Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de an - Strategii de marketing la întreprinderile producătoare - ID:02872 - Volum 41 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE STUDIERII STRATEGIILOR DE MARKETING

1.1. Definiții și noțiuni ale strategiei de marketing
1.2. Contextul operațional al formulării strategiei de marketing
1.3. Procesul de planificare strategică a întreprinderii

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.
2.1. Descrierea activității întreprinderii Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.
2.3. Prezentarea structurii organizatorico-manageriale a întreprinderii

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA STRATEGIILOR DE MARKETING APLICATE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.
3.1. Obiectivele strategiei aplicate la întreprindere
3.2. Fundamentarea portofoliului de strategii de marketing în scopul dezvoltării întreprinderii

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Studierea și analiza comportamentului consumatorului - ID:02871 - Volum

Introducere

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE CERCETĂRII COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI
1.1. Definirea conceptului de comportament al consumatorului
1.2. Factorii de influență asupra consumatorului
1.3. Studierea procesului deciziei de cumpărare
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Î.M. "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.1. Descrierea activității întreprinderii Î.M. "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Prezentarea structurii organizatorice a întreprinderii
 
CAPITOLUL III. CERCETAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORILOR PENTRU PRODUSELE Î.M "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
3.1. Studiul și analiza comportamentului consumatorilor pentru produsele Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Proiect de an - Analiza şi evaluarea operaţiunilor logistice la nivelul firmei Macromex S.R.L - ID:02870 - Volum 29 pagini

1. Caracterizarea firmei 3
1.1 Date de identificare 3
1.2 Oferta firmei 3
1.3 Analiza S.W.O.T 5

2. Analiza şi evaluarea operaţiunilor logistice 6
2.1 Procesul de cumpărare 6
2.2 Analiza activităţii de transport 8
2.3 Evaluarea procesului de stocare 12
2.4 Depozitarea mărfurilor 14
2.5 Organizarea activităţilor logistice ale firmei 16
2.6 Analiza nivelului de servire 19

3. Program de creştere a eficienţei activităţii logistice 22

4. Concluzii 27

Bibliografie…………29

Teza de licenta - Mеrchandisingul băuturilоr, țigărilоr, bijutеriilоr și cоsmеticilоr - ID:02869 - Volum 61 pagini

INTRОDUCЕRЕ

CAPITОLUL I. NОȚIUNI GЕNЕRALЕ CU PRIVIRЕ LA MЕRCHANDISING

1.1. Еvоluția cоncеptului dе mеrchandising
1.2. Dеfinirеa și tipurilе dе mеrchandising
1.3. Еlеmеntе dеfinitоrii alе mеrchandisingului

CAPITОLUL II. PRINCIPII, TЕHNICI ȘI INSTRUMЕNTЕ DЕ MЕRCHANDISING
2.1. Tеhnici și principii gеnеralе dе mеrchandising
2.2. Fluxul dе cliеnți în magazin
2.3. Așеzarеa prоdusеlоr în magazin
2.3. Prеzеntarеa principalеlоr tеhnici prоmоțiоnalе utilizatе în magazinе

CAPITОLUL III. STUDIU PRACTIC PRIVIND MЕRCHANDISINGUL VINURILOR (HYPERMARKETUL FOURCHETTE DIN BĂLȚI)
3.1. Metodologia utilizată
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

Cоncluzii
Bibliоgrafiе
Anеxе

Suport de curs - Merchandising - ID:02868 - Volum 58 pagini

CAPITOLUL I Introducere 3
1.1 Concepţia modernă asupra comerţului cu amănuntul 3
1.2 Importanţa merchandisingului în comerţul cu amănuntul 4
1.3 Concept 7
1.4 Alegerea magazinului 12
1.5 Concluzii preliminare 15

CAPITOLUL II Amenajarea spaţiului de vânzare 17
2.1 Consideraţii generale 17
2.2 Autoservirea: principii de bază şi avantaje 17
2.3 Amplasarea, dimensionarea şi amenajarea raioanelor 18
2.4. Concluzii preliminare.............................................29

Capitolul III Organizarea spaţiului de vânzare 32

3.1 Asortimentul unui magazin 32
3.2 Linearul 34

Capitolul IV Analiza calitativă a vânzării 45
4.1 Parametri de analiză 45
4.2 Calitatea implementării produsului pe linear 45
4.3 Implantarea unei familii de produse 47
4.4 Controlul utilizării linearului 49
4.5 Îmbunătăţirea vânzării 50

Bibliografie 57

Proiect - Analiza magazinului „BUCURIA”. Tehnicile şi metodele de merchandising la nivelul acestui magazin - ID:02867 - Volum 27 pagini

1. PREZENTAREA GENERALĂ A MAGAZINULUI
1.1 Istoria magazinului............................................................................................
1.2 Forma de organizare a magazinului..................................................................
1.3 Explicarea numelui,siglei şi sloganului..............................................................
1.4 Amplasarea şi caracterizarea zonei de atractivitate.........................................
1.5 Identificarea şi caracterizarea clientelei ţintă...................................................
1.6 Identificarea şi caracterizarea concurenţei.......................................................
1.7 Analiza critică a politicii comerciale..................................................................

2. ORGANIZAREA SPAŢIULUI ŞI A VÂNZĂRII ÎN MAGAZIN
2.1 Prezentarea modului de vânzare.....................................................................
2.2 Analiza modului de amenajare.........................................................................
2.3 Fluxul clienţilor in spaţiul comercial.................................................................
2.4 Caracterizarea sortimentului............................................................................
2.5 Analiza calitativă a dispunerii liniilor de produse din magazin.........................
2.6 Analiza publicităţii la locul de vânzare .............................................................

3.SONDAJ DE OPINIE PRIVIND PĂRERILE CLIENŢILOR ÎN LEGĂTURĂ CU MODUL DE AMENAJARE

4.CONCLUZII ŞI SOLUŢII DE REMEDIERE A PUNCTELOR SLABE

Teza de an - Activitatea de promovare - ID:02866 - Volum 32 pagini

Introducere 3

1. Aspecte teoretice privind politica de promovare 4

1.1. Sistemul de comunicatii al firmei şi activitatea promoţională 4
1.2. Definirea, obiectivele şi rolul promovării 5
1.3. Etapele programului de comunicaţii 6
1.4. Publicitatea 8
1.4.1. Definirea, conţinutul şi formele publicităţii 8
1.4.2. Elaborarea programului de publicitate 9
1.4.2.1. Stabilirea obiectivelor publicităţii 9
1.4.2.2. Stabilirea bugetului de publicitate 10
1.4.2.3. Elaborarea mesajului 11
1.4.2.4. Alegerea mediilor şi suporturilor publicitare 12
1.4.2.5. Evaluarea eficienţei publicităţii 12
1.5. Publicitatea directă 13
1.6. Promovarea vânzărilor şi eficienţa acesteia 14
1.6.1. Promovarea prin preţ 14
1.6.2. Promovarea prin oferirea unor avantaje materiale 15
1.6.3. Promovarea prin intermediul concursurilor şi loteriilor 15
1.6.4. Etapele campaniei promoţionale şi evaluarea rezultatelor 16
1.7. Forţa de vânzare 16
1.8. Relaţii publice 17
1.9.Merchandising-ul 17
1.9.1. Definirea şi categoriile merchandising-ului 17
1.9.2. Prezentarea magazinului şi asortimentul 18
1.9.3. Suprafaţa de vânzare 20
1.9.4.Publicitatea la locul vânzării 22

2. Prezentarea generală a S.C. Mobila Alfa S.A. Oradea 23
2.1. Istoricul întreprinderii 23
2.2. Organizarea, funcţionarea şi obiectul de activitate al societăţii 23
2.3. Principalele produse ale firmei 24

3. Activitatea de promovare la S.C. Mobila Alfa S.A. Oradea 25
3.1. Activitatea de marketing la S.C. Mobila Alfa S.A. 25
3.2. Aspecte privind activitatea de promovare la S.C. Mobila Alfa S.A. 25
3.2.1. Activitatea publicitară 26
3.2.2. Promovarea vânzărilor 26
3.2.3. Forţa de vânzare 27
3.2.4. Merchandising-ul 27
3.2.4.1. Prezentarea magazinului şi asortimentul 27
3.2.4.2. Metode de vânzare şi servicii oferite 28
3.2.4.3. Gestionarea suprafeţei de vânzare 28
3.3. Analiza previzională a activităţii promoţionale pe anul 2001 30
3.4. Investigarea clienţilor efectivi şi potenţiali prin chestionar 31
3.5. Rezultatele chestionarului 31

4. Concluzii şi propuneri privind activitatea promoţională la S.C. Mobila Alfa S.A. 44
4.1.Concluzii 44
4.2.Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii promoţionale 45
4.2.1.Propuneri privind comunicarea 45
4.2.2.Propuneri privind publicitatea 48
4.2.3.Propuneri privind promovarea vânzărilor 49
4.2.4.Propuneri privind relaţiile publice 50
4.2.5.Propuneri privind merchandising-ul 50

Anexe 51
Bibliografie 65

Lucrare de licenta - Merchandisingul şi particulatitaţile sale asupra amenajării librariilor - ID:02865 - Volum 51 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – MERCHANDISINGUL - GENERALITĂŢI

1.1. Conceptul de merchandising şi importanţa în comerţului cu amănuntul
1.2. Elementele definitorii ale merchandisingului
1.3. Merchandisingul şi comportamentul consumatorului
1.3.1. Studii cu privire la consumatori
1.3.2. Factorii generali care influenţează comportamentul consumatorului
1.3.3. Comportamentul specific în autoservire

CAPITOLUL II. PRINCIPII ŞI TEHNICI ALE MERCHANDISINGULUI
2.1. Principiul alocării spaţiului
2.2. Merchandisingul distribuitorului en-gross
2.3. Merchandisingul detailistului

CAPITOLUL III – PARTICULARITĂŢILE MERCHANDISINGULUI ASUPRA LIBRĂRIEI DIVERTA
3.1. Scurt isoric
3.2. Brand-ul Diverta
3.3. Paşi de dezvoltare
3.4 Cercetarea de marketing - chestionarul

CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Raport de cercetare - Imaginea produselor alimentare ecologice (eco) pe piata din Romania si Moldova - ID:02864 - Volum 57 pagini

REZUMAT ...............................................................................................3

CAPITOLUL I. CONTEXTUL DECIZIONAL SI OBIECTIVELE CERCETARII ........5

CONTEXTUL DECIZIONAL ........................................................................5
PROBLEMA DE CERCETARE ......................................................................5
OBIECTIVELE CERCETARII ......................................................................8

CAPITOLUL II. METODOLOGIE DE CERCETARE...........................................9
STRUCTURA ESANTIONULUI ....................................................................9
METODA DE CERCETARE .........................................................................11
INSTRUMENTUL DE CERCETARE ...............................................................11
VALIDARE CHESTIONAR ..........................................................................16

CAPITOLUL III. REZULTATE ......................................................................17
PROFILUL DEMOGRAFIC ..........................................................................17
COMPORTAMENT DE CONSUM AL PRODUSELOR ALIMENTARE ......................19
COMPORTAMENT DE CONSUM PRODUSE ECO ............................................21
PERCEPTIA ASUPRA PRODUSELOR ALIMENTARE ECO – COMPARATIV ..........25
PERCEPTIA ASUPRA PRODUSELOR ALIMENTARE ECO – DENUMIRI SI CARACTERISTICI ............. 30

CAPITOLUL IV. APLICATII MARKETING ......................................................36
CRITERII DE ALEGERE .............................................................................36
PERCEPTII ..............................................................................................37
COMPORTAMENT DE CONSUM ...................................................................38

ANEXA A .................................................................................................39
ANEXA B .................................................................................................43

Teza de an - Реклама и общество - ID:02863 - Volum 35 pagini

Введение

Глава 1. Социальная реклама: понятие и сущность

1.1 Понятие социальной рекламы
1.2 Основные участники рынка социальной рекламы
1.3 Социальная реклама как технология влияния в обществе

Глава 2. Реклама и общество: российские проблемы и пути решения
2.1 Реклама и общество
2.2 Тенденции развития рекламного рынка в России
2.3 Общество и реклама в России: попытка анализа

Заключение
Список литературы
Приложение

Teza de an - Особенности социальной рекламы - ID:02862 - Volum 29 pagini

Введение

Глава 1. Понятие, виды, функции рекламы, ее роль в обществе

1.1 Понятие рекламы и ее виды
1.2 Экономическая роль рекламы и ее значение в обществе
1.3 Функции рекламы

Глава 2. Особенности социальной рекламы и ее воздействие
2.1 Понятие социальной рекламы
2.2 Сущность и особенности социальной рекламы

Заключение
Приложение
Список использованной литературы

Teza de an - Marketing bancar - ID:02861 - Volum 24 pagini

Introducere.....................................................................3

Capitolul I Noțiuni generale privind marketingul bancar

1.1. Definiția și conceptul marketingului bancar......................4
1.2. Evoluția marketingului bancar...........................................7
1.3. Rolul si importanta marketingului bancar...........................10


Capitolul II Analiza de marketing a BC”VictoriaBank”S.A
2.1 Istoricul întreprinderii BC”VictoriaBank”S.A.......................11
2.2 Analiza SWOT a BC”VictoriaBank”S.A...............................13
2.3 Analiza activitații strategice de marketing în cadrul întreprinderii.......15


Capitolul III Tehnici de eficientizare a activității de marketing bancar a BC ”VictoriaBank” S.A
3.1 Aprecierea strategiilor de dezvoltare a BC”VictoriaBank”S.A ............17
3.2 Propuneri de noi strategii de dezvoltare a marketingului bancar..........19

Concluzii.............................................................................................20
Bibliografie..........................................................................................22

Teza de licenta - Consideratii privind mixul de marketing al sistemului bancar romanesc - ID:02860 - Volum 59 pagini

1. Băncile şi serviciile bancare 3
1.1. Băncile: concept, istoric, funcţii şi rol în societate 3
1.2. Mediul bancar internaţional 5
1.2.1. Tendinţe în mediul financiar-bancar internaţional 5
1.2.2. Particularităţi în Europa de Est 5
1.3. Mediul bancar în România – realizări şi perspective 7
1.4. Banca Naţională a României - rol în economie 9
1.4.1. Aspecte generale 9
1.4.2. Politica ratei dobânzii de refinanţare 11
1.4.3. Politica rezervelor minime obligatorii 11
1.4.4. Taxa oficială a scontului 12
1.4.5. Cursul valutar 13
1.4.6. Politica pieţei libere 13

2. INTRODUCERE ÎN MARKETINGUL BANCAR 14

2.1. PIAŢA BANCARĂ; LOCUL DEŢINUT DE BANCĂ PE PIAŢĂ 14
2.2. Cercetarea pieţei serviciilor BANCARE 17
2.3. Rolul marketingului bancar 18
2.3.1. Elemente conceptuale 18
2.3.2. Funcţia marketingului în bănci 20
2.3.3. Rolul marketingului bancar 20
2.3.4. Elementele marketingului bancar 21
2.4. Strategii şi perspective de marketing 21
2.5. Factorii care influenţează elaborarea strategiilor 22
2.6. Planificarea strategică a băncii; procesul de planificare strategică 23
2.7. Etapele unui plan de marketing bancar 24
2.8. Planul de marketing bancar 25
3. Mixul de marketing bancar 26
3.1. Elementele mixului de marketing 26
3.2. Politica de produs 26
3.3. Politica de preţ 29
3.4. Politica de distribuţie 33
3.5. Politica de promovare 36

4. MARKETINGUL BANCAR LA BANCA ”TRANSILVANIA S.A.” 39
4.1. ASPECTE GENERALE 39
4.1.1. MOMENTE IMPORTANTE ÎN EVOLUŢIE 39
4.1.2. Reţeaua teritorială şi relaţiile externe 40
4.1.3. ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING LA BANCA "TRANSILVANIA S.A.” 40
4.2. POLITICA DE PRODUS LA BANCA "TRANSILVANIA S.A.” 40
4.3. Politica de preţ la Banca „Transilvania” S.A. 44
4.4. Politica de distribuţia la Banca „Transilvania” S.A. 45
4.5. Politica de promovare LA BANCA "TRANSILVANIA S.A.” 46
4.6. Atribuţiile referentului de marketing la Banca „Transilvania” S.A. 48

5. Dimensiuni actuale ale marketingului bancar. Banca viitorului 49
5.1. Marketingul strategic în domeniul serviciilor bancare 49
5.2. Marketingul direct – elemente specifice 49
5.3. Marketingul viitorului 51

CONCLUZII 52
ANEXE 55
Bibliografie 56

Teza de licenta - Organizarea activitatii de marketing in reteaua de supermarkete Green Hills - ID:02859 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ESENȚA ȘI CONȚINUTUL ORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN CADRUL MAGAZINELOR RETAIL

1.1. Definirea și componentele activității de marketing
1.2. Funcțiile marketingului și obiectivele sistemului de marketing la întreprindere
1.3. Organizarea și planificarea activității de marketing
1.4. Orientări strategice a activității de marketing în cadrul magazinelor de tip retail

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN CADRUL REȚELEI DE SUPERMARKETE GREEN HILLS
2.1. Caracteristica generală a rețelei de supermarkete Green Hills
2.2. Cercetarea activității de marketing al Green Hills
2.2. Analiza mediului de marketing al întreprinderii

CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN REȚEAUA DE SUPERMARKETE GREEN HILLS
3.1. Aplicarea strategiilor de marketing în scopul dezvoltării întreprinderii
3.2. Măsuri de optimizare a activității de marketing la Green Hills

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Marketing bancar la BC „Procreditbank” SA - ID:02858 - Volum 82 pagini

INTRODUCERE…………3

Caracteristica generală a BC „Procreditbank”SA……………5

Capitolul I Aspecte teoretice ale marketingului bancar şi particularităţile lui……………...9

1.1. Conceptul de marketing bancar şi particularităţile lui ………………………………………..9
1.2. Evoluţia marketingului bancar pe plan internaţional......................................14
1.3. Particularităţile organizarii şi dezvoltarii marketingului în cadrul băncii comerciale.............20

Capitolul II Abordarea marketingului bancar prin prisma strategiilor şi politicilor de marketing..........28
2.1 Esenţa şi particularităţile strategiilor de marketing bancar......................................................28
2.2 Strategiile de produs şi tendinţele dezvoltării produselor bancare..........................................29
2.3 Segmentarea pieţii produselor bancare şi importanţa politicii de preţ...................................38
2. 4 Politica de comunicaţii în bancă şi rolul ei în atragerea clienţilor..........................................50

Capitolul III Tendinţele şi perspectivele dezvoltării marketingului bancar în cadrul sistemului bancar autohton........56
3.1 Analiza strategiilor de stabilire a relaţiilor cu clienţii bancilor comerciale autohtone............56
3.2 Strategiile de marketing dezvoltate de către .....................................65
3.3 Perspectivele dezvoltării marketingului bancar în cadrul sistemului bancar autohton............75

CONCLUZII...........................................................................................80
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................82
ANEXE

Teza de licenta - General si particular in aplicarea marketingului financiar bancar - ID:02857 - Volum 65

CAP.1. REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI
1.1. Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei pentru a se afla cum este perceputa imaginea unei banci……pag.4
1.2. Imaginea unei banci in raport cu consumatorii………….pag.5
1.3. Importanta marketingului in crearea si promovarea imaginii unei banci…………pag.7
1.4. Mass-media mijloc de promovare a imaginii bancii…….pag.9

CAP.2. BANCA COMERCIALA ROMANA LIDER PE PIATA SERVICIILOR BANCARE DIN ROMANIA
2.1. Cadrul general de desfasurare a activitatii Bancii Comerciale Romane…………pag. 11
2.2. Activitatea si eficienta B.C.R………pag. 14
2.3. Caracteristici ale pietei. Concurenti si cota de piata...pag. 21
2.4. B.C.R. - Liderul bancilor comerciale din Romania ....pag. 27

CAP.3. MARKETINGUL BANCAR
3.1.Evolutia conceptului de marketing si aparitia marketingului bancar………pag.31
3.2. Marketing bancar: cauzele aparitiei, principii, implementare……pag.35
3.3. Politica de marketing in sistemul bancar …………..…pag.40
3.4. Caracteristicile serviciilor bancare ………………….….pag.45
3.5. Importanta studiului marketingului bancar si a factorilor care influenteaza comportamentul clientilor bancari….…pag.48

CAP.4. CERCETARE DE MARKETING PENTRU MASURAREA ATITUDINII POPULATIEI DIN MUNICIPIULUI SLOBOZIA FATA DE PRODUSELE SI SERVICIILE OFERITE DE B.C.R. SUCURSALA IALOMITA
4.1. Prezentarea B.C.R. Sucursala Ialomita …………….pag 51
4.2. Tipul cercetarii si modalitatea de obtinere a datelor primare………pag.53
4.3. Consideratii privind elaborarea chestionarului. Tipuri de intrebari si scale utilizate ………pag. 56
4.4. Consideratii privind esantionarea si stabilirea colectivitatii cercetate . ……pag. 57
4.5. Analiza si interpretarea datelor ……pag. 59

CAP.5. CONCLUZII PRIVIND IMAGINEA B.C.R. IN RANDUL CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA

ANEXE……………………………………………………….pag.98
BIBLIOGRAFIE……………………………………………...pag.99

Teza de an - Analiza și studiul comportamentului consumatorului - ID:02856 - Volum 40 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ELEMENTE TEORETICE ALE STUDIULUI COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

1.1. Noțiuni și factori de influență asupra comportamentului consumatorului
1.2. Intenţia de cumpărare ca dimensiune comportamentală
1.3. Metode și tehnici de studiere a comportamentului de consum

CAPITOLUL II. STUDIUL COMPORTAMENTULUI DE CONSUM PE PIAȚA BERII DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza pieții berii din Republica Moldova
2.2. Studiul intenţiilor de cumpărare a consumatorilor pentru produsele unei companii de bere
2.3. Tendințe privind comportamentul de consum

Concluzii
Bibliografie

Teza de masterat - Cercetare privind etichetarea alimentelor in Republica Moldova - ID:02855 - Volum 88 pagini

LISTA ABREVIERI
INTRODUCЕRЕ

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ETICHETAREA ALIMENTELOR

1.1. Istoricul evoluției etichetei
1.2. Conținutul etichetei și informații necesare
1.3. Tipologii în etichetarea alimentelor
1.4. Materiale utilizate în etichetarea alimentelor
1.5. Reglementări internaționale privind etichetarea alimentelor

CAPITOLUL II. CERCETAREA ATITUDINII POPULAȚIEI ORAȘULUI CAHUL PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE
2.1. Obiectivele și ipotezele cercetării
2.2. Stabilirea eșantionului de lucru
2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor

CAPITOLUL III. ANALIZA MODULUI DE ETICHETARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECT COMPARATIV CU ROMÂNIA ȘI UE
3.1. Normele privind etichetarea produselor alimentare în Republica Moldova
3.2. Modul de etichetare a produselor alimentare pe principalele grupe de produse
3.3. Reglementări privind etichetarea alimentelor în România și conform legislației UE
3.4. Tendințe și direcții de dezvoltare a aspectelor privind etichetarea alimentelor

CONCLUZII ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIЕ
ANЕXЕ

Teza de an - Protectia consumatorului. Etichetarea produselor alimentare - ID:02854 - Volum 37 pagini

Introducere 3

Cap 1. Aspecte teoretice privind etichetarea 4

1.1 Ce este eticheta și istoricul etichetei 4
1.2 Scopul etichetării 6
1.3 Informații ce trebuie să conțină eticheta 7
1.4 Tipuri de etichete 14
1.5 Minciuni despre infomațiile de pe etichete 16

Cap 2.Materiale din care sunt confecționate etichetele 21

Cap 3.Legislația în vigoare 26

3.1 Legislația în România privind etichetarea alimentelor 26
3.2 Legislația în Uniunea Europeană privind etichetarea ecologică 26
3.3 Legislația România în privind etichetarea ecologică 27

Cap 4. Studiu de caz – Etichetarea ecologică 27
4.1 Eticheta ecologică 27
4.2 Eticheta ecologică în Europa - scurt istoric 27
4.3 Scopul ecoetichetării 29
4.4 Avantajele folosirii ecoetichetării 29
4.5 Comparerea etichetei eco din România cu cea din Germania 31
4.5.1 Etichetarea ecologică în România 31
4.5.2 Etichetarea ecologică în Germania 32

Concluzii 33
Bibliografie 34
Anexe 35

Teza de an - Etichetarea produselor alimentare - ID:02853 - Volum 44 pagini

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE
1.1. Importanţa etichetării..................................................pag. 3
1.2. Condiţii impuse de lege privind etichetarea în UE....pag. 3
1.3. Evoluţia etichetării……………………………………pag. 5

CAPITOLUL 2
2.1. Elementele etichetei produselor alimentare............pag. 8
2.2. Tipuri de etichete.................................................pag. 10
2.3. Necesitatea declarării valorii nutritive a produselor..pag.10
2.4. Forme moderne de etichetare................................pag. 11

CAPITOLUL 3
3.1. Etichetarea alimentelor conform legislaţiei UE.........pag. 12
3.2. Noi reglementări privind etichetarea produselor........pag. 15

CAPITOULUL 4
Cercetare - Atitudini, opinii, comportamente și intenții ale populației Mun. Brașov cu privire la etichetarea produselor alimentare și protecția consumatorului la nivel european .........pag. 18

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII SI PROPUNERI.............pag.44