Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de an - Abordari teoretice ale curriculumului in educatie - ID:00026 - Volum 32 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice şi metodologice ale curriculumului în educaţie

1.1 . Repere conceptuale ale curriculumului
1.2. Evaluarea componentelor curriculare din educaţie
1.3. Implementarea unui managementului eficient în învăţămînt

Capitolul II. Reforme curriculare
2.1 Modele, strategii şi criterii de evaluare a curriculumului
2.2 Reforma curriculară în Republica Moldova. Baza normativ-lingvistică
2.3 Tendinţe în abordarea curriculumului modernizat

Concluzie
Bibliografie
Anexe