Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de an - COMUNICAREA IN CADRUL GRUPULUI - ID:00587 - Volum 25 pagini

Cuprins:
REALITATEA COMUNICĂRII
Comunicarea în cadrul grupului
REUNIREA
SEPARAREA
DISTORSIUNEA COMUNICĂRII
NORMELE DE GRUP ŞI CONFORMAREA MEMBRILOR
ROLURILE ŞI JUCAREA ACESTORA ÎN CADRUL GRUPULUI

BIBLIOGRAFIE:
Soitu, Laurentiu, Pedagogia comunicarii, Institutul European, Bucuresti, 2002
Soitu, Laurentiu, Pedagogia educationala, Editura Universitatii Al.I. Cuza, Iasi, 2002
Panisoara, Ion Ovidiu, Comunicare eficienta, Editura Polirom, Iasi, 2003
Dinu, M, Comunicarea-repere fundamentale, Editura Stiintifica,, Bucuresti, 1997
Popescu, D, Arta de a comunica, Editura Economica, Bucuresti, 1998

Teza de an - Comunicarea - element central de promovare al imaginii - ID:00586 - Volum 33 pagini

Introducere:
Comunicarea este o activitate fundamentală a vieţii unei întreprinderi. Ea necesită atenţie şi rigoare, ca şi celelalte funcţii: tehnică şi de personal, comercială şi financiară. Funcţia de comunicare managerială în Republica Moldova este în curs de asimilare pentru unele întreprinderi, apărînd ca o funcţie strategică.

Plan:
Capitolul I. Noţiunea de comunicare
1.1. Elementele procesului de comunicare
1.2. Comunicarea ca o substanţa a societăţii

Capitolul II. Comunicarea – element central de promovare al imaginii
2.1. Comunicarea ca concept de promovare
2.2. Elementele fundamentale a procesului de comunicare

Capitolul III. Metode şi tehnici de promovare şi dezvoltare a comunicării

Concluzie:
Comunicarea reprezintă o necesitate obiectivă pe tot parcursul activităţii unităţilor economice. Statistica demonstreazăcă agenţii economici rezervă comunicării 50%-90% din bugetul lor de timp. Aşa dar, comunicarea în prezent constituie 90% din informaţia percepută de individ, însăşi informaşia reprezintînd 99% din succesul afacerii.
Comunicarea are două puncte de reper: transmiterea informaţiei le perceperea ei. Împreună ele constituie imaginea.

Bibliografie:
1. Şoitu Laurenţiu, Comunicare şi acţiune, Institutul European Iaşi, 1997.
2. Daniel Bougnoux, Introducere în ştiinţele Comunicării, traducere de Violeta Vintilescu, Polirom, 2000.
3. Goddard, Angela, Limbajul Publicităţii, Traducere de Bianca şi Albert Borbely, Polirom 2000.
4. Doru Pop, Introducere în teoria relaţiilor publice, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2000.
5. Denis McQuail, “Comunicarea”, Ed. Institutul European, Iaşi, 1999.
6. Burduş E. Fundamentele managementului organizaţiei, Bucureşti, 1999.
7. Burlacu N. Management, Chişinău, 2000.
8. Crăciun C. Comunicarea în administrarea publică, Chişinău, 1998.
9. Cuilenburg J.J. Ştiinţa comunicării, Bucureşti, 2000.
10. Graur E. Comunicarea în societăţile pe acţiuni. Chişinău 2001
11. Manolescu N. Managementul resurselor umane, Bucureşti, 1998.
12. Marin C. Comunicare instituţională: studiu, Chişinău, 1998.
13. Mathis R. L. Managementul resurselor umane, Bucureşti, 1997.
14. Munteanu R. Reformele economice în Republica Moldova şi România, Chişinău, 1998.
15. Nicolescu O. Management, Bucureşti, 1997.
16. Palii A. Cultura comunicării, Chişinău, 1999.
17. Petrescu I. Management general, Bucureşti, 1993.
18. Pitariu Horia D. Managementul resurselor umane, Bucureşti, 1994.
19. Prutianu Ş. Comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, 1998.
20. Stanton N. Comunicarea, Bucureşti, 1995.
21. Voiculescu D. Negocierea - formă de comunicare, Bucureşti, 1998.
22. Academia de Studii Economice din Moldova, „Arta comunicarii – necesitate strigenta in societatea contemporana”, Editura A.S.E.M.,Chisinau, 2000.


Teza de licenta - Cercetarile de marketing ale marfurilor produse la întreprindere la S.A.JLC (Lapte) - ID:00560 - Volum 114 pagini

Introducere:
Marketingul presupune un ansamblu de activitaţi ale întreprinderii,care sunt strict necesare,prin care aceasta urmează să-şi atingă scopurile propuse pe o anumită piaţă.
Marketingul este una din acele componente fără de care nici o afacere nu poate prospera cu succes.
Fără a avea informaţii exacte despre ceea ce se întîmplă pe piaţă,despre cel cui sunt destinate produsele şi serviciile,respectiv,despre comportamentul consumatorului - nici o întreprindere nu va putea lua decizie corectă.
Compartimentul de marketing poate fi eficient doar în acele firme,în care diferite compartimente şi angajaţii lor alcătuiesc o echipă cărei obiectiv este elaborarea şi utilizarea unui sistem competitiv de satisfacere a cerinţelor consumatorului prin valoarea creată.

Cuprins:
Capitolul I Esenţa şi conţinutul activităţii de marketing
1.1 Esenţa marketingului
1.2 Funcţiile marketingului
1.3 Cercetări de marketing
1.4 Politica de marketing
1.5 Politica de distribuţie
1.5.1 Conceptul de distribuţie
1.5.2 Strategiile distribuţiei
1.6 Politica de produs
1.6.1 Conceptul de produs
1.6.2 Conţinutul politicii de produs
1.6.3 Introducerea în fabricaţie şi lansarea noilor produse
1.6.4 Strategii ale politicii de produs
1.7 Politica de preţ
1.7.1 Conceptul de preţ şi funcţiile preţului
1.7.2 Politica preţului
1.8 Politica promoţională
1.8.1 Conţinutul activităţilor promoţionale
1.8.2 Structura activităţilor promoţionale
1.9 Concurenţa şi capacitatea de concurenţă a mărfurilor

Capitolul II Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii
2.1 Caracteristica întreprinderii
2.1.1 Istoricul întreprinderii
2.1.2 descrierea întreprinderii
2.1.3 Ramura de activitate
2.2 Analiza principalilor indicatori tehnico-economici de dezvoltare
2.3 Analiza comercială
2.4 Analiza resurselor umane şi a productivităţii muncii
2.5.1 Analiza patrimoniului întreprinderii
2.5.2 Analiza surselor de finanţare ale patrimoniului
2.5.3 Analiza disponibilului de mijloace circulante
2.5.4 Stabilirea financiară şi aprecierea ei
2.5.5 Lichiditatea şi capacitatea de plată a întreprinderii
2.6 Cercetări de marketing
2.6.1 Piaţa de desfacere
2.6.2 Concurenţa
2.6.3 Strategia de marketing
2.6.4 Politica de produs
2.6.5 Politica de preţ
2.6.6 Politica de distribuţie
2.6.7 Politica de promovare
2.7 Analiza de corelaţie pentru funcţia multiplă a rentabilităţii
2.8 Analiza SWOT

Capitolul III Proiectul de măsuri pentru organizarea cercetării complexe a pieţii mărfurilor întreprinderii
3.1Estimarea situaţiei mărfurilor produse la întreprindere.Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing a întreprinderii
3.1.1 Piaţa de desfacere
3.1.2 Politica de produs
3.1.3 Politica de preţ
3.1.4 Politica de promovare
3.2 Perfecţionarea organizării procesului de producţie prin utilizarea unei tehnologii mai progresive
3.2.1 Sortimentul produselor lactate a S.A.”JLC"
3.2.2 Caracteristica produsului lactat acid-iaurtul
3.2.3 Caracteristica materiei prime
3.2.4 Calculele tehnologice pentru 1 tona produs finit
3.2.5 Tehnologia de fabricare a iaurtului
3.2.6 Etapele procesului tehnologic de fabricare a produsului finit.Recepţia cantitativă şi calitativă
3.2.7 Caracteristica organo-leptică şi fizico-chimică a produsului finit-iaurt
3.2.8 Controlul tehno-chimic al procesului de fabricare a iaurtului
3.2.9 Utilaj industrializat a iaurtului
3.3 Masuri de introducere a tehnologiilor progresive şi tehnice performante şi evaluarea eficienţei lor economice

Concluzii:
Pentru dezvoltarea unei întreprinderi de succes este necesar de apelat la activitatea de marketing. În urma analizei activităţii S.A.’’JLC’’(Lapte) am constatat că întreprinderea nu acordă o atenţie cuvenită domeniului dat, ceea ce se apreciază negativ. De aceea conform acestui factor negativ am propus introducerea departamentului de marketing în structura organizatorică, care va contribui la prosperarea întreprinderii. De activitatea dată se vor ocupa două persoane. În funcţia primei persoane va intra cercetarea pieţei, analiza cererii şi stimularea distribuţiei, în funcţia altei persoane - lansarea şi promovarea noilor produse.

Bibliografie:
1. Bruhn M., Marketing-noţiuni de bază pentru studiu şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 1999.
2. Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Tehnică, Chişinău, 1996.
3. Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Civitas, Chişinău, 1998.
4. Hlaciuc E., Marketing modern-concepte, tehnici, strategii, Ed. CSE, Iaşi, 2000.
5. Hărnău S., Marketing-ghid antreprenori, instructori şi consultanţi, Ed. Economică , Chişinău, 2003.
6. Kotler Ph.,Managementul marketingului;Bucureşti:Teora,1999.
7. Munteanu V., Marketing pentru toţi, Ed. Economică, Chişinău, 1996.
8. Musteaţă Gr., Industrializarea laptelui, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2001
9. Postăvaru N., Curs marketing, Ed. UTC, Bucureşti, 1997.
10. Revista ’’Молочьная промышлиность’’ Nr. 18, 21.
11. Russu C., Bazele managementului, Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
12. Raportul financiar anul 2001, 2002,2003,2004.
13. Sorocean C., Marketing-baza businessului, Ed. ARC, Chişinău, 1999.
14. Ştefănescu P., Bazele marketingului, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994.
15. www.google.com, Marketing – definire.

Teza de an - Cercetarea de marketing in cadrul pietii produselor lactate - ID:00558 - Volum 37 pagini


Introducere:
Marketingul presupune un ansamblu de activitaţi ale întreprinderii,care sunt strict necesare,prin care aceasta urmează să-şi atingă scopurile propuse pe o anumită piaţă.
Marketingul este una din acele componente fără de care nici o afacere nu poate prospera cu succes.
Fără a avea informaţii exacte despre ceea ce se întîmplă pe piaţă,despre cel cui sunt destinate produsele şi serviciile,respectiv,despre comportamentul consumatorului - nici o întreprindere nu va putea lua decizie corectă.

Cuprins:
Capitolul I. Esenţa şi conţinutul activităţii de marketing
1.1. Esenţa marketingului
1.2. Funcţiile marketingului
1.3. Cercetări de marketing

Capitolul II. Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii S.A. JLC
2.1. Caracteristica întreprinderii
2.2. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici de dezvoltare
2.3. Cercetări de marketing

Capitolul III. Proiectul de măsuri pentru organizarea cercetării complexe a pieţii mărfurilor întreprinderii
3.1. Formarea structurii organizaţionale a serviciului de marketing
3.2. Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing a întreprinderii

Concluzii:
Pentru dezvoltarea unei întreprinderi de succes este necesar de apelat la activitatea de marketing. În urma analizei activităţii S.A.’’JLC’’(Lapte) am constatat că întreprinderea nu acordă o atenţie cuvenită domeniului dat, ceea ce se apreciază negativ. De aceea conform acestui factor negativ am propus introducerea departamentului de marketing în structura organizatorică, care va contribui la prosperarea întreprinderii. De activitatea dată se vor ocupa două persoane. În funcţia primei persoane va intra cercetarea pieţei, analiza cererii şi stimularea distribuţiei, în funcţia altei persoane - lansarea şi promovarea noilor produse.

Bibliografie:
1. Bruhn M., Marketing-noţiuni de bază pentru studiu şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 1999.
2. Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Tehnică, Chişinău, 1996.
3. Guzun V., Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Civitas, Chişinău, 1998.
4. Hlaciuc E., Marketing modern-concepte, tehnici, strategii, Ed. CSE, Iaşi, 2000.
5. Hărnău S., Marketing-ghid antreprenori, instructori şi consultanţi, Ed. Economică , Chişinău, 2003.
6. Kotler Ph.,Managementul marketingului;Bucureşti:Teora,1999.
7. Munteanu V., Marketing pentru toţi, Ed. Economică, Chişinău, 1996.
8. Musteaţă Gr., Industrializarea laptelui, Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2001
9. Postăvaru N., Curs marketing, Ed. UTC, Bucureşti, 1997.
10. Revista ’’Молочьная промышлиность’’ Nr. 18, 21.
11. Russu C., Bazele managementului, Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
12. Raportul financiar anul 2001, 2002,2003,2004.
13. Sorocean C., Marketing-baza businessului, Ed. ARC, Chişinău, 1999.
14. Ştefănescu P., Bazele marketingului, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994.
15. www.google.com, Marketing – definire.

Teza de licenta - Calitatea serviciilor-coordonata centrala a activitatii economice - ID:00549 - Volum 75 paginiCuprins:
CAPITOLUL 1.CALITATEA SERVICIILOR-COORDONATĂ CENTRALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE
1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
1.2. CONCEPŢIA MODERNĂ PRIVIND CALITATEA ÎN SERVICII
1.3. CALITATEA ŞI EVOLUŢIA SISTEMULUI ASIGURĂRII CALITĂŢII SERVICIILOR
1.4. ORIENTĂRI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR

CAPITOLUL 2.CĂRŢILE DE PLATĂ - INSTRUMENTE MODERNE CE ASIGURĂ RAPIDITATEA ŞI CALITATEA TRANZACŢIILOR COMERCIALE.
2.1. SCURT ISTORIC AL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI CĂRŢILOR DE PLATĂ
2.2. TIPOLOGIA CĂRŢILOR DE PLATĂ
2.3. TRĂSĂTURI SPECIFICE CĂRŢILOR DE PLATĂ
2.4 CARDUL "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"-INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ
2.4.1 Implicaţiile emiterii şi utilizării cardului
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"
2.4.2 Acceptarea la plată a cardului
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"
2.5 CARDUL “BCR VISA CLASSIC” – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ
2.5.1 Generalităţi şi condiţii de utilizare

CAPITOLUL 3.COORDONATE ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE
3.1. NOILE TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ACTIVITĂŢII BANCARE,
INFOMATIZAREA SISTEMULUI BANCAR
3.2. PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PERSONALULUI
PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII BANCARE
3.3. INTERNAŢIONALIZAREA ACTIVITĂŢII BANCARE
3.4. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI AI ACTIVITĂŢII BANCARE

CONCLUZII ŞI PROPUNERI:
Pentru adaptarea la cerinţele economiei de piaţă, în condiţiile unui mediu
concurenţial puternic, banca îşi propune realizarea obiectivelor sale strategice
Obiectivul central al băncii este dezvoltarea specificului de bancă orientată preponderent spre produse şi servicii destinate marelui public(retail banking).
Pornind de la necesitatea diversificării resurselor băncii şi de la gradul actual de educaţie bancară a populaţiei, banca a oferit până în prezent acestui segment al clienţilor în special produse de economii.

BIBLIOGRAFIE:
1) Buzoianu, D. “Standardizare”, note de curs, an univ. 1998-1999

2) Hamzescu, I. “Cardul-instrumentul mondial de plată”,
Ed. Tribuna economică, Bucureşti 1998

3) Istrate, L. “Referinţe interne - Banca Agricolă”

4) Juran, J. “La qualite’ dans les services”, AFNOR Gestion, 1994

5) Moţoiu, R. “Ingineria calităţii”, Ed. Chiminform Data S.A., Bucureşti 1994

6) Noye, D. “Pour satisfer nos clients, 12 lecons sur la qualite des services”,
INGSP Editions, 1990

7) Odobescu, E. “Marketing bancar na\ional şi interna\ional”,
Ed. Bucureşti, 1998

8) Popa S., Groza L. “C[r\ile de plată în România”, Bucureşti 1997

9) Potie, C. “Diagnostique qualite-Methodes d’expertise et d’investigation”
AFNOR Gestion, 1991

10) Raducanu, I. “Avarii, fraude, falsific[ri”, note de curs,
an univ. 1998-1999

11) Schileru, I. “Merceologie”, note de curs, an univ. 1996-1997

12) Stanciu I., Olaru M. “Bazele merceologiei”, Bucure=ti 1998

13) Turcu, I. “Operaţiuni şi contracte bancare”, Ed. Luminalex, 1997

14) “Merchandise versus Comodities or: chalenge to comodity science”,
symposium, Budapest, august 1993

15) “Instrucţiuni privind utilizarea cărţilor de plată VISA” – Referinţe interne Banca Agricolă

16) “Finanţe, bănci, asigurări”, revista, nr. din: februarie-martie, aprilie,
iulie-august, septembrie, octombrie,
1998, Ed. Tribuna economică

17) “Tribuna calităţii”, revista, nr.: 1-2/1996, 8/1996, 11/1996,
3/1997, 5/1997, 7/1997,
1/1998, 5/1998,8/1998

Teza de licenta - CALITATEA PRODUSELOR - ID:00548 - Volum 68 pagini


CUPRINS:
Cap. I Probleme de baza ale calitatii produselor
1.1.Calitatea, notiune concreta, complexa, dinamica.
1.2.Caracteristici de calitate.
1.3.Standarde, norme, reglementari privind calitatea.
1.4.Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii.

Cap.II Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii
2.1.Necesitatea si rolul controlului calitatii.
2.2.Etapele controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare fiecarei etape
2.3.Metode, tehnici de control.

Cap.III Prezentarea generala a S.C. “Argos” S.A. Cluj-Napoca
3.1.Scurt istoric.
3.2.Caracterizarea nomenclatorului de produse.
3.3.Caracterizarea tehnologiei de fabricatie.
3.4.Organizarea activitatii de cotrol.
3.5.Indicatorii folositi pentru caracterizarea nivelului calitatii si de determinare a calitatii la S.C. “Argos”

Cap.IV Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C. “Argos” S.A.
4.1.Sistemul informational si componentele sale.
4.2.Sistemul informational in domeniul calitatii.
4.2.1.Cerinte precizate in standarde si norme internationale
4.2.2.Informatii privind calitatea si circuitele informationale
4.3.Perfectionarea sistemului informational al calitatii.
4.3.1.Cerinte ale perfectionarii sistemului informational.
4.3.2.Directii importante de perfectionare.
4.4.Bazele organizarii si functionarii sistemului informatic al calitatii.
4.5.Subsistemul in domeniul calitatii si controlului de calitate.

Cap.V Perfectionarea activitatii de control al calitatii
5.1.Factorii care influenteaza modificarea calitatii.
5.2.Evaluarea cauzelor care au determinat obtinerea de produse de calitate inferioara.
5.3.Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control.
5.4.Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control.
5.5.Bilantul calitatii.

Bibliografie:
1. Management – O. Nicolescu s.a. Editura Didactica si
Pedagogica Bucuresti 1992

2. Sistemele calitatii in activitatea agentilor economici Buletin
economic legislativ 6/1994

3. Asigurarea calitatii – T. Tedoru, Supliment Tribuna
Vol. I-II Economica 1993

4. Organizarea si conducerea sistemelor calitatii la nivel de
intreprindere – Ileana Soare si A.D. Colceru
Tribuna Economica, Buc. 1995

5. Organizarea si conducerea activitatilor de control tehnic de calitate – I. Ceausu

6. Calitatea si fiabilitatea produselor – T. Baron

7. Calitate si fiabilitate – Al. Isaic – Maniu s.a.

8. Masurarea, analizarea si optimizarea calitatii produselor – Al. Gherghiu s.a.

9. Tendinte actuale in domeniul planificarii si asigurarii calitatii – G. Makay

10. Asigurarea calitatii – revista editata de ARC

11. Tribuna Calitatii – supliment Tribuna Economica

Teza de an - Aspectele teoretice ale formarii societatii informationale - ID:00518 - Volum 16 pagini

Plan:
1. Esenţa şi trăsăturile noului sistem economic.
2. Problemele formării capitalului intelectual în viziunea transformărilor economice, care au loc la etapa actuală.
3. Creşterea importanţei traficului de informaţii şi rolul internetului în activitatea economică contemporană.

Bibliografie:
1. Gheorghe Postelnicu, Cătălin Postelnicu, Globalizarea Economiei, Bucureşti, Editura economică, 2000;
2. Sterian Dumitrescu, Ana Bal, Economie Mondială Bucureşti, Editura economică, 2002;
3. Randy Charles Epping, Ghidul începătorului în economia mondială, Chişinău, Editura ARC, 2002;
4. Cojuhari Andrei, Pogolşa Axenia, Pogolşa Nicolae. Doctrine economice moderne şi contemporane (curs de prelegeri). Chişinău, A.I.D.E., 2001;
5. Moldovan D. Economie politică. Chişinău, 2001;
6. Annuaire statistique, Quarante-quatrième édition, Nation Unies, New York, 2000;
7. Anuarul statistic al R. Moldova, Departamentul statistică şi sociologie al R. Moldova, Chişinău, 2003.

Teza de an - Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului Bucuria - ID:00500 - Volum 32 pagini

Introducere:
In prezent se resimte pe plin efectele unei politici eronate. Rezultatele moştenite au fost, aşa cum se ştie, in toate laturile economiei, grave. Au fost ignorate total criteriile de competitivitate, de eficienta si rentabilitate.
lesirea din criza a economiei, calea de urmat, nu poate fi alta decât aceea care vizează remodelarea întregii structuri moştenite, reaşezarea ei pe criterii modeme, realiste, urmind edificarea democraţiei economice întemeiata pe libera iniţiativa individuala si de grup al oamenilor creşterea ponderii economiei private, pentru trecerea neintirziata la generalizarea mecanismelor de piaţa, bazate pe decentralizare, libera concurenta si libertate deplina de acţiune.

Capitolul I: Analiza financiara a stării generale a întreprinderii in baza bilanţului
1.1. Analiza activului
1.1.1. Analiza activelor pe termen lung
1.1.2. Analiza activelor curente
1.2. Analiza pasivului
1.2.1. Analiza capitalului propriu
1.2.2. Analiza capitalului împrumutat

Capitolul II: Analiza raportului privind rezultatele financiare
2.1. Analiza veniturilor si cheltuielelor
2.2.Calcularea profitului

Capitolul III: Analiza in baza indicatorilor
3.1. Analiza indicatorilor de rotaţie a activelor
3.2. Analiza indicatorilor de llichiditate si solvabilitate
3.3. Analiza indicatorilor de rentabilitate
3.4. Analiza mijloacelor banesti
3.5. Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Capitolul IV: Previziunea financiara a întreprinderii

Încheiere:
Acesta metoda de analiza a rezultatelor activitatii întreprinderii evidentiaza proprietatile si da posibilitatea de a formula noi indicatori economici. Pe baza acestei analize se poate de determinat starea materiala a întreprinderii, sursele de formare a capitalului propriu si împrumutat, de a determina poziţia ocupata de întreprindere pe piaţa. Aceasta metoda simpla si operativa are o mare popularitate in tarile cu economia dezvoltata.

Bibliografia:
1. Bilantul contabil, forme 1-6, pe anii 1997-1998

2. Declaratia cu privire la impozitul pe venit

3. Plan de afaceri al S.A. “Bucuria” pe anii 1997-1998

4. Revista “Contabilitate si audit”, Nr.3,4 1999

Teza de an - ANALIZA COMPARATIVA A CALITATII MARFURILOR - ID:00494 - Volum 21 pagini

Introducere:
Analiza comparativă a calităţii mărfurilor (A.C.Q.M.) constă în aplicarea unor metodologii adecvate ce presupun compararea a două sau mai multe mărfuri pe baza caracteristicilor lor reprezentative.
A.C.Q.M. facilitează cunoaşterea reală a ofertei de produse/servicii, necesitate stringentă pentru toţi factorii care acţionează în medii economice concurenţiale, dominate de informaţii multiple,incerte şi chiar contradictorii în domeniul calităţii.
Prezenta lucrare îşi propune analiza comparativă a calităţii televizoarelor comercializate pe piaţa românescă pentru a cunoaşte raporturile calitative reale dintre mărfurile care compun segmentele de ofertă.Permanenta publicitate persuasivă şi nu totdeauna corectă în privinţa calităţii produselor, conduce la manifestarea unui comportament de cumpărare nejudicios.

Cuprins:
1. SCOPUL LUCRĂRII
2. IMPORTANŢA PRODUSULUI ANALIZAT

CAPITOLUL I
1. PREZENTAREA GRUPEI DE MĂRFURI DIN CARE FACE PARTE
2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE CALITATE

CAPITOLUL II
1. SELECTAREA SORTIMENTELOR
2. CLASIFICAREA SORTIMENTULUI DE TELEVIZOARE
3. PRODUCĂTORI
SAMSUNG
FREEDOM STAR ELECTRONICS
SONY
(TRINITRON)
NEI
DAEWOO

CAPITOLUL III 1
1.CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR ÎN FUNCŢIE DE SENSUL ÎN CARE INFLUENŢEAZÃ PRODUSUL
2.ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂŢII
 METODA CLASICĂ
COORDONAREA PRODUSELOR DUPĂ CARACTERISTICILE DE CALITATE
 ANALIZA COMPARATIVĂ PRIN METODA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITĂŢII
• CALCULAREA COEFICIENŢILOR DE IMPORTANŢĂ (PONDERILOR)
METODA MATRICEI PĂTRATICE
• CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII:
• CALCULAREA INDICATORULUI SINTETIC AL CALITÃŢII ŞI AL EFICIENŢEI ECONOMICE

ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL CALITÃŢII
ORDONAREA DUPÃ INDICATORUL SINTETIC AL RAPORTULUI CALITATE-PREŢ

CONCLUZII:
Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea televizoarelor, în prima parte s-au prezentat sortimentele şi caracteristicile de calitate ale produselor comercializate pe piaţa românească. Pentru analiza calităţii prin metoda clasică şi metoda indicatorului sintetic al calităţii şi al eficienţei economice, au fost selecţionate 5 produse realizate de firme diferite şi anume  SAMSUNG, SONY, DAEWOO, NEI şi FREEDOM.

BIBLIOGRAFIE:
1. prof. univ. dr. Ion Stanciu, lector univ. drd. Ion Schileru, , lector univ. drd. Lumuniţa Şerbulescu, , lector univ. drd. Bogdan Onete, asist. univ. drd. Anca Atanasie, asist. univ. drd. Costel Stanciu - CALIMETRIE Ed. Oscar Print, Bucuresti 1998

2. Ion Stanciu, Elena Părăianu ,Ion Schileru - MERCEOLOGIE / CALITATEA SI SORTIMENTUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE , Ed. Oscar Print, Bucuresti 1998

3. Alexandru Redeş, Elena Părăianu, C-ţa Pâslaru - MERCEOLOGIA PRODUSELOR ELECTRICE,ELECTRONICE , A.S.E. , Bucureşti 1992

4.  Prospectele firmelor producătoare de televizoare SAMSUNG, SONY, DAEWOO, NEI, FREEDOM ELECTRONICS.

Teza de an - Analiza comparativa a calitatii aspiratoarelor de praf - ID:00493 - Volum 17 pagini
CUPRINS:

CAPITOLUL 1
Clasificarea marfurilor electrocasnice

CAPITOLUL 2
Avantajele achizitionarii unui aspirator

CAPITOLUL 3
Principiul de functionare ; partile componente ale aspiratorului
CAPITOLUL 4

Prezentarea produselor firmelor concurente

CAPITOLUL 5
5.1. Caracteristici de calitate
5.2. Clasificarea caracteristicilor de calitate

CAPITOLUL 6
Metode de evaluare si ierarhizare a produselor firmelor concurente
6.1. Tabelul caracteristicilor de calitate
6.2. Metoda expertizei pentru calculul ponderii caracteristicilor
6.3. Metoda matricei patratice
6.4. Aplicarea indicatorului complex al calitatii
6.5. Ierarhizarea produselor in functie de rezultatele obtinute in urma calcularii indicatorului complex al calitatii
6.6. Grafice

BIBLIOGRAFIE:
1. STANCIU, ION si colaboratori
« Calimetrie », Editura Oscar Print, Bucuresti,1998
2. STANCIU, ION OLARU MARIETA
« Bazele merceologiei », ASE, Bucuresti, 1992

3. Prospectele firmelor producatoare de aspiratoare de praf : Philips, Rowenta ETA, Panasonic, Moulinex, Hoover.Teza de an - Analiza activitatii de productie si comerciala - ID:00490 - Volum 43 pagini

Introducere:
Activitatea de producţie şi comercială reprezintă obiective importante a societăţii comerciale, indiferent de forma de proprietate, deoarece, prin aceasta se realizează bunurile şi serviciile necesare satisfacerii nevoilor individuale sociale. Orice activitate tehnico – productivă este urmarea unei comenzi prin care se onorează cererea.

Plan:
I. Analiza activităţii de producţie şi comercială.
I.1. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercială, pe baza indicatorilor valorici.
I.2. Analiza cifrei de afaceri.Teza de an - Analiza activitatii de pregatire a fabricarii noilor produse - ID:00489 - Volum 41 pagini


Introducere:
În condiţiile economiei de piaţă activitatea economică este concentrată în veriga de bază a economiei –întreprinderi, firme – unde se creează bunurile materiale şi serviciile necesare societăţii. Aici se află resursele materiale şi umane, aici se iau deciziile cu privire la utilizarea lor.
Prin urmare, activitatea eficientă a firmelor determină dezvoltarea economiei naţionale. Dar, pentru a asigura activitatea firmelor, este necesar ca angajaţii şi, în primul rând, managerii lor să cunoască problemele teoretice şi practice ale economiei de piaţă, să înţeleagă legalităţile ei şi, consecvent, să le traducă în viaţă.

CUPRINS:
Capitolul I. Produs nou. Etapele fabricării noilor produse
1.1. Conceptul de produs. Crearea produsului nou.
1.2 Etapele procesul de creare a unui produs nou.

Capitolul II. Analiza activităţii economice a întreprinderii SA “Bucuria”
2.1. Analiza activităţii de producere a produselor noi
2.1.1. Analiza pieţei
2.1.2. Formarea preţurilor
2.1.3. Distribuţia

Capitolul III. Organizare procesului de producere a produselor noi
3.1. Tipul de produs şi cercetările de marketing
3.2. Caracteristica materiei prime
3.3. Costul de producţie pentru ciocolată
3.4. Măsuril îndreptate spre inovare în anul 2007

Concluzie:
Lucrarea dată a fost destinată analizei procesului de fabricare a produselor noi. În rezultatul cercetării se poate de concluzionat ca conform statisticilor pentru producerea unui nou produs atractiv atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprindere e necesar de a analiza aproximativ 65-70 idei noi, pentru a primi în rezultat o singură idee optimă. În acelaşi timp, din 10 produse noi lansate pe piaţă 7-8 sunt în scurt timp scoase de pe piaţă, deoarece ciclul de viaţă al acestor produse este foarte scurt. În procesul de elaborare a produsului sunt câteva etape care trebuie parcurse: apariţia ideii, selectarea ideilor, crearea şi testarea conceptului de produse, elaborarea strategii de marketing, analiza economică, crearea produsului, comercializarea, testarea pe piaţă.

Bibliografie:
1. Cotelnic Ala. Managementul unităţilor economice. Ed. ASEM. Chişinău, 1998.
2. Nicolescu, Ovidiu. Strategii manageriale de firmă. Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
3. Bărbulescu Constantin; Gabrilă Tatiana. Economia şi gestiunea întreprinderii. Ed. Economică. Bucureşti, 1999.
4. Dima, I.C. Economia şi gestiunea firmei. Ed. Economică. Bucureşti, 1999.
5. Jaba O.; Niţă V. Economia şi gestiunea întreprinderii. Ed. Universităţii “A.I. Cuza”. Iaşi, 1997.
6. Ciornâi, N.; Blaj I. Economia firmelor contemporane. Ed. Prut International. Chişinău, 2003.
7. Chircă, Sergiu I. Mecanisme de funcţionare a economiei. Vol.I, II. Editura ASEM. Chişinău, 1997.
8. Monitorul oficial. Anul X. Nr.159-162. Moldpres, 2003
9. Nicolescu, O. şi Verboncu, I., Management. Bucureşti: Editura Economică, 1997.
10. V. Cornescu, I. Mihăilescu, S. Stanciu, Managementul organizaţiei, Bucureşti : ALL BECK, 2003.
11. Ovidiu Nicolescu, Management, Bucureşti: Editura Economică, 1997.
12. Management / Coord. Ovidiu Nicolescu Bucureşti:1992
13. Ion Petrescu, Management, Ed.a II-a rev. şi adăug., Tipocart Braşovia, 1993.
14. www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=2139
15. www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=475&idb
16. cis01.central.ucv.ro/csv/curs/ei/c6.html