Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Teza de licenta - Republica Moldova si Mirajul Uniunii Europene - ID:03301 - Volum 74 pagini

Introducere…………………………………………………………………2

 

Capitolul I. De la RSSM la Republica Moldova stat independent…………6

I.1. Destrămarea URSS și Declarația de Independență……………………......6

I.2. Consolidarea statului de drept. Constituția din 1994………………….......9

I.3. Situația socio-economică în perioada consolidării statului de drept……..16

I.4. Conflictul Transnistrean………………………………………………......21

 

Capitolul II. Probleme ale tranziției spre democrație (1991 – 2009)………25

II.1. Premize ale aderării la Uniunea Europeană în perioada 1991-2001……..25

II.2. Viața politică în ”democrația Moldovenească” (1994-2001)…………....37

II.3. Reîntoarcerea la trecutul ”glorios”. Stagnarea comunistă (2001-2009)....41

II.4. Integrarea Europeană din perspectiva puterii comuniste………………...53

 

Capitolul III. Creionarea perspectivelor de aderare la Uniunea Europeană, 2009 – 2012……61

III.1. Schimbarea puterii – motorul aspirațiilor de Integrare………………….61

III.2. Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Programe Comune………78

 

Capitolul IV. Studiu comparativ al statelor membre din Parteneriatul Estic. Progresele Republicii Moldova……105

 

Concluzii……………………………………………………………………….……125

Bibliografie………………………………………………………………………….129

Teza de doctorat - Impactul proceselor de integrare europeana si globalizare asupra turismului - ID:03300 - Volum 202 pagini

INTRODUCERE.................9
 
1. SINTEZĂ TEORETICĂ PRIVIND TURISMUL CA FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL…………15
1.1. Sinteză problemelor teoretice şi premisele istorice ale turismului......................... 15
1.2. Abordarea conceptuală a turismului ca fenomen economico-social....................... 22
1.3. Organizarea activităţii turistice................................................................................. 35
1.4. Concluzii la capitolul 1.............................................................................................… 49
 
2. EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI GLOBALIZĂRII…………49
2.1. Impactul integrării Europene asupra dezvoltării turismului ............................…... 51
2.2. Evoluţia turismului rural în contextul globalizării..............................................…... 67
2.3. Tendinţe privind evoluţia turismului în Republica Moldova în contextul europenizării ……80
2.4. Concluzii la capitolul 2...........................................................................................…… 89
 
3. PROCESELE DE INTEGRARE ŞI GLOBALIZARE – . . PROMOTOARE ALE TURISMULUI…………91
3.1. Turismul în condiţiile globalizării.....................................................................……... 91
3.2. Turismul în contextul integrării economice.........................................................…... 103
3.3. Dezvoltarea durabilă a turismului........................................................................…..116
3.4. Concluzii la capitolul 3..........................................................................................…126
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..........................................................……128
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................131
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...........................................……… 141
Curriculum Vitae..................................................................................................142
ANEXE…………………………………………………………………………………………... 151


Teza de an - E-business - the modern concept of enterprise management in the global market

Introduction

 

CHAPTER I. THEORETICAL BACKGROUND FOR DEVELOPMENTCONCEPT OF E-BUSINESS

1.1.E-business definition

1.2. E-business tools and activities

1.3. Development of e-commerce and the process of adoption

 

CHAPTER II. PROSPECTS FOR GROWTH IN DEVELOPING ROLE OFE-BUSINESS IN MOLDAVIAN ECONOMY

2.1. Overview of the global E-business market

2.2. Directions and trends in online business development in Moldova

 

Conclusion

Bibliography

Appendix

 

ID: 01789

Volum: 31 pagini

Teza de licenta - The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden

1. INTRODUCTION ................................................................................................. 6
1.1. BACKGROUND….. ................................................................................................... 6
1.2. RESEARCH PROBLEM ................................................................................................ 7
1.3. AIM AND OBJECTIVES............................................................................................... 8
1.4. THESIS OUTLINE ...................................................................................................... 9
 
2. METHODOLOGY ............................................................................................... 10
2.1. RESEARCH APPROACH. ........................................................................................... 10
2.2. RESEARCH METHOD............................................................................................... 11
2.3. DATA COLLECTION ................................................................................................ 12
2.3.1. Secondary data ............................................................................................... 12
2.3.2. Primary data................................................................................................... 13
2.4. RESEARCH MODEL OUTLINE .................................................................................. 15
 
3. THEORETICAL BACKGROUND .................................................................... 16
3.1. INTRODUCTION.. ................................................................................................... 16
3.2. DEFINITION OF E-COMMERCE ............................................................................... 16
3.3. DEVELOPMENT OF E-COMMERCE AND PROCESS OF ADOPTION .............................. 17
3.4. E-COMMERCE AND MARKETING STRATEGY............................................................ 20
3.4.1. Product ............................................................................................................21
3.4.2. Place ...............................................................................................................21
3.4.3. Price.................................................................................................................22
3.4.4. Promotion.........................................................................................................22
3.5. BENEFITS OF E-COMMERCE ADOPTION IN SMALL COMPANIES ................................ 24
3.6. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION IN SMALL COMPANIES .............................. 27
3.7. SUMMARY OF LITERATURE REVIEW ........................................................................ 30
 
4. FINDINGS ............................................................................................................ 31
4.1. ELECTRONIC DEVELOPMENT IN SWEDEN. ............................................................. 31
4.2. E-COMMERCE USAGE IN SMALL-SIZE COMPANIES ................................................... 33
4.3. DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE INTERVIEWED COMPANIES ..................... 35
4.4. THE REASON BEYOND E-COMMERCE DEVELOPMENT............................................. 36
4.5. THE IMPACT OF E-COMMERCE ON MARKETING ...................................................... 37
4.6. BENEFITS FROM E-COMMERCE ADOPTION ............................................................. 39
4.7. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION ................................................................ 39
4.8. BENEFITS AND BARRIERS – BEFORE AND NOW ....................................................... 40
 
5. DISCUSSION........................................................................................................ 42
5.1. E-COMMERCE DEVELOPMENT IN SMALL-SIZE COMPANIES IN SWEDEN................... 42
5.2. DRIVING FORCE FOR E-COMMERCE ADOPTION ...................................................... 43
5.3. THE IMPACT OF E-COMMERCE ON MARKETING ...................................................... 44
5.4. BENEFITS FROM E-COMMERCE ADOPTION ............................................................. 45
5.5. BARRIERS FOR E-COMMERCE ADOPTION ................................................................ 46
 
6. CONCLUSION..................................................................................................... 48
 
LIMITATIONS AND FURTHER RESEARCH ......................................................... 49
REFERENCES ........................................................................................................... 50
APPENDIXES ............................................................................................................ 53
 
ID: 01788
Volum: 55 pagini

Teza de an - Evolving E-Commerce Market Dynamics

1. Highlights 3
 
2. Overview of the Global E-Commerce Market 4
2.1. Market Size, Growth Drivers, and Challenges 4
2.2. State of Online Retail Payments 6
 
3. E-Commerce Growth is Changing Merchant Payment Needs 8
3.1. Key Merchant Payment Trends 8
3.2. Challenges Faced by Merchants 9
3.3. Merchants’ Payment Needs 10
3.4. Merchants’ Key Focus Areas in E-Commerce 10
 
4. Impact of Changing Merchant Payment Needs on Banks 12
4.1. Banks Focus on Mobile Payments 12
4.2. Banks Collaborating to Improve Online Payments 13
4.3. Banks Partnering With Non-Banks 14
 
References 15
 
ID: 01787
Volum: 16 pagini

Teza de an - Analiza Dezvoltarii Comertului Online

Introducere…………………………3

 

1. Descrierea afacerii……………………………………………………………………………3

 

2. Implementarea e-comerţului în Republica Moldova. Gradul de asigurare a condiţiilor necesare……….5

2.1 Pregătirea informatică a populaţiei.................................6

2.2 Practicarea e-comerţului…………………………………………………………7

2.3 Rolul deosebit al e-comerţului pentru R. Moldova……………10

2.4 Existenţa site-urilor web cu posibilităţi de comandă şi procurare a bunurilor şi serviciilor online………12

 

3. Viziunea firmei………………………………………………………………………14

4. Strategia afacerii……………………………………………………………………15

 

5. Analiza pieții………………………………………………………………………….16

5.1 Clienți ai pieții………………………………………………………………………………16

5.2 Arhitectura unui sistem de comerț electronic……………………………………...……..17

 

6. AnalizaSWOT………………………………………………………………………..18

 

Concluzii………………………………………………………………………………...20

Bibliografie………………………………………………………………...……………21
 
ID: 01786
Volum: 20 pagini

Teza de licenta - Rolul principal al investitiilor straine in dezvoltarea social-economica a Republici Moldova - ID:01785 - Volum 62 pagini

Adnotare
Introducere

Capitolul I. Dimensiunile teoretice și practice ale ISD

1.1. Investițiile străine directe. Definiție.
1.2. Clasificarea investițiilor străine (generală, detaliată, comparată)
1.3. Importanța investițiilor în dezvoltarea social-economică și rolul acestora

Capitolul II. Analiza și factorii de influiență ai ISD în RM, Europa, CSI
2.1. Analiza investițiilor în RM pe raioane (nord, centru, sud)
2.2. Analiza topul țărilor în Europa și CSI ce țin de investiție, locul RM și comparația dintre ele.
2.3. Factori care influiențează investițiile străine, strategii pe care le folosește RM pentru a le atrage și factori care duc la creșterea lor

Capitolul III. Aderarea RM la UE și recomandări naționale de creștere a ISD
3.1. Aderarea RM la Uniunea Europeană și ISD
3.2. Strategii pe viitor ale ISD în RM și recomandări de politici pentru atragerea acestora

Încheiere
Bibliografia
Anexe

Teza de master - Reglementarea conflictelor inghetate din cadrul ZEMN - ID:01784 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 3

CONSIDERAŢII TEORETICE 7

I. REPERE CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA SPAŢIUL EX-SOVIETIC 12

1.1 Scurt istoric: de la Imperiul Ţarist la URSS şi CSI 12
1.2 Gândirea geopolitică post-sovietică de la Kremlin 16
1.3 Uniunea Economică Euroasiatică: Implicaţii/Perspective asupra soluţionării conflictelor îngheţate 22

II. TEORIA GENERALĂ CU PRIVIRE LA ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE 31
2.1 Definirea ZEMN, actori cu interese strategice şi riverane în zonă 31
2.2 ZEMN în context actual: spaţiu de interferenţă geopolitică majoră 33

III. CONFLICTE ÎNGHEŢATE ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE 38
3.1 Caracteristica generală a conflictelor îngheţate 38
3.2 Factori daterminanţi în apariţia conflictelor îngheţate 40
3.3 Evoluţii faze şi post-faze fierbinţi: Conflicte s-au probleme îngheţate 43

IV. STUDIUL DE CAZ: CONFLICTUL DIN CARABAHUL DE MUNTE (NAGORNO – KARABAH) 54

CONCLUZII 56

BIBLIOGRAFIE 58

Teza de licenta - Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Avantaje. Dezavantaje - ID:01783 - Volum 74 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE

1.1. Istoria
1.2. Politica de extindere
1.3. Relații externe

CAPITOLUL II. EVOLUȚIA REPUBLICII MOLDOVA
2.1. Situația politică
2.2. Situația economică
2.3. Situația socială

CAPITOLUL III. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ
3.1. Anii 1991-1999/2000
3.2. Perioada comunistă 2001-2009
3.3. Perioada 2009-2014
3.4. Pîrghiile Rusiei

CAPITOLUL IV. PROIECTELE UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CAPITOLUL V. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Proiect - Politica de extindere a Uniunii Europene - evolutie, tendinte si provocari - ID:01782 - Volum 20 pagini

Abstract

1. Considerente introductive

2. Istoricul procesului de extindere a Uniunii Europene

3. Actualul proces de extindere a Uniunii Europene

3.1. Principalele provocări în procesul de extindere a Uniunii Europene
3.1.1. Depășirea crizei economice
3.1.2. Incluziunea socială
3.1.3. Consolidarea statului de drept și a administrației publice
3.1.4. Libertatea de exprimare și a mass-mediei
3.1.5. Reconciliere, cooperare regională și aspecte bilaterale în Balcanii de Vest
3.2. Progresele înregistrate în țările implicate în procesul de aderare la Uniunea Europeană
3.2.1. Statele candidate la aderare
3.2.2. Statele potenţial candidate la aderare

4. Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Relatiile ruso-americane şi impactul acestora asupra Republicii Moldova - ID:01781 - Volum 70 pagini

LISTA ABREVIERILOR 3
ADNOTARE 4
INTRODUCERE 5

Capitolul I. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICO-CONCEPTUALE ALE RELAŢIILOR RUSO-AMERICANE 13

1.1 Aspecte istoriografice ale relaţiilor ruso-americane prin prisma rivalităţii geopolitice după anul 1991 13
1.2 Aspecte teoretico-conceptuale ale neorealismului în contextul relaţiilor ruso-americane la începutul secolului XXI 18
1.3 Concluzii la Capitolul I 22

Capitolul II. DERULAREA CONCURENŢEI STATELOR UNITE ALE AMERICII ŞI FEDERAŢIEI RUSE ÎN SPAŢIUL POST-SOVIETIC 23
2.1 Evoluţia relaţiilor ruso-americane la începutul secolului XXI 23
2.2 Manifestarea rivalităţii ruso-americane şi impactul acestora asupra Republicii Moldova 30
2.3 Concluzii la Capitolul II 48

Capitolul III. ESENŢA CONFRUNTĂRII RUSO-AMERICANE ANII 2013-2014 49
3.1 Aspectul neorealismului în gestionarea relaţiilor ruso-americane 49
3.2 Impactul rivalităţii ruso-americane în anii 2013-2014 asupra situţiei în Ucraina şi Republica Moldova 54
3.3 Concluzii la Capitolul III 60

ÎNCHEIERE 62
BIBLIOGRAFIE 66

Teza de licenta - Implicațiile crizei mondiale asupra comerțului exterior al Republicii Moldova - ID:01780 - Volum 73 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice a crizelor mondiale și a consecințelor asupra comerțului exterior

1.1. Considetații generale asupra conceptului de criză financiară mondială
1.2. Cauzele declanșării crizelor mondiale și consecințele lor economice
1.3. Importanța comerțului exterior și influența sa asupra relansării economiei

CAPITOLUL II. Analiza crizei mondiale în economia mondială și impactul asupra comerțului internațional
2.1. Cadrul general al apariției crizei mondiale
2.2. Analiza impactului crizei actuale asupra economiei mondiale și comerțului internațional
2.3. Implicațiile crizei mondiale asupra comerțului exterior al Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Perspectivele dezvoltării comerțului exterior prin prisma implicațiilor crizei mondiale
3.1. Modalități de dezvoltare și diversificare a comerţului exterior al Republicii Moldova
3.2. Dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor moldoveneşti
3.3. Evaluarea politicii anti-criză şi posibilități de îmbunătățire a raporturilor comerciale

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Impactul Crizei Financiare Asupra Tarilor din Uniunea Europeana - ID:01779 - Volum 50 pagini

CAPITOLUL 1. EVALUAREA TEORETICĂ A CRIZELOR FINANCIARE ŞI CONSECINŢELE LOR 3
1.1. Consideraţii generale asupra conceptului de criză financiară 3
1.2. Cauzele declanşării crizelor financiare şi consecinţele lor 6

CAPITOLUL II. IMPLICAŢIILE CRIZEI FINANCIARE ACTUALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 11
2.1. Declanşarea crizei financiare actuale 11
2.1.1. Responsabilii pentru actuala criză financiară 13
2.1.2. Cauzele declanşării crizei financiare actuale 15
2.2. Efectele crizei financiare actuale asupra sistemului bancar european 19
2.3. Politica europeană anti-criză 26

CAPITOLUL III. IMPACTUL CRIZEI FINANCIARE ASUPRA ROMÂNIEI 32
3.1. Cauzele declanşării crizei financiare în România 32
3.2. Consecinţele crizei financiare asupra sistemului financiar-bancar românesc 34
3.3. Evaluarea politicii româneşti anti-criză şi posibilitati de îmbunătatire 39

CONCLUZII 41
BIBLIOGRAFIE 43

Teza de licenta - Republica Moldova provocări şi perspective ale integrării în Uniunea Vamală Rusia - Kazahstan-Belarus - ID:01778 - Volum 51 pagini

Lista tabelelor ..........................................................3
Lista figurilor.............................................................3
Lista anexelor............................................................3
Abrevieri .................................................................4
Introducere .............................................................5

1. Aspecte conceptuale privind diversele opţiuni de integrare economică și cuantificarea impactului economic al acestora ........6


2. Oportunităţile și riscurile semnării ALSAC cu UE și a integrării Republicii Moldova în uniunea vamală Rusia - Kazahstan - Belarus.......11
2.1 Provocările de dezvoltare ale comerţului moldovenesc ............11
2.2 Acordul de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană: oportunităţi, riscuri şi provocări pentru Republica Moldova ........15
2.3 Uniunea Vamală - alternativă de aprofundare a procesului de integrare economică în spaţiul CSI.......23

Concluzii....................................................................40
Anexe........................................................................42
Bibliografie: ...............................................................48

Teza de licenta - Criza Economica - Cauze, Efecte, Solutii - ID:01776 - Volum 72 pagini

Introducere..........4

CAP. I. Adordarea teoretică a crizei financiare.......................7

1.1. Criza financiară în teoria economică............................7
1.2. Caracteristici ale crizelor financiare…………………………………12
1.3. Prevenirea şi gestionarea crizelor financiare……………………15
1.4. Cauze ce determină apariţia crizelor…………………………….…21
1.5. Soluţionarea crizelor financiare…………………………………………29

CAP. II. Criza mondială în anii 80........................................35

2.1. Mexicul în anii 1980......................................................36
2.2. Ruptura de trecut a Argentinei.......................................40
2.3. Criza mexicană............................................................45
2.4. Japonia - de la bunăstare la mari necazuri......................52

CAP. III. Criza americană – punctul de plecare a crizei economice actuale............57

3.1. Economia americană actuală prin prisma indicatorilor economici........................57
3.2. America în contextul economic global.............................................................644

Concluzii............................................................................67
Bibliografie.........................................................................72

Referat - Comertul Exterior al Republicii Moldova - ID:01775 - Volum 15 pagini

Introducere

Capitolul I. Noţiuni generale despre comerţul exterior.

1.1. Esenta comertului exterior
1.2. Formele traditionale de comert exterior
1.3. Influenţa comerţului exterior asupra creşterii economice

Capitolul II. Caracteristica Comerţului extern în Republica Moldova.
2.1Situaţia comerţului extern pentru anii 1996-2008.
2.2 Principalele tari partenere in comertul Republicii Moldova
2.3 Importul si Exportul pentru anii 2000-2007

Capitolul III. Realităţile comerţului exterior pentru anul 2008-2011.
3.1 Caracteristica anului 2008
3.2 Caracteristica anului 2009
3.3 Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2010
3.4 Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
3.5 Concluzii

Teza de master - Activitatea misiunilor diplomatice în atragerea investițiilor străine în RM. Eficientizarea activității misiunilor diplomatice în atragerea investițiilor străine - ID:01774 - Volum 78 pagini

Introducere

CAPITOLUL 1. Abordări teoretico-metodologice cu privire la realizarea misiunilor diplomatice

1.1. Aspecte teoretice asupra misiunilor diplomatice, elemente definitorii și categorii
1.2. Funcțiile de bază a misiunilor diplomatice
1.3. Necesitatea şi importanţa întreținerii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate

CAPITOLUL II. Analiza investițiilor străine în Republica Moldova și rolul misiunilor diplomatice în atragerea lor
2.1. Analiza cadrului legislativ privind atragerea investițiilor străine în Republica Moldova
2.2. Evoluția investițiilor străine și impactul lor asupra economiei naționale
2.3. Activitatea misiunilor diplomatice ale RM în scopul atragerii investițiilor străine

CAPITOLUL III. Căi de eficientizare a activității misiunilor diplomatice în atragerea investițiilor străine în Republica Moldova
3.1. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova cu statele Uniunii Europene – probleme și perspective
3.2. Direcții și strategii de atragere a investițiilor străine prin activizarea misiunilor diplomatice
3.3. Elaborarea unui regulament privind secţiile comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala - ID:01773 - Volum 66 pagini

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE 3

I.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND DIPLOMAŢIA 3
1.2. NOŢIUNEA DE RELAŢII DIPLOMATICE 5

CAPITOLUL II. FUNCŢIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 7
2.1. DEFINIŢIE ŞI CARACTERIZARE 7
2.2. PRINCIPALELE FUNCŢII ALE MISIUNII DIPLOMATICE 7
2.2.1. FUNCŢIA DE REPREZENTARE 8
2.2.2. FUNCŢIA DE NEGOCIERE 11
2.2.3. FUNCŢIA DE OBSERVARE ŞI INFORMARE 12
2.2.4. FUNCȚIA DE REALIZARE A COOPERĂRII INTERNAȚIONALE 13
2.2.5. FUNCȚIA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT ȘI A CETĂȚENILOR ACESTUIA 13
2.3. EXERCITAREA UNOR FUNCŢII CONSULARE 14
2.4. TIPURI DE MISIUNI DIPLOMATICE PERMANENTE 17
2.5 FUNCŢIILE UNEI MISIUNI DIPLOMATICE PERMANENTE 18
2.6 STRUCTURA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 22
2.6 PRINCIPALELE OBLIGAŢII ŞI DREPTURI CARE REVIN UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 24

CAPITOLUL III. ACTIVITATEA MISIUNII DIPLOMATICE 26
3.1. PRINCIPIILE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MISIUNII DIPLOMATICE 26
3.2. MIJLOACE DE ACŢIUNE ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR 33
3.3 MISIUNILE DIPLOMATICE AD-HOC 44

CAPITOLUL IV. STABILIREA ŞI ÎNTRERUPEREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE DINTRE STATE 49

CAPITOLUL V. EVOLUȚIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI DUPA 1989 53

BIBLIOGRAFIE 64