Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de an - Studiu de caz privind elaborarea si realizarea imaginii unei marci - ID:02831 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

Capitolul 1. Cercetarea de marketing

Marketingul – mai mult decat o necesitate
Conceptul de cercetare de marketing
Definitii propuse
Aria cercetarilor demarketing
Rolul cercetarilor de marketing
Criterii de clasificare ale cercetarii de marketing. Tipologii
O cercetare de marketing corecta

Capitolul 2. Piata berii din Romania

Caracteristici generale ale pietei berii din Romania
Berea in Romania
Radiografia pietei berii din Romania
Mediul economic romanesc in domeniul berii
Principalii producatori in domeniul berii.
Previziuni despre piata berii
Propuneri pentru dezvoltarea pietei interne a berii in Romania

Capitolul 3. Coordonatele activitatii Carlsberg
3.1. Prezentare generala
3.1.1. Scurt istoric Carlsberg
3.1.2. Carlsberg Romania – prezentare
3.1.3. Profilul Carlsberg – misiune, viziune si valori
3.2. Activitati promotionale desfasurate de Carlsberg
3.2.1. Carlsberg&fotbal – o traditie
3.2.2. Imaginea dorita de Carlsberg

Capitolul 4. Studierea imaginii marcii Carlsberg in randul consumatorilor din Romania
Conceptul de imagine
Definitiile imaginii
Tipuri de imagine
4.2. Cercetarea calitativa
4.2.1. Identificarea scopului, stabilirea obiectivelor
4.2.2. Stabilirea ipotezelor si definirea variabilelor cercetarii
4.2.3. Culegerea informatiilor
4.2.3.1. Metoda de culegere a informatiilor
4.2.3.2. Caracteristicile subiectilor
4.2.4. Analiza informatiilor obtinute
4.3. Proiectarea cercetarii cantitative
4.3.1. Elaborarea chestionarului
4.3.2. Stabilirea esantionului
4.3.3. Determinarea erorii

Capitolul 5. Analiza si prelucrarea datelor; interpretari
5.1. Analiza si prelucrarea datelor
5.2. Interpretari
5.3. Limitele studiului (cercetarii)

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Imaginea unei marci in randul consumatorilor unei anumite zone - ID:02830 - Volum 105 pagini

Capitolul I: Conceptul şi conţinutul cercetării imaginii asupra pieţei………6
I.1. Aria şi tipologia cercetărilor de marketing……………………8
I.2. Conceptul de imagine şi utilitatea sa practică…………13
I.3. Imaginea - dimensiune majoră a comportamentului consumatorului.17
I.4. Coordonatele imaginii……………19
I.5. Utilitatea cercetării imaginii pentru firmele de pe piaţa românească..20
I.6. Conţinutul imaginii unei mărcii………22
I.6.1. Ce este o marcă……….22
I.6.2. Capitalul de piaţă al mărcii…………24
I.6.3. Politici şi strategii de marcă……………26
I.7. Conţinutul imaginii unei mărcii…………28

Capitolul II: Prezentarea mărcii Coca-Cola…………31
II.1. Istoricul Companiei Coca-Cola ………31
II.2. Istoricul sticlei Coca-Cola………35
II.3. Coca-Cola – procesul de fabricaţie…………43
II.4. Evoluţia unor indicatori economico-financiari ai Companiei Coca-Cola 2002-2004………48
II.5. Concurenţa……………49
II.6 Compania Coca-Cola în România…………50
II.7. Coca-Cola tare’n brand – studio de caz………51

Capitolul III: Organizarea cercetărilor de marketing. Conţinutul programului cercetării de marketing. Proiectarea şi desfăşurarea cercetării propriu-zise…..56
III.1. Faza preliminară…………57
III.2. Proiectarea cercetării………61
III.2.1. Instrumentul de culegere al datelor………63
III.2.2. Metode şi tehnici de culegere a informaţiilor……………64
III.3. Testul HI2………68
Chestionarul………75

Capitolul IV: Prelucrarea informaţiilor obţinute pe baza fişelor de lucru………. 79
Capitolul V: Concluzii şi propuneri………99


BIBLIOGRAFIE.......105

Teza de an - Elaborarea caracteristicei merceologice şi evaluarea calităţii cărnii proaspete de porcine comercializate pe piaţa de consum a or.Chişinău - ID:02829 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE

I. PARTEA TEORETICĂ
Capitolul I. Bazele teoretice ale formării şi menţinerii sortimentului şi cali-tăţii cărnii de porcine

1.1. Starea de dezvoltare a industriei cărnii de porcine ..........3
1.2. Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă a cărnii de porcine ....................... 4
1.3. Tehnologia de tăiere şi tranşarea carcaselor de porci-ne...............7
1.4. Clasificarea şi caracteristica cărnii de porcine .......................11
1.5. Cerinţele faţă de calitate a cărnii de porcine, bolile şi cauzele apariţiei acestora ........12
1.6. Particularităţile de comercializare a cărnii de porcine................16
1.7 Ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea carcaselor de porci-ne............ 17

Capitolul II. Studierea caracteristicii merceologice a cărnii de porcine, co-mercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău
2.1. Locul, obiectul şi metodologia de cercetare a caracteristicii merceologice a cărnii de porcine comercializate pe piaţa de consum a or. Chişinău.............20
2.2. Determinarea indicilor organoleptici ai cărnii de porcine, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău .......24
2.3. Determinarea indicilor fizico-chimici ai cărnii de porcine, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău .....26


CONCLUZII ŞI PROPUNERI ........29
BIBLIOGRAFIE .......30

Referat - Aplicarea sistemelor de management al calității în întreprinderile autohtone - ID:01480 - Volum 13 pagini

Introducere

1. Conceptul de management al calității
2. Standardele ISO 9000 – bază pentru aplicarea managementului calității
3. Aplicarea sistemului de management al calității la întreprinderea “Gordincom” S.R.L.
4. Aplicarea sistemului de management al calității la Combinatul Vitivinicol “National-Vin”
5. Aplicarea sistemului de management al calității la S.A. Aroma
6. Aplicarea sistemului de management al calității la S.R.L. Lapmol

Concluzii
Bibliografie

Teza de masterat - Utilizarea instrumentelor de marketing în asigurarea competitivității întreprinderii - ID:02828 - Volum 80 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDAREA TEORETICĂ A COMPETITIVITĂȚII ȘI ROLUL INSTRUMENTELOR DE MARKETING ÎN ASIGURAREA EI

1.1. Conceptul de competitivitate – noțiuni, definiții, esență
1.2. Factorii care determină sporirea competitivității
1.3. Instrumentele de marketing ca factori determinanți în asigurarea competitivității întreprinderii
1.3.1. Instrumente de marketing direct
1.3.2. Instrumentele marketingului on-line

CAPITOLUL II. IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR DE MARKETING LA ÎNTREPRINDEREA Î.M. „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” S.A.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.M. „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii Î.M. „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” S.A.
2.3. Activitatea de marketing în cadrul întreprinderii și viziunea asupra mixului de marketing utilizat
2.4. Analiza utilizării principalelor instrumente de marketing

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA INSTRUMENTELOR DE MARKETING UTILIZATE ÎN ASIGURAREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Î.M. „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” S.A.
3.1. Problemele implementării instrumentelor de marketing
3.2. Selectarea și argumentarea strategiilor în asigurarea competitivității întreprinderii
3.3. Măsuri de optimizare a activității de marketing

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Studiu de marketing privind lansarea pe piaţă a mărcii Redd’s Mint - ID:02827 - Volum 31 pagini

CAP. I. PREZENTAREA PIEŢEI, A FIRMEI ŞI A PRODUSULUI

CAP. II.IDENTIFICAREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA PROBLEMEI

2.1. Definirea problemei decizionale
2.2. Transpunerea problemei decizionale în problemă de cercetare şi definirea acesteia
2.3. Identificarea tipurilor de informaţii necesare pentru rezolvarea problemei decizionale
2.4. Formularea unor ipoteze de cercetare
2.5. Stabilirea obiectivelor cercetării
2.6. Întocmirea ofertei de cercetare

CAP. III. STABILIREA CADRULUI CERCETĂRII
3.1. Stabilirea tipului de cercetare
3.2. Precizarea metodei de colectare a datelor
3.3. Stabilirea instrumentului de măsură ce va fi folosit

CAP. IV. ELABORAREA CHESTIONARULUI
4.1. Întocmirea tabelului cu temele şi variabilele
4.2. Elaborarea chestionarului

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame - ID:02826 - Volum 43 pagini

Introducere 3

CAPITOLUL 1. INSTRUMENTE DE MARKETING DIRECT 5

1.1. Media tradiţionale utilizate de marketing direct 5
1.1.1 Mailingul 6
1.1.2. Vânzarea prin corespondenţă 8
1.1.3. Telemarketingul 10
1.1.4. Radioul 11
1.1.5 Marketingul direct cu ajutorul televiziunii 12
1.2. Instrumentele marketingului on-line 14
1.2.1 Publicitatea on-line 14
1.2.2. Campaniile de direct e-mail 15
1.2.3. Site-urile web 16
1.2.4. Comerţul electronic 17

CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND INSTRUMENTELE DE MARKETING DIRECT UTILIZATE DE ORIFLAME 19
2.1. Prezentarea generală a firmei Oriflame 19
2.2. Catalogul Oriflame 23
2.3. Direct e-mail-ul în campaniile întreprinse de Oriflame 28
2.4. Site-ul Oriflame 29
2.4.1. Formularul de comandă 32
2.4.2. Subsite-ul „Dare to be” 34
2.5. Publicitatea on-line utilizată de Orfilame 35

Concluzii 40
Bibliografie 43

Teza de masterat - Analiza Potentialului Intreprinderii IM Efes Vitanta Moldova Brewery - ID:02825 - Volum 143 pagini

Introducere 2

CAPITOLUL I Conceptul de Management-Marketing consacrarea sa în teoria şi practica economică 4

1.1. Marketing parte componentă şi instrument al Managementului 4
1.2. Interacţiunea Marketing Management strategic 14
1.3. “Category Management” condiţie de ameliorare a performanţelor întreprinderii 31

Capitolul II Management-Marketing “cîmp magnetic generator” de idei de reengeneering. 40
2.1. Reengeneering prin demersul strategic 40
2.2. Tipologii strategice în mediul economic concurenţial 57

CAPITOLUL III Analiza potenţialului întreprinderii ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery” 84
3.1. Prezentare generală asupra activităţii întreprinderii 84
3.2. Analiza potenţialului intern a întreprinderii 86
3.3. Analiza potenţialului extern 112
3.4. Propuneri şi recomandări 134

Concluzii 139
Bibleografie 141Teza de masterat - Orientări strategce în activitatea de marketing a firmei Fourchette-M - ID:02823 - Volum 81 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE GESTIUNII DE MARKETING ÎN CADRUL MAGAZINELOR RETAIL

1.1. Apariția și evoluția magazinelor de tip retail
1.2. Specificul și rolul strategiei de marketing
1.3. Planificarea strategică și orientări strategice în cadrul magazinelor retail

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII „FOURCHETTE-M”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii “Fourchette-M”
2.2. Analiza performanțelor cu caracter economic și financiar ale întreprinderii
2.3. Descrierea compartimentului de marketing
2.4. Specificul organizării de marketing în cadrul întreprinderii

CAPITOLUL III. ROLUL STRATEGIILOR DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII „FOURCHETTE-M”
3.1. Analiza strategiilor și tacticii de marketing
3.2. Fundamentarea portofoliului de strategii de marketing în scopul dezvoltării întreprinderii
3.3. Măsuri de optimizare a activității de marketing

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Studiu privind Imaginea Magazinului Kaufland - ID:02822 - Volum 41 pagini

Capitolul I. Prezentarea pieţei şi a companiei…….……3
1.1. Istoria comerţului cu amănuntul (retailul)………3
1.2. Prezentarea pieţei de retail pe plan mondial…………5
1.3. Prezentarea “Kaufland” în Europa.......11
1.4. Prezentarea “Kaufland” pe piaţa din România............14

Capitolul II. Identificarea şi operaţionalizarea problemei…..22
2.1. Definirea problemei decizionale………22
2.2. Transpunerea problemei decizionale în problemă de cercetare şi definirea acesteia………23
2.3. Stabilirea obiectivelor cercetării……….23
2.4. Întocmirea unei oferte de cercetare…………24
2.5. Formularea ipotezelor cercetării………25

Capitolul III. Stabilirea cadrului cercetării…….26

3.1. Stabilirea tipului de cercetare (metodei de cercetare)…………………26
3.2. Stabilirea instrumentului de colectare a datelor……………………….26
3.3. Stabilirea tehnicii de administrare a chestionarului…………………...26
3.4. Întocmirea tabelului cu temele şi variabilele chestionarului………….27
3.5. Elaborarea chestionarului propriu-zis…………28

Capitolul IV. Colectarea datelor........36
4.1. Planul de eşantionare.......36
4.2. Ghidul de interviu pentru operatorii de interviu.......36

Anexe
Harta 1.mai.2006 a retailului românesc…………38
Harta 31.decembrie.2007 a retailului românesc………39

Bibliografie………40

Teza de licenta - Strategii de Marketing ale Liderilor de pe Segmentul Marilor Distribuitori - ID:02821 - Volum 81 pagini

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor 3
1.1. Analiză privind riscurile majore cu care se confruntă comercianţii cu amănuntul în contextul actual 4
1.2. Reprezentanţe ale puterii mondiale în distribuţie 6
1.3. Extinderea moderată a globalizării 12
1.4. Politici şi metode de distribuţie 16
1.5. Metode de gestiune a magazinelor 31
1.5.1. Urbanismul şi localizarea marilor suprafeţe comerciale 33
1.5.2. Operaţiunile, serviciile şi modul de prezentare a magazinelor 35

CAP. II - Marile suprafeţe comerciale şi politica de vânzări pe internet 39
2.1. Impactul şi evoluţia comerţului marilor distribuitori pe Internet 39
2.2. Dezvoltarea comerţului electronic în marea distribuţie 42
2.3. Internetul şi structura pieţei de comerţ 44
2.4. Comerţul Business to Business şi Business to Consumer 46
2.5. Limitele dezvoltării comerţului direct pe Internet 49

CAP. III – Studiu de caz: Tendinţele dezvoltării comerţului şi noile strategii de marketing în magazinele Carrefour 54
3.1. Strategii şi politici de comercializare în marile suprafeţe de vânzare 58
3.2. Politici şi metode pentru atragerea şi fidelizarea clienţilor 62
3.2. Politici şi metode de selecţie şi control al produselor în marile suprafeţe comerciale 70

Concluzii 77
Bibliografie 80


Teza de licenta - Politici şi strategii de marketing folosite pe piața de retail din România - ID:02820 - Volum 68 pagini

Introducere 6 7

Capitolul 1. Abordări conceptuale și metodologice privind marketingul global 10 11

1.1.Stadiul actual al cunoașterii în domeniu 10 11
1.1.1.Delimitări conceptuale 10 11
1.1.2.Principalele decizii în marketingul global 12 12
1.1.3. Strategii competitive de marketing internaţional 20 13
1.2.Cercetări în domeniul marketingului global 25 14

Capitolul 2. Marketingul distribuției: componentă cheie a strategiei de marketing global 33 15
2.1. Evoluţia şi tendinţele modelelor de distribuţie în lume 33 15
2.1.1. Era comerţului social 34
2.1.2. Era producţiei 36
2.1.3. Era consumului 41
2.1.4. Era consumului generalizat 44
2.2. Caracteristicile proceselor, strategiilor și politicilor de distribuție 47 16
2.2.1. Componentele și organizarea procesului de distribuție 47 16
2.2.2. Alegerea strategiei de distribuție 50 16
2.2.3. Locul și rolul distribuției în cadrul mixului de marketing 54 18
2.3. Modele noi de distribuţie utilizate în România 55 18
2.3.1. Potențialul pieței românești de retail 56 18
2.3.2. Principalii jucători și formate de magazine pe piața românească de retail 59 19
2.3.3. Comerțul electronic în România 71 20

Capitolul 3. Franciza: componentă a pieței de retail 77 21
3.1. Particularitățile rețelelor de franciză 77 21
3.1.1. Istoricul apariției și dezvoltării francizei 77 21
3.1.2. Definirea francizei și a elementelor sale specifice 80 21
3.1.3. Tipologia francizelor 82 22
3.1.4. Contractul de franciză 84 22
3.1.5. Avantajele și dezavantajele francizei 94 24
3.1.6. Cumpărarea unei francize, francizarea afacerii și internaționalizarea francizei 98 24
3.2. Franciza pe piața din România 104 25
3.3. Analiza macromediului în România. Modelul S.T.E.E.P. 109 26
3.4. Studiul de caz aspra francizei SPAR 121 27

Capitolul 4. Cercetări de marketing aplicate în domeniul marketingului distribuției 147 29
4.1. Metode de cercetare în marketingul distribuției 146
4.1.1. Cercetări calitative de marketing 146
4.1.2. Cercetările cantitative de marketing 150
4.2. Cercetare calitativă cu tema „percepții, atitudini, opinii și comportamente privind conceptul de franciză și mediul de afaceri local” 152 29
4.2.1. Desfășurarea experimentală a cercetării calitative 152 29
4.2.2. Sinteza rezultatelor cercetării calitative 153
4.2.3. Limitele cercetării calitative 161 30
4.2.4. Concluziile cercetării calitative 163 31
4.3. Cercetare cantitativă cu tema „motivatii, atitudini, opinii și comportamente de consum pe piața locală a sistemelor de franciză” 165 33
4.3.1. Considerații metodologice privind cercetarea cantitativă 165 33
4.3.2. Analiza și interpretarea datelor cantitative 169 34
4.3.3.Limitele cercetării cantitative 201 35
4.3.4.Concluzii ale cercetării cantitative 202 35
4.4.Considerente finale asupra cercetărilor 204 37

Capitolul 5. Strategii de marketing pentru îmbunătăţirea sistemelor de franciza pe piaţa de retail din România 206 38
5.1. Definiții și modele teoretice 206 38
5.1.1. Relația dintre marketing global și marketing glocal 207
5.1.2. Abordări ale conceptelor de: strategie, planificare strategică, strategie de marketing, program de marketing, plan de marketing, mix de marketing
207
5.2.Propuneri pentru îmbunătăţirea sistemelor de franciză pe piaţa de retail din Româna 212 40
5.2.1.Analiza contextului și a pieței 212 40
5.2.2. Stabilirea obiectivelor 215 41
5.2.3. Valorificarea modelor teoretice 216 41
5.2.4. Valorificarea modelelor practice 218 42

Capitolul 6. Elaborarea unui program de marketing pentru îmbunătăţirea sistemelor de franciză pe piaţa de retail din România 221 43
6.1. Segmentarea pieței 223 43
6.2. Politici și strategii de produs 225 43
6.3. Politici și strategii de preț 229 44
6.4. Politici și strategii de promovare 232 45
6.5. Politici și strategii de distribuție 235 46
6.6. Politici și strategii de amplasament și ambient ale magazinelor 238 47

Concluzii finale și contribuții personale 242 48
Bibliografie 252
Bibliografie selectivă 57
ANEXE

Raport de Practica - Fourchette - ID:02819 - Volum 26 pagini

1. Analiza formei de proprietate şi a plasamentului magazinului
2. Structura organizatoricǎ şi obligaţiile angajaţilor
3. Selectarea furnizorilor şi lansarea comenzilor
4. Aprovizionarea unitǎţii comerciale şi stocurile acesteia
5. Formele de vânzare utilizate în cadrul unitǎţii
6. Formarea sortimentului şi a preţurilor
7. Analiza cererii consumatorilor şi fidelizarea acestora
8. Analiza principalilor indicatori economici

Concluzii şi recomandări

Teza de an - Planificarea Strategica de Marketing la Metro - ID:02818 - Volum 33 pagini

1. Conceptul, necesitatea si nivelurile planificarii strategice de marketing 2
1.1 Principalele avantaje ale planificarii de marketing 2
1.2 Planificarea strategica de marketing se desfasoara, în general, pe mai multe niveluri, si anume: 3
1.3 Scurt istoric al conernului METRO 3
1.3.1 Poziţionare 5
1.3.2 Conceptul Cash & Carry 5
1.3.3 METRO- prezentare exterior 5
1.3.4 Interdicţii 6
1.3.5 Legitimaţia Metro 7
1.3.6 Produse oferite 7
1.3.7 Împãrţirea magazinului 8
1.3.8 Mãrci întâlnite exclusiv la METRO 11
1.3.9 Personalul METRO 12
1.3.10 Paza şi securitatea la METRO 13
1.3.11 Plata la METRO 13

2. Etapele planificarii strategice de marketing 14
2.1 Obiectivele concernului METRO Group 16
2.2 Auditul extern al firmei METRO Cash&Carry Militari 17
2.2.1 Mediul extern 18
2.2.2 Analiza concurenţei 18
2.3 Auditul intern al firmei METRO Cash&Carry Militari 19
2.3.1 Analiza internă a firmei 19
2.3.2 Furnizorii de mărfuri 20
2.3.3 Prestatorii de servicii 21
2.4 Analiza SWOT 22
2.4.1 Analiza S.W.O.T a magazinului METRO MILITARI 22

3. Planul de marketing 26
3.1 Formarea strategiei de marketing 28
3.2 Controlul şi evaluarea strategică 30

4. Concluzii 32
5. Bibliografie 33

Teza de licenta - Metode de Vanzare Practicate in Magazinele de Tip Supermarket - Real Craiova - ID:02817 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE………3

Capitolul I- Introducere în merchandising şi prezentarea metodelor de vânzare utilizate în supermarketuri…………7

1.1. Conceptul de merchandising………7
1.1.1. Apariţia termenului de merchandising………7
1.1.2. Definirea termenului de merchandising………7
1.1.3. Elemente efinitorii ale merchandisingului………9
1.1.4. Importanţa merchandisingului…………10
1.1.5. Reuşita aplicării unui merchandising de succes…………11
1.2. Supermarketurile………15
1.2.1. Apariţia şi evoluţia supermarketurilor…………15
1.2.2. Definirea supermarketurilor…………17
1.2.3. Piaţa naţională a supermarketurilor………18
1.2.4. Expansiunea supermarketurilor în România………22
1.3. Metode de vânzare utilizate de magazinele tip supermarket……………24
1.3.1. Autoservirea………24
1.3.2. Metoda furnizării de materiale ajutătoare………25
1.3.3. Metoda poziţionării produselor în standuri deschise……26
1.3.4. Metoda aranjării şi poziţionării suporturilor ajutătoare……27
1.4. Fluxul de clienţi………27
1.4.1. Metoda circulaţiei libere printre clienţi………28
1.4.2. Metoda accesului uşor la diferitele categori de produse din cadrul aceluiaşi raion………28
1.5. Publicitatea la locul de vânzare…………29
1.6. Imaginea magazinului………30
1.6.1. Metoda atragerii potenţialilor clienţi……30
1.6.2. Metoda amenajării festive………31

Capitolul II- Studiu de caz privind metodele de vânzare în supermarketul Real Craiova…………32
2.1. Profilul supermarketului Real…………32
2.1.1. Real- o companie a METROU GROUP……32
2.1.2. Real internaţional- viitorul este international………33
2.1.3. Real Craiova………34
2.2. Metodele de vânzare practicate în supermarketul Real Craiova………. 38
2.2.1. Autoservirea………38
2.2.2. Metoda prezentării produselor la vedere în supermarketul Real.. 39
2.2.3. Metoda de liberă alegere a produselor de către cumpărători…. 39
2.2.4. Metoda privind punerea la dispoziţia clientului a unui suport ajutător ………40
2.2.5. Metoda căilor cu cel mai mare trafic………40
2.2.6. Metoda privind dispunerea culoarelor perpendiculare pe căile principale de circulaţie…………40
2.2.7. Metoda spaţierii la standurile de vânzare………41
2.3. Reguli de amenajare a produselor în supermarketul Real Craiova…….. 41
2.3.1. Amenajarea ciocolăţii Milka…………42
2.4. Publicitatea la locul de vânzare……… 44
2.4.1. Campania Danone………45
2.4.2. Campania Lenor………45
2.4.3. Promovarea la locul vânzării………45
2.5. Clasificarea asortimentului…………46
2.5.1. Raionul drive food………46
2.5.2. Raionul non food………47
2.5.3. Raionul fresh food………48
2.6. Imaginea magazinului ………48
2.6.1. Principiul amplasării………48
2.6.2. Principiul intrării în supermarket………48
2.6.3. Principiul privind podeaua supermarketului……49
2.6.4. Principiul privind tavanul supermarketului………49

Concluzii şi recomandări………50
Bibliografie………… 53

Raport - Raport de practica în baza datelor Supermarketului ’’Fourshette” SRL - ID:02816 - Volum 29 pagini

Introducere

Capitolul I. Analiza activității supermarketului Fourshette.

1.1.Caracteristica generală a supermarketului Fourshette
1.2.Oportunități și pericole ale supermrketului
1.3.Mediul intern și extern al supermarketului

Capitolul II. Orientări strategice in activitatea de marketing a supermarketului Fourshette.
2.1.Specificul și rolul strategiei de marketing
2.2.Metode și tipologii utilizate în procesul strategic de marketing a supermarketului
2.3.Strategii de marketing aplicate de supermarketul Fourshette

Concluzie
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Merchandising – instrument de promovare a vinzarilor - ID:02815 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE.........3-4

CAPITOLUL 1. ROLUL MERCHANDISINGULUI ÎN PROMOVAREA LA PUNCTUL DE VÎNZARE.......5-30

1.1. Concept de merchandising şi tehnici de etalare a mărfurilor în magazin..........5-9
1.2. Rolul materialelor promoţionale la punctul de vînzare.............9-16
1.3. Tehnici şi principii de merchandising........16-30

CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA COMPANIEI “FOURCHETTE-M” S.R.L
2.1. Caracterizarea activităţii companiei “Fourchette-M” S.R.L. ......31-35
2.2. Produsele şi partenerii “Fourchette-M” S.R.L. ......35-39
2.3. Analiza consumatorilor şi concurenţilor companiei “Fourchette-M” S.R.L. .........40-44

CAPITOLUL 3. MERCHANDISING – INSTRUMENT EFICIENT DE PROMOVARE A VÎNZĂRILOR
3.1. Merchandisingul exterior şi interior al magazinului „Fourchette”...45-50
3. 2. Analiza organizării mercahandisingului în magazinul „Fourchette” 51-57
3.3. Promovarea vînzărilor prin implementarea tehnicilor de merchandising în magazinul “Fourchette”........58-70

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.........71-74
BIBLIOGRAFIE......75-77
Anexe

Teza de an - Studiu de previziune a vinzarilor si a pozitiei de piata a unei companii de transport Ilandro-Trans S.R.L - ID:02814 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE

Capitolul 1. Considerații generale. Abordări teoretice privind vînzarea și poziționarea

1.1. Rolul poziționării unei companii de transport în economia națională
1.2. Piața serviciilor în domeniul transportului – particularități și dimensiuni
1.3. Activitatea companiilor de transport în Republica Moldova

Capitolul 2. Analiza activității companiei de transport “Ilandro-Trans SRL”
2.1 Informații generale privind activitatea “Ilandro-Trans SRL”
2.2 Studiu a vînzărilor produselor pe piața RM și identificarea concurenților în domeniul transportului
2.3 Analiza SWOT

Capitolul 3. Eficientizarea previziunii vînzărilor și poziționării companiei de transport “Ilandro-Trans SRL”
3.1 Optimizarea studiilor de previziune a vînzărilor ale companiei de transport “Ilandro-Trans SRL”
3.2 Vînzarea pe piață a serviciilor oferite de către compania “Ilandro-Trans SRL”
3.3 Implementarea unui program de eficientizare a vînzărilor în baza strategiilor de poziționare

Concluzii și recomandări
Lista abrevierilor
Lista bibliografică
Anexe

Teza de licenta - Rolul Transportului in Sistemul de Logistica - ID:05002 - Volum 84 pagini

Introducere 2

Capitolul I. Transportul ca una din componentele majore ale sistemului logistic 6

1.1.Importanţa economică a transportului 6
1.2. Elemente de economia transporturilor 11
1.3. Modurile de transport şi caracteristica lor 18

Capitolul II. Analiza situaţiei actuale în domeniul transporturilor din Republica Moldova 31
2.1. Analiza desfăşurării activităţii întreprinderilor de transport din Republica Moldova 31
2.2. Prezentarea şi analiza activităţii firmei prestătoare de servicii de transport 39

Capitolul . III. Strategii şi direcţii de perfecţionare a sistemului logistic în transport 56
3.1. Decizii referitoare la transportul de marfuri 56
3.2. Situaţia actuală a transportului de mărfuri în Republica Moldova. Căi de implementare şi utilizare a sistemului logistic 62

Concluzii 75
Bibliografie 77
Anexe 79

Referat - Piata serviciilor de transport - ID:05001 - Volum 10 pagini

CAPITOLUL I . . . . . 1
1.1. Obiectul şi importanţa activităţii de transport . . . . . .1
1.2. Rolul transporturilor în societate - Particularităţi . . . . .1
1.3. Clasificarea transporturilor: . . . .2

CAPITOLUL II . . . .. . 4
2.1. Cererea de transport .. . . . 4
2.2. Oferta de transport – Raportul cerere – oferta . . . . . 4

CAPITOLUL III . . . . . . 5
3.1. Perspective ale transportului – Reţeaua transeuropeană de transport la orizontul anului 2020 5

CAPITOLUL IV . . . . . 8

CONCLUZII PRIVIND PIAŢA SERVICIILOR DE TRANSPORT . . . . . . 8
BIBLIOGRAFIE . . . . 9
CUPRINS . . . . . 10