Scrierea tezelor de master, de licență sau de an în domeniile psihologiei, pedagogiei și psihopedagogiei: lucrări de licență sau proiecte de an la comandă.

Teza de licenta - Dezvoltarea Limbajului - Premisa a Integrarii Sociale a Copiilor din Gradinita - ID:03110 - Volum 89 pagini

Introducere.......3

 

Capitolul I Limbajul şi metodica dezvoltării vorbirii..........5

1.1 Conceptul de limbaj............................................................5

1.2 Limbajul şi gândirea ...........................................................8

1.2.1 Tulburările de limbaj........................................................13

1.2.2 Prevenirea şi înlăturarea greşelilor de exprimare ..............15

1.3 Importanţa metodicii dezvoltării vorbirii................................17

 

Capitolul II Limbajul şi vârsta preşcolară ..................................22

2.1 Caracteristicile limbajului la vârsta preşcolară.......................22

2.2 Îmbogăţirea limbajului – scopul principal al activităţii din cadrul grădiniţei .................. 25

2.3 Structuri lexicale găsite cu preponderenţă în limbajul copiilor de vârstă preşcolară... ….26

 

Capitolul III Dezvoltarea limbajului în rândul copiilor încadraţi în grădiniţe ......29

3.1 Metodologii de dezvoltare a limbajului utilizate în grădiniţă.......................................... 29

3.1.1 Literatura pentru copii ............................................................................................ 31

3.1.2 Jocurile didactice în stimularea dezvoltării limbajului ............................................ 37

3.2 Modalităţi de evaluare a activităţilor destinate îmbogăţirii limbajului............................. 53

3.3 Necesitatea intervenţiei timpurii în dezvoltarea limbajului la nivelul copiilor încadraţi în grădiniţe 55

 

Capitolul IV Studiu de caz – Repere metodologice................................................60

4.1 Tematica şi conţinutul cercetării....................................................................................... 60

4.2 Ipotezele cercetării........................................................................................................... 61

4.3 Metode aplicate în elaborarea cercetării........................................................................... 62

4.4 Mijloace de învăţământ şi forme de organizare .............................................................. 70

 

Capitolul V Interpretarea rezultatelor ....................................................................72

5.1 Aplicarea experimentului..........................................................................................72

5.2 Analiza datelor.........................................................................................................72

5.3 Evaluarea...............................................................................................................78

5.4 Concluziile experimentului......................................................................................85

Concluzii şi propuneri ..................................................................................................86

Bibliografie ................................................................................................................88

Teza de licenta - Modalitati de Imbogatire a Vocabularului Deficientilor Mentali - ID:03109 - Volum 75 pagini

Capitolul I: Limbajul verbal (conexiuni şi funcţii)……3
1.1. Relaţia dintre limbaj şi gândire …………………………….4
1.2. Rolul limbajului în formarea conştiinţei……………………5
1.3. Rolul limbajului în formarea personalităţii umane………….7
1.4. Rolul limbajului în reglarea acţiunii……………………..…9
1.5. Funcţiile limbajului verbal………………………………...10
 
Capitolul II:Limbajul verbal la copii deficienţii mintali……14
2.1. Particularităţile limbajului verbal la deficienţii mintali…....15
2.2. Educaţia limbajului la deficienţii mintali…….…………….18
 
Capitolul III : Modalităţi de terapie educaţională integrată ….…22
3.1. Jocul didactic şi valenţele sale terapeutice…….…………..23
3.2. Terapia de expresie grafică şi plastică………….………….28
 
Capitolul IV:Metodologia cercetării………31
4.1. Scopul lucrării………………………………………….…..33
4.2. Descrierea instrumentelor de lucru utilizate:………….…...34
A. Jocul didactic
B.Terapia de expresie grafică şi plastică
C. Dezvoltarea şi formarea unor trăsături pozitive de caracter
 
Capitolul V:Experimentul …………………………62
5.1. Prezentarea ipotezelor…………………….………………..62
5.2. Prezentarea lotului experimental…………………………..62
5.3. Designul experimental……………………………………..64
 
Capitolul VI: Rezultatele experimentului………66
6.1. Productivitatea verbală…………………………………….66
6.2. Structura vocabularului activ………………………………69
6.3. Operaţionalitatea cuvintelor noi…………………………...71
6.4. Aspecte ale terapiei de expresie grafică şi plastică………..74
6.5. Concluzii şi propuneri

Teza de licenta - Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari - ID:03108 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE..............3

 

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI......5

1.1.Natura jocului didactic.............................................................................................................5

1.2. Aspecte formative ale jocului didactic verbal..........................................................................9

1.3. Structura jocului didactic verbal.............................................................................................12

1.4. Clasificarea jocurilor didactice verbale..................................................................................16

1.5. Valorificarea jocului didactic verbal în vederea dezvoltării limbajului la copii.....................21

 

CAPITOLUL II. METODOLOGIA ORGANIZĂRII JOCULUI DIDACTIC PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA COPIII DE VÎRSTĂ MARE……26

2.1. Evaluarea inițială privind utilizarea jocului didactic pentru dezvoltarea limbajului la copiii de vîrstă mare .....26

2.2. Promovarea jocului didactic verbal în procesul de dezvoltare a limbajului la copiii de vîrstă mare………30

2.3. Validarea rezultatelor experimentale ………………………………………………………37

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de master - Metode moderne în asimilarea povestirilor şi în dezvoltarea limbajului la preșcolari - ID:03107 - Volum 112 pagini

Conceptele implicate în realizarea lucrării de disertaţie din cadrul modulelor –mapa conceptuală ......6
ARGUMENT .................................................................................................................................. 7
 
CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodice privind organizarea educării limbajului la preşcolari
1.1. Prezentare generală a curriculum-ului .........9
1.2. Strategii didactice specifice domeniilor de conţinut. Matricea obiective - conţinuturi, strategii didactice, metode, procedee, mijloace de învăţământ –evaluare……11
1.3. Accente noi prezente în curriculumul revizuit …………………………………………….......14
1.4. Organizarea activităţii de educarea limbajului la preşcolari .........................15
1.5. Mijloace de stimulare a potenţialului creativ al copiilor ................................23
1.6. Importanţa şi utilitatea limbajului (povestirilor) ...........................................26
1.7. Metode interactive (ale gândirii critice) aplicate în educarea limbajului prin povestire……….29
 
CAPITOLUL II. Literatura pentru copii în viaţa preşcolarului
2.1. Prezentare generală ..................................................................................39
2.2. Poveşti pentru copii adaptate în vederea educării limbajului .........................39
2.3. Rolul poveştilor în dezvoltarea şi educarea copiilor……………………………………………..41
 
CAPITOLUL III. Studiu experimental
3.1. Metodologia cercetării................................................................................43
3.2. Organizarea experimentului........................................................................43
3.3. Scopul experimentului................................................................................ 44
3.4. Obiectivele cercetării.................................................................................44
3.5. Ipoteza cercetării………………….......................................................................44
3.6. Design-ul cercetării…………………...................................................................45
3.6.1. Tipul cercetării…………………………………………………………………….…45
3.6.2. Prezentarea eşantionului ……………………......................................................45
3.6.3. Variabilele cercetării……...…………………........................................................47
3.6.4. Selecţia surselor de date……...…………….....................................................47
3.6.5. Colectarea datelor……...…………………..........................................................49
3.6.6. Construcţia instrumentului……...…………………..............................................49
3.6.7. Metode de cercetare………………………………………………………………......49
3.6.8. Desfăşurarea experimentului……...………………............................................52
3.6.9. Etapele desfăşurării experimentului……...………….......................................53
3.7..Analiza şi interpretarea datelor ...............................................................82
3.8. Concluziile cercetării………………………………………………………………..………….89

CONCLUZII ..................................................................................................92
BIBLIOGRAFIE................................................................................................94
ANEXE ..........................................................................................................96

Teza de licenta - Contributia jocurilor didactice la dezvoltarea limbajului copiilor prescolari - ID:03106 - Volum 69 pagini

INTRODUCERE

 

C. I. REPERE TEORETICE ALE JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

1.1.Natura jocului didactic

1.2.Aspecte formative ale jocului didactic verbal

1.3.Structura jocului didactic verbal

1.4.Clasificarea jocurilor didactice verbale

1.5.Valorificarea jocului didactic verbal în vederea dezvoltării limbajului la copii

 

C. II. METODOLOGIA ORGANIZĂRII JOCULUI DIDACTIC PENTRU DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA COPIII DE VÎRSTĂ MARE

2.1. Evaluarea inițială privind utilizarea jocului didactic pentru dezvoltarea limbajului la copiii de vîrstă mare

2.2. Promovarea jocului didactic verbal în procesului de dezvoltare a limbajului la copiii de vîrstă mare

2.3.Validarea rezultatelor experimentale

 

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - Jocul didactic ca mijloc de formare a interesului cognitiv la elevii claselor primare - ID:03105 - Volum 51 pagini

Introducere .........3
 
Capitolul 1. Repere teoretice despre jocul didactic ca mijoc de formare a interesului cognitiv la elevii claselor primare ........5
1.1. Aspecte psihologice ale jocului didactic în clasele primare ............................................. 9
1.2. Conceptul de joc didactic ............................................................................................ 12
 
Capitolul 2. Jocul didactic – mijloc de instruire și educație .................................................15
2.1. Aspecte metodice în folosirea jocului didactic ............................................................. 16
2.2. Tipuri de jocuri didactice. Experimentul de constatare ................................................... 18
2.3. Combaterea insuccesului școlar și stimularea interesului cognitiv. Analiza comparativă a datelor obținute .......24
 
Concluzie ...................................................................................29
Bibliografie ................................................................................32
Anexe ........................................................................................35


Teza de licenta - Implementarea inovatiilor pedagogice in educatia inclusiva - ID:03104 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE ȘI CONCEPTE TEORETICE A EDUCAȚIEI INCLUSIVE

1.1. Educaţia incluzivă. Strategii și principii.
1.2. Copiii cu CES. Concepte și abordări științifice.
1.3. Cadrul normativ pentru implementarea educaţiei incluzive
1.4. Managementul inovațiilor pedagogice în educaţia inclusivă.

CAPITOLUL II. IMPLEMENTAREA INOVAȚIILOR PEDAGOGICE ÎN EDUCAȚIA INCLUSIVĂ ÎN GIMNAZIUL „LUCEAFĂRUL”,. DELACĂU
2.1. Elaborarea metodologiei cercetării modalităților de implementare a inovațiilor pedagogice în educaţia inclusiv
2.2. Adaptarea mediului şcolar la necesităţile copiilor cu CES.
2.3 Cercetarea factorilor psihosociali implicați în crearea mediului incluziv
2.4. Analiza rezultatelor și elaborarea concluziilor cercetării

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Cerintele psihopedagogice fata de elaborarea si selectarea materialului didactic - ID:03102 - Volum 38 pagini

Introducere

CAPITOLUL1 1 Rolul și locul materialelor didactice în procesul de instruire

1.1. Materialele didactice - suport al activității didactice.
1.2. Valoarea psihopedagogica a materialelor didactice

CAPITOLUL 2 Modalităţi de elaborare, adaptare şi selectare a materialelor didactice
2.1. Cerinţe tehnico-economice ale mijloacelor de învăţămînt
2.2. Recomandări practice de elaborare şi utilizare a materialelor didactice

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Caracterizarea personajelor de catre prescolari - ID:03101 - Volum 38 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. REPERE TEORETICE PRIVIND CARACTERIZAREA PERSONAJELOR

1.1. Varietatea personajelor în literatura pentru copii.
1.2. Rolul personajelor pozitive şi a celor negative în educaţia morală a copiilor.

CAPITOLUL II. MODALITĂȚI ȘI PRINCIPII DE CARACTERIZARE A PERSONAJELOR
2.1.Portretul fizic şi moral al personajului.
2.2. Aplicaţii practice în caracterizarea personajelor de către preşcolari

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Educatia cetateneasca la prescolari - ID:03100 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. CONCEPT DE EDUCAȚIE CETĂȚĂNEASCĂ

1.1. Reperele teoretico-practice ale procesului de educație cetățănească a preșcolarilor
1.2. Metodologia procesului de educație cetățănească a prescolarilor
1.3. Specificul educației cetatenesti a prescolarilor prin matineele planificate

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Valenţele jocului didactic în dezvoltarea comunicării orale la grupa mijlocie - ID:01899 - Volum 30 pagini

Introducere

1. Aspecte teoretice ale jocului didactic

1.1. Delimitări conceptual ale jocului didactic;
1.2. Caracteristici şi tipuri ale jocului didactic;

2. Comunicarea orală
2.1. Teorii ale comunicării
2.2. Modalităţi de dezvoltare a comunicării orale la preşcolari
2.3. Influenţa jocului didactic în dezvoltarea comunicării orale la preşcolari

3. Impactul jocului didactic asupra dezvoltării comunicării orale la preşcolari
3.1 Desig-nul experimentului, scop, obiective, ipoteza, descrierea, eşalonarea (grup de copiii);
3.2 Determinarea nivelului de dezvoltare a comunicării orale la preşcolari;
3.3 Implimentarea trainingului de dezvoltare a comunicării orale la preşcolari;
3.4 Analiza şi interpretarea rezultatelor.

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de master - Cercetarea agresivitatii scolarului mic - ID:01898 - Volum 91 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 PROBLEMATICA AGRESIVITĂŢII ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. Agresivitatea - concepte și fundamente teoretice.
1.2.Teorii explicative ale functționalitatii agresivității
1.3. Factori generatori de agresivitate și violență în medul școlar
1.4. Comportamentul agresiv al școlarului mic - formă de contra-reacție la frustrare

CAPITOLUL 2 ASPECTELE PRACTICE ALE CERCETĂRII AGRESIVITĂŢII LA ȘCOLARUL MIC
2.1. Designul cercetării
2.2. Analiza și interpretarea rezultatelor
2.3 Elaborarea concluziilor studiului experimental

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Capitolul II - Monitorizarea metodologiei de eficientizare a predării limbilor moderne în instituțiile preșcolare - ID:01897 - Volum 32 pagini

II. Monitorizarea metodologiei de eficientizare a predării limbilor moderne în instituțiile preșcolare.
II.1. Determinarea nivelului inițial al cunoașterii limbii moderne de către copiii investigați.
II.2. Eficientizarea predării limbii moderne în instituția preșcolară și ghidarea acestui proces
II.3. Analiza rezultatelor experimentale

Concluzii
Anexe

Teza de licenta - Stilul educatorului şi impactul asupra gestionării grupei de preșcolari - ID:01896 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE………3

I. ABORDĂRI TEORETICE ALE STILURILE EDUCAȚIONALE

1.1. Delimitări conceptuale ale stilurilor educaționale……………………… …….7
1.2. Caracteristici ale grupului de preșcolari…………………… …………………13
1.3. Dezvoltarea personală şi relaţională a preșcolarilor…………………...….19
1.4. Impactul stilului educatorului asupra gestionării grupului de preșcolari…………24

II. ABORDĂRI PRACTICE ÎN DETERMINAREA STILULUI EDUCATORULUI ȘI IMPACTUL ASUPRA GESTIONĂRII GRUPULUI DE PREȘCOLARI

2.1. Designul experimental………………………………………………………….38
2.2. Stabilirea impactului stilului educatorilor asupra gestionării grupului de copii…..40
2.3. Analiza și prelucrarea rezultatelor……………………………………………...44

CONCLUZII ȘI COMENTARII PERSONALE ……………………49
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………….52
ANEXE ………………………………………………………………….………...54

Teza de licenta - Consilierea psihopedagogica a familiei cu copii de virsta scolara mica - ID:01895 - Volum 94 pagini

INTRODUCERE

1. TEORII SI ABORDARI PRIVIND CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A FAMILIEI

1.1. Precizarea tipurilor și formelor de consiliere
1.2. Deontologia profesională a consilierului

2. PRAXIOLOGIA ASPECTELOR PRACTICE A CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE A FAMILIEI CU COPII DE VIRSTA SCOLARA MICA
2.1. Consilierea parinților iîn cadrul școlii
2.2. Stabilirea condițiilor pentru realizarea consilierii psihopedagogică a familiei
2.3. Forme și metode de consiliere psihopedagogică a familiei

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Dezvoltarea limbajului la prescolari prin poezia lui Grigore Vieru - ID:01894 - Volum 79 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC AL ROLULUI ȘI LOCULUI POEZIEI LUI GRIGORE VIERU ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

1.1. Rolul poeziilor în dezvoltarea limbajului la copii.
1.2. Rolul formativ al poeziei lui Grigore Vieru.

CAPITOLUL II MODELE ȘI PRINCIPII PEDAGOGICE ÎN APLICAREA POEZIEI LUI GRIGORE VIERU ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
2.1. Metodologia experimentului pedagogic.
2.2. Analiza și interpretarea rezultatelor.

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
ANEXE

Teza de an - Comportamentul tolerant al cadrelor didactice - ID:01893 - Volum 37 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1 ABORDĂRI ȘI CONCEPTE TEORETICE ALE TOLERANȚEI PEDAGOGICE

1.1 Definiri conceptuale ale toleranței pedagogice și competenţei de comunicare didactică
1.2 Paradigme ale toleranței pedagogice
1.3 Specificul comportamentului tolerant al cadrelor didactice

CAPITOLUL 2 COMPORTAMENTUL TOLERANT AL CADRELOR DIDACTICE. CERCETARE APLICATIVĂ.
2.1. Metodologia cercetării
2.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de master - Metodologia familiarizarii copiilor cu natura prin jocuri didactice la aer liber - ID:01892 - Volum 102 pagini

INTRODUCERE

1. ROLUL FAMILIARIZĂRII COPIILOR CU NATURA PENTRU FORMAREA PERSONALITĂŢII LUI

1.1. Retrospectiva familiarizării copiilor cu natura. Metode de familiarizare a copiilor cu natura
1.2. Viziuni curriculare de familiarizare a prescolarilor cu natura

2. JOCUL DIDACTIC –METODA PRINCIPALĂ DE FAMILIARIZARE A COPIILOR CU NATURA
2.1 Definitia si tipologia jocurilor didactice
2.2 Rolul jocurilor didactice la aer liber.
2.3 Metodologia aplicarii jocurilor didactice la aer liber.

3. STUDIUL EMPIRIC AL PROBLEMEI DE CERCETARE
3.1 Experimentul de constatare.
3.2 Experimentul formativ.
3.3 Experimentul de control.

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Activitati la matematica pentru invatamintul prescolar - ID:01891 - Volum 61 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE PSIHO-PEDAGOGICE ALE ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR

1.1Cerințele curriculare față de activitățile matematice în grădinița de copii
1.2 Analiza materialelor didactice publicate în Republica Moldova respectiv la activitățile matematice în grădinița de copii
1.3 Analiza materialelor didactice publicate în alte țări respective la activitățile matematice în grădinița de copii
Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL II. O VARIANTĂ PROPRIE DE ACTIVITĂȚI MATEMATICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR
2.1 Aspecte generale de modificare a curriculumului preșcolar la matematică
2.2 Descrierea unor activități la matematică pentru învățămîntul preșcolar în baza activității proprii
Concluzii la capitolul 2

3.1 Descrierea comparativă a rezultatelor la matematică a copiilor care au absolvit grădinița de copii din localitatea dată și a rezulatelor școlare la matematică în clasa I a acelorași copii în anul 2013-2014
3.2. Descrierea comparativă a rezultatelor la matematică a copiilor care au absolvit grădinița de copii din localitatea dată și a rezulatelor școlare la matematică în clasa I a acelorași copii în anul 2014-2015
Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE