Elaborăm teze de licență la drept, teze de master în domeniul dreptului (drept civil, penal, constituțional, financiar etc.). Teze elaborate după cerințele antiplagiat.

Teza de an - Traficul de ființe umane - ID:03246 - Volum 39 pagini

Introducere .........3
 
Cap. I. Abordări teoretice privind la răspunderea penală pentru traficul de ființe umane

1.1 Evoluția și cauzele apariției fenomenului traficului de persoane…………5
1.1 Considerații generale privind traficul de ființe umane…………………………10
 
Cap. II.  Elemente de drept penal ale răspunderii penale pentru traficul de ființe umane în RM
2.1 Răspunderea penală pentru traficul de ființe umane…………15
2.2 Tehnici și tactici de cercetare a infracțiunii de trafic de ființe umane…………20
 
Cap. III. Cadrul legal în materie de prevenire și combatere a traficului de ființe umane
3.1 Mecanisme naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane ...............25
3.2 Aspecte comparate în materie de prevenire și combatere a traficului de persoane………30
 
Concluzii ...........35
Bibliografie .........37

Teza de an - Constatarea faptelor cu valoare juridică în procedura specială - ID:03245 - Volum 34 pagini

Introducere…………3 

Cap. I. Aspecte de ordin general ale procedurii speciale în procesul civil

1.1 Conceptul și esența procedurii special…………………5
1.2 Pricinile examinate în procedură specială……………8
1.3 Modalitatea de examinare a cauzelor în procedura specială………11
1.4 Părțile în procedura specială………14 
 
Cap. II. Generalități privitoare la constatarea faptelor cu valoare juridică în procedura specială
2.1 Noţiuni generale de constatare a faptelor care au valoare juridică……17
2.2 Condiţiile de constatare a faptelor cu valoare juridică ………20
2.3 Procesul judiciar în pricinile de constatare a faptelor care au valoare juridică…………...24
2.4 Aspecte de drept comparat cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică în procedura specială.……29
 
Concluzii………………32
Bibliografie…………34

Teza de an - Dreptul la tacere in procesul penal - ID:03244 - Volum 49 pagini

Capitolul I. Noţiuni introductive privind dreptul la tăcere
1.1. Noţiuni istorice privind dreptul la tăcere
1.2. Cadrul legal naţional
1.3. Conotaţii teoretice privind dreptul la tăcere 
 
Capitolul II. Exercitarea dreptului la tăcere
2.1. Raţiunea existenţei dreptului la tăcere
2.2. Conţinutul dreptului la tăcere
2.3. Exercitarea dreptului la tăcere în procesul penal 
 
Capitolul III. Aspecte practice privind realizarea dreptului la tăcere
3.1. Conotaţii problematice privind realizarea dreptului la tăcere
3.2. Aspecte de drept comparat în materia dreptului la tăcere
3.2. Implicaţiile Jurisprudenţei CEDO în materia dreptului la tăcere
 
Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Rolul şi importanţa apărătorului în procesul penal prin prisma legislaţiei Republicii Moldova - ID:03243 - Volum 47 pagini

Introducere 
 
I. Definirea şi concepte generale de protecţie a drepturilor în procesul penal

I.1 Noţiunea şi istoricul apărătorului în procesul penal
I.2 Cadrul legal naţional
1.3 Acte normative internaţionale
I.4 Rolul avocatului în procesul penal şi probleme de etică profesională ale acestuia
 
II. Apărătorul în cadrul procesului penal
2.1 Participarea obligatorie a apărătorului în procesul penal
2.2 Drepturile şi obligaţiile apărătorului în procesul penal
2.3 Metodele de participaţie ale apărătorului şi renunţarea la apărător
 
III. Mecanismele de manifestare a dreptului la apărare în cadrul urmăririi penale şi examinării cazului în instanţa de judecată.
3.1 Dreptul la apărare şi activitatea avocatului în faza urmăririi penale
3.2 Principiile garantării dreptului la apărare în instanţa de judecată
3.3. Implicaţiile jurisprudenţei CEDO în asigurarea dreptului la apărare
 
Concluzii şi recomandări
Bibliografie

Teza de an - Rolul jurisprudentei CEDO in asigurarea protectiei drepturilor omului in procesul penal - ID:03242 - Volum 43 pagini

Introducere 
 
I. Conotaţii teoretice privind Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale

1.1. Statutul Convenției Europene pentru Drepturile Omului în sistemul de drept al Republicii Moldova
1.2. Prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materie penală 
 
II. Aspectele defectuoase identificate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Moldovei în realizarea drepturilor omului în materie penală
2.1. Asigurarea dreptului la viaţă
2.2. Asigurarea dreptului de a nu fi supus torturii şi relelor tratamente
2.3. Dreptul de a nu fi supus unei pedepse neprevăzute de lege şi de a nu fi judecat şi pedepsit de 2 ori
2.4. Dreptul la libertate şi siguranţă
2.5. Dreptul la un proces echitabil în materie penală
2.6. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie
2.7. Dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie, la libertatea de exprimare  

III. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie penală
3.1. Măsuri şi recomandări în vederea înlăturării încălcărilor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie penală
3.2. Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Concluzii
Bibliografie

Teza de licenta - Latura subiectivă, obiect și subiect al infracțiunii de evaziune fiscală - ID:03241 - Volum 62 pagini

Introducere........3 
 
Capitolul I. Analiza juridico-penală a elementelor constitutive obiective ale infracțiunilor prevăzute la art.2441 CP RM

1.1. Obiectul infracțiunilor prevăzute la art.2441 CP RM......................6
1.2. Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.2441 CP RM........14 

Capitolul II. Analiza juridico-penală a elementelor constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute art.2441 CP RM
2.1. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.2441 CP RM.......................25
2.2. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.2441 CP RM........33 

Capitolul III. Delimitarea infracțiunilor prevăzute la art.2441 CP RM de faptele adiacente………42  

Capitolul IV. Răspunderea pentru evaziunea fiscală a persoanelor fizice conform legislaţiei penale din alte state.....50 
 

Concluzii................57
Bibliografie............60