Redactare lucrări de disertație și proiecte de licență din domeniul economiei; teze de licență la facultatea economie generală: elaborare teze de an și referate.

Teza de an - Economia mondiala - ID: 00976 - Volum 24 pagini

1. Introducere

2. Abordări de bază în determinarea noţiunii de economie mondială

3. Etapele de dezvoltare ale economiei mondiale

4. Tendinţele contemporane în dezvoltarea economiei mondiale

4.1. Principalele caracteristici ale integrării economice pe plan mondial
4.2. Rolul Revoluţiei tehnico-ştiinţifice în economia mondială
4.3. Tipuri şi forme ale organizaţiilor economice interstatale
4.4. Regiunea Asiei şi a Oceanului Pacific
4.5. Zona Nord-Americană a comerţului liber
4.6. Uniunea Europeană
4.7. Oragnizaţii economice internaţionale la care a aderat R. Moldova

5. Particularităţile economiei mondiale la etapa actuală

6. Piaţa mondială
6.1. Consideraţii generale
6.2. Noţiunea de piaţă mondială şi structura ei
6.3. Cauzele apariţiei pieţei mondiale
6.4. Etape de constituire a pieţei mondiale
6.5. Piaţa mondiala – sistem diversificat
6.6. OMC şi economia mondială(exemplu concret)

7. Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Analiza rapoartelor financiare - ID: 00974 - Volum 41 pagini

Introducere……………2

Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară”......5
1.1. Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare……………….5
1.2. Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar….......10

Capitolul II “Analiza activitatii operationale”............15
2.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala”..............15
2.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala”….........21

Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale”..........30
3.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale”...........30
3.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale....33

Concluzii …………………40
Bibliografie………………41
Anexe………………………42

Teza de licenta - Analiza pietei virtuale a transporturilor din Romania - ID: 00973 - Volum 71 pagini

Introducere

I. Capitolul 1. Introducere în teoria pieţei virtuale

1.1. Piaţa virtuală
1.2. Piaţa virtuală a transporturilor
a) Transport rutier
b) Transport feroviar
c) Transport prin conducte
d) Transport fluvial si maritim
e) Transport aerian

1.3. Concluzii

II. Capitolul 2. Activitatea de promovare
2.1. Marketing
a) Definirea conceptului de marketing
b) Mixul de Marketing
2.2. Publicitatea on-line
a) Publicitatea on-line pe plan mondial
b) Publicitatea on-line în România
2.3. Campania publicitară
a) Campania publicitară on-line
b) Campanie publicitara directa

2.4. Concluzii

III. Capitolul 3. Bursele de transport
3.1. Bursa-elemente generale si specifice
a) Bursa de valori
b) Bursele comerciale
c) Brokerii
3.2. Bursele de transport europene
3.3. Bursele de transport din Romania
3.4. Concluzii

IV. Capitolul 4 Concluzii finale
4.1 Metodologie
4.2 Concluzii
4.3 Critici Şi propuneri

V. Bibliografie
VI. Lista figurilor, graficelor şi tabelelor
VII. Anexe

Teza de an - Noua economie - ID: 00972 - Volum 43 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Economia bazata pe cunoaștere

1.1.Ce este economia bazata pe cunoaștere ?
1.2. Revolutia tehnico-stiintifica
1.3. Ce este procesul de Globalizare ?
1.4. Mutatii la nivelul economiei mondiale si Economia bazata pe cunoastere
1.5. Ce insemna Economia bazata pe cunoastere pentru Romania ?
1.6. Ce trebuie sa faca Romania ?
1.7. Societatea informationala in Romania
1.8. Infrastructura de comunicații
1.9. Serviciile si aplicatiile Internet
1.10. Oportunitati si restrictii ale societatii cunoasterii generate si propagate de revolutia manageriala
1.10.1. Conturarea societatii cunoasterii- o perspectiva manageriala
1.10.2. Revolutia manageriala – dimensiune a edificarii societatii cunoasterii
1.11. Societatea cunoasterii-orizontul european si vocatia romaneasca
1.11.1. Dezvoltarea europeana a Romaniei : calendarul aderarii si calitatea integrarii
1.11.2. Societatea cunoasterii -orizontul european
1.12. Socitatea informațională și noua economie

CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ
2.1. Societatea bazată pe cunoaștere
2.2. Aplicație cu privire la societatea cunoașterii
2.2.1. Sistemul Educaţional Informatizat (SEI)
2.2.2.Predarea în Societatea Cunoaşterii din cadrul Programului Intel®Teach
2.2.3.Instruirea în societatea cunoașterii din cadrul Programului Intel®Teach

CONCLUZII
Bibliografie

Teza de masterat - Organizarea activitatilor de import-export in intreprinderile din Republica Moldova - ID: 00971 - Volum 74 pagini

Declaraţia privind propria răspundere

Introducere

I. Contractarea si mecanismul derularii operatiunilor de import-export

1.1. Notiuni generale asupra derularii operatiunii de import-export
1.2. Contractul de vinzare-cumparare international de marfuri
1.3. Specificul activitatii comertului exterior

II. Politici si directii comerciale ale Republicii Moldova
2.1. Principalele fluxuri si directii in evolutia comertului
2.2. Particularitatile comertului cu tarile CSI
2.3. Particularitatile comertului cu UE

III. Firma in tranzactiile internationale
3.1. Schema de plata in tranzactiile internationale
3.2. Studiu de caz: Intreprinderea exportatoare de fructe si legume SRL “Fruct-Excom”

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare (în română)
Adnotare (în engleză)
Anexe

Teza de an - Competitivitatea Intreprinderilor de Telecomunicatii - ID: 00970 - Volum 30 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE TEHNICO-METODOLOGICE ALE CONCEPTULUI DE COMPETITIVITATE A ÎNTREPRINDERII

1.1 Definirea competitivităţii întreprinderii şi factorii de influenţa
1.2 Descrierea metodelor de evaluare a competitivitaţii

CAPITOLUL II. SPECIFICUL COMPETITIVITAŢII ÎN R.M.
2.1 Competitivitatea economiei Republicii Moldova
2.2 Specificul competitivităţii în servicii

CAPITOLUL III. COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR DIN RAMURA DE TELECOMUNICAŢII.PERFORMANŢELE S.A.„ORANGE MOLDOVA” ŞI S.A. „MOLDCELL”

CONCLUZII

Teza de licenta - Tehnologia produselor alimentare - ID: 00969 - Volum 52 pagini

Introducere

1. Caracteristica sortimentului selectat de bucate si a materiei prime necesare

2. Sortimentul și caracteristica materiei prime

2.1 Rolul sosurilor în alimentație
2.2 Clasificarea sosurilor
2.3 Caracteristica merceologică a materiei prime
2.4.Semifabricate pentru sosuri

3. Procesul tehnologic de prelucrare culinară a materiilor prime de bază şi modificările fizico-chimice care influenţează calitatea şi indicii de bază a produselor finite
3.1. Prelucrarea primara a materie prime
3.2. Metode de preparare a sosurilor reci

4. Prezentarea, decorarea şi servirea/comercializarea preparatelor

5. Conditii sanitaro-igienice pentru procesele tehnologice de preparare a bucatelor selectate

Concluzii
Bibliografia
Anexa 1. Fișele tehnologice
Anexa 2. Schemele tehnologice a preparatelor

Teza de licenta - Eficientizarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii Tainele Tibetului SRL - ID:00968 - Volum 80 pagini-

Introducere

Capitolul 1. Aspecte teoretice ale managementului sistemului informaţional

1.1. Sistemul informaţional – componenta de bază a mangementului informaţional
1.2.Tipologia sistemelor informaţionale
1.3. Raţionalizarea sistemului informaţional

Capitolul 2. Analiza economico-financiară a întreprinderii „ Tainele Tibetului” SRL
2.1.Caracteristica generală a întreprinderii SRL „ Tainele Tibetului ”
2.2. Analiza economico- financiară a întreprinderii
2.3 Analiza structurii organizatorice a întreprinderii

Capitolul 3. Analiza sistemului informaţional în cadrul S.R.L. „Tainele Tibetului”
3.1. Proiectarea şi fucţionarea sistemului informaţional în cadrul întreprinderii
3.2. Metode şi mijloace informaţionale utilizate în cadrul întreprinderii
3.3.Punctele tari şi slabe ale sistemului informaţional din cadrul întreprinderii

Capitolul 4. Proiectul de eficientizare a sistemului informaţional în cadrul întreprinderii „ Tainele Tibetului ” SRL
4.1. Modalităţi de creştere a eficienţei şi proiectul ajustării sistemului informaţional în cadrul intreprinderii
4.2. Evaluarea eficienţei proiectului

Încheiere
Bibliografie
Adnotaţii

Teza de an - Sistemul Informational al Intreprinderii - ID:00967 - Volum 27 pagini

Introducere

§1. Importanţa, conţinutul şi structura sistemului informaţional
§2. Tendinţe în evoluţia sistemului informaţional şi impactul acestuia asupra întreprinderii
§3. Raţionalizarea şi reproiectarea sistemului informaţional al organizaţiei
§4. Etapele şi fazele perfecţionării sistemului informaţional

Concluzii
Bibliografie

Teza de masterat - Eficientizarea sistemului informational la Trapeza Tour - ID:00966 - Volum 76 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordări teoretice ale sistemului informațional

1.1. Conținutul și structura sistemului informațional
1.2. Clasificarea sistemelor informaționale
1.3. Raționalizarea și reproiectarea sistemului informațional al întreprinderii

Capitolul II. Analiza economico-financiară a agenției de turism „Trapeza Tour” S.R.L.
2.1. Prezentarea activității agenției de turism Trapeza Tour
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii
2.3. Structura organizațională și funcțională a întreprinderii

Capitolul III. Prezentarea sistemului informațional al agenției de turism Trapeza Tour” S.R.L.
3.1. Analiza sistemului informatic și informațional
3.2. Mijloace informaționale utilizate în cadrul agenției de turism
3.3. Analiza avantajelor și dezavantajelor de la agenția de turism Trapeza Tour

Capitolul IV. Eficientizarea sistemului informațional în cadrul întreprinderii
4.1. Metode de creștere a eficienței sistemului informațional
4.2. Analiza eficienței sistemului informațional actual
4.3. Tendințe actuale în evoluția sistemului informațional și impactul asupra întreprinderii

Concluzii
Bibliografie
Adnotare
Anexe

Teza de masterat - Expertiza complexa a incaltsamintei pentru dame si procedura declaratiei marfurilor in vama - ID:00964 - Volum 105 pagini

Introducerea

Cap I. Bazele teoretice ale calitatii si expertizei incaltamintei pentru dame.

1.1 Clasificarea incaltamintei inclusive si a celor pentru dame.
1.2 Caracteristica facturilor ce influenteaza calitatea incaltamintei.
1.3 Procedura si metodologia merceologice.
1.4 Particularitatile expertizei complexe a incaltamintei.

Cap II. Procedura declararii marfurilor in vama
2.1 Notiuni generale de declarare,principiile si functiile acestia.
2.2 Procedura si formele declaratiei marfurilor in vama.
2.3 Declarantul: drepturile si obligatiile
2.4 Declaratia vamala in detaliu.

Cap III. Expertiza complexa a incaltamintei pentru dame realizata de mahazinul SA”UNIC”
3.1 Caracteristica merceologica a gamei sortimentale a incaltamintei.
3.2 Analiza sortimentului articolelor de incaltaminte.
3.3 Expertiza complexa a articolelor de incaltaminte pentru dame.
3.3.1 Rezultatele expertizei documentare a incaltamintei pentru dame.
3.3.2 Rezultatele expertizei cantitative a incaltamintei pentru dame.
3.3.3 Rezultatul expertizei calitative a incaltamintei pentru dame.

Concluzii si propuneri.
Abilitati.
Anexe.

Teza de licenta - Analiza statistică și previziunea nivelului de trai al populației în RM - ID:00963 - Volum 77 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE A NIVELULUI DE TRAI

1.1. Abordarea conceptelor nivelului de trai
1.2. Analiza sistemului de indicatori ai nivelului de trai
1.3. Sistemul de indicatori ai calității vieții

CAPITOLUL II. ANALIZA INDICATORILOR STATISTICI
2.1. Clasificarea indicatorilor statistici
2.2. Tipurile de metode de calcul al indicatorilor statistici
2.3. Evaluarea indicatorilor consumului populației și a dezvoltării umane

CAPITOLUL III. ANALIZA STATISTICĂ A NIVELULUI DE TRAI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Metode de evaluare a calității vieții populației din Republicii Moldova
3.2. Aspecte statistice a nivelului de trai în Republica Moldova
3.3. Previziuni asupra combaterii sărăciei și îmbunătățirii nivelului de trai

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Analiza stabilitatii financiare a intreprinderii Dansconstruct SRL - ID:00962 - Volum 70 pagini

CURPINS

INRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STABILITATEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1 Abordări conceptuale a stabilităţii financiare a întreprinderii
1.2 Tipologia surselor de finanţare a firmei
1.3 Sarcinile şi sursele financiar-contabile utilizate în procesul analizei stabilităţii financiare

CAPITOLUL II. STUDIUL STABILITĂŢII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII DE CONSTRUCŢII S.R.L. ”Danconstruct”
2.1 Estimarea asigurării solvabilităţii şi stabilităţii financiare a întreprinderii
2.2 Cercetarea levierului financiar ca obiect al determinării riscului financiar al firmei
2.3 Analiza eficienţei utilizării activelor întreprinderii şi a surselor de finanţare a acestora

CAPITOLUL III. MĂSURI DE MAJORARE A STABILITĂȚII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII
3.1 Levierul financiar ca rata de sinteză a stabilităţii financiare a întreprinderii
3.2 Calculul influienței factorilor asupra levierului financiar
3.3 Consolidarea stabilităţii financiare la întreprindere prin impactul asupra nivelului de levier financiar

Încheiere
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Statistica sănătății populației în Republica Moldova în anii 2004-2010 - ID:00961 - Volum 60 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ÎN STATISTICA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII

1.1. Conceptul de sănătate și factorii determinanți
1.2. Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii
1.3. Sistemul de tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii

CAPITOLUL II. SISTEMUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI SISTEMUL INDICATORILOR STATISTICI AI SĂNĂTĂȚII
2.1. Serviciul de sănătate publică în Republica Moldova
2.2. Sistemul de indicatori ai statisticii sănătăţii

CAPITOLUL III. ANALIZA STATISTICĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 2004-2010
3.1. Statistica accesibilităţii populației la serviciile de asistenţă medicală
3.2. Analiza aspectelor generale ale proceselor medico-demografice în Republica Moldova
3.3. Analiza stării sănătăţii populației din Republica Moldova


CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Statistica ocrotirii sanatatii. Analiza situatiei in Republica Moldova - ID:00960 - Volum 64 pagini

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I: Statistica ocrotirii sănătăţii - aspecte teoretice

1.1 Conceptul de sănătate şi factorii ei determinanţi
1.2 Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii ca componentă a statisticii sociale
1.3 Metode şi tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii

CAPITOLUL II: Sistemul informaţional şi sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii
2.1 Sistemul informaţional al statisticii ocrotirii sănătăţii în R. Moldova
2.2 Sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii

CAPITOLUL III: Analiza situaţiei în sistemul ocrotirii sănătăţii prin prisma statisticii oficiale
3.1 Analiza accesibilităţii populaţiei la serviciile de asistenţă medicală
3.2 Analiza indicatorilor bilanţului vital al populaţiei în Republica Moldova
3.3 Analiza stării sănătăţii populaţiei R. Moldova

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Analiza statistică a activității înterprinderilor cu capital străin - ID:00415 - Volum 61 pagini

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Esența social - economică a investițiilor

1.1. Analiza conceptului de investiții și clasificarea lor
1.2. Analiza surselor de finanțare și perfecționarea activității de investiții
1.3. Rolul investițiilor în creșterea economică

CAPITOLUL II. Analiza indicatorilor statistici ai investițiilor
2.1. Indicatori statistici ai activității investiționale
2.2. Analiza statistică a investițiilor străine în Moldova

CAPITOLUL III. Analiza statistică a activității întreprinderii Emil&Ian Service S.R.L.
3.1. Descrierea generală a întreprinderii
3.2. Analiza indicatorilor economico-financiari de bază ai întreprinderii
3.3. Evaluarea măsurilor de atragere a investițiilor străine în republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Analiza statistică a serviciilor de telefonie mobilă și internet la S.A. “Orange Moldova - ID:00416 - Volum 41 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ ȘI INTERNET ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Scurt istoric al telefoniei mobile
1.2. Caracteristica generală a serviciilor de telefonie mobilă în Republica Moldova
1.3. Descrierea serviciilor de internet

CAPITOLUL II. ANALIZA INDICATORILOR SERVICIILOR DE TELEFONIE MOBILĂ ȘI INTERNET ÎN CADRUL S.A.”ORANGE MOLDOVA”
2.1. Descrierea activității companiei Orange Moldova
2.2. Analiza statistică a sectorului de telefonie mobilă și internet în Republica Moldova
2.3. Analiza indicatorilor economici ai serviciilor Orange Moldova
2.4. Tendințe și perspective în sectorul serviciilor de telefonie mobilă și internet

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Oportunitati de investire in economia Republicii Moldova - ID:00469 - Volum 32 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Investitiile. Esenta si rolul economic al investitiilor straine

1.1. Definirea investitiilor straine
1.2. Analiza fluxului investitiilor straine pe plan mondial
1.3. Experienta nationala a RM

Capitolul II. Investiţiile străine în Republica Moldova
2.1. Analiza fluxului investitiilor straine pe plan mondial
2.2. Politicele naţionale faţă de investiţiile străine de capital

Capitolul III. Investiţiile străine în Republica Moldova
3.1. Analiza comparativă a finanţării pe ţări
3.2. Cadrul legal
3.3. Problemele investiţiilor străine în R.M.
3.4. Oportunitatile şi posibilităţile de atragere a noi investiţii străine

Concluzii
Bibliografie


BIBLIOGRAFIE


1. „TEORIA ECONOMICĂ” ,Chişinău 2004 Andrei Cojohari, Tatiana Manoli, Tatiana Grunzun.
2. „Politica investiţională şi rolul ei în dezvoltarea economică a RM”, Chişinău 2001, Dumitru Braghiş.
3. „Economia mondială, Bucureşti 2002, Sterian Dumitrescu, Ana Bal.
4. Monitorul Oficial din 23.04.2010
5. Ziarul „ECO”, din 27.10.2009

Teza de an - Nivelul de trai - ID:00470 - Volum 36 pagini

CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Particularitati ale nivelului de trai in Republica Moldova

1.1. Definirea conceptelor nivelului de trai
1.2. Componentele calitatii vietii
1.3. Sistemul de indicatori sociali ai nivelului de trai
1.4. Aspecte definitorii ale saraciei din Republica Moldova

Capitolul II. Indicatori statistici ai nivelului de trai in RM
2.1. Aspecte statistice privind evolutia social-economica a RM
2.2. Nivelul de trai al populatiei RM
2.3. Nivelul somajului in RM

Concluzii
Bibliografie


BIBLIOGRAFIE

1. Republica Moldova: Politici de crestere economică, PNUD Moldova, 2008
2. Bădiţă M, T. Baron, M. Korka, "Curs de statistică ", Editura Sylvi, Bucureşti, 1993
3. Mircea Biji, Elena-Maria Biji, Eugenia Lilea, Constantin Anghelache, "Tratat de statistică”, Editura Economică, Bucureşti, 2002
4. Piața muncii și dezvoltarea socială în Republica Moldova, Institutul Muncii, Chișinău, 2008