Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de licenta - Forţa de vînzare si rolul acesteia în promovare şi stimularea vînzărilor la Fidesco S.A. - ID:02891 - Volum 70 pagini

Introducere

 

Capitolul I: Repere teoretice privind conceptul și conținutul forței de vînzare.

1.1. Forța de vînzare, concept, conținut și organizare………………6

1.2. Rolul forței de vînzare în stimularea și promovarea vînzărilor în cadrul companiilor..…12

1.3. Dezvoltarea, evaluarea și aprecierea forței de vînzari a întreprinderii……………………………19

 

Capitolul II: Analiza activității economice a forței de vînzare în compania "Fidesco” SRL

2.1. Prezentarea companiei "Fidesco” SRL………………………..32

2.2. Evaluarea și interpretarea rezultatelor economice a forței de vînzare…………..35

2.3. Analiza și prezentarea planului de marketing a companiei "Fidesco”SRL…………42

 

Capitolul III: Evaluarea și direcționarea forței de vînzare "Fidesco” SRL spre stimularea și promovarea vînzărilor

3.1. Analiza forței de vînzare a companiei "Fidesco” SRL ………48

3.2. Interpertarea impactului "Fidesco” SRL asupra stimulării și promovării vînzărilor………58

3.3. Orientarea strategică a forței de vînzare a Companiei "Fidesco” SRL…………………………60

 

Încheiere..........................................................................66

Bibliografie.......................................................................69

Teza de licenta - Analiza culturii de consum in Republica Moldova - ID:02808 - Volum 70 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE CONSUM, CONSUMATOR ȘI CULTURA DE CONSUM

1.1. Conceptul de consum și specificul acestuia pentru diferite tipuri de consumatori

1.2. Conceptul culturii de consum și importanța studierii acesteia

1.3. Metode de cercetare a comportamentului consumatorului și a culturii de consum

 

 

CAPITOLUL II. CERCETAREA CONSUMULUI DE SERVICII BANCARE IN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Profilul și comportamentul consumatorului de servicii bancare

2.2. Specificul procesului decizional de cumparare a serviciilor bancare

2.3. Factorii ce influențiază consumul serviciilor bancare in Republica Moldova

 

 

CAPITOLUL III. REPUBLICA MOLDOVA – SOCIETATE DE CONSUM

3.1. Specificul de consum în Republica Moldova

3.2. Tendințele promovării culturii de consum pe piața bancară autohtonă

3.3. Particularitățile culturii de consum a clienților băncii comerciale BC Pro Credit Bank S.A.

 

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Caracteristica mixului de marketing a întreprinderii SC “Creator Iu. Borş” SRL - ID:02890 - Volum 73 pagini

Declaratia privind propria raspundere...........2
Introducere................................................4

I Definirea şi importanţa marketingului.....................................7

1.1. Definirea strategiilor de marketing......................................7
1.2. Tipologia strategiilor de marketing.......................................9
1.3. Metode aplicabile în elaborarea strategiilor de marketing.......14

II Descrierea instrumentelor mixului avansat de marketing.......19
2.1. Definirea, clasificarea şi rolul mixului avansat de marketing în strategiile aplicate în lupta cu concurenţii ....19
2.2. Descrierea elementelor mixului avansat de marketing 7 P şi 7 C………21
2.3. Analiza utilizarii celor 7 P SI 7 C in intreprindere…………36

III Prezentarea Societăţii şi aplicarea instrumentelor de marketing în cadul “SC Creator Iu. Borş” SRL……39
3.1. Analiza activităţii SC “Creator Iu. Borş” SRL……………………………………… 39
3.2 Analiza celor 7P aplicaţi în cadrul companiei SC “Creator Iu. Borş” SRL………43

Concluzii şi recomandări.................................................55
Bibliografie....................................................................57
Anexe...........................................................................61

Lucrare de licenta - Studiul Impactului Publicitatii - ID:02889 - Volum 48 pagini

CUVÂNT INAINTE 5

CAP. 1 PUBLICITATEA – O ŞTIINŢĂ DE LEGENDĂ 6

1.1. PUBLICITATEA – ETIMOLOGIE, REPERE ISTORICE 6
1.2. EVOLUŢIA PUBLICITĂŢII PE PLAN ITERNAŢIONAL 7
1.3. DEBUTUL PUBLICITĂŢII ROMÂNEŞTI 11
1.4. TRAIECTORIA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE 15
1.5. PUBLICITATEA MODERNĂ 18

CAP. 2 PUBLICITATEA ÎN MEDIUL AFACERILOR 21
2.1. O AFACERE DE SUCCES 21
2.2. XL WORLD ROMÂNIA - SERVICII ŞI INFRASTRUCTURĂ 26
2.3. PUBLICITATEA – PUNCTUL CHEIE PENTRU SUCCESUL ÎNTREPRINDERII 28

CAP. 3 ANALIZA IMPACTULUI PUBLICITĂŢII ÎN AFACERI 31
3.1. CERCETAREA DE PIAŢĂ – OBIECTIVE, METODOLOGIE 31
3.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 36
3.3. LIMITELE CERCETĂRII 47
3.4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 48

BIBLIOGRAFIE 50
ANEXE 52

Teza de licenta - Influenta Publicitatii Tv Asupra Consumatorului - ID:02887 - Volum 45 pagini

Introducere

CAP. I. Publicitatea prin intermediul televiziunii

1.1. Avantajele publicităţii prin intermediul televiziunii
1.2. Dezavantajele publicităţii prin intermediul televiziunii
1.3. Crearea reclamei de televiziune
1.4. Eficacitatea reclamei TV

CAP.II. Piaţa publicităţii
2.1. Consideraţii generale
2.2. Caracteristicile şi obiectivele publicităţii
2.3. Impactul publicităţii
2.4. Tipuri de practici neetice folosite în publicitate

CAP.III. Comportamentul consumatorului de publicitate
3.1. Influenţa publicităţii TV pe categorii de vârstă
3.2.Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea strategiei de promovare

CAP. IV. Raport de cercetare
4.1.Obiectivele cercetării
4.2. Metoda de cercetare

CAP.V. Principalele constatări privind influenţa publicităţii TV

Concluzii şi propuneri
Anexe
Anexa A - Chestionar

Teza de licenta - Impactul consumatorului asupra strategiei de marketing - ID:02886 - Volum 70 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. CONSUMATORUL ÎN TEORIA ȘI PRACTICA DE MARKETING

1.1. Definirea comportamentului consumatorului
1.2. Factorii de influență a comportamentului consumatorului
1.3. Procesul decisional de cumpărare

CAPITOLUL II. MARKETING STRATEGIC – ETAPĂ SUPERIOARĂ ÎN EVOLUȚIA TEORIEI ȘI PRACTICII DE MARKETING
2.1. Marketing strategic: definirea, componentele și planul de bază
2.2. Poziționarea strategică
2.3. Elaborarea strategiei de marketing: formularea și evaluarea mixului de marketing

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ
3.1. Studiul comportamentului consumatorilor pentru produsele Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
3.2. Direcții strategice de influență a consumatorilor pentru produsele Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de master - Dezvoltarea funcției de marketing în cadrul întreprinderii S.A. "Moldtelecom - ID:02885 - Volum 82 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Esența și conținutul conceptului de marketing și funcțiile lui în economia de piață

1.1. Istoricul apariției și promovării conceptului de marketing
1.2. Funcţiile marketingului la întreprindere şi obiectivele sistemului de marketing
1.3. Rolul și locul activității de marketing în cadrul întreprinderii
1.4. Necesitatea și importanța funcțiunii de marketing

CAPITOLUL II. Organizarea funcției de marketing în cadrul întreprinderii S.A. Moldtelecom
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. Moldtelecom
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai S.A. Moldtelecom
2.3. Analiza activității de marketing la întreprinderea S.A. Moldtelecom
2.3. Descrierea funcțiilor marketingului în cadrul întreprinderii

CAPITOLUL III. Perfecționarea activității de marketing în cadrul S.A. Moldtelecom
3.1. Problemele implementării funcției de marketing în activitatea S.A.”Moldtelecom”
3.2. Politici și tehnici de dezvoltare a carierei în marketing
3.3. Direcții și căi de optimizare a activității de marketing în cadrul S.A.”Moldtelecom”

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Mixul de Marketing in Cadrul unei Societati cu Profil Agroalimentar - ID:02884 - Volum 63 pagini

1. MARKETINGUL ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ
1.1. SCURT ISTORIC AL NOŢIUNII DE MARKETING
1.2. CONCEPTE DE BAZĂ UTILIZATE ÎN MARKETING
1.3. FUNCŢIILE MARKETINGULUI
1.4. DEFINIREA NOŢIUNII DE MANAGEMENT AL MARKETINGULUI
1.5. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING
1.5.1. EVOLUŢIA IMPORTANŢEI ŞI ROLULUI MARKETINGULUI ÎN ÎNTREPRINDERE
1.5.2. TIPOLOGIA ROLULUI MARKETINGULUI
1.6. LOCUL COMPARTIMENTULUI DE MARKETING ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
1.7. ORGANIZAREA INTERNĂ A COMPARTIMENTULUI DE MARKETING
1.8. RELAŢIILE MARKETINGULUI CU ALTE COMAPRTIMENTE
1.9. DIAGNOSTICUL DE MARKETING

2. MIXUL DE MARKETING
2.1. MARKETING – MIX
2.2. POLITICA DE PRODUS
2.2.1. CONCEPTUL DE PRODUS
2.2.2. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI
2.2.3. STRATEGII DE PRODUS
2.2.4. INOVAŢIA ŞI DEZVOLTAREA PRODUSELOR NOI
2.3. POLITICA DE PREŢ
2.3.1. PREŢUL – INSTRUMENT DE MARKETING
2.3.2. OBIECTIVELE POLITICII DE PREŢ
2.3.3. METODE DE STABILIRE A PREŢULUI
2.3.4. STRATEGII DE PREŢ
2.4. POLITICA DE DISTRIBUŢIE
2.5. POLITICA DE PROMOVARE

3. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C. CHIPER S.R.L.

3.1. SCURT ISTORIC
3.2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
3.3. PERSONALUL
3.4. RELAŢIILE CU PARTENERII DE AFACERI
3.5. REZULTATELE FINANCIARE

4. MIXUL DE MARKETING LA S.C. CHIPER S.R.L
4.1. VARIABILA PRODUS
4.2. VARIABILA PREŢ
4.3. VARIABILA DISTRIBUŢIE
4.4. VARIABILA PROMOVARE
4.5. ANALIZA PIEŢEI
4.6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Analiza comportamentului consumatorilor S.A. „Moldtelecom” - ID:02883 - Volum 71 pagini

Introducere…………2

Capitolul I. Elemente conceptuale ale studiului comportamentului negativ al consumatorului

1.1. Comportamentul negativ al consumatorului ca dimensiune comportamentală.....6
1.2. Tipologii comportamentale negative în situaţii de consum.........................12
1.3. Tehnici de diminuare a comportamentului negativ al consumatorului.........19

Capitolul II. Analiza comportamentului negativ manifestat de consumatori (în baza S.A. „MOLDTELECOM”)
2.1. Analiza activităţii de marketing a S.A. „Moldtelecom” prin prisma comportamentului consumatorului.......25
2.2. Formarea cunoştinţelor la consumator privind serviciile S.A. „Moldtelecom” în scopul evitării comportamenului negativ.....34
2.3. Studiul atitudinii şi preferinţelor consumatorului în scopul modificării comportamentului negativ al consumatorului.....41

Capitolul III. Posibilităţi de diminuare a comportamentului negativ al consumatorului (în baza S.A. „MOLDTELECOM”)
3.1. Influenţa cunoştinţelor, atitudinii şi preferinţelor asupra comportamentului negativ al consumatorului........49
3.2. Posibilităţi de decelerare a comportamentului negativ al consumatorului.......56

CONCLUZII...............................................................................61
BIBLIOGRAFIE...........................................................................64
ANEXE.......................................................................................66

Teza de licenta - Analiza diagnostică a activității de marketing la Fabrica de Conserve CĂLĂRAȘI S.A. - ID:02882 - Volum 73 pagini

Introducere

Capitolul I. Aspecte generale ale activității de marketing și funcționarea acestuia în cadrul ”Fabricii de conserve Călărași” S.A.

1.1. Caracteristica generală a ”Fabricii de conserve Călărași” S.A.
1.2. Conceptul marketingului și conținutul acestuia
1.3. Scopurile, funcțiile și principiile departamentuliu de marketing
1.4. Indicatorii economico-financiari în cadrul ”Fabricii de conserv Călărași” S.A.

Capitolul II. Analiza activității de markentind a ”Fabricii de conserve Călărași” S.A.
2.1. Analiza indicatorilor tehnico-economici ai ”Fabricii de conserve Călărași” S.A.
2.2. Analiza sortimentului și venitului din vânzări
2.3. Analiza cheltulelilor comerciale
2.4. Analiza pieții de desfacere
2.5. Analiza managementului și a utilizării personalului din secția Marketing și Vânzări
2.6. Modelul Porter
2.7. Analiza SWOT a domeniului marketingului a ”Fabricii de conserve Călărași” S.A.

Capitolul III. Amelioararea sistemelor de procesare industrială produse horticole
3.1. Situația acuală în ramura de procesare industrială produse horticole
3.2. Caracteristici şi principii tehnologice la fabricarea dulceţurilor
3.3. Sortimentul produselor conservate din fructe şi pomuşoare la ”Fabrica de conserve Călărași” S.A.
3.4. Informații documentare privind fabricarea – dulceață din fructe sâmburoase
3.5. Selectarea utilajului tehnologic pentru fabricarea Dulceață de vișine cu sâmburi
3.6. Descrierea sistemului de fabricație Dulceață de vișine cu sâmburi

Capitolul IV. Proiectul de măsuri privind restructurarea activității de marketing și introducerea tehnici noi la ”Fabrica de conserve Călărași” S.A.
4.1. Măsuri de perfecționare a activității de Marketing și strategiile de marketing
4.2. Măsuri de introducere a tehnologiilor progresive și tehnici noi

Capitolul V. Securitatea activității vitale
5.1. Introducere
5.2. Analiza condițiilor de muncă
5.3. Măsuri privind sanitaria industrială: micro-climatul și zgomotul
5.4. Măsuri privind tehnica securității
5.4.1. Protecția contra electrocutării. Măsuri de preîntimpinare și protecție
5.4.2. Vase ce funcționează sub presiune
5.4.3. Măsuri de protecție la careva procese tehnologice
5.5. Măsri de protecție contra incendiilor
5.6. Măsuri de protecție a mediului ambiant
5.7. Calcule inginerești

Concluzii și recomandări
Surse bibliografice
Anexe

Teza de licenta - Motivarea Personalului in Cadrul Companiei Romvac SA - ID:02881 - Volum 65 pagini

Introducere ...........................................................2

Capitolul I. Aspecte teoretice privind motivarea personalului .......4

1.1. Motivaţia – definire şi conţinut .............................................4
1.2. Tipuri de motivare .............................................................6
1.3. Metode de abordare a motivării ...........................................8
1.4. Teoriile motivării personalului ..............................................10
1.4.1. Teorii clasice ...................................................................11
1.4.2. Teorii moderne ................................................................16

Capitolul al II-lea. Motivaţia aplicată .........20
2.1. Proiectarea, analiza şi evaluarea postului .............................20
2.1.1. Proiectarea postului ..........................................................20
2.1.2. Analiza postului ................................................................23
2.1.3. Evaluarea postului ............................................................25
2.2. Participarea şi motivaţia ......................................................27
2.3. Salarizarea şi motivaţia ......................................................30
2.4. Stimularea morală .............................................................35

Capitolul al III-lea. Motivarea personalului Romvac Company S.A. .......38
3.1. Prezentarea companiei Romvac ..........................................38
3.2. Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă .................41
3.3. Organizare ........................................................................42
3.4. Analiza structurii personalului ..............................................45
3.5. Organizarea muncii şi salarizarea ........................................48
3.6. Analiza nivelului motivării personalului .................................49

Concluzii .................................................................................56
Bibliografie ..............................................................................58
ANEXE

Teza de licenta - Instruirea și motivarea personalului din sfera marketingului - ID:02880 - Volum 70 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Abordări teoretice privind instruirea și motivarea personalului în activitatea de marketing

1.1. Caracteristici de bază ale proceselor de instruire și motivare a personalului
1.2. Definirea noțiunii de personal în cadrul activității de marketing
1.3. Competenţa profesională – rezultatul instruirii şi motivării personalului

CAPITOLUL II. Analiza activității întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Analiza activității de marketing în cadrul întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL

CAPITOLUL III. Aprecierea motivației și instruirii personalului din departamentul de marketing al întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
3.1. Obiectivele analizei
3.2. Evaluarea aprecierilor personalului din departamentul de marketing ai întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
3.3. Strategii de dezvoltare a personalului în cadrul întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Aspecte privind motivarea angajaţilor în cadrul organizaţiilor private - ID:02879 - Volum 90 pagini

Introducere ...........................................................1

Capitolul I- Aspecte privind motivarea personalului

1.1 Rolul factorului uman în cadrul firmei.......................2
1.2. Rolul motivării personalului.............................6

Capitolul II- Tehnici de motivaţie, motivaţia şi comportamentul uman
2.1. Formele motivării…………………………………………………19
2.2. Motivaţia şi comportamentul uman………..…........23
2.3.Tehnici motivaţionale………………………….................27
2.4. Managementul prin obiective………………………………30

Capitolul III- Motivaţia angajaţilor în organizaţia privată “SC SAMRIC SRL”

3.1. Natura activităţii-statutul societăţii ...................31
3.2. Perspective de deyvoltare a firmei……………… .....51

Capitolul IV: Analiza motivării peronalului în organizaţia privată “SC SAMRIC SRL”
4.1. Obiectivele analizei.........................................60
4.2. Scalarea aprecierilor angajaţilor ......................67

Concluzii...............................................................80
Bibliografie ..........................................................84
Anexe..................................................................86

Teza de an - Elaborarea şi estimarea eficienţei campaniei publicitare - ID:02877 - Volum 33 pagini

Introducere..........2

Capitolul 1. Politica de promovare – componentă a mixului de marketing

1.1. Conceptul şi conţinutul procesului de comunicare........................5
1.2. Planificarea promoţională.............................................................6
1.3. Strategii de promovare...............................................................10

Capitolul 2. Etapele elaborării şi estimarea eficienţei campaniei publicitare
2.1. Elaborarea mesajului..................................................................12
2.2. Stabilirea bugetului.....................................................................15
2.3. Evaluarea campaniei publicitare................................................17

Capitolul 3. Diversitatea formelor şi particularităţile publicităţii la scară mondială
3.1. Standardizare sau diferenţiere...................................................21
3.2. Centralizare sau descentralizare...............................................25
3.3 Mijloace de publicitate disponibile pe plan mondial..................27

Concluzii.............................................30
Bibliografie..........................................32

Proiect - Publicitatea in mass-media - ID:02876 - Volum 24 pagini

Introducere 2

Capitolul I. Publicitatea ca formă de comunicare 3

1.1 Istoricul şi evoluţia publicităţii 3
1.2 Conceptul de publicitate 4

Capitolul II. Procesul publicitar şi efectele sale 6
2.1 Formele de publicitate. Tehnici şi mijloace publicitare 6
2.2 Procesul publicitar 14
2.3 Influenţa publicităţii 18

Concluzii 23
Bibliografie 24


Proiect de an - Formele si Continutul Publicitatii - ID:02875 - Volum 35 pagini

REZUMAT……………………………………………………………2
Bibliografie........................……………………………4

1. INTRODUCERE ÎN PUBLICITATE...................5

2. FORMELE ŞI CONŢINUTUL PUBLICITĂŢII.......9

2.1. Publicitatea raţională………………………………………10
2.2. Publicitatea mecanicistă…………………………………12
2.3. Publicitatea integrativă……………………………………13
2.4. Publicitatea sugestivă……………………………………13

3. IMPLICAŢIILE PUBLICITĂŢII LA NIVEL ECONOMIC ŞI SOCIAL......17

4. Studiu de caz: AGER PRESS – tradiţie pe paiaţa românească – analiză financiară ......22

5. TENDINŢE ŞI CONCLUZII ......35

Teza de licenta - Modificări comportamentale induse de reclama TV - ID:02874 - Volum 93 pagini

Introducere . . .4
I. Publicitate şi reclamă . . . . . . . . . . . . . . . 6
I.1. Publicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I.1.1. Generalităţi, definiţii, tipuri de publicitate . . . . . . . . .6
I.1.2. Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I.1.3. Rol în economia de piaţă, valoare economică şi socială . . . . 9
I.1.4. Comunicare publicitară . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I.1.5. Teorii şi metode în studiul comunicării publicitare. . . . . 13
I.2. Reclama. Elementele reclamei. Reclama TV. . . . . . . . . . 17
I.2.1. Generalităţi, definiţii. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.2.2. Elementele reclamei. . . . . . . . . . . . . . . . .18
I.2.2.1. Platforma şi metoda de abordare. . . . . . . . . . .18
I.2.2.2. Titlul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
I.2.2.4. Textul informativ. . . . . . . . . . . . . . . . .20
I.2.2.6. Logo-ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
I.2.2.7. Ilustraţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
I.2.2.8. Sunetul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
I.2.2.9. Mişcarea în reclamă. . . . . . . . . . . . . . . .23
I.2.3. Funcţiile reclamei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
I.2.4. Strategii de reclamă. . . . . . . . . . . . . . . . .23
I.2.13. Reclama de televiziune. . . . . . . . . . . . . . . .24

II. Elemente de psihologia reclamei. . . . . . . . . . . . .26

II.1. Modelul general al consumatorului. .. . . . . . . . . . .26
II.2. Percepţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
II.3. Emoţia consumatorului. . . . . . . . . . . . . . . . 31
II.4. Motivaţia consumatorului. . . . . . . . . . . . . . 33
II.5. Intenţia şi comportamentul de cumpărare. . . . . . . . . 35

III. Distorsiuni şi manipulare comportamentală prin mesajul publicitar. . . 38
III.1. Delimitări conceptuale. . . . . . . . . . . . . . . . 38
III.2. Tipologia manipulării . . . . . . . . . . . . . . . . 40
III.3. Factori în manipulare. . .. . . . . . . . . . . . . . . 42
III.3.1. Factorii culturali. . . . . . . . . . . . . . . . . 43
III.3.1.1. Factorii sociali. . . . . . . . . . . . . . . . 44
III.3.1.2.Factorii personali . . . . . . . . . . . . . . . 46
III.3.2. Factorii psihologici . . . . . . . . . . . . . . .47
III.3.3. Factorii situaţionali . . . . . . . . . . . . . . . 49
III.4. Persuasiunea reclamei . . . . . . . . . . . . . . . 50

IV. Metodologia cercetării. . . . . . . . . . . . . . .53
IV.1. Despre activitatea de cercetare în psihologia consumatorului.. 53
IV.2. Scopul prezentei lucrări . . . . . . . . . . . . . . 56
IV.2.1. Obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
IV.2.2. Ipoteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
IV.2.3. Eşantion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
IV.2.4. Instrumente de lucru . . . . . . . . . . . . . . 64
IV.2.5. Procedură de lucru. . . . . . . . . . . . . . . . 70

V. Analiza datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

VI. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Anexa Chestionar A
Anexa Chestionar Eysenck

Teza de doctor - Strategii de marketing in mediul concurential - ID:02873 - Volum 247 pagini

Introducere .........5

Capitolul 1 Locul şi rolul concurenţei în cadrul economiei de piaţă .......7

1.1. Etape în evoluţia conceptului de concurenţă ............................................9
1.2. Funcţiile şi rolul concurenţei ..................................................................18
1.3. Tipologia concurenţei .............................................................................25
1.3.1. Tipuri de concurenţă existente între producători (vânzători) .......27
1.3.2. Concurenţa perfectă .............................................................30
1.3.3. Concurenţa imperfectă şi formele acesteia ..........................31

Capitolul 2 Mediul concurenţial şi cadrul legislativ – factori decisivi în desfăşurarea activităţii agenţilor economici .......36
2.1. Mediul concurenţial normal – cadrul de desfăşurare a activităţii agenţilor economici .......38
2.2. Piaţa relevantă – locul de manifestare al concurenţei .............................48
2.3. Comportamentul anticoncurenţial şi alte aspecte legate de reglementările privind concurenţa ........55
2.3.1. Concentrările economice .....................................................57
2.3.2. Practicile anticoncurenţiale în legislaţia românească ..........59
2.3.3. Mixul de marketing şi comportamentul anticoncurenţial ....66

Capitolul 3 Politica în domeniul concurenţei şi integrarea europeană ........78

3.1. Contextul istoric al evoluţiei politicii concurenţiale europene ...............80
3.2. Cadrul instituţional naţional şi internaţional privind concurenţa comercială ......88
3.3. Cooperarea economică internaţională şi procesul de integrare europeană ......96

Capitolul 4 Strategia de marketing – direcţie de acţiune fundamentală pentru agenţii economici ......106
4.1. Definiţii şi înţelesuri ale conceptului de strategie .................................108
4.2. Procesul de planificare strategică a întreprinderii ................................119
4.3. Etapele planificării strategice a întreprinderii .......................................130
4.3.1. Definirea viziunii strategice a întreprinderii ......................134
4.3.2. Analiza situaţiei întreprinderii ...........................................148
4.3.3. Formularea strategiei de marketing ...................................154
4.3.4. Alocarea resurselor şi controlul activităţii de marketing ...161

Capitolul 5 Tipologia strategiilor de marketing utilizate în cadrul mediului competitiv .167
5.1. Contextul conceptual şi operaţional al formulării strategiei de marketing .......169
5.2. Strategiile de dezvoltare şi strategiile generice .........173
5.3. Strategiile de marketing ..........................................182

Capitolul 6 Cercetarea nivelului de implementare a marketingului strategic în cadrul întreprinderilor bucureştene .....204
6.1. Metodologia cercetării privind nivelul de implementare a marketingului strategic în cadrul întreprinderilor bucureştene ..206
6.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării privind nivelul de implementare a marketingului strategic în cadrul întreprinderilor bucureştene ......209

Anexe ........................................................................253
Bibliografie .....................................................................257