Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de an - Mijloacele fixe - ID: 00786 - Volum 25 pagini

Introducere.   3

Capitolul I. Caracteristica şi analiza mijloacelor fixe  4
1.1. Delimitări şi structuri privind mijloacele fixe 4
1.2. Clasificarea mijloacelor fixe  6  

Capitolul II. Metode de calcul a uzurii mijloacelor fixe  8
2.1. Obiectul economic şi financiar al procesului de amortizare  8
2.2. Alegerea şi caracteristica metodelor de calcul a uzurii mijloacelor fixe  9
2.3. Compararea rezultatelor privind calculul uzurii utilajului după metodele examinate  18
2.4. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la întreprindere  19 
 
Concluzii  23
Bibliografia  25
Anexe  26

Teza de licenta - Actualitatea doctrinei mercantiliste - ID:02344 - Volum 52 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ASUPRA DOCTRINEI MERCANTILISTE

1.1. Delimitări conceptuale ale doctrinelor și curentelor de gândire economică
1.2. Evoluția și particularitățile de bază ale mercantilismului
1.3. Experiențe naționale ale mercantilismului 
 
CAPITOLUL II. ACTUALITATEA MERCANTILISMULUI CA PRIMUL CURENT DE GÂNDIRE MODERNĂ
2.1. Gânditori și idei reprezentative pentru perioadele mercantilismului
2.2. Reacții împotriva mercantilismului
2.3. Progresul economiei capitaliste prin prisma ideilor mercantiliste 
 
CAPITOLUL II. MERCANTILISMUL ÎN CONTEXTUL ROMÂNIEI
3.1. Legitimarea și specificul mercantilismului românesc
3.2. Căi de asigurare a securității economice cu ajutorul doctrinei mercantiliste 
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe