Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Raport de practică la S.A. “ Zorile,, - ID:05311 - Volum 22 pagini

Introducere...........3
 
CAPITOLUL I. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. ,,Zorile,,

1.1 Istoria întreprinderii S.A „Zorile” ………4
1.2 Rezultatele economice …………6 

CAPITOLUL II. Managementul și personalul în cadrul întreprinderii S.A. "Zorile,,
2.1 Analiza entitatii economice S.A. ,,Zorile,………9
2.2 Analiza structurii organizaționale………10 

CAPITOLUL III. Procesul de producţie în cadrul întreprinderii S.A "Zorile,,
3.1 Analiza producerii la SA ,,Zorile,,………15
3.2 Analiza furnizorilor, concurenţilor şi clienţelor……17 
 
Concluzii și recomandări…21
Bibliografie …………22
Anexe …………………23

Teza de licenta - Alegerea strategiilor de merchandising a mărfurilor - ID:05310 - Volum 67 pagini

Introducere
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROCESUL DE MERCHANDISING

1.1. Evoluția conceptului de merchandising
1.2. Concepte și elemente definitorii ale merchandisingului
1.3. Principii și instrumente de merchandising a mărfurilor 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII S.A. ZORILE
2.1. Descrierea activității întreprinderii S.A. Zorile
2.2. Analiza activității de marketing în cadrul întreprinderii S.A. Zorile
2.3. Particularități de merchandising a mărfurilor la întreprinderea S.A. Zorile 
 
CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC PRIVIND APLICAREA STRATEGIILOR DE MЕRCHANDISING A MĂRFURILOR LA ÎNTREPRINDEREA S.A. ZORILE
3.1. Metodologia utilizată
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor
3.3. Direcții de perfecționare și valorificare a strategiilor de merchandising  

Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Merchandising - ID:05309 - Volum 71 pagini

CAPITOLUL I. MERCHANDISING- FORMĂ AVANSATĂ DE COMERCIALIZARE A MĂRFURILOR 
1.1 Concepţia modernă asupra comerţului cu amănuntul
1.2 Definirea şi evoluţia merchandisingului 
1.2.2 Importanţa merchandisingului în comerţul cu amănuntul 

CAPITOLUL II. FUNCŢIONALITATEA UNUI PUNCT DE VÂNZARE
2.1 Structura funcţională a unui punct de vânzare
2.2 Atributele unui punct de vânzare 
2.3. Asortimentul de mărfuri
2.4. Elemente ale comportamentului consumatorului în alegerea magazinului 
2.5. Autoservirea
 
CAPITOLUL 3. APLICAŢIE PRACTICĂ LA SC UNIC 91 SRL 
3.1. Prezentarea firmei: date generale
3.2. Structura organizatorică a firmei 
3.3. Personalul firmei 
3.4. Dotări tehnice 
3.5. Concurenţa 
3.6. Furnizori 
3.7. Indicatori Economici 

CAPITOLUL IV. STUDIU PRACTIC EFECTUAT LA SUPERMARKETUL „UNIC” 
4.1. Date generale 
4.2. Etalarea mărfurilor în vitrine
4.3. Dispunerea mobilierului şi fluxul clienţilor
4.4. Asortimentul 
4.5. Modele de expunere a mărfurilor şi impactul asupra deciziei de cumpărare 
4.6. Puncte de vânzare la impuls
 
CONCLUZII ŞI SUGESTII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Căile de eficientizare a businessului mic - ID:05308 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. MICUL BUSINESS – BAZĂ IMPORTANTĂ ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI DE PIAȚĂ

1.1. Evoluția conceptului de mic business
1.2. Rolul și locul micului business în economia contemporană
1.3. Experiența internațională în consolidarea micului business
 
CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ADRIATIC TOUR S.R.L.
2.1. Importanța micului business în economía de piață a Republicii Moldova
2.2. Analiza activității întreprinderii Adriatic Tour S.R.L. în sectorul micului business
2.3. Evoluția indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii Adriatic Tour S.R.L.
 
CAPITOLUL III. CĂI ȘI PERSPECTIVE DE EFICIENTIZARE A MICULUI BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza problemelor micului business în Republica Moldova
3.2. Mecanisme de drept și instituționale de susținere a micului business
3.3. Căi și direcții de eficientizare a micului business în Republica Moldova
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Internetul si marketingul. Rolul lor in eficientizarea afacerilor - ID:05307 - Volum 68 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ROLUL MARKETINGULUI ȘI INTERNETULUI ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR

1.1. Conceptul marketingului și internetului ca instrument în afaceri
1.2. Caracteristica și particularitățile de marketing în business
1.3. Implementarea afacerilor pe internet în Republica Moldova
 
CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE INTERNETULUI CA INSTRUMENT DE MARKETING ÎN PROMOVAREA AFACERII
2.1. Rolul și importanța internetului în dezvoltarea afacerilor
2.2. Dezvoltarea publicității online în eficientizarea afacerilor
2.3. Metode și tehnici folosite în promovarea online a afacerii
 
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. ROLUL INTERNETULUI ÎN EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC „TEZ TOUR” S.R.L.
3.1. Caracteristica generală a întreprinderii
3.2. Scopul și obiectivele întreprinderii „TEZ TOUR” S.R.L.
3.3. Prezentarea chestionarului
3.4. Interpretarea și analiza rezultatelor
3.5. Direcții și tendințe de dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova prin prisma internetului

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Implicaţiile Internetului în viaţa intreprinderilor - ID:05306 - Volum 28 pagini

1. Internetul în economie......4 
1.1. Promovarea web………10 
1.1.1. Avantajele şi dezavantajele promovării web……10 

2. Societatea informaţională.......13 
2.1. Comerţul electronic – prima etapă a afacerilor electronice....13 
2.1.1. Definirea comerţului electronic......13 
2.1.2. Avantajele şi barierele de implementare a comerţului electronic...14 
2.1.3. Tipuri de mecanisme ale comerţului electronic.........15 
2.2. Afacerile electronice........16 
2.2.1. Ce sunt afacerile electronice?......16 
2.2.2. Planul pentru dezvoltarea afacerilor electronice.......16 
2.2.3. Mijloace de plată în afacerile electronice......17 
2.3. e-governence...........17 
2.4. e-communities..........18 
2.5. Managementul riscului în afacerile electronice.......18 
2.6. Transformări impuse de afacerile electronice.....19 
2.6.1. Orientarea către noi forme de afaceri......20 
2.7. Convergenţa tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.......21 
2.7.1. Internet computing......21 
2.8. Perspective ale domeniului TI în România.......21 
2.9. Sistemele informatice.......23 

3. Politici de securitate privind folosirea internetului în cadrul Organizaţiilor......23 
 
4. IMM-urile în lumea Internetului.......25 
4.1. Pieţe ţintă......25 
4.2. Produse şi servicii oferite, via canale electronice....................26 
4.3. Disponibilitatea oportunităţilor şi lanţurilor de furnizori văzută ca o unealtă de dezvoltare.........26 
4.4. Disponibilitatea unor informaţii de ordin tehnic şi experţi în domeniu.......27 
4.5. Disponibilitatea costurilor informaţiilor de piaţă şi contraparteneri.......27 
4.6. Disponibilitatea finanţării, managementului riscului şi metodelor de plată alternative....27

Teza de licenta - Strategii de marketing în domeniul asigurărilor - ID:05305 - Volum 63 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND STUDIEREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR

1.1. Esența, conținutul și importanța strategiilor de marketing
1.2. Contextul operațional al formulării strategiei de marketing
1.3. Tendinţe ale dezvoltării activității de marketing în domeniul asigurărilor 
 
CAPITOLUL II. ANALIZA SECTORULUI ASIGURĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN BAZA ÎNTREPRINDERII S.A. ASITO
2.1. Evoluția sectorului asigurărilor în Republica Moldova
2.2. Analiza sintetică a performanțelor cu caracter economic și financiar ale întreprinderii
2.3. Specificul organizării de marketing în cadrul asigurărilor (în baza S.A. ”ASITO” ) 
 
CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA STRATEGIILOR DE MARKETING APLICATE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII S.A. ASITO
3.1. Fundamentarea strategiilor de marketing în scopul dezvoltării întreprinderii
3.2. Căi eficientizare a activității strategiilor de marketing în domeniul asigurărilor
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Strategii in Marketingul International Al Asigurarilor Studiu de Caz Sc Allianz Tiriac Asigurari SA - ID:05304 - Volum 83 pagini

Introducere. 7
 
CAPITOLUL 1. MIXUL DE MARKETING IN ASIGURĂRI. 9
1.1 CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR DE ASIGURĂRI. 9
1.2 LOCUL ŞI ROLUL ASIGURĂRILOR ÎN ECONOMIE ŞI SOCIETATE.. 15
1.2.1 Locul asigurărilor în economie. 15
1.2.2 Rolul asigurărilor în economie şi societate. 16
1.3. MIX-UL DE MARKETING ÎN ASIGURĂRI. 21
1.3.1.Politica de produs. 21
1.3.2 Politica de preţ 24
1.3.3 Politica de distribuţie. 26
1.3.4 Politica de promovare. 28
 
CAPITOLUL 2. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR FIRME DE ASIGURĂRI DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE.. 31
2.1 GENERALITĂŢI. 31
2.2 SC ASTRA ASIGURĂRI. 33
2.2.1 Acţionariat 33
2.2.2 Structura organizatorică. 34
2.2.3 Alte activităţi 34
2.3 SC ASIROM SA.. 35
2.3.1 Acţionariat 35
2.3.2 Structura organizatorică. 36
2.4 WIENERSTAEDTISCHE  - UNITA.. 36
2.4.1 Acţionariat 37
2.4.2 Structura organizatorică. 37
2.4.3 Alte activităţi 38
2.5 SWISS RE.. 38
2.5.1 Istoric. 38
2.5.2 Strategii actuale ale companiei 39
2.5.3 Structura organizatorică. 39
2.6 AXA.. 40
2.6.1 Istoric. 40
2.6.2 Strategii actuale ale companiei 40
2.6.3 Structura organizatorică. 41
2.6 Indicatori specifici: Astra Asigurări, Asirom, Unita, Swiss Re, AXA.. 41
 
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA FIRMEI "SC ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA”. 48
3.1 ISTORIC.. 48
3.1.1 Politica Grupului Allianz. 49
3.1.2 Allianz – Ţiriac Asigurari SA.. 53
3.2 Valoarea capitalului social şi structura acţionariatului 54
3.4 Alte activităţi 59
3.5 Indicatori specifici 60

CAPITOLUL 4. ORGANIZARE ŞI STRATEGII LA ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA.. 68
4.1 Perspective pentru Allianz-Ţiriac şi pentru piaţă pentru perioada 2006-2008. 68
4.1.1 Programe strategice. 70
4.1.2 Programe strategice asigurări de viaţă. 71
4.2 Programul 3 + UNU.. 72
4.3 Strategia Grupului Allianz pentru creştere profitabilă + UNU.. 73
4.4 Privire de ansamblu – 3+ UNU.. 76
4.4.1 Focus strategic pentru întărirea bazei de capital 76
4.4.2 Focus strategic pentru creşterea profitabilităţii operative. 77
4.4.3 Focus strategic pentru reducerea complexităţii 78
4.4.4 Focus strategic (+UNU) privind creşterea eficientă a competitivităţii şi a valorii 79
 
CAPITOLUL 5. CONCLUZII, PROPUNERI. 81
B I B L I O G R A F I E: 82

Teza de licenta - Proiectarea unei linii tehnologice cu implementarea tehnologiilor noi de fabricare a pâinii cu adaos de produse derivate din fructe - ID:05303 - Volum 100 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. STUDIUL DOCUMENTAR

1.1. Materii prime şi auxiliare tradiţionale în panificaţie
1.2. Produse derivate din fructe utilizate in panificatie (ex.fructe uscate, piureuri)
1.3. Metode şi materiale utilizate pentru cercetarea ştiinţifică
1.4. Interpretarea rezultatelor obţinute in cercetarea ştiinţifică 
 
CAPITOLUL II. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ
2.1. Alegerea, argumentarea şi descrierea schemei tehnologice
2.2. Descrierea schemei tehnologice
2.3. Calcularea materiilor prime şi auxiliare
2.4. Calcularea consumului de materii, a suprafeţelor şi capacităţilor pentru păstrarea lor
2.5. Calcularea şi alegerea utilajelor 
 
CAPITOLUL III. CALCULUL BILANŢULUI TERMIC ŞI AL EFICIENŢEI ECONOMICE

3.1. Calculul bilanţului termic al camerei de coacere
 
CAPITOLUL IV. CALCULUL EFICIENȚEI ECONOMICE
4.1. Cercetare de marketing
4.2. Calculul indicilor tehnico-economici
 
CAPITOLUL V. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI IGIENA MUNCII
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Strategii de Fidelizare a Clientilor - Studiu de Caz Carrefour - ID:05301 - Volum 72 pagini

I. Abordarea teoretică a temei 3
1. Conceptul de fidelizare a clienţilor. 3
1.1. Orientarea spre client – premiza fidelizării clienţilor 3
1.2. Definirea conceptului de fidelizare a clienţilor 4
1.3. Marketingul relaţional – soluţia fidelizării clienţilor 5
1.4. Triunghiul orientare – fidelizare – satisfacţie  factor de succes în marketingul relaţional 6
1.5. Managementul valorii pentru client – pârghii de susţinere. 8
 
2. Strategii de fidelizare a clienţilor. 15
2.1. Conceptul de strategie de fidelizare a clienţilor 15
2.2. Valoarea cumpărărilor clientului 16
2.3. Cota de client şi cota de piaţă. 19
2.4. Tipuri de strategii de fidelizare. 20
2.5. Personalizarea ofertei – soluție de succes a unei strategii de firmă. 23
 
3. Cercetarea de marketing. 27
3.1. Etapele cercetării. 27
3.2. Modalităţi de obţinere a datelor în cercetările de marketing. 35
 
II. Abordarea practică a temei. Cercetare de marketing cu tema „Strategii de fidelizare a clienţilor la S.C. Carrefour România S.A. – Magazinul Berceni”. 41
1. Prezentarea firmei 41
2. Definirea problemei de decizie. 42
3. Problema decizională. 42
4. Problema de cercetare. 43
5. Obiectivele cercetării 43
6. Variabilele cercetării 43
7. Strategia de cercetare. 44
7.1. Metoda de cercetare folosită. 45
7.2. Definirea colectivității cercetate, a unității de observare și a unității de sondaj 45
7.3. Alegerea metodei de eşantionare. 46
8. Instrumente de cercetare. 46
9. Operaționalizare. 49
10. Analiza și interpretarea datelor. 50
 
Concluzii 70
Bibliografie  72

Teza de an - Strategii de fidelizare a clienților - ID:05300 - Volum 34 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE FIDELIZARE A CLIENȚILOR

1.1. Definirea conceptului de fidelizare a clienților
1.2. Clasificarea după frecvența de utilizare
1.3. Principiile marketingului relațional ca soluție în fidelizarea clienților
 
CAPITOLUL II. STRATEGII DE FIDELIZARE A CLIENȚILOR
2.1. Elaborarea programelor de fidelizare a clienţilor
2.2. Tipuri de strategii de fidelizare a clienților
2.3. Personalizarea ofertei – soluție reușită pentru realizarea unei strategii de fidelizare
2.4. Avantajele şi dezavantajele procesului de fidelizare
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Rolul Brandingului in Activitatea de Piata a Firmei Lapmol S.R.L - ID:02899 - Volum 86 pagini

Introducere. 3
 
Capitolul I. Concepţia brandingului şi rolul acestuia în activitatea de piaţă a firmei 5
1.1 Esenţa şi importanţa brandului în activitatea de piaţă a firmei 5
1.2. Crearea şi promovarea brandurilor ca elemente indispensabile ale politicii de branding. 12
1.3 Alternative strategice în domeniul brandingului 20
 
Capitolul II. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii SRL „Lapmol”  28
2.1. Caracteristica de bază a întreprinderii 28
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari 31
2.3. Analiza activităţii de marketing la SRL „Lapmol”. 42
2.4. Elaborarea produselor noi şi plasarea lor pe piaţă. 53
2.5 Analiza SWOT a întreprinderii „Lapmol” SRL. 56
 
Capitolul III. Dezvoltarea brandului companiei "Lapmol” S.R.L. 58
3.1. Cercetarea de marketing pentru „Lapmol” S.R.L. 58
3.2. Gestiunea brandingului în cadrul întreprinderii 68
3.3. Strategii de poziţionare a brandurilor 73
 
Concluzii şi recomandări 79
Bibliografie. 84

Teza de licenta - A Comprehensive Analysis of Burberry’s Rebranding Strategies; 1856-2014 - ID:02898 - Volum 59 pagini

Abstract .............................................................................................................................................. 2
Author’s Declaration ........................................................................................................................ 3
List of Tables ..................................................................................................................................... 6
List of Figures .................................................................................................................................... 6
 
1.1 Rebranding Strategies ................................................................................................................ 7
1.2 An Overview of Burberry ........................................................................................................... 8
1.3 Rebranding Strategies in Burberry ......................................................................................... 10
1.4 Justification of Study ................................................................................................................ 12
 
2 Literature Review ........................................................................................................................ 13
2.1 Rebranding Strategies .............................................................................................................. 13
2.1.1 Classifications of Rebranding Strategies ......................................................................... 14
2.1.2 Reasons for Engaging in Rebranding Strategies .............................................................. 16
2.1.3 Pros and Cons of Rebranding Strategies .......................................................................... 17
2.1.4 Factors and Issues to Be Examined When Considering Rebranding Strategies .............. 19
2.2 Rebranding Strategies and Positioning ................................................................................... 21
2.3 Conclusion ................................................................................................................................. 22
 
3 Methodology ................................................................................................................................. 24
3.1 Method ....................................................................................................................................... 24
3.2 Methodology .............................................................................................................................. 24
 
4. A Case Study of Burberry’s Rebranding Strategies; 1856-2014 ............................................ 27
4.1 The Thomas Burberry Era; 1856-1997 ................................................................................... 27
4.1.1 The Initial Positioning ...................................................................................................... 27
4.1.2 The Rebranding Strategies ............................................................................................... 29
4.1.3 The New Position ............................................................................................................. 32
4.2 The Bravo Era; 1998-2006 ....................................................................................................... 33
4.2.1 The Need to Rebrand ....................................................................................................... 33
4.2.2 The Rebranding Strategies ............................................................................................... 33
4.2.3 The Results of the Rebranding Strategies ........................................................................ 38
4.3 The Ahrendts Era; 2006-2014 .................................................................................................. 40
4.3.1 The Need to Rebrand ....................................................................................................... 40
4.3.2 The Rebranding Strategies ............................................................................................... 40
4.3.3 The Results Attained ........................................................................................................ 44
4.4 Conclusion ................................................................................................................................. 45
 
5. Discussion .................................................................................................................................... 48
5.1 Summary of Findings / Implication for Businesses ................................................................ 48
5.2 Recommendation for Further Research ................................................................................. 51

Bibliography .................................................................................................................................... 52

Teza de master - Campaniile de PR Moldova ICT Summit 2013 și Festivalul Anim’est din Moldova - ID:02897 - Volum 72 pagini

Introducere

 

Capitolul I Campania de relatii publice

1.1. Definirea campaniei de RP

1.2. Tipuri decampaniide RP

1.3. Clarificări conceptuale: relații publice, marketing și publicitate

 

Capitolul II. Planul campaniei de RP​​

2.1. Planificare campaniei de RP

2.2. Algoritmi de elaborare a unui plan de campanie de RP

2.3. Strаtеgii şi tасtiсi utilizаtе înеlаbоrаrеа unеi саmpаnii dе rеlаţii publiсе

Capitolul III Studiu de caz​. Campaniile de PR: Moldova ICT Summit 2013 și Festivalul Anim’est din Republica Moldova

3.1. Analiza pieței relațiilor publice în Republica Moldova

3.2. Analiza campaniei de relații publice în cadrul evenimentului Moldova ICT Summit 2013

3.3. Analiza campaniei de relații publice la Festivalul Anim’est din Republica Moldova

3.4. Concluzii la capitolul III
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Plan de campanie de relatii publice - ID:02896 - Volum 34 pagini

Introducere. 3

Literature review.. 3

Definirea problemei 3

Analiza situației 3

Obiective. 3

Publicul țintă. 3

Stabilirea strategiilor. 3

Stabilirea tacticilor (alegerea evenimentelor de PR). 3

Acţiuni concrete. 3

Mijloace și materiale de Relații Publice. 3

Fixarea calendarului 3

Stabilirea bugetului 3

Evaluarea campaniei 3

 

Bibliografie. 3

Anexe


Teza de an - Plan de publicitate Jeleurile Juicy Fruit - ID:02895 - Volum 22 pagini

Rezumat introductiv. 3

 

Capitolul 1. Brief de agenţie. 4

1.1  Compania. 4

1.2  Piața. 5

1.3  Concurența. 7

1.4 Mixul de marketing. 8

1.5 Obiective de marketing. 11

1.6 Audiența țintă. 11

 

Capitolul 2. Programul publicitar.. 12

2.1 Obiectivele de reclamă. 12

2.2 Strategia (creativă) a reclamei 13

2.2.1  Mesajul publicitar 13

2.2.2 Medii de comunicare. 15

2.3 Bugetul de reclamă. 18

2.4 Pre-testarea strategiilor alternative. 19

 

Concluzii 21

Bibliografie. 22

Anexe


Teza de licenta - Instrumente si metode de PR. Campania de relatii publice „Ziua Bărbatului” - ID:02894 - Volum 68 pagini

Argument
 

CAPITOLUL I. Consideraţii teoretice privind relaţiile publice

1.1 Relaţiile publice: artă sau ştiinţă?

1.2 Principii de bază ale relaţiilor publice

1.3 Campania de relaţii publice

1.4 Viitorul Relaţiilor publice

 

CAPITOLUL II. Internetul ca un nou canal al Relaţiilor Publice

2.1 Introducere în tehnologia Internet 

2.2 Introducere în Relaţii Publice online sau e-PR

2.3. Ce înseamnă e-PR?

2.4 Procesul Relaţiilor Publice online 

 

CAPITOLUL III. Instrumente şi metode utilizate în e-PR

3.1 Website-ul organizaţiei

3.2 Poşta electronică

3.3 Reţelele sociale

3.4 Blog-ul

3.5 Newsletterul

3.6 Grupurile de discuţii (forumul)

 

CAPITOLUL IV. Studiu de caz. Campania de relaţii publice online „Ziua Bărbatului”

4.1 Prezentarea companiei 

4.2 Campania online „Ziua Barbatului”

4.3 Evoluţia campaniei online „Ziua Bărbatului”

 

Concluzii

Teza de an - Managementul vinzarii - ID:02893 - Volum 14 pagini

1. Introducere

1.1.Sistemul de management al vanzarilor

1.1.1. Abordarea uzualaa cresterii vanzarilor

1.1.2.Rezultate mai bunesi efecte pe termenlung

1.1.3. Cresterea rezultatelordin vanzari

1.2.Pregatirea pentru vanzare

 

2. Etapele vanzarii

2.1.Actiuni premergatoare vanzarii

2.2.Comanda clientului si derularea livrarii

2.3.Activitati post-vanzare

 

3. Fortade vanzare

 

4. Tehnici de vanzare

4.1.Introducere in tehnicile vanzarii

4.1.1. Clarificarea obiectivelorclientului

4.1.2. Sporirea acuitatii senzoriale a clientului

4.1.3. Obtinerea unuiacord conditionat

4.1.4. Anticiparea obiectiilorclientului

4.1.5. Raportarea laclient

4.1.6.Terminarea oricarei discutii cu un angajament

4.2.Vanzari de contact

4.3.Vanzari impersonale

4.4.Vanzari menite sa atragaclientela

 

Teza de licenta - Forme moderne de vinzare a produselor - ID:02892 - Volum 60 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. PROCESUL DE VÂNZARE: ASPECTE GENERALE

1.1.Marketing și vânzare: concept, diferențe

1.2. Etapele procesului de vânzare

1.3. Forme de vânzare

 

CAPITOLUL II. MARKETINGUL RELAȚIILOR: VÂNZAREA FĂRĂ INTERMEDIAR

2.1.Relații în domeniul vânzărilor

2.2. Regula de aur a vânzării directe

2.3. Principalele trăsături ale marketingului relațional

 

CAPITOLUL III. TEHNICI DE VÂNZĂRI. ASPECTE PRACTICE

3.1.Tehnici și abordare telefonică în vânzări

3.2. 25 de mișcări inspirate

3.3. 25 de mișcări neinspirate

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE