................p 42

Anexe.............................................................................................................p 43

Raport de practică în baza „Agrofermotech” S.R.L. - ID:02941 - Volum 39 pagini

Introducere ……………………………………………………………………………………..3

 

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L....................................... ....5

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,, Agrofermotech” SRL.................................7

1.3. Analiza structurii organizaționale întreprinderii ,,Agrofermotech” SRL ...............................8

 

Capitolul II. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

2.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului …………………....................13

2.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare …………………………15

2.3. Indicatorii lichidității.... ……………………………………………………………………..17

2.4. Analiza profitabilității ………………………………………………………………............21

 

Capitolul III. Analiza sistemului managerial al întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

3.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,, Agrofermotech” SRL.......................24

3.2. Funcţiunile manageriale ale întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.......................................26

3.3. Politica de personal în „Agrofermotech” S.R.L .....................................………………........32

3.4. Sinteza analizei SWOT al întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L..........................................34

 

Capitolul IV: Propuneri de schimbare a domeniului investigat.............................................37

 

Concluzii......................................................................................................................................39

Anexe ............................................................................................................................................40

Teza de doctorat - Planificarea şi gestiunea carierei manageriale - ID:02337 - Volum 156 pagini

INTRODUCERE…...3

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE ......8

1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială .......8
1.2. Etapele carierei manageriale...............................................................17
1.3. Tipuri de carieră managerială.............................................................28

Capitolul II. MANAGEMENTUL CARIEREI.............................................. 37
2.1. Impactul mediului intern şi ambiant asupra carierei manageriale.............. 37
2.2. Planificarea carierei organizaţionale şi a carierei individuale a managerului .......44
2.3. Gestiunea şi dezvoltarea carierei manageriale ...................................59
 
Capitolul III. PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI CARIEREI ÎN CADRUL S.A.”MOLDOVAHIDROMAŞ”.....74
3.1. Caracteristica activităţii economice a S.A.”Moldovahidromaş”................. 74
3.2. Cultura organizaţională ca factor primordial în evoluţia carierei manageriale........84
3.3. Studiul mediului intern al S.A.”Moldovahidromaş” şi direcţii de perfecţionare a carierei manageriale...95

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ……………..............................…….115
BIBLIOGRAFIE ……………………………...………….................………..120
ANEXE ........................................................................................125

Raport de practică de producție la S.R.L. „Kvint-Plus” - ID:02940 - Volum 37 pagini

Introducere ...........3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii.........5

1.1. Istoria întreprinderii................................................................5

1.2. Tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică...........6

1.3. Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării.....................8

 

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii............................12

2.1. Organizarea activităţii întreprinderii. Motivarea personalului.............12

2.2. Sistemul de calitate.......................................................................14

2.3. Politica de personal la întreprinderea "Kvint-Plus” SRL………………………17

 

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii.........................19

3.1. Funcţiunea de personal...............................................................19

3.2. Funcţia de planificare..…………………………………………………………………….20

3.3. Diagnosticul comercial şi marketing……………………………………………………….21

3.4. Funcţiunea economico-financiară..................................................23

 

Concluzie.....................................................................................36

Raport de practică de producție la S.A. „Moldovahidromaș” - ID:02939 - Volum 40 pagini

Introducere ..........................................................................3

 

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii.............5

1.1. Descrierea întreprinderii......................................................5

1.2. Analiza organizatorico-juridică..............................................6

1.3. Organizarea activităţii întreprinderii......................................8

 

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii........................12

2.1. Analiza structurii manageriale. Descrierea echipei manageriale........12

2.2. Sistemul de control al calității producției.........................................14

2.3. Analiza produselor și serviciilor întreprinderii ………………………………………17

 

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii...................19

3.1. Funcţiunea de personal........................................................19

3.2. Funcţia de planificare..…………………………………………………………………20

3.3. Diagnosticul comercial şi marketing……………………………………………21

3.4. Funcţiunea economico-financiară..........................................23

 

Concluzie...................................................................................36