Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de licenta - Rolul indicatorilor economico-financiari in estimarea potentialului economic la intreprindere - ID:00816

CUPRINS

Introducere.................3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE ANALIZEI POTEN-ŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII

1.1 Conceptul, necesitatea şi conţinutul procesului de analiză economico-financiară.................5
1.2 Sistemul informaţional – etapă preliminară a analizei realităţilor şi perspectivelor de dezvoltare a întreprinderii..............11
1.3 Cercetări ştiintifice în domeniul potenţialului economic al întreprinderii............16

CAPITOLUL II IMPORTANŢA STUDIULUI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ÎN CONDIŢILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ
2.1 Necesitatea studiului indicatorilor rezultatelor financiare şi a rentabilităţii pentru determinarea eficienţei întreprinderii..................20
2.2 Analiza credibilităţii întreprinderii prin intermediul indicatorilor de lichiditate...................41
2.3 Rolul indicatorilor gestiunii pasivelor în stabilirea situaţiei şi stabilităţii financiare a întreprinderii..............49
2.4 Utilitatea indicatorilor eficienţei utilizării factorilor de producţie........................53

CAPITOLUL III. CĂI DE OPTIMIZARE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
3.1 Posibiliăţi de creştere a rentabilităţii întreprinderii...............59
3.2 Metode de sporire productivităţii muncii................62

Concluzii şi recomandări..........66
Bibliografie................69
Adnotare
Anexe

Teza de licenta - Costul de productie si cai de optimizare a acestuia - ID:00815

C U P R I N S

Introducere..................3

Capitolul 1. Aspecte teoretico-metodologice ale costului întreprinderii

1.1 Abordări conceptuale ale costului de producţie...............4
1.2 Metode de calculare a costului a întreprinderilor de producţie........18

Capitolul 2. Analiza activităţii Î.I. “Pavel Negru”
2.1 Caracteristica generală şi reglementarea activităţii întreprinderii....28
2.2 Diagnosticul situaţiei economico-financiare a întreprinderii............35
2.3 Analiza costurilor şi a pragului de rentabilitate a întreprinderii.......45

Capitolul 3. Căi de optimizare a costurilor întreprinderii în vederea sporirii competitivităţii acesteia
3.1 Importanţa determinării căilor de reducere a costurilor –factor de maximizare a competitivităţii întreprinderilor producătoare..........50
3.2 Căi de optimizare a costurilor la întreprindere.............52
3.3 Reducerea cheltuielilor general-administrative prin sistemul de motivare a managementului de vîrf..................55

Încheiere..................59
Bibliografie..............60
Anexe

Teza de an - Etica Afacerilor - ID:00670 - Volum 39 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I . Notiuni de baza privind etica in afaceri

1.1. Conceptul de etica in afaceri
1.2. Cimpul tematic al eticii in afaceri
1.3. Valori si norme morale in afaceri

CAPITOLUL II. Compatibilitatea dintre etica si afaceri
2.1. Etica - componenta majoră a succesului în afaceri
2.2. Teorii ale eticii în afaceri

CAPITOLUL III. Evaluarea normelor de etica in cadrul S.A. Orange
3.1. Caracteristica generală a companiei Orange
3.2. Identificarea şi evaluarea normelor de etica specifice S.A. Orange
3.3. Aplicarea normelor etice în dezvoltarea afacerii în domeniul telecomunicaţiei de către compania Orange

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Consiliul local - ID:01255(V) - Volum 40 pagini

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I. CONSILIILE LOCALE. organizarea activităţii

1.1. Alegerea şi componenţa consiliilor locale
1.2. Constituirea consiliului local şi a organelor lui de lucru
1.3. Atribuţiile consiliilor locale

Capitolul II. Funcţionarea consiliului local
2.1. Funcţionarea consiliului local
2.2. Actele consiliului local

Concluzie

Bibliografie

Teza de an - Organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova - ID:01254(V) - Volum 47 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Organizarea administrativ-teritorială în Republica Moldova

1.1. Consideraţii generale cu privire la organizarea administrativ-teritorială
1.2. Unităţile administrativ-teritoriale
1.2.1. Unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi
1.2.2. Unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi

Capitolul II. Reglementarea formării şi desfiinţării unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova
2.1. Formarea şi desfiinţarea localităţilor
2.2. Statutul, clasificarea şi denumirea localităţilor
2.3. Perspectiva europeană şi regionalizarea

Concluzii

Bibliografie

Teza de licenta - Abuzul de putere in administratia publica - ID:01251(V) - Volum 46 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la aspectele etice în administraţia publică

1.1. Etica şi responsabilitatea funcţionarului public 6
1.2. Funcţia şi funcţionarul public în contextul fenomenului de corupţie
1.3. Sporirea gradului de integritate, transparenţă şi responsabilitate în cadrul funcţiei publice

Capitolul II. Corupţia ca abuz în exercitarea puterii de stat
2.1. Notiunea fenomenului de corupţie
2.2. Formele corupţiei în societăţile în tranziţie
2.3. Metode de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul administraţiei publice

Capitolul III. Abuzul de putere. Studiu de caz
3.1. Puterea – forme şi modalităţi de exercitare abuzivă. Noţiunea de abuz de putere
3.2. Răspunderea penală a funcţionarilor publici în abuzul de putere
3.3. Abuz de putere. Studiu de caz

Concluzii
Bibliografie

Teza de master - Institutii si mecanisme in domeniul controlului administrativ - ID:01250(V) - Volum 85 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Noţiuni introductive cu privire la administraţia publică şi controlul administrativ

1.1.Conceptul şi noţiunea de administraţie publică
1.2.Necesitatea şi scopul administraţiei publice
1.3.Consideraţiuni privind esenţa, noţiunea şi obiectul controlului administrativ

Capitolul II. Controlul - mijloc de asigurare a funcţionării adecvate a organelor administrative în procesul de administrare
2.1. Misiunile şi obiectivele controlului. Identificarea cerinţelor faţă de exercitarea lui
2.2.Formele şi metodele controlului de stat în administraţia publică şi utilizarea mecanismelor de realizare a acestora
2.3.Condiţiile de eficienţă ale controlului în sfera administraţiei publice

Capitolul III. Instituţii şi structuri specializate de control şi analiza activităţii acestora în condiţiile instituţionalizării sistemului democratic de administrare publică
3.1.Analiza activităţii instituţiilor şi structurilor specializate de control în procesul de administrare
3.2.Perfecţionarea mecanismelor controlului administrativ şi promovarea unui control administrativ modern

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Teza de an - Instrumente moderne de conducere a serviciilor publice - ID:01241(V) - Volum 24 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Concepţii generale cu privire la serviciul public

1.1. Noţiunea de serviciu şi forme de organizare
1.2.Tipologia serviciilor
1.3. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice

Capitolul II. Instrumente moderne de conducere a serviciului public
2.1. Forme de gestiune a serviciilor publice
1.2. Factorii importanţi în instituirea şi dezvoltarea serviciului public

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Cadrul legislativ si institutional privind asigurarea serviciilor publice locale - ID:01240(V) - Volum 30 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la serviciile publice locale. Cadru legislativ şi instituţional pentru prestarea serviciilor locale

1.1.Aspecte generale privind serviciile publice locale
1.2. Dimensiunea serviciului public în aria locală. Locul de realizare a serviciilor publice locale
1.3.Cadrul legislativ şi instituţional pentru organizarea şi prestarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Capitolul II. Noţiunea şi componentele dezvoltării locale
2.1. Noţiunea de dezvoltare locală
2.2. Componentele dezvoltării locale

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Cultura comunicarii de afaceri - ID:01214(V) - Volum 34 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Sistemul de comunicare al întreprinderii moderne

1.1. Comunicarea, element esenţial al vieţii întreprinderii
1.2. Rolul comunicării în management
1.3. Sistemul modern de comunicare

Capitolul 2. Comunicarea non-verbală
2.1. Puterea şi importanţa comunicării non-verbale
2.2. Comunicarea prin gesturi
2.3. Limbajul corpului
2.4. Limbajul trupului la leaderi

Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Alegerea optima a consumatorului - ID:01213(V) - Volum 29 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Utilitatea economică. Delimitări conceptuale

1.1.Concepţia clasică şi neoclasică de abordare a utilităţii economice
1.2.Măsurarea utilităţii

Capitolul II. Abordarea cardinală a utilităţii. Echilibrul consumatorului
2.1. Utilitatea totală, utilitatea marginală. Legea utilităţii marginale descrescânde
2.2. Echilibrul consumatorului - maximizarea utilităţii

Capitolul III. Abordarea ordinală a utilităţii
3.1. Curba de indiferenţă
3.2. Rata marginală de substituţie (RMS)
3.3. Constrîngerea bugetară. Linia bugetului
3.4. Alegerea optimă a consumatorului. Echilibrul consumatorului

Incheiere

Bibliografie

Teza de an - Functiile de productie - ID:01212(V) - Volum 31 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la funcţiile de producţie

1.1. Esenţa funcţiilor de producţie
 
Capitolul II. Tipuriri generale de funcţii de producţie
2.1. Funcţii de producţie cu factori substituibili
2.2. Funcţii de producţie non-clasice

Capitolul III. Tipuri particulare de funcţii
3.1. Funcţii tip Cobb - Douglas
3.2. Funcţii CES
3.3. Funcţii cu facturi complementari

Incheiere
Bibliografie

Teza de an - Economia Elvetiei - ID:01211(V) - Volum 44 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Analiza din punct de vedere economic a Elveţiei

1.1. Dezvoltarea economică a ţării (pe sectoare)
1.2. Analiza populaţiei
1.3. Poziţia geografică. Avantajele

Capitolul II. Piaţa financiar-monetară a Elveţiei
2.1. Analiza băncilor elveţiene
2.2. Interesul masnifestat de investitori faţă de băncile elveţiene

Capitolul III. Paralele cu Republica Moldova
3.1. Asemănările şi deosebirile economice dintre Elveţia şi Republica Moldova
3.2. Relaţiile de comerţ cu Republica Moldova
3.3. Turismul

Concluzii
Bibliografie

Teza de master - Interventia statului in sectorul de asigurari - ID:01210(V) - Volum 80 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. ESENŢA ECONOMICĂ ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE

1.1. Evoluţia şi conţinutul economic al asigurărilor şi reasigurărilor
1.2.Funcţiile, principile şi clasificarea asigurărilor şi reasigurărilor
1.3. Reglementările legale privind funcţionarea societăţilor de asigurare-resigurare

Capitolul II. SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
2.1. Analiza sectorului de asigurări in Republica Moldova
2.2.Limitele de intervenţie a statului la nivel naţional şi internaţional
2.3. Criterii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare

Capitolul III. DIRECŢIILE DE PERFECŢIONARE A MONITORIZARII ŞI REGLAMENTĂRII SECTORULUI DE ASIGURĂRI
3.1. Problemele legate de supravegherea asigurarilor
3.2. Perspectivele de dezvoltare a sectorului de asigurari

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Teza de licenta - Rolul pietii valorilor mobiliare in economia moderna si specificul functionarii acestora in RM - ID:01206(V) - Volum 88 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Piaţa de capital. Participanţi şi instrumente

1.1. Piaţa de capital – trăsăturile, funcţiile, tipurile şi rolul ei în economie
1.2. Participanţii pieţei de capital. Esenţa şi clasificarea valorile mobiliare

Capitolul II. Rolul pieţii valorilor mobiliare în economia modernă
2.1. Rolul pieţii valorilor mobiliare în dezvoltarea economică
2.2. Caracteristica pieţii de valori mobiliare din SUA
2.3. Piaţa valorilor mobiliare japoneză
2.4. Piaţa valorilor mobiliare britanice

Capitolul III. Piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova
3.1. Reglementarea şi specificul funcţionării pieţii valorilor mobiliare din Republica Moldova
3.2. Pespective de dezvoltare a pieţii valorilor mobiliare în RM

Concluzii şi propuneri
Bibliografie

Teza de licenta - Evidenţierea metodelor progressive ale pragului de rentabilitate şi estimării rezultatelor financiare a întreprinderilor - ID:01203(V) - Volum 62 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Bazele teoretice a pragului de rentabilitate

1.1. Noţiuni şi esenţa pragului de rentabilitate
1.2. Clasificarea metodelor de determinare a pragului de rentabilitate la întreprindere

Capitolul II. Aplicarea metodelor pragului de rentabilitate la întreprinderea SA "C.V. Naţional-Vin”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii
2.3. Determinarea pragului de rentabilitate la întreprinderea SA "C.V. Naţional-Vin”

Capitolul III. Căile de creştere a rentabilităţii la întreprindere
3.1. Determinarea de creştere a rentabilităţii la întreprindere
3.2. Posibilităţi de creştere a capacităţii de producţie la întreprindere

Încheiere

Bibliografie

Teza de licenta - Elaborarea strategica de activitate a intreprinderii in cadrul unei pieti concurentiale - ID:01202(V) - Volum 86 pagini

Cuprins

Introducere


Capitolul I. Aspecte teoretice privind strategia întreprinderii
1.1. Evoluţia şi definirea strategiei
1.2. Premise şi tipuri de strategii în mediul concurenţial
1.3. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în întreprinderile mici şi mijlocii

Capitolul II.Diagnosticul economico-financiar al S.A” CARMEZ”
2.1. Istoricul apariţiei şi caracteristica generală a întreprinderii S.A.”CARMEZ “
2.2 Analiza economico-financiară al întreprinderii S.A.” CARMEZ”
2.3. Structura organizatorică a S.A. „Carmez”

Capitolul III. Elaborarea strategică în S.A."CARMEZ“
3.1. Principii şi metode de elaborare a strategiei
3.2.Instrumente utilizate la intreprindere
3.2. Dignosticarea strategică a mediului intern şi extern

Capitolul IV. Proiect privind elaborarea strategiei de activitate a SA “CARMEZ ”

Concluzii şi propuneri

Biliografie

Teza de licenta - Riscul investitional in cadrul intreprinderii - ID:01201(V) - Volum 78 pagini

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul I. RISCUL ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

1.1.Concept, noţiune şi caracteristici specifice riscului
1.2.Specificul riscului aferent activităţii investiţionale a întreprinderii
1.3. Necesitatea identificării, aprecierii şi gestiunii riscului în cadrul întreprinderii

Capitolul II. METODELE DE GESTIUNE ŞI EVALUARE A RISCURILOR INVESTIŢIONALE
2.1.Analiza metodelor de gestiune a riscurilor investiţionale
2.2.Cercetarea metodelor de evaluare a riscurilor investiţionale
2.3.Metode de diminuare a riscurilor investiţionale

Capitolul III. RISCURI INVESTIŢIONALE AFERENTE ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
3.1.Factorii ce determina riscurile aferente activităţii investiţionale a întreprinderii
3.2.Căi de diminuare a riscurilor investiţionale
3.3. Studiu de caz. Riscul investiţional în cadrul activităţii agenţilor economici

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Teza de master - Planificarea financiara a proiectului investitional in Holding - ID:01200(V) - Volum 111 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Necesitatea planificării proiectului investiţional pentru Holding

1.1. Proiect investiţional - concept şi clasificări
1.2. Planificarea financiară – funcţie principală a managementului financiar
1.3. Esenţa şi funcţionarea holdingului (Holdingul – forma moderna de organizare a întreprinderilor în economia de piaţă)

Capitolul II. Mecanismul elaborării proiectului investiţional
2.1. Studiul de fezabilitate a proiectului investiţional (sau Locul studiului de fezabilitate într-un proiect de investiţii)
2.2. Aprobarea proiectului investiţional şi formarea bugetelor
2.3. Crearea Business-planului

Capitolul III. Importanţa Holdingului pe plan mondial
3.1. Importanţa AMG-Holdingului pentru Republica Moldova şi alte state
3.2. Influenţa Holdingului la nivel internaţional

Concluzii
Bibliografie