Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Valentele formative ale jocului didactic - metoda si forma de organizare a activitatii instructiv-evaluative din invatamintul primar - ID:03169 - Volum 112 pagini

Argument 
 
Capitolul I - ŞCOLARUL MIC SI ŞOCUL ŞCOLARIZĂRII 

1.1. Caracterizarea generala a stadiului micii şcolarităţi 
1.2. Particularităţile fizice şi psihice ale şcolarului mic 
1.3. Personalitatea şcolarului mic 
 
Capitolul II. Învăţarea şcolară 
2.1. Concepte şi semnificaţii 
2.2. Forme şi tipuri de învăţare 
2.3. Memorie şi învăţare 
 
Capitolul III. Jocul didactic-metodă şi formă de organizare în procesul de învăţământ din ciclul primar 
3.1. Conceptul de joc 
3.2. Natura şi funcţiile formative ale jocului 
3.3. Clasificarea jocurilor 
3.4. Utilizarea jocului didactic în ciclul primar 
3.5. Jocul didactic-metodă activă în predarea-învăţarea la clasele primare 
3.6. Condiţii eficiente necesare organizării şi desfăşurării jocului didactic 
3.7. Evaluarea elevilor din ciclul primar, prin jocul didactic 

Capitolul IV – Metodologia cercetării. Studiu privind valenţele formative ale jocului didactic privind dezvoltarea proceselor psihice ale elevilor 
4.1. Valenţele formative ale jocului didactic 
4.2. Ipoteza 
4.3. Obiectivele 
4.4. Metodologia cercetării  
4.5. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

Concluzii 
Anexe
Bibliografie

Teza de licenta - Utilizarea ungherașului naturii în cadrul activităților integrate la preșcolari - ID:03168 - Volum 80 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE UNCHERAȘ VIU ÎN GRĂDINIȚĂ

1.1. Repere teoretico-metodologice cu referință la ungherașul naturii
1.2. Caracteristica psiho-pedagogică a copiilor 5-6 ani
1.3. Corelarea ungherașului naturii cu activitățile integrate
 
CAPITOLUL 2. EXPERIMENTUL PEDAGOGIC
2.1. Determinarea nivelului cognitiv al copiilor de 5-6 ani
2.2: Analiza produselor pedagogice cu referință la frecvența utilizării ungherașului naturii în cadrul activităților integrate
2.3. Sugestii metodologice despre valorea ungherașului naturii în activitățile integrate

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Familiarizarea copiilor cu plantele în timpul plimbărilor la prescolari - ID:03167 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE 

1 REPERE TEORETICE ȘI METODOLOGICE DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU PLANTELE ÎN TIMPUL PLIMBĂRILOR

1.1 Plimbarea - formă eficientă de familiarizare a preșcolarilor cu plantele
1.2 Viziuni curriculare cu referință la familiarizare preșcolarilor cu plantele 
 
II EXPERIMENT PEDAGOGIC
2.1 Experimentul de constatare
2.2 Sugestii metodologice pentru familiarizarea copiilor cu plantele în timpul plimbărilor
 
CONCLUZII
REXOMANDĂRI
ANEXE

Teza de an - Reprezentarea socială a înţelepciunii la studenţii contemporani - ID:03166 - Volum 22 pagini

INTRODUCERE........3 
 
CAPITOLUL 1 R.S A ÎNŢELEPCIUNII LA STUDENŢII CONTEMPORANI.....5

1.1 Etiologia reprezentarilor sociale a intelepciunii…………5
1.2 Clasificarea reprezentarilor sociale a înțelepciunii …8
1.3 Caracteristicile si functiile RS ……………………………………13 
1.4. Teoria Reprezentărilor sociale………17
1.5. Organizarea reprezentărilor sociale – o abordare structuralistă: teoria nucleului central……20 
 
CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE STUDENȚILOR CONTEMPORANI DIN GRUPUL EXPERIMENTAL ŞI DE CONTROL
2.1 Metodologia cercetării

Teza de licenta - Dezvoltarea vorbirii coerente la preșcolari prin utilizarea literaturii artistice - ID:03165 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE A PROBLEMEI DEZVOLTĂRII VORBIRII COERENTE

1.1 Dezvoltarea vorbirii coerente în psihopedagogie
1.2 Obiectivele și metodele dezvoltării vorbirii coerente
1.3 Rolul literaturii artistice în dezvoltarea vorbirii coerente
 
CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL. EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A VORBIRII COERENTE LA PREȘCOLARI
2.1 Metodologia studiului experimental
2.2 Experimentul de constatare
2.3 Experiment formativ
2.4 Experimentul de control
2.5 Analiza rezultatelor experimentale
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea capacităților de familiarizare a preșcolarilor cu mărimile - ID:03164 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE PSIHOPEDAGOGICE A FORMĂRII REPREZENTĂRILOR MATEMATICE ELEMENTARE LA PREȘCOLARI

1.1. Specificul formării reprezentărilor matematice elementare în învățămîntul preșcolar
1.2. Strategii de organizare și desfășurare ale activităților matematice

CAPITOLUL 2 MODALITĂȚI DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU MĂRIMILE
2.1. Abordări curriculare cu privire la formarea reprezentărilor elementare despre mărimi în învățămîntul preșcolar
2.2. Metodologia familiarizării preșcolarilor cu mărimile
2.3. Dezvoltarea capacităților explorării în procesul familiarizării cu reprezentările despre mărimi
 
CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENTAL PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPLORARE ÎN PROCESUL DE FAMILIARIZARE A PREȘCOLARILOR CU MĂRIMILE
3.1 Metodologia studiului experimental
3.2 Experimentul de constatare
3.3 Experimentul formativ
3.4 Experimentul de control
3.5 Analiza și interpretarea rezultatelor  

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Impactul excursiilor ecologice în formarea calităților morale la preșcolari - ID:03163 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE PROBLEMELOR EDUCAȚIEI MORALE

1.1 Problemele educației morale în psihopedagogie
1.2 Cercetarea rolului naturii în educația armonioasă a preșcolarilor
1.3 Specificul educației ecologice la preșcolari 
 
CAPITOLUL II STUDIUL EXPERIMENTAL
2.1 Metodologia studiului experimental
2.2 Experimentul de constatare
2.3 Experimentul formativ
2.4 Experimentul de control
 
CONCLUZII
RECOMANDĂRI
ANEXE

Teza de licenta - Impactul parteneriatului grădiniță-familie în cultivarea mediului sănătos de viață - ID03162 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL REPERE TEORETICE ALE PROBLEMEI PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ–FAMILIE

1.1. Problema parteneriatului grădiniță-familie cu literatura psihopedagogică
1.2. Cultivarea mediului de viață sănătos a copiilor preșcolari
1.3. Metode de cultivare a modului sănătos de viață la preșcolari
 
CAPITOLUL II IMPACTUL PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE ÎN CULTIVAREA MEDIULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ
2.1 Determinarea nivelului inițial de percepere a modului sănătos de viață de către preșcolari
2.2 Valorificarea unor modalități de cultivare a modului sănătos de viață
2.3 Analiza rezultatelor experimentale
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea memoriei la preșcolari prin prisma jocului didactic - ID:03161 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA MEMORIEI LA PREȘCOLARI

1.1 Delimitări conceptuale ale memoriei
1.2 Caracteristica procedeelor și formelor memoriei
1.3 Particularitățile dezvoltării memoriei la preșcolari
 
CAPITOLUL 2 REPERE TEORETICE ALE JOCULUI DIDACTIC

2.1 Problema jocului didactic în psihopedagogie
2.2 Structura și clasificarea jocurilor didactice
2.3 Rolul jocurilor didactice în dezvoltarea memoriei la preșcolari
 
CAPITOLUL 3. STUDIUL EMPIRIC AL PROBLEMEI DE CERCETARE
3.1 Metodologia studiului experimental. Determinarea nivelului inițial la copii investigați
3.2 Experimentul de constatare
3.3 Experimentul formativ
3.4 Experimentul de control
3.5 Analiza și interpretarea rezultatelor

Teza de licenta - Formarea reprezentărilor în formarea relațiilor spațiale la preșcolari - ID:03160 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂȚILE DE DEZVOLTARE A GÎNDIRII LOGICE LA PREȘCOLARI

1.1. Particularitățile psihologice a copiilor de vîrstă preșcolară
1.2. Conceptul de gîndire în literatura psihopedagogică
1.3. Gîndirea spațială-abordări și caracteristici.
 
CAPITOLUL 2 ASPECTE PSIHO-PEDAGOGICE DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR ASUPRA RELAȚIILOR SPAȚIALE LA PREȘCOLARI
2.1 Concepte și fundamebte teoretice în abordarea relațiilor spațiale.
2.2 Teorii despre rolul reprezentărilor în formarea relațiilor spațiale la preșcolari.
2.3. Utilizarea jocurilor de construcție în formarea și dezvoltarea relațiilor spațiale la preșcolari
 
CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENTAL PRIVIND EFICIENTIZAREA PROCESULUIDE FORMARE A GÎNDIRII SPAȚIALE LA PREȘCOLARI
3.1 Metodologia studiului experimental
3.2 Experimentul de constatare.
3.3 Experiment fiormativ
3.4 Experimentul de control
3.5 Analiza și interpretarea rezultatelor 

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea atentiei la prescolari - ID:03159 - Volum 57 pagini

INTRODUCERE
  
CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA ATENȚIEI LA PREȘCOLARI

1.1 Delimitări conceptuale ale atenției
1.2 Formele, calitățile și condițiile atenției
1.3 Particularitățile dezvoltării atenției la preșcolari

CAPITOLUL 2 DEMERSUL EXPERIMENTAL.
2.1 Metodologia studiului experimental
2.2 Experimentul de constatare
2.3. Experimentul formative
2.4 Experimentul de control
2.5 Analiza și interpetarea rezultatelor experimentale
 
CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Strategii didactice de formare a capacităților de calcul legate de adunarea și scăderea netabelară - ID:03158 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1 FORMAREA CAPACITĂȚILOR DE CALCUL LEGATE DE ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NETABELARĂ

1.1 Calculul legat de adunarea și scăderea (cu trecere peste ordin) în clasa a II-a
1.2 Strategiile didactice de formare a capacităților de calcul legate de adunarea și scăderea netabelară
1.3 Aplicarea strategiilor didactice de formare a capacităților de calcul legate de adunarea și scăderea netabelară
 
CAPITOLUL 2 STUDIU EXPERIMENTAL CU REFERIRE LA STRATEGIILE DIDACTICE APLICATE ÎN FORMAREA CAPACITĂȚILOR DE CALCUL LA ELEVII DIN CLASA 2
2.1 Design experimental
2.2 Experimentul de constatare
2.3 Experimentul formativ
2.4 Analiza și interpretarea rezultatelor
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea deprinderilor igienice la preșcolari - ID:03157 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 BAZELE CONCEPTUALE ALE SĂNĂTĂȚII

1.1 Conceptul de sănătate și factorii determinanți
1.2 Conceptualizarea noțiunii de igienă și tipurile de igienă
1.3 Prevederi curriculare cu referință la formarea deprinderilor igienice la preșcolari
 
CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚI ALE METODOLOGIEI FORMĂRII DEPRINDERILOR IGIENICE LA PREȘCOLARI
2.1 Repere morfofiziologice și psihologice ale dezvoltării preșcolarilor
2.2 Strategii metodologice în formarea deprinderilor igienice a preșcolarilor
 
CAPITOLUL 3. EXPERIMENTUL PEDAGOGIC
3.1 Lansarea proiectului de cercetare
3.2 Experimentu de constatare
3.3 Experimental formative
3.4 Experimental de control
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Integrarea tehnologiilor educaționale în grădiniță - ID:03156 - Volum 67 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1 JOCUL - FORMĂ DE ACTIVITATE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

1.1 Definirea și caracteristica jocului
1.2 Importanța și funcțiile jocului
1.3 Clasificarea jocurilor
1.4 Raportarea joc-învățare
 
CAPITOLUL 2 METODOLOGIA ACTIVITĂȚILOR LUDICE ÎN GRĂDINIȚĂ
2.1 Accepțiunile contemporane ale conceptului de tehnologie educațională ludică
2.2 Tehnologia educațională ludică
2.3 Arii și dimensiuni curriculare cu referire la activitățile ludice
 
CAPITOLUL 3 DEMERS EXPERIMENTAL. METODOLOGIA ACTIVITĂȚILOR LUDICE ÎN GRĂDINIȚĂ
3.1 Metodologia studiului experimental. Determinarea nivelului inițial la copii investigați
3.2 Metodologia organizării activității ludice. Demers formativ
3.3 Verificarea eficienței programului experimental
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea sociabilității la preșcolari - ID:03155 - Volum 86 pagini

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I. ASPECTE PSIHOSOCIALE A SOCIABILITĂȚII PREȘCOLARULUI

1.1 Delimitări conceptuale a sociabilității
1.2 Factorii, care influiențează sociabilitatea
1.3 Modalități de dezvoltare a sociabilității
 
CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE PREGĂTIRII CĂTRE ȘCOALĂ
2.1 Cerințele școlarului în pregătirea către școală
2.1 Caracteristica vîrstei preșcolare
2.3 Activități de pregătire către școală
 
CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE A STABILIRII ȘI DEZVOLTĂRII IMPACTULUI SOCIABILITĂȚII PREȘCOLARULUI ASUPRA NIVELULUI DE PREGĂTIRE PENTRU ȘCOALĂ
3.1 Designul experimental scopul, ipoteza obiective descrierea eșantionului si descrierea metodelor
3.2 Determinarea rolului sociabilității preșcolarului asupra nivelului de pregătire pentru școală. Teste de sociabilitate nivel de pregatire.
3.3 Analiza și interpretarea rezultatelor
 
CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Valorificarea potentialului sarbatorilor crestine - ID:03154 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI MORALE

1.1 Problemele educației morale în psihopedagogie
1.2 Particularitățile educației morale a preșcolarilor
1.3 Cercetarea unor căi efective în educația morală a preșcolarului
 
CAPITOLUL 2 POTENȚIALUL SĂRBĂTORILOR CREȘTINE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PREȘCOLARILOR
2.1 Semnificația educațională sărbătorilor calendaristice
2.2 Valorificarea potențialul sărbătorilor creștine în dezvoltarea calităților morale.
2.3 Modalități de abordare a sărbătorilor creștine în procesul educației morale a preșcolarului
 
CAPITOLUL 3 VALORIFICAREA SĂRBĂTORILOR CREȘTINE ÎN EDUCAȚIA CALITĂȚILOR MORALE LA COPII
3.1 Determinarea nivelului inițial al educației calităților morale la copiii investigați
3.2 Educația calităților morale în cadrul sărbătorilor creștine
3.3 Analiza rezultatelor experimentului.
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Aspecte metodologice de valorificare a tehnicilor de lectură în predarea-învățarea limbii și literaturii române în clasa a II - ID:03153 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. Probleme actuale ale formării tehnicilor cititului la elevii de vîrstă școlară mică

1.1 Specificul fiziologiei și psihologiei la micul școlar
1.2 Importanța formării tehnicilor cititului la copiii de vîrstă școlară mică
 
CAPITOLUL II Repere metodologice în procesul de predare-învățare-evaluare a tehnicilor cititului în clasa a II
2.1 Specificul formării tehnicilor cititului în clasa a II
2.2. Experimentul de constatare
2.3 Experimentul formativ
2.4 Analiza și interpretarea rezultatelor
 
CONCLUZII / RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Formarea capacităților de analiză și sinteză în clasa a III-a - ID:03152 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE 

CAPITOLUL 1 ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII OPERAȚIILOR DE GÎNDIRE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A MATEMATICII

1.1 Fundamente psihopedagogice în abordarea operațiilor de gîndire la vîrsta școlară mică
1.2 Factori implicați în dezvoltarea operațiilor de gîndire la școlarii mici
1.3 Rolul și locul lecțiilor de matematică în dezvoltarea operațiilor de gîndire la școlarii mici.
 
CAPITOLUL 2 METODOLOGIA STUDIERII A ELEMENTELOR DE GEOMETRIE ÎN CLASA III
2.1. Formarea conceptelor geometriei
2.2 Aspecte și concepte metodologice în studierea elementelor de geometrie în clasa a III-a
2.3 Metode și procedee de studiere a formelor plane și spațiale
 
CAPITOLUL 3 DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ
3.1 Metodologia studiul experimental
3.2. Studiul experimental al formării și dezvoltării capacităților de analiză și sinteză în clasa III-a
3.3 Analiza și interpretarea rezultatelor.
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Formarea premiselor de citit-scris la preșcolari - ID:03151 - Volum 79 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1. ASPECTE PSIHOPEDAGOCICE ALE PREMISELOR CITITULUI ȘI SCRISULUI

1.1 Concepte și fundamente teoretice ale premiselor citit-scrisului în perioada preșcolară
1.2 Mecanismele cognitive și obiectivele formării premiselor cititului și scrisului/
1.3 Rolul jocurilor verbale în formarea premiselor citirii și scrierii la preșcolari
 
CAPITOLUL 2 PROCESUL FORMĂRII PREMISELOR CITIT-SCRISULUI LA PREȘCOLARI PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR DIDACTICE
2.1 Diagnosticarea nivelului inițial al pemiselor citit-scrisului la preșcolari
2.2 Setul de jocuri verbale jocurilor verbale în formarea premiselor citit-scrisului la preșcolari
2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor experimentale
 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE