Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de doctorat - Managementul riscurilor în activitatea unităților agricole - ID:01039 - Volum 190 pagini

ADNOTARE 5
LISTA ABREVIERILOR…………8
INTRODUCERE 9

I. BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE RISCURILOR 12

1.1. Concepte privind riscul……… 12
1.2. Conţinutul şi etapele managementului riscului în afaceri. 24
1.3. Esenţa şi clasificarea riscurilor în agricultură 34
1.4. Concluzii la capitolul I 44

II ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA UNITĂŢILOR AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA 46
2.1. Analiza activităţii unităţilor agricole în Republica Moldova 46
2.2. Analiza şi evaluarea riscurilor în producerea producţiei agricole şi a pierderilor cauzate de acestea 62
2.3. Estimarea riscului financiar şi riscului necompetitivităţii la nivelul unităţilor agricole…86 2.4. Concluzii la capitolul II 96

III. GESTIUNEA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE 99
3.1. Argumentarea economică a deciziilor în condiţiile de risc şi incertitudine 99
3.2. Modelul economico - matematic de minimizare a coeficientului de risc 113
3.3. Asigurarea ca metodă de reducere a riscurilor în agricultură 121
3.4. Concluzii la capitolul III 135

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 137
BIBLIOGRAFIE 140
ANEXE 148

Teza de doctorat - Managementul financiar al unităților agricole în condițiile economiei de piață (în baza materialelor întreprinderilor agricole din zona de nord a țării) - ID:01038 - Volum 130 pagini

Introducere 3

I. Bazele teoretico-metodice ale managementului financiar

1.1. Esenţa, obiectivele şi implicaţiile managementului financiar
în activităţile unităţilor economice 6
1.2. Funcţia financiară a întreprinderii ca politică de ajustare la
condiţiile pieţei 30

II. Diagnosticul managementului financiar în unităţile agricole
2.1. Tendinţe în dezvoltarea agriculturii în zona de nord a Republicii Moldova 40
2.2. Particularităţile managementului financiar în întreprinderile agricole 46
2.3. Profitul şi rentabilitatea ca elemente motivatorii ale întreprinderii 56
2.4. Factorii de fiabilitate financiară a unităţilor agricole din zona de nord 70

III. Direcţiile perfecţionării managementului financiar în unităţile agricole
3.1. Exigenţele şi măsurile de redresare a întreprinderilor agricole 85
3.2. Utilizarea eficientă a elementelor patrimoniale 92
3.3. Optimizarea structurii capitalului şi activităţii financiare în unităţile agricole 103

Sinteza rezultatelor obţinute 113
Concluzii şi recomandări 115
Bibliografie 120
Adnotare 126
Cuvinte-cheie 129

Teza de licenta - Proiectarea unui restaurant francez - ID:01037 - Volum 127 pagini

Introducere.............7

Compartimentul I. Argumentarea tehnico-economică.............8

1.Rezumat...................................................................................................................................8
2.Descrierea generală a întreprinderii.....................................................................................13
2.1 Argumentarea amplasarii restaurantului..........................................................................13
2.2 Fondatorii şi capitalul social................................................................................................14
2.3 Alegerea formei organizational –juridice a întreprinderii de alimentaţie publică.........14
2.4.Analiza dotării tehnice a locului amplasării.......................................................................15
3.Analiza pieţei............................................................................................................................15
3.1 Analiza potenţialilor concurenţi..........................................................................................15
3.2 Argumentarea regimului de lucru......................................................................................16
3.3 Calcularea numărului de locuri după normativ.............................................................17
3.4 Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă şi echipamente...................18

Compartimentul II. Calculaţia tehnologică.............19
2.1 Calculaţia programului de lucru al restaurantului............................................................19
2.2 Determinarea numărului de bucate realizate zilnic............................................................20
2.3 Determinarea programului de producere a întreprinderii specializate............................24
2.4 Calculele tehnologice pentru incăperile de depozit.............................................................26
2.5 Calculele tehnologice pentru secţia legume……………………………………………….35
2.6 Calculele tehnologice pentru secţia bucate reci………………………………………….62
2.7 Calculele tehnologice pentru secţia bucate calde…………………………………………77

Compartimentul III. Previziuni economice…………99
3.1 Calcularea investiţiei………………………………………………………………………99
3.2 Previzionarea cheltuielilor…………………………………………………………………103
3.3 Previzionarea eficienţei economice………………………………………………………..109

Compartimentul IV. Standartizarea şi controlul calităţii…………115
4.1 Normele sanitare şi de asigurare a calităţii în alimentaţia publică………………………115
4.2 Controlul calităţii……………………………………………………………………………123

Concluzie……………125
Bibliografie…………127

Teza de licenta - Proiectarea unei patiserii - ID:01036 - Volum 105 pagini

Întroducere...........6

Compartimentul I. Argumentarea tehnico-economică

1.1 Rezumat.............................................8
1.2 Descrierea generală a întreprinderii......14
1.3 Analiza pieţei......................................20
1.4 Argumentarea regimului de lucru..........24
1.5 Stabilirea surselor de aprovizionare cu materie primă.............24
1.6 Determinarea numărului consumurilor pentru o zi de muncă..........24

Compartimentul II.Calcule tehnologice
2.1 Determinarea numărului de bucate realizate zilnic..........................................................26
2.2 Determinarea numărului de produse după norma de consum........................................27
2.3 Elaborarea meniului.............................................................................................................28
2.4 Elaborarea programului de producere..............................................................................30
2.5 Calcule tehnologice pentru încăperile de depozit..............................................................32
2.6 Calcule tehnologice pentru secţia preparare a colţunaşilor.............................................35
2.7 Calcule tehnologice pentru secţia plăcinte.........................................................................47
2.8 Calcularea utilajului pentru prepararea băuturilor........................................................65

Compartimentul III.Organizarea producerii şi deservirii
3.1 Organizarea producerii în laboratorul de patiserie..........................................................69
3.2 Formele de organizare a muncii în laborator....................................................................71
3.3 Cerinţele sanitare către laboratorul de patiserie...............................................................77
3.4 Organizarea deservirii.........................................................................................................78

Compartimentul IY.Standardizarea şi controlul calităţii
4.1 Noţiuni generale.....................................................................................................................80
4.2 Organizarea controlului tehnico-chimic..............................................................................81
4.3 Evaluarea caracteristicilor organoleptice...........................................................................84

Compartimentul 5.Previziuni economice
5.1 Calcularea cifrei de afaceri a întreprinderii.......................................................................86
5.2 Calcularea necesităţii asigurării cu forţă de muncă..........................................................87
5.3 Calcularea fondului de retribuire a muncii........................................................................89
5.4 Calcularea cheltuielililor de producţie şi de desfacere......................................................90
5.5 Cheltuieli pentru dobânzi şi speţe bancare........................................................................93
5.6 Calocularea necesităţii de investiţii......................................................................................94
5.7 Întocmirea bilanţului financiar al întreprinderii................................................................97
5.8 Calcularea principalilor indici economice...........................................................................98

Concluzie..........104
Anexe...............105

Teza de licenta - Proiectarea unei cafenele specializate in clatite - ID:01035 - Volum 101 pagini

INTRODUCERE-------7

Compartimentul I. Argumentarea tehnico-economică

1.1 Rezumat------------------------------------------9
1.2 Argumentarea amplasarii restaurantului--------12
1.3 Analiza dotării tehnice a locului amplasării--------13
1.4 Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă şi echipamente----------------13
1.5 Descrierea generală a întreprinderii--------------13
1.6 Fondatorii şi capitalul social---------------------13
1.7 Alegerea formei organizational –juridice a întreprinderii de alimentaţie publică-------14
1.8 Analiza pieţei------------------------------------14
1.9 Analiza potenţialilor concurenţi---------------16
1.10 Calcularea numărului de locuri după normativ-------19

Compartimentul II. Calculaţia tehnologică
2.1 Calculaţia programului de lucru --------------------------------------------------------------22
2.2 Determinarea numărului de bucate realizate zilnic------------------------------------------23
2.3 Determinarea programului de producere a întreprinderii specializate-------------------24
2.4 Calculele tehnologice pentru incăperile de depozit-------------------------------------------27
2.5 Calculele tehnologice pentru secţia legume----------------------------------------------------32
2.5.1 Elaborarea şi calcularea programului de lucru al secţiei----------------------------------32
2.5.2 Determinarea numărului de lucrători---------------------------------------------------------37
2.5.3 Alegerea şi calcularea utilajului--------------------------------------------------------------40
2.5.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei------------------42
2.6 Calculele tehnologice pentru secţia bucate reci-----------------------------------------------43
2.6.1 Elaborarea şi calcularea programului de lucru al secţiei----------------------------------43
2.6.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------46
2.6.3 Alegerea şi calcularea utilajului---------------------------------------------------------------48
2.6.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei------------------51
2.7 Calculele tehnologice pentru secţia bucate calde---------------------------------------------52
2.7.1 Elaborarea şi calcularea programului de lucru al secţiei----------------------------------53
2.7.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------53
2.7.3 Alegerea şi calcularea utilajului----------------------------------------------------------------57
2.7.4 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei-------------------67
2.8 Calculele tehnologice pentru secţia patisserie--------------------------------------------------69
2.8.1 Elaborarea şi calcularea programului de lucru al secţiei---------------------------------69
2.8.2 Determinarea numărului de lucrători--------------------------------------------------------70
2.8.3 Calcularea cantităţii de aluat------------------------------------------------------------------71
2.8.4 Calcularea si alegerea cuptorului electric----------------------------------------------------73
2.8.5 Alegerea şi calcularea utilajului --------------------------------------------------------------79
2.8.6 Calcularea şi alegerea utilajului frigorific---------------------------------------------------80
2.8.7Calcularea şi alegerea utilajului nemecanic de productie---------------------------------84
2.8.8 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei-----------------86

Compartimentul III. Previziuni economice
3.1Calcularea necesităţii de investiţii şi organizarea creditării întreprinderii--88
3.2 Calcularea pricipalilor indicatori economici--------------------------------------92

Concluzie--------100
Bibliografie-----101
Anexe----------102

Teza de an - Indicators of competitiveness - conceptual aspects and evaluation - ID:01034 - Volum 51 pagini

Introduction

I. The concept of international competitiveness

II. The OECD's indicators of international competitiveness

A. The general analytical framework
B. The measures of competitiveness calculated by the OECD

III. Comparing measures of international competitiveness
A. How measures of competitiveness are affected by the components used to construct them . . . . . . . . . . . . . . 160
B. Comparative trends in the OECD's measures of competitiveness

Conclusion
Technical Annex
Bibliography

Teza de doctorat - Managementul Financiar al Unitatilor Agricole in conditiile economiei de piata - ID:01033 - Volum 126 pagini

Introducere ...........3

I. Bazele teoretico-metodice ale managementului financiar

1.1. Esenţa, obiectivele şi implicaţiile managementului financiar în activităţile unităţilor economice .......6
1.2. Funcţia financiară a întreprinderii ca politică de ajustare la condiţiile pieţei ..........30

II. Diagnosticul managementului financiar în unităţile agricole
2.1. Tendinţe în dezvoltarea agriculturii în zona de nord a Republicii Moldova ........... 40
2.2. Particularităţile managementului financiar în întreprinderile agricole ..........46
2.3. Profitul şi rentabilitatea ca elemente motivatorii ale întreprinderii ...........56
2.4. Factorii de fiabilitate financiară a unităţilor agricole din zona de nord .........70

III. Direcţiile perfecţionării managementului financiar în unităţile agricole
3.1. Exigenţele şi măsurile de redresare a întreprinderilor agricole ........85
3.2. Utilizarea eficientă a elementelor patrimoniale ...........92
3.3. Optimizarea structurii capitalului şi activităţii financiare în unităţile agricole ..........103

Sinteza rezultatelor obţinute ...........113
Concluzii şi recomandări ...........115
Bibliografie .......120
Adnotare .......126
Cuvinte-cheie ..........129

Teza de an - Analiza Bugetului Primăriei or.Straseni - ID:01032 - Volum 26 pagini

Introducere

Capitolul 1. Caracteristica generală a Primăriei or.Straseni şi structura organizatorică

1.1 Caracteristica generală a Primăriei or.Straseni
1.2 Atribuţiile generale ale Primăriei or.Straseni
1.3 Structura organizatorică a Primăriei or.Straseni

Capitolul 2. Analiza Bugetului Primăriei or.Straseni
2.1 Analiza veniturilor bugetului Primăriei or.Straseni
2.2 Analiza cheltuielilor bugetului Primăriei or.Straseni
2.3 Analiza transferurilor bugetului Primăriei or.Straseni
2.4 Capitolul 3. Căi de îmbunătăţire a managementului Primăriei or.Straseni

3.1 Perfecţionarea managementului Primăriei or.Straseni
3.1.1 Măsuri privind sporirea eficinţei activităţii Primăriei or.Straseni

Închiere
Bibilografie
Anexe

Referat - Dinamica agregatului monetar M0 în Republica Moldova în perioada trimestrului III al anului 2013 tendințe, factori, perspective - ID:01031 - Volum 12 pagini

Introducere........3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE CU REFERINȚĂ LA AGREGATELE MONETARE ...........4

1.1. Agregatul monetar: concept, factori, structură
1.2. Agregatele monetare conform politicii BNM

CAPITOLUL II. ANALIZA AGREGATULUI MONETAR M0 ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA TRIMESTRULUI III, ANUL 2013. ACESTORA.........7
2.1. Calcularea dinamicii agregatului monetar M0
2.2. Tendințe actuale și perspectivele în evoluția agregatului monetar M0

Încheiere………9
Bibliografie……10
Anexe………12

Referat - Agregatele Monetare - Metodologia Bancii Nationale a Moldovei - ID:01030 - Volum 13 pagini

INTRODUCERE………3

Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE CU REFERINŢĂ LA MASA MONETARĂ ŞI AGREGATELE MONETARE..........4

1.1. Structura masei monetare......4
1.2. Agregatele monetare – indicatori ai politicii monetare......................4

Capitolul 2. AGREGATELE MONETARE. METODOLOGIA BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI ....7
2.1. Configuraţii generale privind politica monetară BNM..........7
2.2. Agregatele monetare conform BNM......8
2.3. Perioada regimului de ţintire a agregatelor monetare....10

CONCLUZII.........12
BIBLIOGRAFIE.......13

Referat - Dinamica agregatului monetar M1 în Republica Moldova în perioada trimestrului I al anului 2012 tendințe, factori, perspective - ID:01029 - Volum 12 pagini

Introducere....3

1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATULUI MONETAR M1 ......4

1.1. Esența agregatului monetar M1 ……4
1.2. Indicatorii de dinamică a agregatului monetar M1 ....5

2. ANALIZA EVOLUŢIEI ȘI PERSPECTIVELE AGREGATULUI MONETAR M1.......6
2.1. Calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a agregatului monetar M1…….6
2.2. Tendințe actuale și perspectivele în perioadă scurtă a evoluției agregatului monetar M1…....8

Încheiere…......9
Bibliografie………10
Anexe………11

Teza de masterat - Indicatori de analiză și evoluția activității de transport în Republica Moldova anii 2002-2012 - ID:01028 - Volum 81 pagini

Introducere.......4

CAPITOLUL I: TRANSPORTURILE ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA..........6

1.1. Obiectul și importanța activității de transport în Republica Moldova.......6
1.2. Rolul și locul transporturilor în sistemul relațiilor economice internaționale......12

CAPITOLUL II: CADRUL DE REGLEMENTARE AL ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA........21
2.1. Asigurarea obligatorie și facultativă a mijloacelor de transport.........21
2.2. Analiza comparativă a modurilor de transport.......25

CAPITOLUL III: ANALIZA STATISTICĂ A EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT........56
3.1. Indicatori statistici utilizați în analiza activității de transport..........56
3.2. Prognoza evoluției activității de transport......63

Concluzii și recomandări.......69
Bibliografie........72
Lista abrevierilor.........74

Anexe.............................................................................................................................................75

Teza de licenta - Proiectarea unui restaurant cu tematica romaneasca - ID:01027 - Volum 125 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI

1.1. Clasificarea și caracterizarea restaurantelor
1.2. Amplasare, dotare și organizare
1.3. Considerații generale ale bucătăriei românești
1.4. Argumentarea construirii restaurantului cu capacitatea de 100 de locuri
1.5. Argumentarea formei organizator - juridice
1.6. Elaborarea programului de lucru al restaurantului cu 100 locuri
1.7. Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă și mărfuri
1.8. Calcule tehnologice pentru secția de producere a restaurantului cu 100 locuri

CAPITOLUL II. ELABORAREA PROGRAMULUI DE LUCRU A RESTAURANTULUI
2.1. Calcularea numărului de consumatori pe zi pentru restaurant
2.2. Calcularea numărului de bucate
2.3. Elaborarea meniului cu tematică românească

CAPITOLUL III. STANDARDIZAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA LUCRULUI ÎNTR-O SECȚIE DE PRODUCERE

4.1. Calcularea numărului de lucrători
4.2. Organizarea lucrului în secția de producere

CAPITOLUL V. SECURITATEA ACTIVITĂȚII VITALE

CAPITOLUL VI. CALCULAREA CIFREI DE AFACERI A RESTAURANTULUI

Concluzii și propuneri

Bibliografie

Anexe

Proiect de an - Proiectarea Restaurantului Doina de Categoria I pentru 150 de Locuri, Sectia Rece. Bucataria Moldoveneasca - ID:01025 - Volum 20 pagini

Introducere

1.Prticularităţile bucătăriei moldoveneşti.

2.Calculele tehnologice.

2.1. Calcularea numărului de consumatori.
2.2. Calcularea numărului de bucate.
2.3. Elaborarea meniului restaurantului.
2.4. Graficul de realizare a bucatelor.
2.5. Programul de lucru al secţiei reci.
2.6. Calcularea numărului de lucrători.
2.7. Alegerea utilajului nemecanic.
2.8. Alegerea utilajului mecanic.
2.9. Alegerea utilajului frigorific.
2.10. Calcularea suprafeţei utile şi a suprafeţei totale a secţiei reci

Teza de an - Proiect GUAC - Restaurant Casa Boiereasca - ID:01024 - Volum 23 pagini

1. Prezentarea restaurantului .........2

2. Caracteristici ale construcţiei unităţii ........5

2.1. Instalaţii existente în unitate .........6
2.2. Structura interioară a unităţii ........8

3. Organizarea interioară a restaurantului .......10
3.1. Prezentarea spaţiilor pentru primirea consumatorilor ......10
3.2. Prezentarea spaţiilor pentru servirea consumatorilor .........11
3.3. Prezentarea spaţiilor pentru producţie şi a spaţiilor anexe ........12

4. Prezentarea circuitelor din incinta restaurantului ........14

5. Dotarea unităţii ........16

6. Organizarea activităţii de servire .........19

6.1. Stabilirea meniului în restaurant ........19
6.2. Operaţii de curăţenie şi întreţinere în restaurant ......20
6.3. Forme şi modalităţi specifice de servire a consumatorilor aplicate în restaurant ........21

7. Măsuri igienico-sanitare, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.Protecţia muncii ......22

Bibliografie ......23

Referat - Analiza Calitatii Serviciilor de Alimentatie in Cadrul Restaurantului Casa Cornu - ID:01022 - Volum 6 pagini

Introducere

Capitolul 1. Date și informații privind obiectivul analizat

Capitolul 2. Aspecte privind organizarea serviciilor de alimentaţie

2.1 Organizarea bucătăriei, a sălii de mese și ambientul localului
2.2. Asigurarea fluxului unic în circuitul materiilor prime şi al produselor finite
2.3. Personalul şi modalitatea de servire

Capitolul 4. Modalităţi de îmbunătăţire a serviciului de alimentaţie

Concluzii

Bibiliografie

Teza de an - Activitatea Restaurantului Clasic in Romania - ID:01021 - Volum 44 pagini

Argument.........pag 2

Cap.1 Activitatea restaurantului clasic

1.1. Clasificarea şi caracterizarea restaurantului clasic.......pag 3
1.2. Amplasare, dotare şi organizare........pag 7
1.3. Procese operative desfăşurate.......pag 10
1.4. Mijloace şi tehnici de promovare a ofertei de produse şi servicii......pag 14

Cap.2 Ofertă de produse şi servicii din cadrul restaurantelor

Studiu de caz. Restaurantul “Dana” din Botoşani......pag 24

Bibliografie......pag 43

Teza de an - Proiectarea unei cafenele grill - ID:01020 - Volum 22 pagini

1.Introducere

2.Calcul tehnologic. Determinarea programului de lucru
2.1Determinarea numărului de consumatori
2.2Determinarea numãrului de bucate realizate pe zi
2.3.Calcularea cantitatii de bauturi, produse de pariserie, paine sau produse achizitionate…
2.4. Elaborarea meniului
2.5.Repartizarea procentuala pe bucate
2.6.Meniul cafenea grill
2.7.Elaborarea programului de lucru în alimentația publică pe o zi

3. Calcule tehnologice pentru secţia carne-peşte, a cafenelei de tip gril cu 100 locuri
3.1 Elaborarea programului de lucru a secţiei carne-peşte
3.2. Grafic de realizare a bucatelor
3.3. Calculul programului de lucru a secţiei carne peşte
3.4Determinarea numărului personalului
3.5. Determinarea utilajului mecanic
3.6.Determinarea utilajului nemecanic
3.7.Determinarea şi alegerea utilajului frigorific
3.8. Calcularea suprafeţei utile a secţiei carne-peşte

4.Concluzie

5. Bibliografie