Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de licenta - Аnaliza strategiilor de marketing in sectorul bancar - ID:02812 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE

CАPITOLUL I. CONCEPTUL DE MАRKETING BАNCАR

1.1. Noțiuni generаle despre mаrketingul bаncаr
1.2. Evoluțiа mаrketingului bаncаr
1.3. Cаrаcteristicile de bаză аle serviciilor bаncаre
1.4. Importаnțа mаrketingului pentru sistemul bаncаr 
 
CАPITOLUL II. STRАTEGII DE MАRKETING ÎN SECTORUL BАNCАR
2.1. Strаtegiа de mаrketing in sectorul bаncаr
2.2. Etapele conceperii și aplicării strаtegiilor de mаrketing bancar
2.3. Politici de marketing în activitatea de marketing bancar 
 
CАPITOLUL III. STRАTEGIILE DE MАRKETING IMPLIMENTАTE LА BАNCА COMERCIАLĂ PROCREDIT BАNK
 
CONCLUZII
BIBLIOGRАFIE
АNEXE

Teza de an - Tipologia Depozitelor - ID:05319 - Volum 40 pagini

1. Introducere
 
2. Depozitarea marfurilor

1.1. Evolutia conceptului de depozitare
1.2. Utilitatea depozitelor
 
3. Tipologia depozitelor
2.1. Principalele tipuri de depozite
2.2. Depozitele private, publice si contractuale
2.3. Depozitele virtuale
2.4. Alte tipuri de depozite
 
4. Componentele unui depozit
4.1. Echipamentul unui depozit
4.2. Rafturile
4.3. Culoarele
4.4 Resursele umane
 
5. Numarul si dimensiunile depozitelor intr-un sistem logistic
6. Organizarea depozitelor
7. Studii de caz
 
8. Bibliografie

Teza de an - Planul de Marketing al Societatii Comerciale Ursus Breweries - ID:05317 - Volum 31 pagini

Cap. 1 Scurta descriere a firmei

Cap. 2 Misiunea firmei

Cap. 3 Obiective generale propuse pentru 2008

· obiective calitative
· obiective cantitative 
 
Cap. 4 Analiza mediului de marketing al firmei
4.1 Analiza PEST
4.2 Piata
4.3 Concurenta
4.4 Auditul intern de marketing 
 
Cap. 5 Analiza SWOT

Cap. 6 Obiective specifice de marketing

· obiective calitative
· obiective cantitative 
 
Cap. 7 Strategii de marketing propuse
7.1 Strategia de piata
7.2 Strategia de pret
7.3 Strategia de produs
7.4 Strategia de distributie
7.5 Strategia de promovare
 
Cap. 8 Activitatile relevante propuse pentru implementarea planului de marketing

Cap. 9 Bugetul alocat activitatilor de marketing

Cap. 10 Monitorizarea si controlul planului de marketing

Cap. 11 Concluzii

Teza de licenta - Competentele Profesionale si Cresterea Abilitatilor Necesare Resurselor Umane in Unitatea de Panificatie SC Alex Pan SRL - ID:05316 - Volum 60 pagini

Introducere. 5
 
Partea I.  CONSIDERAȚII GENERALE.. 6
 
Cap. 1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN AGRICULTURĂ.. 6
1.1. Definirea conceptului de management 6
1.2. Conținutul managementului 8
1.3. Atributele managementului 10
1.4. Managementul resurselor umane. 15
1.5. Rolul resurselor umane. 17
1.6. Planificarea  resurselor umane. 19
1.7. Principalele probleme cu care se confruntă MRU.. 21
 
Cap. 2.  COMPETENȚE PROFESIONALE ALE ANGAJAȚILOR, MIJLOC DE ASIGURARE ÎN AFACERI. 26
2.1. Competențe profesionale. 26
2.2. Caracteristicile evaluării competenţelor profesionale și metode de evaluare. 29
2.3. Performanța profesională. 31
2.4. Recompensele resurselor umane. 33
 
Partea a II-a CONSIDERAȚII PROPRII. 36
Cap. 3. DESCRIEREA FIRMEI SC ALEX PAN SRL, LOC. PAȘCANI, JUD.  IAȘI. 36
3.1. Descrierea firmei SC ALEX PAN SRL.. 36
3.2. Obiectivele afacerii 39
3.3. Definirea pieței 39
3.4. Produse și servicii 40
3.5. Ciclul de producție. 41
3.6. Organizarea firmei si managementul acesteia. 42
 
Cap.4.  ELEMENTE DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ.. 45
4.1. Eficiența economică, caractere generale. 45
4.2. Profitul 46
4.3. Eficiența economică, cu privire la firma SC ALEX PAN SRL.. 48
 
Cap. 5. PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ANGAJAȚILOR ÎN UNITATEA SC ALEX PAN SRL.. 50
5.1. Nevoia de competențe profesionale. 50
5.2. Evaluarea competențelor generale. 51
 
CONCLUZII ȘI PROPUNERI. 55
BIBLIOGRAFIE   59

Referat - Mediu de Marketing al firmei Linella - ID:05315 - Volum 13 pagini

1. Introducere..........3

1.1 Despre intreprindere
1.2 Mixul intreprinderii 
 
2. Capitolul II: Analiza mediului intern........6
3. Capitolul III: Analiza mediului extern:.....7

3.1 Factorii Micromediului
·Clientii
·Concurentii
·Furnizorii
·Intermediatorii
·Organismele Publice
3.2 Factorii Macromediului
·Socioculturali
·Tehnologici
·Economici
·Politico-juridici
 
4. Concluzie.......13

Teza de master - Competitivitatea produselor autohtone şi promovarea lor pe pieţele externe - ID:05314 - Volum 87 pagini

Adnotare………………3
Introducere …………7
 
Capitolul 1. Bazele teoretice privind competitivitatea produselor şi promovarea acestora pe piaţă

1.1. Conţinutul, rolul şi funcţiile competitivităţii şi promovării produselor………11
1.2. Reglementarea activităţii de competitivitate a produselor autohtone………28 
 
Capitolul 2. Activitatea economico–financiară şi de marketing a SA „Viorica - Cosmetic”
2.1. Istoricul dezvoltării manageriale şi de producere a întreprinderii........35
2.2. Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii .........46
2.3. Starea actuală a activităţii de marketing în întreprinderea analizată …52
 
Capitolul 3. Competitivitatea produselor întreprinderii şi metode de promovare a acestora pe pieţele externe
3.1. Analiza şi cercetarea competitivităţii produselor societăţii pe pieţele externe………58
3.2. Dezvoltarea activităţii de promovare a produselor autohtone cosmetice pe piaţa naţională……66 
 
Concluzii şi propuneri ………82
Bibliografie ……………………86
Anexe …………………88

Teza de an - Caracteristicile Marketingului serviciilor în domeniul produselor cosmetice - ID:05313 - Volum 45 pagini

1. Apariţia şi dezvoltarea serviciului de vinzari directe.....3
1.2. Evoluţia Marketingului în cadrul acestor servici....5
 
2. Clasificarea formelor de vinzari de servicii......6
 
3. Descrierea serviciilor de vinzari directe a produselor cosmetice.....8
3.1. În funcţie de caracteristici........8
3.2. Elementele strict tangibile........10 
 
4. Mediu de marketing a întreprinderilor prestatoare de servicii de produse cosmetice.....11
 
5. Piaţa întreprinderilor prestatoare de serviciu de produse cosmetice......22
 
6. Comportamentul consumatorului de servicii .......23

6.1. Ce face atractiva oferta serviciului.........23
6.2. Etapele procesului de cumpărare a serviciului de produse cosmetice.27
 
7. Particularităţile Mix-ului de marketing .......28
7.1 Conceptul de Serviciu - Produs Cosmetice...........……………28
7.2 Stabilirea preţurilor la servicii de telefonie mobilă ..........33
7.3 Gestiunea accesibilităţii serviciului pentru consumator ....35
7.4 Politici de promovare a serviciului de vinzare directa. .....36
 
8. Politica de personal ca element al mixului de marketing al întreprinderii prestatoare de servicii ……38
 
Concluzii ……42
Surse de informare ........43

Teza de an - Fuziuni și achiziții. Studiu de caz – GlaxoSmithKline - ID:05312 - Volum 23 pagini

1. CADRU GENERAL – ACHIZIȚII ȘI FUZIUNI ......... 3
1.1 Noțiunea de achiziție .......................................4
1.2. Conceptul de fuziune ......................................5
1.3. Achiziții și fuziuni la nivel mondial ...................10
 
2. STUDIU DE CAZ – CORPORAȚIA GLAXOSMITHKLINE ....14
2.1. Noțiuni introductive ..................................................14
2.2. Istoric GSK .............................................................15
2.3. Fuziune Glaxo Wellcome si Smith Kline Beecham ..... 16
2.4. Achiziție Europharm .................................................18
 
BIBLIOGRAFIE ........................................................223