Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de an - Peculiarities of economic growth in developed countries at the end of XX – beginning of XXI century - ID:03334 - Volum 32 pagini

Introduction
 
Chapter 1. Economic growth and indexes of the industrialized countries

1.1 Economic growth: benefits and costs
1.2 Characteristics of economic developed countries
1.2.1 Total Real GDP
1.2.2 GDP/GNP per capita
1.2.3 Sectoral structure of the economy
1.2.4 The level and quality of life
1.2.5 Measures of economic performance  

Chapter 2. Classification of developed countries
2.1 The definition of economic developed countries
2.2 The division of countries
2.2.1 "The group of seven”
2.2.2 The European Union
2.2.3 The organization for economic cooperation and development 
 
Chapter 3. Industrialized countries: distinctive features and its ways of development
3.1 The distinctive features of the developed countries
3.2 Developed countries at the beginning of XXI century
3.3 Development prospects of the developed countries 
 
Conclusion
Bibliography

Teza de licenta - Prezenta militara rusa in spatiul post-sovietic - ID:03333 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE……………3 
 
Capitolul I. INTERESELE MOSCOVEI ÎN SPAȚIUL POST-SOVIETIC

I.1. Implicarea militară a Kremlinului în conflictele post-sovietice ………6
I.2. Analiza politicii Kremlinului prin bazele militare ruse în spațiul post-sovietic ca experiență de cercetare în cadrul studiilor de licență …15
  
Capitolul II. BAZELE MILITARE RUSE ÎN STATELE POST-SOVIETICE
II.1. Contextul creării și consolidării bazelor militare ruse în statele post-sovietice ……..21
II.2. Bazele militare ruse din Caucazul de Sud: Cazul Armeniei și Georgiei………………27
II.3. Flota militară rusă din Crimeea: de la arendarea la anexarea teritoriului…………….34
 
Capitolul III. PREZENȚA MILITARĂ RUSĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
III.1. Evoluția staționării trupelor militare ruse în raioanele de est ale RM ………………41
III.2. Impactul prezenței militare ruse asupra politicii interne și externe a RM ………….50 
 
CONCLUZII……………57 
BIBLIOGRAFIE ………60

Teza de doctor - Impactul globalizării asupra susțenabilității întreprinderilor mici și mijlocii - ID:03332 - Volum 169 pagini

ADNOTARE.......................5
LISTA ABREVIERILOR.......8
INTRODUCERE.................9
 
1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND GLOBALIZAREA ŞI IMPACTUL ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.....17
1.1. Dimensiunile şi caracteristicile globalizării, impactul ei asupra IMM......17
1.2. Evoluţia globalizării. Implicaţiile asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii………28
1.3. Implicaţiile globalizării la nivel macroeconomic ………………….................37
1.4. Concluzii la capitolul 1 ....................................................................54
 
2. INFLUENŢA GLOBALIZĂRII ASUPRA COMPORTAMENTULUI ŞI SUSTENABILITĂŢII ORGANIZAŢIILOR DE TIP ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII....56
2.1. Categoria economică a organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii în Republica Moldova, sustenabilitatea şi particularităţile culturii organizaţionale a acestora.....56
2.2. Strategiile organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii într-un mediu global. Parteneriatele strategice şi rolul acestora în asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.....66
2.3. Aplicarea principiilor privind responsabilitatea socială în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, premisă a sustenabilităţii acestora.....76
2.4. Concluzii la capitolul 2 .......86
 
3. IMPACTUL FENOMENULUI GLOBALIZĂRII ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA ..88
3.1. Proiectarea cercetării referitoare la impactul globalizării asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova din perspectiva dezvoltării sustenabile ......88
3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor rezultate în urma cercetării........94
3.3. Utilizarea rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea şi implementarea unui program de măsuri la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova......108
3.4. Concluzii la capitolul 3 ...........125
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ...............127
BIBLIOGRAFIE........................................................131
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...........144
CURRICULUM VITAE ..............................................145
ANEXE ..................................................................148

Teza de licenta - The effectiveness in the organization and activity of international air cargo transport. Case study Republic of Moldova and other countries - ID:03331 - Volum 68 pagini

Introduction 
 
CHAPTER I. AIR TRANSPORT AS A MAJOR COMPONENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT

1.1. Theoretical overview in the development of air transport
1.2. The economic importance of air transport
1.3. Specifics and stakeholders in aviation industry
 
CHAPTER II. THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITY OF INTERNATIONAL AIR CARGO TRANSPORT
2.1. The evolving characteristics of air cargo transport
2.2. Regulation of international air cargo services
2.3. Major players on air cargo market
2.4. Impact of air cargo transport on economic development 
 
CHAPTER III. CASE STUDY. FEATURES OF AIR CARGO TRANSPORT IN REPUBLIC OF MOLDOVA AND OTHER COUNTRIES 
3.1. Organization of air cargo transport in the Republic of Moldova 
3.2. Air cargo analysis in the European Union 
3.3. Activity of air cargo transportation in Russia 
3.4. Future developments regarding the air cargo market
 
Conclusions
Bibliography
Appendix

Teza de licenta - Air cargo transport in - APEC regulation and effects on merchandise trade - ID:03330 - Volum 44 pagini

I. Introduction .....3
 
II. Background on APEC and global air cargo liberalisation developments .......5
Air cargo liberalisation in APEC ............................5
Air cargo liberalising initiatives within ASEAN ........6
Multilateral developments ....................................6

III. The evolving characteristics of air cargo transport ......8
Recent global and APEC regional industry trends .....................12

IV. Regulation of air cargo services ................15
The bilateral air transport regime .......................16
Other impediments to air cargo firms’ operations ......18
Regulation of air cargo in APEC ..........................20
CAPA ................................................................20
Achard .............................................................22
GEA..................................................................23
 
V. Sensitivity of merchandise trade to the liberalisation of air cargo in APEC .....27
 
Literature review ............27
Methodology .................28
The gravity model .........29
Estimation issues .........31
The dataset ...................32
Regression results ........33
Robustness checks ........37
VI. Conclusions .............40
REFERENCES .................42

Teza de licenta - The Impacts of Globalisation on International Air Transport activity - ID:03329 - Volum 40 pagini

NOTE FROM THE SECRETARIAT ........2
 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ACTIVITY - PAST TRENDS AND FUTURE PERSPECTIVE ...5
1. Introduction .........5
 
2. Globalization and internationalization .....5
 
3. The Basic Features of International Air Transportation .....6
3.1 Historical perspective .........6
3.2 The modern industry ..........8
 
4. The effect of globalization on airline markets ......9
 
5. Implications of global air transport institutional changes in airline regulation ...11
5.1 Fares ........11
5.2 Linkages between domestic and international air services ....14
5.3 Airline profits ......16
 
6. The Shifting Situation ......24
6.1 The traffic forecasts that we have ....24
6.2 Globalized labor markets, migration and international air transport ..........25
6.3 The business models of airlines ............31
6.4 Changing industrial needs .....................33
6.5 Developments in emerging markets .......34
 
7. Conclusions ........37
REFERENCES ...........38

Teza de licenta - Ways to incorporate the Republic of Moldova in the system of European and International transport networks - ID:03328 - Volum 70 pagini

INTRODUCTION
 
CHAPTER I THE ROLE OF Transport Sector in the context of international services 

1.1 International aspect of development of the transport sector 
1.2 The relationship between Transport and International Economic Relations 

CHAPTER II THE CONTRIBUTION OF ROAD TRANSPORT SYSTEM TO INTERNATIONAL AND EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
2.1 International state cooperation ant the place of road transport sector 
2.2 The road transport policy in the European Union
2.3 International Policy 

CHAPTER III Ways of development of the transport sector in the Republic of Moldova REGARDIND TO EUROPEAN COOPERATION 
3.1 General issues relating to the regulation of road transport in Moldova 
3.2 The role of road transportation in the development of economy of the Republic of Moldova 
3.3 The major constraint in the affirmation of the road transport sector in the Republic of Moldova (studiu de caz) 

CONCLUSIONS
REFERENCES
TABLES