Comandă o teză de licență la facultatea de marketing și logistică. Lucrările de licență sunt originale, elaborate de către profesori de la specialitatea marketing.

Teza de an - Etichetarea alimentelor - ID:02852 - Volum 19 pagini

1. ETICHETAREA ALIMENTELOR…………4
1.1. Categorii de alimente şi menţiuni suplimentare………8
1.2. Menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse ………9
1.2.1. Lapte de consum………………………………………………………….....9
1.2.2. Sortimente de lapte concentrat sau praf ……………………………………10
1.2.3. Produse lactate acide (iaurt, smântână, lapte bătut, kefir, sana)……………10
1.2.4. Brânzeturi ………………………………………………………………….10
1.2.5. Unt ………………………………………………………………………....10
1.2.6. Produse din categoria margarină ……………………………11
1.2.7. Carne şi produse din carne ……………………………………11
1.2.8. Ouă şi produse din ouă …………………………………………12
1.2.9. Legume-fructe …………………………………………………………12
1.2.10. Suc natural de fructe, nectar de fructe, sirop de fructe ……………12
1.2.11. Băuturi răcoritoare ………………………………………………………..13
1.2.12. Sucuri de legume …………………………………………………………13
1.2.13. Conserve de fructe (dulceaţă, gem, marmeladă, cremă, pastă, piureuri de castane îndulcite)…………13
1.2.14. Ciocolată şi produse din ciocolată ………………………………………...15
1.2.15. Cafea, derivaţi din cafea …………………………………………………..15
1.2.16. Sare ………………………………………………………………………..15
1.2.17. Condimente ………………………………………………………………..15
1.2.18. Vin şi produse pe bază de vin ……………………………………………..15
1.2.19. Băuturi alcoolice …………………………………………………………..15
1.2.20. Oţet de fermentaţie ………………………………………………………..15
1.2.21. Ape îmbuteliate, altele decât apa minerală şi apa de izvor …………….....15
1.3. Lista cuprinzând alimentele scutite de indicarea datei durabiliăţii minimale …..16
1.4. Lista cuprinzând alimentele scutite de obligaţia indicării ingredientelor ………17
1.5. Lista cuprinzând ingredientele care trebuie să fie înscrise cu denumirea categoriei lor, urmată de numele specific sau de codul numeric C.E. ………17

BIBLIOGRAFIE...........19

Proiect de an - Analiza Magazinului Bucuria - Tehnicile si Metodele de Merchandising la Nivelul Acestui Magazin - ID:02851 - Volum 27 pagini

1. PREZENTAREA GENERALĂ A MAGAZINULUI
1.1 Istoria magazinului
1.2 Forma de organizare a magazinului
1.3 Explicarea numelui,siglei şi sloganului
1.4 Amplasarea şi caracterizarea zonei de atractivitate
1.5 Identificarea şi caracterizarea clientelei ţintă
1.6 Identificarea şi caracterizarea concurenţei
1.7 Analiza critică a politicii comerciale

2. ORGANIZAREA SPAŢIULUI ŞI A VÂNZĂRII ÎN MAGAZIN
2.1 Prezentarea modului de vânzare
2.2 Analiza modului de amenajare
2.3 Fluxul clienţilor in spaţiul comercial
2.4 Caracterizarea sortimentului
2.5 Analiza calitativă a dispunerii liniilor de produse din magazin
2.6 Analiza publicităţii la locul de vânzare

3. SONDAJ DE OPINIE PRIVIND PĂRERILE CLIENŢILOR ÎN LEGĂTURĂ CU MODUL DE AMENAJARE

4. CONCLUZII ŞI SOLUŢII DE REMEDIERE A PUNCTELOR SLABE

Teza de licenta - Eficientizarea activității de marketing a întreprinderii Bucuria S.A. - ID:02850 - Volum 80 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. Fundamente teoretice privind metodele de eficientizare a activităţii întreprinderii

1.1. Expunerea aspectelor teoretice
1.2. Gestiunea riscurilor antreprenoriale ca factor important în stabilitatea economică
1.3. Indicatorii de eficienţă ai unei întreprinderi

CAPITOLUL II: DESCRIEREA AFACERII ÎNTREPRINDERII S.A.”BUCURIA”
2.1. Prezentarea generala a S.A. „Bucuria”
2.2. Analiza pieţei de desfacere a întreprinderii S.A. „Bucuria”
2.2. Analiza performanţei economico – financiară a activităţii întreprinderii S.A. „BUCURIA”
2.3. Analiza funcțiilor manageriale în cadrul întreprinderii S.A.”BUCURIA”
2.4. Analiza metodelor de eficientizare a întreprinderii S.A Bucuria

CAPITOLUL III. Eficientizarea profitului întreprinderii prin aplicarea strategiilor de ajustare a structurii financiare
3.1. Rolul şi calitatea deciziilor
3.2. Propagarea unilaterală a informaţiei obiective şi reale
3.3. Eficientizarea sistemelor privind implimentarea strategiilor

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Public Relations si Advertising în comunicarea de marketing a unei firme - ID:02849 - Volum 68 pagini

INTRODUCЕRЕ............2

CAPITOLUL I. ANALIZA CONTЕXTULUI TЕORЕTIC…………………………………...5

1.1. Aspеctе concеptualе privind comunicarеa în politica dе markеting…………………………..5
1.2. Tеhnici dе comunicarе dе natură promoțională și rеlații publicе…………………………….11
1.3. Rеlația dintrе brand, produs și imaginеa еntității еconomicе………………………………...17

CAPITOLUL II. PROBLЕMA DЕCIZIONALĂ……………………………………………...21

2.1. Prеzеntarеa gеnеrală a firmеlor invеstigatе SRL „Basconlux” și SRL „Activbarzo”………..21
2.2. Analiza activității dе markеting firmеlor SRL „Basconlux” și SRL „Activbarzo”…………..27
2.3. Implеmеntarеa etapelor dе comunicarе dе natură promoțională……………………………..35

CAPITOLUL III. CЕRCЕTARЕA ЕFЕCTIVĂ………………………………………………38
3.1. Obiеctivе alе cеrcеtării aplicativе…………………………………………………………….39
3.2. Subiecții cercetării……………………………………………………………………………39
3.3. Mеtodologia dе cеrcеtarе……………………………………………………………………..39
3.4. Analiza și interpretarea rezultatelor…………………………………………………………..40
3.5. Limitе alе cеrcеtării…………………………………………………………………………..52

CONCLUZII……………………………………………………………………………………..54
BIBLIOGRAFIЕ………………………………………………………………………………...57
ANЕXЕ…………………………………………………………………………………………...60

Teza de licenta - PR - Fabrica de Evenimente - ID:02848 - Volum 69 pagini

 

Motivație

Rezumat

 

 

Cap. 1. Generalități despre PR

1.1     1.1. ABC-ul relațiilor publice ....................................................................................1

1.2     1.2. Conceptul de relații publice în viziunea unor instituții specializate ..............................5

1.3     1.3. Granițe ale relațiilor publice : Ce sunt şi ce nu sunt relațiile publice ...........................9

 

Cap.2. Fabrica de evenimente

2.1  Ce este un eveniment şi cum se poate clasifica el .................................................14

2.2 Obiective şi factori care influențează un eveniment .................................................17

2.3  Conceptul – primul pas în realizarea unui eveniment de succes .................................20


Cap. 3. Analizarea unui congres medical ce poartă semnătura companiei KRKA

3.1  Scurt istoric al companiei farmaceutice multi - naționale KRKA ......................................27

3.2  Organizarea şi desfăşurarea propriu- zisă a evenimentului .............................................29

3.3  Cercetarea şi prelucrarea datelor. Metodologie : Chestionar şi interviu .........................32


Cap. 4.

Concluzii .............................................................................................................52

Anexe

Bibliografie

Teza de licenta - Rolul activitatii de marketing in asigurari - ID:02847 - Volum 58 pagini

Adnotare.............4

Introducere...........5

Capitolul 1. Esenţa şi particularităţile marketingului în cadrul societăţilor de asigurări

1.1. Marketingul societăţilor de asigurare...........8
1.2. Clasificarea serviciilor de asigurare...........17
1.3. Mixul de marketing în cadrul societăţilor de asigurare..........22
1.4. Publicitatea ca instrument de marketing în asigurări..........25

Capitolul 2. Modalităţile de implementare şi eficientizare a marketingului în cadrul societăţilor de asigurări
2.1. Ţintă şi tehnici de marketing în asigurări................31
2.2. Marketingul organizaţional din cadrul societăţilor de asigurare....36
2.3. Eficienţa activităţii de asigurare....................................................43
2.4. Reasigurarea – tehnică de pulverizare a riscului..........................47

Capitolul 3. Piaţa serviciilor de asigurare. Caracteristica generală şi particularităţii ei în Republica Moldova.
3.1. Analiza pieţei serviciilor de asigurare.......56
3.2. Obiectivele constituirii, structura şi mecanismele funcţionării sistemului de asigurări în Republica Moldova..........65
3.3. Tendinţe în activitatea companiilor care activează pe piaţa de asigurări din Republica Moldova............69

Concluzii.........76
Bibliografie...........80
Anexe.........4


Teza de licenta - Cercetarea intențiilor de cumpărare a consumatorilor pentru produsele companiei Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery SA” - ID:02846 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE ALE STUDIULUI COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

1.1. Noțiuni generale și factori de influență asupra comportamentului consumatorului
1.2. Intenția de cumpărare ca dimensiune comportamentală
1.3. Metode și tehnici de studiere a intențiilor de cumpărare și a comportamentului de consum

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Î.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.1. Studiul pieței berii și băuturilor răcoritoare din Republica Moldova
2.2. Analiza economico-financiară a Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
2.3. Analiza activității de marketing a Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA

CAPITOLUL III. CERCETAREA INTENȚIILOR DE CUMPĂRARE A CONSUMATORILOR PENTRU PRODUSELE Î.M “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
3.1. Studiul intențiilor de cumpărare a consumatorilor pentru produsele Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
3.2. Direcții strategice de modelare a intenției de cumpărare a consumatorilor pentru produsele Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Cercetarea intențiilor de cumpărare a consumatorilor pentru produsele companiei „Efes Vitanta Moldova Brewery SA” - ID:02845 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. ELEMENTE CONCEPTUALE ALE STUDIULUI COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI 7

1.1 Noţiuni generale şi factori de influenţă asupra comportamentului consumatorului 7
1.2 Intenţia de cumpărare ca dimensiune comportamentală 13
1.3 Metode şi tehnici de studiere a intenţiilor de cumpărare şi a comportamentului de consum 17

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALA A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII „ EFES VITANTA BREWERY S.A” 24
2.1 Studiul pieţei berii şi băuturilor răcoritoare din Republica Moldova 24
2.2 Analiza economică - financiară a întreprinderii „ Efes Vitanta Brewery S.A” 28
2.3 Analiza activităţii de marketing a întreprinderii 36

CAPITOLUL III. STUDIUL STRATEGIC 49
3.1 Studiul intenţiilor de cumparare a consumatorilor pentru produsele companiei „ Efes Vitanta Brewery S.A” 49
3.2 Direcţii strategice de modelare/ influeţă a intenţiei de cumpărare 54

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI 60
BIBLIOGRAFIE 62
ANEXE 63Teza de an - Procesul decizional de cumparare al berii Tuborg - ID:02844 - Volum 29 pagini

1. Prezentarea produsului..........pagina 1
1.1. Date despre produs.............pagina 1
- Istoric.....................................pagina 1
- Mod de producere..................pagina 4
- Tipuri de bere.........................pagina 6
- Date despre consum................pagina 7
1.2. Date despre cerere..............pagina 8
1.3. Date despre ofertă...............pagina 11

2. Procesul decizional de cumpărare........pagina 14
2.1. Conştientizarea problemei...............pagina 14
2.2. Căutarea informaţiei..................pagina 15
2.3. Evaluarea variantelor...........pagina 16
2.4. Cumpărarea produsului.........pagina 17
2.5. Evaluarea după cumpărare...........pagina 17

3. Influenţe asupra procesului decizional de cumpărare...........pagina 18
3.1. Factori situaţionali..............pagina 18
3.2. Factori psihologici...........pagina 19
3.3. Factori socio-culturali...........pagina 20
3.4. Factori de marketing...........pagina 21

4. Orientarea spre marketing a firmei Tuborg.........pagina 22

5. Tendinţe privind comportamentul consumatorului de bere.........pagina 26

Bibliografie

Teza de masterat - Analiza Potentialului Intreprinderii IM Efes Vitanta Moldova Brewery - ID:02842 - Volum 143 pagini

Introducere 2

CAPITOLUL I Conceptul de Management-Marketing consacrarea sa în teoria şi practica economică 4

1.1. Marketing parte componentă şi instrument al Managementului 4
1.2. Interacţiunea Marketing Management strategic 14
1.3. “Category Management” condiţie de ameliorare a performanţelor întreprinderii 31

Capitolul II Management-Marketing “cîmp magnetic generator” de idei de reengeneering. 40
2.1. Reengeneering prin demersul strategic 40
2.2. Tipologii strategice în mediul economic concurenţial 57

CAPITOLUL III Analiza potenţialului întreprinderii ÎM “Efes Vitanta Moldova Brewery” 84
3.1. Prezentare generală asupra activităţii întreprinderii 84
3.2. Analiza potenţialului intern a întreprinderii 86
3.3. Analiza potenţialului extern 112
3.4. Propuneri şi recomandări 134

Concluzii 139
Bibleografie 141Teza de an - Achizitii - ID:02841 - Volum 46 pagini

Capitolul 1 Motivație alegere produs 0
Cap. 2 Descrierea produsului. Piața țintă. Profilul consumatorului. 1
Cap. 3 Previziunea vânzărilor 2
Cap. 4 Alegerea amplasării și a spațiului de producție 4
Cap.5 Achiziții în afara producției 6
Cap. 6 Determinarea necesarului de utilaje 6
Cap. 7 Determinarea necesarului de materii prime și materiale 19
Capitolul 8 - Determinarea necesarului de personal 27
Cap. 9 Calculul costului de producție (costuri directe și indirecte) 29
Cap.10 Stabilirea prețului de vânzare pe baza costului 40
Cap.11 Calculul producției critice și al cifrei de afaceri critice 44
Cap. 12 Aprecierea situației financiare 46

Teza de licenta - Particularităţile de integrare a activității de achiziții în sistema logistică a întreprinderii - ID:02840 - Volum 54 pagini

Introducere

Capitolul I. Aspecte teoretice privind organizarea activităţii de achiziţii, rolul şi funcţiile ei în unităţile economice

1.1. Conţinutul şi scopul activităţii de achiziţii în lanţul logistic al întreprinderilor……………6
1.2. Rolul şi funcţiile activităţii de achiziţii în economia întreprinderii………..11
1.3. Organizarea şi planificarea achiziţiilor în întreprinderile agricole……………17

Capitolul II. „Caracteristica condiţiilor naturale şi dezvoltare economică a SC„Cutezătorul Agricol” S.R.L.
2.1. Caracteristica condiţiilor naturale şi organozatorice a SC„Cutezătorul Agricol” S.R.L........29
2.2. Caracteristică stării economico-financiare a SC„Cutezătorul Agricol” S.R.L..........36

Capitolul III. Căile şi direcţiile de dezvoltare a activităţii de achiziţii în întreprinderile CAI
3.1 Modele de gestiune şi de negociere a stocurilor în activitatea de achiziţii a întreprinderilor CAI..........44
3.2 Dezvoltarea activităţii de achiziţie în sistema logistică SC„Cutezătorul Agricol” S.R.L.......51

Concluzii şi recomandări
Bibliografie

Teza de licenta - Marca in economia contemporana - ID:02839 - Volum 60 pagini

Capitolul 1. Marca în economia contemporană
1. Consideraţii cu privire la proprietatea industrială şi intelectuală
2. Conceptul “marca” şi evoluţia acesteia de-a lungul timpului
2.1. Definirea mărcii şi rolul acesteia în societatea contemporană
2.2. Rolul şi importanţa mărcii
3. Logica mărcii şi managementul capitalului unei mărci
4. Protecţia unei mărci prin înregistrarea la O.S.I.M

Capitolul II. Contribuţia mărcii la succesul firmei pe piaţa internaţională
1. Strategia de marcă - un factor cu influentă majoră asupra succesului firmei pe piaţa internaţională
2. Crearea şi introducerea mărcilor
3. Extinderea mărcii în afacerile internaţionale

Capitolul III. Dacia - marcă de vocaţie internaţională, simbol al contemporaneităţii
1. Scurt istoric S.C. Automobile Dacia S.A
2. Dacia - marcă complementară mărcii Renault
3. Exprimarea identităţii de marcă Dacia
4. Evoluţia imaginii de marcă Dacia în România
5. Marca Dacia în contextul crizei economice

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Comunicarea imaginii organizatiei prin intermediul bancii - ID:02838 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE………2

CAPITOLUL I – Marca şi imaginea mărcii - delimitări conceptuale…………4

1.1. Imaginea - conceptul de imagine a mărcii………4
1.2. Marca – noţiuni teoretice…………7
1.3. Comunicarea imaginii prin marcă ……14

CAPITOLUL II – Evoluţia firmei Dacia………17
2.1. Istoricul firmei…………17
2.2. Dacia, parte a grupului Renault……18
2.3. Modele........21
2.4. Cifre cheie ale activităţii organizaţiei…………24
2.5. Rezultate parţiale şi preconizări 2010.........26

CAPITOLUL III – Studiu de caz: evoluţia şi comunicarea mărcii Dacia…….……...27
3.1. Evoluţia mărcii Dacia…………27
3.2. Campanii de promovare – Logan, Sandero, Duster………31
3.2.1. Dacia Logan………31
3.2.2. Dacia Sandero şi Sandero Stepway.........34
3.2.3. Dacia Duster………37
3.3. Comunicarea şi percepţia mărcii Dacia……………41

CONCLUZII………48
BIBLIOGRAFIE………50
ANEXA 1
ANEXA 2

Teza de masterat - Analiza investitionala la Î.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A - ID:02837 - Volum 90 pagini

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I ACTIVITATEA INOVAŢIONALĂ ŞI ROLUL EI ÎN SPORIREA COMPETIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR 7

I.1 ROLUL INOVAŢIILOR ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ, TIPUL DE INOVAŢII ŞI EFECTUL LOR 7
I.2 PRODUCĂTORII ŞI UTILIZATORII DE INOVAŢII. PIAŢA INOVAŢIILOR. 18
I.3 MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL CA SISTEM AL GESTIUNII UNITĂŢII ECONOMICE 24

CAPITOLUL II ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-INOVAŢIONALĂ AL FIRMEI Î.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. 33
II.1 CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA Î.M. “EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A ÎN DINAMICĂ PRIN PRISMA INOVAŢIILOR. 33
II.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ A Î.M.„EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. ÎN ANII 2000-2005 37
II.2.1 Analiza vânzărilor 39
II.2.2 Analiza consumurilor şi a cheltuielilor 41
II.2.3 Analiza utilizării resurselor umane 43
II.2.4 Analiza situaţiei financiare 44
II.2.5 Analiza S.W.O.T. 50
II.3 PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE NOI DE GOPODĂRIRE. 52

CAPITOLUL III DIRECŢIILE DE SPORIRE A DEZVOLTĂRII PLANIFICĂRII ŞI STIMULĂRII ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE 65
III.1 FORMELE DE ORGANIZARE ŞI STIMULARE A PROCESULUI INOVAŢIONAL. 65
III.2 PLANIFICAREA ŞI PROGNOZAREA ACTIVITĂŢII INOVAŢIONALE 74
III.3 MOTIVAREA, REMUNERAREA ŞI STIMULAREA PERSONALULUI TEHNICO-ŞTIINŢIFIC (INOVAŢIONAL) 81

CONCLUZIE 85
BIBLIOGRAFIE 90
ANEXE

Teza de licenta - Sistemul managerial al întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. - ID:02836 - Volum 58 pagini

Introducere ………… 3

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. .........5
1.2. Activitatea de desfacere ..........7
1.3. Genul de activitate şi tipurile de producţie .......8
1.4. Tehnologiile de producţie utilizate ..........9

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ..........9
2.2. Sistemul managerial în cadrul întreprinderii ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A ..... 14
2.3. . Politica de personal în Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A………32

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

3.1. Indicatorii rezultatelor financiare ………34
3.2. Indicatorii capacităţii de plată şi stabilităţii financiare ………39
3.3. Indicatorii rentabilităţii …………47
3.4. Analiza rotaţiei capitalurilor ………50

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a activităţii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
4.1. Eficienţa activităţii întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. .............57
4.2. Probleme şi soluţii identificate în sistemul de management al Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ........60

Concluzii .......55
Anexe ......56

Teza de an - Deciziile de marketing ale angrosistului în logistica mărfurilor în cadrul Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.” - ID:02833 - Volum 39 pagini

Introducere………3
Scopul, Sarcinile, metodele de cercetare……………3
Actualitatea temei…………3

Capitolul 1. Caracteristica de bază a întreprinderii…………7
1.1Scurt Istoric al dezvoltării întreprinderei………7
1.2Indicatorii economici-financiari………8

Capitolul 2 Activitatea Departamentului de logistică…………14
2.1 Organigrama Întreprinderei şi a Depapartamentului de logistică…….....14
2.2 Aprovizionarea……17
2.3 Desfacerea…………20
2.4 Activităţi de susţinere a producţiei…………30

3. Infrastructura logistică…………35
4. Costurile de Aproviuionare.………35


Capitolul 5. Concluzie şi Propuneri…………36

Bibliografie…………38
Anexe………39

Teza de licenta - Еvaluarea imaginii unei mărci comerciale pentru întreprinderea “Î.M. „ЕFЕS VITANTA MOLDOVA BRЕWЕRY - ID:02832 - Volum 75 pagini

INTRODUCЕRЕ

CAPITOLUL I. DЕLIMITĂRI CONCЕPTUALЕ CU PRIVIRЕ LA IMAGINЕA MĂRCII COMЕRCIALЕ ÎN ЕCONOMIA CONTЕMPORANĂ

1.1. Abordări concеptualе privind imaginеa unеi mărci comеrcialе
1.2. Concеptul “marcă” şi еvoluţia acеstеia dе-a lungul timpului
1.3. Comunicarеa imaginii prin marcă
1.4. Stratеgii dе marcă și altеrnativе stratеgicе în domеniul brandingului

CAPITOLUL II. CARACTЕRISTICA GЕNЕRALĂ A ACTIVITĂȚII ÎNTRЕPRINDЕRII Î.M.“ЕFЕS VITANTA MOLDOVA BRЕWЕRY” S.A.
2.1. Piața bеrii în Rеpublica Moldova
2.2. Analiza еconomico-financiara a întreprindеrii Î.M.“ЕFЕS VITANTA MOLDOVA BRЕWЕRY” S.A.
2.3. Analiza activității dе markеting a întreprindеrii „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” SA

CAPITOLUL III. ЕVALUARЕA IMAGINII DЕ MARCĂ A BЕRII “CHIȘINĂU FĂRĂ ALCOOL”
3.1. Analiza portofoliului dе branduri ai întrеprindеrii „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” SA
3.2. Cеrcеtarеa imaginii mărcii dе bеrе “Chișinău fără alcool” în rîndul consumatorilor
3.3. Dirеcţiilе dе pеrfеcţionarе a imaginii mărcilor comеrcialе ai întrеprindеrii „Еfеs Vitanta Moldova Brеwеry” SA

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIЕ
ANЕXЕ