Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - Activitatea economică internationala a I.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Milestii Mici„ - Id:00376 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE:
Activitatea economică în Republica Moldova după obţinerea independenţei a fost determinată de necesitatea realizării reformelor economice, în aceşti ani, în republică s-a desfăşurat o activitate intensă în direcţia reformării economiei naţionale, în vederea tranziţiei de la o economie centralizată de comandă de tip socialist la o economie de piaţă.
Primii paşi în realizarea reformelor economice în republică au fost îndreptaţi spre liberalizarea activităţii economice a agenţilor economici, a preţurilor, comerţului, şi nu în ultimul rînd a comerţului exterior.

Cuprins:
Capitolul I Agenţii economici şi activitatea economică externă a lor
1.1. Caracteristica agenţilor economici
l .2. Implicarea factorilor de mediu ambiant în activitatea întreprinderii
1.3. Activitatea economică externă a firmelor
1.4. Contractul de comerţ exterior

Capitolul II Analiza activităţii economice externe a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.1. Istoricul întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici şi a comerţului extern a Î.S.CVC „Mileştii Mici" în dinamică
2.3. Analiza producerii şi a vînzărilor a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.4. Analiza costului de producţie
2.5. Analiza resurselor umane, salariul
2.6. Analiza rentabilităţii întreprinderii
2.7. Analiza exportului
2.8. Analiza în dinamică a dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază

Capitolul III Planul de măsuri
3.1. Calculul efectului economic de la implementarea publicităţii pe postul de televiziune polonez
3.2. Efectul economic obţinut de la plasarea anunţului în ziarul polonez

Concluzii:
Din datele prezentate şi analizate în capitolul II, şi anume din analiza vînzărilor pe pieţe şi pe produse se observă faptul că Î.S. CVC „Mileştii Mici" are o repartizare a produselor pe pieţe neuniformă, concentrîndu-se în special pe piaţa Rusiei, fapt ce se caracterizează ca negativ.
Faptul ce se caracterizează ca negativ este că, exportul unei întreprinderi trebuie sa fie repartizat în diferite ţări ale lumii, deoarece odată cu criza economică a unei ţări poate afecta negativ şi asupra întreprinderii.

Bibliografie:
1. Bălănuţă V. Analiza gestiunii întreprinderii Ed. ASEM, Chişinău, 2003
2. Bărnulescu C. ş.a. Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura
Economică, Bucureşti, 1995
3. Betbeze J-P Economie de l'entreprise contemporaine, Paris, Edition
Nathan, 1989
4. Blaug M. Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti, 1992
5. Constantin A. Economia întreprinderii, Bucureşti, Ed. ASE, 1997
6. Ciornâi N., Blaj I Economia firmelor contemporane, Prut Internaţional,
Chişinău, 2003
7. Ciornîi N., Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica Moldova, Prut Internaţional, Chişinău, 2002
8. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C. Economie. Manual universitar. Ediţia
a II, Editura Economică, Bucureşti, 2001
9. Cocriş V., Işan V. Economia afacerilor, Iaşi, 1994
10. Cotelnic A. Managementul unităţilor economice, ASEM, Chişinău,
1998
11. Dimitriu C. Management internaţional şi relaţiile economice
internaţionale, Polirom, Iaşi, 2000
12. Dolan E. Microeconomics. Sankt-Peterhurg. 1994
13. Heyne P. Modul economic de gîndire. Bucureşti. 1991
14. Keynes Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Bucureşti, 1970
15. Moldovanu D. Economia relaţiilor externe. ARC, Chişinău 1999
16. Popescu C., Ciucur D. Tranziţia prin Criză, Bucureşti. 1995
17. Samuelson P., Economics. An Introductorv Analysis. New York, 1982
18. Ţiriulnicova N, ş.a. Analiza rapoartelor financiare. ASEM, Tipografia
Centrală, Chişinău 2004

Teza de licenta - Activitatea economica internationala a I.S. Combinatul de Vinuri de Calitate „Milestii Mici - Id:00374 - Volum 84 pagini

INTRODUCERE
Activitatea economică în Republica Moldova după obţinerea independenţei a fost determinată de necesitatea realizării reformelor economice, în aceşti ani, în republică s-a desfăşurat o activitate intensă în direcţia reformării economiei naţionale, în vederea tranziţiei de la o economie centralizată de comandă de tip socialist la o economie de piaţă.
Primii paşi în realizarea reformelor economice în republică au fost îndreptaţi spre liberalizarea activităţii economice a agenţilor economici, a preţurilor, comerţului, şi nu în ultimul rînd a comerţului exterior.

Cuprins:
Capitolul I Agenţii economici şi activitatea economică externă a lor
1.1. Caracteristica agenţilor economici
l .2. Implicarea factorilor de mediu ambiant în activitatea întreprinderii
1.3. Activitatea economică externă a firmelor
1.4. Contractul de comerţ exterior

Capitolul II Analiza activităţii economice externe a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.1. Istoricul întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici şi a comerţului extern a Î.S.CVC „Mileştii Mici" în dinamică
2.3. Analiza producerii şi a vînzărilor a Î.S. CVC „Mileştii Mici"
2.4. Analiza costului de producţie
2.5. Analiza resurselor umane, salariul
2.6. Analiza rentabilităţii întreprinderii
2.7. Analiza exportului
2.8. Analiza în dinamică a dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază

Capitolul III Planul de măsuri
3.1. Calculul efectului economic de la implementarea publicităţii pe postul de televiziune polonez
3.2. Efectul economic obţinut de la plasarea anunţului în ziarul polonez

Concluzii:
Din datele prezentate şi analizate în capitolul II, şi anume din analiza vînzărilor pe pieţe şi pe produse se observă faptul că Î.S. CVC „Mileştii Mici" are o repartizare a produselor pe pieţe neuniformă, concentrîndu-se în special pe piaţa Rusiei, fapt ce se caracterizează ca negativ.
Faptul ce se caracterizează ca negativ este că, exportul unei întreprinderi trebuie sa fie repartizat în diferite ţări ale lumii, deoarece odată cu criza economică a unei ţări poate afecta negativ şi asupra întreprinderii.

Bibliografie:
1. Bălănuţă V. Analiza gestiunii întreprinderii Ed. ASEM, Chişinău, 2003
2. Bărnulescu C. ş.a. Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura
Economică, Bucureşti, 1995
3. Betbeze J-P Economie de l'entreprise contemporaine, Paris, Edition
Nathan, 1989
4. Blaug M. Teoria economică în retrospectivă, Bucureşti, 1992
5. Constantin A. Economia întreprinderii, Bucureşti, Ed. ASE, 1997
6. Ciornâi N., Blaj I Economia firmelor contemporane, Prut Internaţional,
Chişinău, 2003
7. Ciornîi N., Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica Moldova, Prut Internaţional, Chişinău, 2002
8. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C. Economie. Manual universitar. Ediţia
a II, Editura Economică, Bucureşti, 2001
9. Cocriş V., Işan V. Economia afacerilor, Iaşi, 1994
10. Cotelnic A. Managementul unităţilor economice, ASEM, Chişinău,
1998
11. Dimitriu C. Management internaţional şi relaţiile economice
internaţionale, Polirom, Iaşi, 2000
12. Dolan E. Microeconomics. Sankt-Peterhurg. 1994
13. Heyne P. Modul economic de gîndire. Bucureşti. 1991
14. Keynes Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Bucureşti, 1970
15. Moldovanu D. Economia relaţiilor externe. ARC, Chişinău 1999
16. Popescu C., Ciucur D. Tranziţia prin Criză, Bucureşti. 1995
17. Samuelson P., Economics. An Introductorv Analysis. New York, 1982
18. Ţiriulnicova N, ş.a. Analiza rapoartelor financiare. ASEM, Tipografia
Centrală, Chişinău 2004