Scriem teze de licență la relații economice interaționale și teze de master la REI. Deasemenea elaborăm proiecte, rapoarte și referate la relații internaționale.

Proiect de an - Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare - ID:01771 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE 3

Capitolul I Aspecte teoretice privind funcţiile şi activitatea misiunilor diplomatice 5

§ 1 Elementele definitorii şi clasificarea misiunilor diplomatice 5
§ 2 Reguli generale privind activitatea şi funcţiile misiunilor diplomatice 10


Capitolul II Activitatea misiunilor diplomatice permanente a Republicii Moldova peste hotarele ţării 15
§ 1 Instituirea ambasadelor Republicii Moldova peste hotarele ţării în procesul dezvoltării relaţiilor cu comunitatea internaţională (1991-2006) 15
§ 2 Direcţiile principale ale activităţii misiunilor diplomatice a Republicii Moldova în relaţiile cu statele străine 21
§ 3 Domeniile desfăşurate de reprezentanţele permanente ale RM pe lîngă Organizaţiile Internaţionale 27

CONCLUZII 31
BIBLIOGRAFIE 32

Referat - Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova şi misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova - ID:01770 - Volum 20 pagini

1. Evoluția relațiilor externe ale Republicii Moldova........1

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene......4

2.1. Acreditarea personalului diplomatic.........................6

3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova..........3
3.1. Statele cu care Republica Moldova întreține relații diplomatice.........11

4. Misiuni diplomatice şi consulare în Republica Moldova……………………………….13

5. Studiu de caz – Noul ambassador al Republicii Moldova în Rusia…………………….11

Concluzie și recomandări
Bibliografie

Teza de master - Impactul globalizării asupra democratizării Republicii Moldova - ID:01769 - Volum 88 pagini

INTRODUCERE 3

Capitolul I. Globalizarea şi Democraţia – abordări teoretice 6

1.1 Globalizare – noţiuni şi dimensiuni 6
1.2 Concepte şi teorii ale democratizării 14

Capitolul II. Tranziţia de la comunism la democraţie în Republica Moldova 24
2.1 Transformarea instituţională 24
2.2 Cultura politică 29
2.3 Partide şi alegeri 43

Capitolul III. Impactul factorilor interni şi externi asupra evoluţiei democratice a Republicii Moldova 52
3.1 Rolul factorilor de risc şi politicile sociale în procesul de democratizare 52
3.2 Afirmarea politică externă în condiţiile democratizării 62

CONCLUZII 80
BIBLIOGRAFIE 83

Teza de an - Sistemul Institutional al Uniunii Europene in prezent - ID:01768 - Volum 32 pagini

CAPITOLUL I. NOTIUNI SI PRINCIPII ALE SISTEMULUI INSTITUTIONAL AL UE 3
1.1. Notiuni introductive. 3
1.2. Principiile care stau la baza organizarii activitatii institutiilor comunitare 5
1.2.1 Principiul atribuirii de competente 5
1.2.2. Principiul echilibrului institutional 6
1.2.3. Principiul autonomiei institutionale 7
1.2.4. Principiul cooperării loiale 8

CAPITOLUL II. INSTITUTIILE FUNDAMENTALE ALE UE 9
2.1. Parlamentul European 9
2.2. Consiliul Uniunii Europene 12
2.3. Consiliul European 14
2.4. Comisia Europeana 16
2.5. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene 18
2.6. Tribunalul de Prima Instanta 20
2.7. Curtea Europeana de Conturi 20

CAPITOLUL III. ALTE ORGANE INSTITUTIONALE 23
3.1. Banca Centrala Europeana (BCE) 23
3.2. Banca Europeana de Investitii (BEI) 25
3.3. Comitetul Economic si Social 26
3.4. Comitetul Regiunilor…………………………………28
3.5. Mediatorul European (Ombudsmanul) 28
3.6. Fondul European de Investitii (FEI) 28

CONCLUZII 29
BIBLIOGRAFIE 31

Teza de an - Sistemul Institutional al Uniunii Europene - ID:01767 - Volum 23 pagini

CAPITOLUL 1. INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE – CARACTERIZARE GENERALĂ 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Structura sistemului instituţional 6

CAPITOLUL 2. INSTITUŢIILE FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE 9
2.1 Parlamentul European – „vocea cetăţenilor” 9
2.2 Consiliul Uniunii Europene – „vocea statelor membre” 12
2.3 Consiliul European 15
2.4 Comisia Europeană – „promovarea interesului comun” 16
2.5 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – „asigurarea respectării legii” 18

CAPITOLUL 3. PERSPECTIVE PRIVIND SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE 20

CONCLUZII 22
BIBLIOGRAFIE 23

Teza de an - Organele consultative a Uniunii Europene - ID:01766 - Volum 40 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ROLUL ȘI LOCUL ORGANELOR CONSULTATIVE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE

1.1. Evoluția istorică a organelor consultative a Uniunii Europene
1.2. Analiza relațiilor organelor consultative la nivelul statelor membre la UE
1.3. Reglementarea constituțională a organelor consultative ale UE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A INSTITUȚIILOR EUROPENE
2.1. Structura sistemului instituțional
2.2. Particularitățile instituțiilor europene
2.3. Principii de organizare a activității instituțiilor comunitare
2.4. Perspective privind dezvoltarea sistemului instituțional al Uniunii Europene

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Moneda Euro si Integrarea Monetara Europeana - ID:01764 - Volum 51 pagini

 

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE

1.1.Apariţia şi dezvoltarea asigurarilor..........5

1.2. Sistemul monetar internaţional de la Bretton Woods...........8

1.3. Principiile care au stat la baza sistemului monetar internaţional.......10

1.4. D.S.T........13

 

CAPITOLUL 2. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN.......................17

2.1. Crearea sistemului monetar european..................................17

2.2. Mecanismul de schimb şi moneda ECU.................................21

 

CAPITOLUL 3. INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ...........28

3.1. Momente de referinţă în crearea unităţii monetare europene........28

3.2. Primul val de integrare monetara europeană..............................31

3.3. Slovenia şi Slovacia ultimele ţări care au aderat la moneda Euro............33

3.4. Adoptarea monedei euro de către România..............................................38

 

CONCLUZII.........................................................................48

BIBLIOGRAFIE.....................................................................51

Teza de licenta - Integrarea monetară europeană în țările central și est-europene - ID:01763 - Volum 52 pagini

 

Introducere


Capitolul 1  Conceptul de integrare economică

1.1. Țările Central si Est Europene

1.2. Evoluția conceptului de integrare

1.3. Stadiile integrării economice


       Capitolul 2  Integrarea monetară

      2.1. Integrarea Europeană în Europa

     2.2. Situația țărilor Central și Est Europene înainte de integrare

     2.3. Situația șăriloe Central și Est Europene după integrare


       Capitolul 3  Aderarea la Uniunea Economică și Monetară a Sloveniei și Slovaciei

 3.1. Evoluția monedei EURO

 3.2. Pеrspеctivе alе intеgrării monеtarе alе altor statе Cеntral și Est Europеnе


       Concluzii

       Bibliografie

Teza de licenta - Efectele Integrarii unui Stat Aderent dupa 2004 la UE - ID:01762 - Volum 48 pagini

 

 1. Scurt istoric asupra constituirii Comunității Economice Europene
 2. Procesul de extindere a Uniunii Europene  
 3. Etapele integrării europene
 4. Însemnătatea Tratatului de la Lisabona asupra economiei Uniunii Europene
 5. Beneficiile economice ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 6. Beneficiile sociale ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 7. Beneficiile politice ale extinderii Uniunii Europene ( cazul celor 10 state aderate în mai 2004 )
 8. Perspective  ale procesului de extindere a Uniunii Europene
 9. Costurile Procesului de Extindere a Uniunii Europene

·         Exigențe impuse statelor canditate

·         Costuri Economice ale procesului de extindere a Uniunii Europene- cazul celor 10 state aderate în mai 2004

·         Costuri Sociale  ale procesului de extindere a Uniunii Europene- cazul celor 10 state aderate în mai 2004

 

 1. Costuri și beneficii ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană

·         Aderarea Românei la Uniunea Europeană

  • Situația economică a României înainte și după integrare
  • Avantaje și dezavantaje ale integrării României în Uniunea Europeană

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Analiza Conditionalitatilor Specifice Adoptarii Monedei Euro - ID:01761 - Volum 18 pagini

 

I. Introducere          2

II. Studiu de caz tari noi membre          3

1.     Slovacia                     3

2.     Cehia si Polonia       5

3.     Tarile baltice( Estonia, Letonia, Lituania)    8

4.      Ungaria                                             14

  5. Bulgaria si Romania                            16

Teza de licenta - Impactul specificului național asupra politicii externe a statelor în contextul desfășurării diplomatice (cazul Republica Moldova) - ID:01759 - Volum 85 pagini

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICE ALE POLITICII EXTERNE ŞI NEGOCIERILOR DIPLOMATICE DIN PERSPECTIVA SPECIFICULUI NAŢIONAL

1.1. Istoriografia cercetării influenţei specificului național asupra politicii externe şi negocierilor diplomatice
1.2. Aspecte teoretico-conceptuale ale politicii externe şi negocierilor diplomatice
1.3. Analiza politicii externe şi negocierilor diplomatice în contextul specificului national al statelor
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ROLUL ŞI INFLUENŢA SPECIFICULUI NAŢIONAL ASUPRA POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA: IMPLICAŢII PENTRU NEGOCIERI DIPLOMATICE EFICIENTE
2.1. Consideraţii generale privind politica externă şi negocierile diplomatice ale Republicii Moldova
2.2. Particularităţile specificului naţional al Republicii Moldova în cadrul politicii externe şi negocierilor diplomatice
2.3. Importanţa specificului naţional asupra politicii externe şi negocierilor diplomatice ale Republica Moldova
2.4. Concluzii la capitolul 2

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Teza de masterat - 01758 - Creșterea eficienței negocierii comerciale în domeniul agro-alimentar. Studiu de caz - ramura vitivinicolă din Republica Moldova - ID:01758 - Volum 96 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: ASPECTELE TEORETICE ALE NEGOCIERII COMERCIALE ÎN DOMENIUL AGRO-ALIMENTAR

1.1. Delimitări conceptuale privind procesul negocierii comerciale
1.2. Tehnici și strategii aplicate în negocierea comercială
1.3. Rolul negocierii comerciale în modernizarea agriculturii ţărilor în tranziţie

CAPITOLUL II: ANALIZA SECTORULUI AGRO-ALIMENTAR AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DIVERSIFICĂRII NEGOCIERII COMERCIALE EXTERNE
2.1. Dezvoltarea și evoluția sectorului agro-alimentar
2.2. Analiza și dinamica relațiilor comerciale cu produse agroalimentare
2.3. Inițierea negocierilor comerciale cu partenerii externi și organizațiile economico-financiare internaționale

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII NEGOCIERILOR COMERCIALE ÎN RAMURA VITIVINICOLĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Analiza sectorului vitivinicol din Republica Moldova
3.2. Evaluarea negocierilor comerciale cu Uniunea Europeană în domeniul vitivinicol
3.3. Previziuni şi recomandări referitor la evoluţia relațiilor comerciale cu produse din sectorul vitivinicol

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Evoluţia relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană - ID:01757 - Volum 46 pagini

INTRODUCERE…………3

CAPITOLUL 1. RELAŢIILE REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1.Semnarea Acordului de Parteneriat si Cooperare dintre Republica Moldova si Uniunea Europeană …………4
1.2.Analiza comparativă a Acordurilor de Parteneriat si Cooperare semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană…………7
1.3.Acordul de Cooperare Economico-Comercială. Dezvoltarea Partenariatului Economic dintre Republica Moldova si Uniunea Europeană………10

CAPITOLUL 2. RELAŢII COMERCIALE SI INVESTIŢIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU PARTENERII PACTULUI DE STABILITATE.
2.1.Dezvoltarea comerţului intraregional………..…13
2.2.Comerţul preferenţial al ţarilor din regiune cu UE. Sistemul Generalizat de Preferinţe cu UE. Oportunitaţile pentru Republica Moldova……………16
2.3.Sinteza principalelor proiecte de infrastructură propuse de ţările Pactului. Analiza potenţialului si a posibilitaţilor de implicare a RM…………19

CAPITOLUL 3. ANALIZA PRODUSELOR MOLDOVENESTI IN CONTEXTUL LIBERALIZARII COMERŢULUI CU UNIUNEA EUROPEANĂ. IMPORTUL SI EXPORTUL.
3.1.Analiza competitivităţii produselor agroalimentare si a produselor industriale…………22
3.2.Activitatea exportului de marfuri ale RM în UE în perioada ianuarie-noiembrie 2012……………25
3.3.Activitatea importului de marfuri ale RM în UE în perioada ianuarie-noiembrie 2012…………28

CONCLUZII
Bibliografie

Teza de licenta - Tehnici de negociere la Banca de Economii S.A. - ID:01756 - Volum 55 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. NEGOCIEREA ÎN AFACERI

1.1Definirea si caracteristici ale negocierilor comerciale
1.2 Tipuri de negocieri comerciale
1.3.Etapele procesului de negociere comercială
1.4.Tehnici de negocieri in afaceri

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A S.A.BANCA DE ECONOMII
2.1. Prezentarea generala a Bancii de Economii S.A
2.2.Analiza indicatorilor economico-financiara a Bancii de economii S.A.
2.3.Structura organizatorică a Băncii de Economii S.A

Capitolul III. TEHNICI DE NEGOCIERI UTILIZATE DE BANCA DE ECONOMII S.A.

CAPITOLUL IV. METODE DE EFICIENTIZARE A NEGOCIERILOR ÎN AFACERI

Concluzii
Bibliografie


Teza de masterat - Thе Rеsponsibility to Protеct: Thеory and its Application - ID:01755 - Volum 79 pagini

Introduction

Chaptеr I. Doctrinе of Rеsponsibility to Protеct and its еvolution

1.1 Thе doctrinе of Rеsponsibility to Protеct
1.2 Concеpt and еvolution of R2P. Historical prеmisеs

Chaptеr II. Limits and justification of Rеsponsibility to Protеct - issuе of common concеrn
2.1 Rеsponsibility to Protеct paradigm vs principlе of statе sovеrеignty
2.2 Issuе of “Failеd Statеs” and UN intеrvеntion

Chaptеr III. Rеsponsibility to Protеct succеssеs and failurеs
3.1 Rеsponsibility to Protеct aftеr Libya
3.2 Humanitarian crisis in Syria and thе rolе of Rеsponsibility to Protеct

Conclusion
Bibliography
Appеndix

Teza de licenta - The responsibility to protect and the intervention in Libya - ID:01754 - Volum 70 pagini

Abbreviations..........4

1. Introduction.......7

1.1. Pretext..........7
1.1.1. Research question ..........9
1.2. Conceptual clarification ............10
1.2.1. Humanitarian intervention ......10
1.2.2. The Responsibility to Protect ..........10
1.3. Historic overview ..............12
1.4. The Case of Libya .............15

2. Methodology ............19

3. Theory ............25

3.1. Theoretical Introduction .............25
3.2. Realism vs. Constructivism ...........25
3.3. Just War Theory ............29

4. Analysis .............33
4.1. How Has R2P Affected the Intervention in Libya? ........33
4.1.1. Political legitimacy and legal authority ...........33
4.1.2. The Libya Intervention and the Responsibility to Protect criteria.........36
4.1.3. Resolution 1970, 1973 and No-Fly Zones ............39
4.1.4. State Interests – China and Russia ................46
4.1.5. Responsibility to Protect After Libya .............52
1.4.5.1. A critical perspective ............55

5. Conclusion .............57

6. Perspective ..........63

7. Bibliography ............65

Books and Reports ...............65
Articles .............66
UN Documents ..............70

Teza de licenta - Responsibility to protect - evolution and viability - ID:01753 - Volum 61 pagini

Chapter 1: Introduction…………………1

Chapter 2: Background…………3

Historical Context…………………3
Responsability to Protect………5
Elements of the Responsibility to Protect…………8
Development of Responsibility to Protect: 2005 World Summit through Present….14

Chapter 3: Normative Status of Responsibility to Protect………………………19
Defining an International Norm……………………………………………………..19
Status of Responsibility to Protect as a Norm……………………………………….22
The Norm of Humanitarian Intervention and Implications for R2P………………...26

Chapter 4: International Perceptions of Responsibility to Protect……………..31
Positions of the International Community at the 2005 World Summit……………..31
2009 General Assembly Debate…………………….. ……………………………..32

Chapter 5: Darfur Case Study…………35
Background of the Conflict in Darfur……………………………………………….35
Is Darfur an R2P Situation?……………………………………….………………….36
How R2P was Used in the Darfur Context …………………………………………40

Chapter 6: Kenya Case Study…………43
Background of the Elections Related Violence……………………………………...43
International Response to the Kenya Elections Crisis……………………………….44
Implications for Responsibility to Protect……………………………………………46

Chapter 7: Somalia Case Study………………47
Background of the Current Conflict and Humanitarian Crisis in Somalia…………………47
International Response to the Somali Crisis……………………………………………….48

Chapter 8: Conclusions…………51
Bibliography…………54