Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Politica de distributie a serviciilor turistice pe piata romaneasca la S.C. Paralela 45 S.A. - ID: 01522 - Volum 80 pagini

Introducere

Capitolul I. Locul şi rolul distribuţiei în politica de marketing a firmei de turism
1.1 Conceptul de distribuţie turistică
1.2 Obiective şi strategii ale politicii de distribuţie turistică
1.3 Particularităţi ale distribuţiei în turism

Capitolul II. Agenţia de turism – facilitator de servicii turistice
2.1 Conceptul de turism
2.2 Forme de turism
2.3 Agenţia de turism
2.4 Operaţiuni de turism

Capitolul III. Fundamentarea strategiei de distribuţie a serviciilor turistice la S.C. Paralela 45 S.A.
3.1 Analiza mediului intern al firmei de servicii turistice
3.2 Analiza mediului extern al firmei de servicii turistice
3.3 Relaţiile firmei de turism cu mediul extern
3.4 Comportamentul consumatorului de servicii turistice
3.5 Analiza actualei distribuţii a serviciilor turistice

Capitolul IV. Coordonarea politicii de distribuţie a Agenţiei de turism Paralela 
4.1 Obiective
4.2 Strategii
4.3 Elementele unui program de distribuţie


Bibliografie

Teza de an - Analiza Economico-Sociala a Orasului Cahul si a Satului Giurgiulesti - ID: 01521 - Volum 35 pagini

Introducere..........3

Capitolul I. Analiza economico-socială a oraşului Cahul.........4
- Aşezarea fizico-geografică a oraşului Cahul........4
- Date generale şi scurt istoric despre oraşul Cahul..............4
- Analiza socială a oraşului Cahul..........7
- Analiza economică a oraşului Cahul.........11
- Concluzie............14

Capitolul II Analiza economico-socială a satului Giurgiuleşti..........16
- Aşezarea fizico-geografică a satului Giurgiuleşti.............16
- Date generale şi scurt istoric despre satul Giurgiuleşti....16
- Analiza socială a satului Giurgiuleşti............18
- Analiza economică a satului Giurgiuleşti..........24
- Concluzie..........33

Concluzie...........34
Bibliografie..........35

Teza de an - Strategii şi politici comerciale în cadrul agenţiei Paralela 45 - ID: 01520 - Volum 31 pagini

Capitolul I. Prezentarea succintă a micromediului interior şi exterior de marketing
1.1 Structura de organizare a activităţii
1.2 Coordonatele culturii organizaţionale :misiune, obiective, valori
1.3 Personalul
1.4 Furnizorii
1.5 Intermediarii
1.6 Clienţii
1.7 Parteneriate strategice, alianţe strategice şi reţele de organizaţii
1.8 Concurenţii
1.9 Publicul si relatiile publice care influenţează favorabil sau nefavorabil organizaţia
1.10 Analiza SWOT

Capitolul II. Formularea viziunii organizaţiei,a misiunii şi a obiectivelor

Capitolul III. Produsul turistic şi politica de produs turistic

3.1 Portofoliul de produse şi gestionarea acestuia
3.2 Politica de produs turistic

Capitolul IV. Preţul şi politica de preţ
4.1 Modalităţi de fundamentare a preţurilor şi tarifelor
4.2 Strategii de preţuri şi tarife

Capitolul V. Distribuţia şi politica de distribuţie a produselor turistice
5.1 Decizii privind proiectarea sistemului de distribuţie
5.2 Administrarea canalelor de distribuţie
5.3 Strategii de distribuţie
5.4 Tipuri de contracte ce stau la baza distribuţiei produselor turistice

Capitolul VI. Procesul de comunicare şi promovare
6.1 Comunicarea comercială şi comunicarea corporativă
6.2 Comunicarea internă şi externă
6.3 Comunicarea promoţională şi comunicarea continuă
6.4 Mixul promoţional: publicitatea, relaţiile publice, promovarea vânzărilor,
6.5 Marketingul direct, promovarea personală
6.6 Strategii promoţionale

Concluzii generale
Bibliografie

Teza de licenta - Activitatea de organizare a agentiei de turism Trapeza Tour - ID: 01519 - Volum 59 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ÎN ORGANIZAREA AGENȚIEI DE TURISM

1.1. Conceptul și evoluția organizării

1.2. Tipologia și structura organizării în turism

1.3. Structura organizatorică a unei agenții de turism 

 

CAPITOLUL II. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI DE TURISM „TRAPEZA TOUR”

2.1. Caracteristica generală a agenției de turism "Trapeza Tour”

2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii

2.3. Structura organizațională și funcțională a întreprinderii 

 

CAPITOLUL III. PROCESUL DE ORGANIZARE ÎN CADRUL AGENȚIEI DE TURISM „TRAPEZA TOUR

3.1. Organizarea agenției și politica de personal

3.2. Modalități de îmbunătățire a organizăriiîn cadrul întreprinderii 

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de an - ehnici şi tactici de comunicare utilizate de S.C. „D&T Travel”Tehnici şi tactici de comunicare utilizate de S.C. „D&T Travel” - ID:01518 - Volum 24 pagini

Cap. 1 Tipologia tehnicilor şi Tactici de comunicare specifice în turism ..........3

Cap. 2 Coordonatele activităţii desfăşurate de S.C. „D&T Travel” .......7
2.1 Date de identificare şi activităţile realizate de agenţia de turism .........7
2.2 Organizarea şi oferta agenţiei de turism D&T Travel ..........9

Cap. 3 Identificarea tehnicilor şi tacticilor de comunicare utilizate de S.C. „D&T Travel” ..11
3.1 Atribuţiile comunicaţionale ale angajaţilor ............11
3.2 Etape şi modalităţi de comunicare cu ceilalţi furnizori .........12
3.3 Comunicarea ca motivare a clientelei – politica de preţ .........14
3.4 Comunicarea ca promovare a serviciilor – politica de distribuţie ...........15
3.5 Comunicarea on-line .............17
3.5.1. D&T Travel on-line ............17
3.5.2. Etapele promovării unei afaceri electronice – teoretica promovării D&T Travel .........20

Concluzii ........22
Bibliografie ........24

Teza de licenta - Prezentarea Societatii Comerciale si a Agentiei de Turism - ID: 01517 - Volum 97 pagini

Introducere pag. 4

CAPITOLUL I : Agenţiile de turism. Aspecte structurale. 6

1.1. Definiţie, funcţii, clasificare 6
1.2. Principalele activităţii ale unei agenţii de turism 7
1.3. Structura organizatorică a unei agenţii de turism 9

CAPITOLUL II : Prezentarea societăţii comerciale şi a agenţiei de turism “CARAIMAN” 15
2.1. S.C. CARAIMAN S.A. 15
2.2. Principalele activităţi ale agenţiei de turism “CARAIMAN” 19
2.3. Organizarea agenţiei şi atribuţiile personalului 20
2.4. Mediul concurenţial al pieţei locale 25

CAPITOLUL III: Analiza pieţei pentru agenţia de turism “CARAIMAN” 26
3.1. Analiza cererii pentru produsele oferite de agenţia de turism “CARAIMAN” în perioada 1999-2002 26
3.2. Analiza ofertei agenţiei de turism “CARAIMAN” pentru anii 2002 şi 2003 31

CAPITOLUL IV: Cercetare de marketing cu tema “Atitudini, motive şi comportamente de cumpărare ale populaţiei oraşului Buşteni privind produsele turistice oferite de agenţia de turism CARAIMAN ” 43
4.1. Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor 43
4.2. Ipoteze şi obiective 43
4.2.1. Ipoteze generale 43
4.2.2. Ipoteze statistice 44
4.2.3. Obiectivele cercetării 44
4.3. Consideraţii privind elaborarea chestionarului 45
4.3.1. Tipuri de întrebări utilizate 45
4.3.2. Ordinea de aranjare a întrebărilor 45
4.3.3. Legătura dintre întrebări 46
4.3.4. Tipuri de scale folosite 47
4.3.5. Prezentarea formei finale a chestionarului 48
4.4. Consideraţii metodologice 53
4.4.1. Populaţia cercetată 53
4.4.2. Determinarea mărimii eşantionului 53
4.4.3. Alegerea unităţii de eşantionare 54
4.4.4. Alegerea metodei de eşantionare 54
4.4.5. Asigurarea reprezentativităţii eşantionului 54
4.4.6. Desfăşurarea activităţii de teren 54
4.4.7. Reducerea erorii aleatoare şi a erorii sistematice 55
4.5. Analiza şi interpretarea datelor de marketing 55
4.5.1. Statistica întrebărilor 55
4.5.2. Testarea diferenţelor dintre medii si procente 71
4.5.3. Analiza legăturii dintre două variabile 73
4.5.4. Analiza asocierii dintre variabile 76
4.5.5. Testarea ipotezelor în cazul procentelor 77
4.6. Concluzii 79

CAPITOLUL V : Analiza evoluţiei cifrei de afaceri, a cheltuielilor pe principalele grupe si a eficienţei realizate în perioada 2001 - 2002 la S.C. CARAIMAN S.A. 80

Concluzii şi propuneri 91
Bibliografie 96

Teza de licenta - Turism in India - ID: 01516 - Volum 46 pagini

Introducere

I. Prezentarea Generală

1. Aşezarea Geografică
2. Mediul Natural
3. Mediul Demografic
4. Mediul Istoric
5. Mediul Politic
6. Mediul Cultural
7. Mediul Economic
8. Infrastructura

II. Turismul în India
1. Cererea Turistică
2. Oferta Turistică
2.1. Puncte de atracţie Turistică
2.2. Cazarea în India
2.3. Unităţile de alimentaţie publică

III. Specializări în Turism

IV. Calcularea şi interpretarea evoluţiei principalilor indicatori economici şi turistici

1. Indicatorii cererii turistice
2. Indicatorii ofertei turistice
3. Indicatorii relaţiei cerere-ofertă şi ofertă-cerere
4. Indicatorii efectelor economice
5. Indicatorii densitaţii turistice
6. Indicatorii potenţialului turistic a pieţii

V. Agenţii de turism
1.1. Agenţii de turism din India
1.2. Agenţii de turism din exteriorul ţării

VI. Ambasade ale Indiei

Bibliografie
Anexă

Teza de licenta - Tehnica operatiunilor de receptie hoteliera - ID: 01515 - Volum 50 pagini

INTRODUCERE………2

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA ORGANIZĂRII STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE A HOTELULUI

1.1. Serviciile de cazare……………4
1.2. Activităţile de bază privind rezervarea şi documentele necesare……….6
1.3. Sarcinile principale ale departamentului rezervare în întîmpinarea clienţilor……………12
1.4. Departamentul front-oficiu…………12

CAPITOLUL II. SPECIFICUL ACTIVITĂŢILOR DE RECEPŢIE ÎN CADRUL HOTELULUI LEO JUMBO
2.1. Prezentarea hotelului JUMBO…………15
2.2. Componentele serviciului de cazare în cadrul hotelului Jumbo………22
2.3. Personalul compartimentului de recepţie din cadrul hotelului Jumbo...28

CAPITOLUL III. MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A TEHNICILOR DE RECEPŢIE DIN CADRUL HOTELULUI JUMBO
3.1. Perfecţionarea serviciilor hoteliere……………35
3.2. Promovarea ospitalităţii în abordarea clienţilor hotelului……41

CONCLUZII…………………44
BIBLIOGRAFIE…………………46
ANEXE……………48

Teza de licenta - Managementul serviciilor hoteliere - ID: 01513 - Volum 70 pagini

CUPRINS
LISTA FIGURILOR
INTRODUCERE

CAP 1. TEORII GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR HOTELIERE

1.1 Firma şi serviciile
1.1.1 Definiţie, caracteristici şi trăsături
1.1.2 Funcţiile şi funcţiunile firmei de afaceri
1.1.3 Abordarea sistemică a firmei
1.1.4 Serviciile
1.1.5 Tipologia serviciilor
1.2 Definirea conceptului cheie : turism şi industria ospitalităţii
1.3 Forme ale activităţii hoteliere
1.4 Definirea industriei ospitalităţii
1.5 Definirea afacerii hoteliere

CAP 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PENSIUNII „CALSIC”
2.1 Prezentarea generală a pensiunii
2.2 Structura organizatorică a pensiunii “Clasic”
2.3 Operaţiile de front-office
2.4 Operaţiile de back-office
2.5 Planificarea activităţii pensiunii „Clasic”
2.6 Comunicarea interdepartamentală şi motivarea angajaţilor din pensiunea „Clasic”
2.6.1 Procesul şi tipurile de comunicare
2.6.2 Comunicarea dintre departamentul de front-office îi celelalte departamente ale pensiunii
2.6.3 Motivarea angajaţilor
2.7 Procesul de recrutare şi instruire pentru furnizarea de ospitalitate din cadrul pensiunii „Clasic”

CAP 3. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A ACTIVITĂŢII

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Anexe
Bibliografie

Teza de licenta - Analiza comparativa intre turismul romanesc de litoral si turismul practicat pe litoralul grecesc - ID: 01512 - Volum 84 pagini

Introducere..............4

Capitolul 1. Elemente introductive privind turismul de litoral...........6

1.1. Definiţii şi concepte...............6
1.2. Evoluţii şi tendinţe în turismul de litoral românesc.............13
1.3. Aprecieri privind sezonul estival 2008 pe litoralul românesc...........15
1.4. Analiza SWOT a litoralului românesc...............20
1.5. Soluţii de amenajare a zonelor de litoral ...........22

Capitolul 2. Oferta turistică a litoralului grecesc...........30
2.1. Caracteristici ale litoralului grecesc .............31
2.2. Principalele staţiuni de pe litoralul grecesc............32

Capitolul 3. Analiza comparativă între staţiunile Mamaia din România şi Halkidiki din Grecia............41
3.1. Mamaia şi Halkidiki - aşezare şi căi de acces............46
3.2. Determinarea gradului de atractivitate (metoda TECDEV) a staţiunii Mamaia............42
3.3. Analiza circulaţiei turistice şi a echipamentelor turistice ..........48
3.4. Comparaţii privind ofertele celor două ţări............51
3.5. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026... 52
3.5.1. Proiect demonstrativ Mamaia.........52
3.5.1.1 Introducere.......52
3.5.1.2 Cadrul general Constanţa.............53
3.5.1.3 Propuneri si studii actuale pentru dezvoltare ...........55
3.5.1.4 Plajă plus ............56
3.5.1.5 Locuinţe secundare..........57
3.5.1.6 Posibile zone de dezvoltare insulară............57
3.5.1.7 Schema generală de dezvoltare............61
3.5.1.8 Implementare si administrare............63
3.5.1.9 Noua structură propusă.............65
3.5.1.10 Structuri asociate.........66

Concluzii .............67
Anexe ...............70
Bibliografie............83

Teza de an - Amenajarea unei pensiuni rurale cu specific medieval în localitatea Prejmer, judeţul Braşov - ID: 01511 - Volum 25 pagini

INTRODUCERE

1. POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI BRAŞOV

1.1. Resursele naturale
1.2. Resursele antropice
1.3. Indicatorii circulaţiei turistice în jud. Braşov

2. OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN TURISM
2.1. Scurt istoric al afacerilor în turism
2.2. Relaţia turism – oportunităţi de afaceri
2.3. Oportunitatea înfiinţării unei pensiuni turistice rurale beneficiind de finanţare europeană

3. OPORTUNITATEA DESCHIDERII UNEI AFACERI ÎNTR-O ZONĂ RURAL – MEDIEVALĂ
3.1. De ce se pot face afaceri turistice într-o zonă rural - medievală?
3.2. Prejmer – localitate braşoveană cu specific rural-medieval
3.3. Analiza S.W.O.T. privind deschiderea unei pensiuni turistice cu specific medieval, în localitatea Prejmer

4. STUDIU DE FEZABILITATE privind amenajarea unei pensiuni rurale cu specific medieval în localitatea Prejmer, judeţul Braşov
4.1. Descrierea generală a investiţiei
4.2. Amplasarea şi baza tehnico-materială
4.3. Analiza mediului concurenţial
4.4. Estimarea costului investiţiei şi identificarea surselor de finanţare
4.5. Estimarea veniturilor investiţiei şi analiza rentabilităţii

CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Valorificarea potentialului turistic in Judetul Timis - ID: 01510 - Volum 70 pagini

Introducere……………4

Capitolul 1. Prezentarea potenţialului turistic……………6

1.1 Consideraţii generale……………6
1.2 Analiza structurală a potenţialului turistic……………7
1.3 Categorii de potential turistic si valorificarea turistică...........8
1.4 Forme de turism în valorificarea potenţialului turistic………14
1.5 Valorificarea potenţialului turistic şi protecţia mediului înconjurător……15

Capitolul 2. Prezentarea judetului Timiş………..……16
2.1 Potenţialul natural …...……………16
2.1.1 Relief…………..16
2.1.2 Clima……………..17
2.1.3 Hidrografia…………18
2.1.4 Fauna şi vegetaţie……………19
2.2 Potentialul antropic.…………20
2.2.1. Pieţe………23
2.2.2. Lăcaşuri de cult…..….………24
2.2.3. Monumente şi clădiri istorice ……..…….26

Capitolul 3. Analiza echipamentelor turistice existente .................28
3.1 Forme de turism practicate în judetul Timiş……………28
3.2 Analiza infrastructurii pentru turism…………30
3.3 Analiza SWOT a economiei municipiului Timişoara…………35

Capitolul 4. Analiza indicatorilor turistici……………41
4.1 Principalii indicatori economici......……41
4.2 Circulaţia turistică………………46
4.3 Durata medie a sejurului…...…………49
4.4 Densitatea turistică...……………50

Capitolul 5. Propuneri de dezvoltare a activităţilor şi infrastructurii pentru turism.......51
5.1 Starea actuală a turismului în judeţul Timiş……..........51
5.2 Caracterizarea stării actuale a turismului………………52
5.3 Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Timiş...............53
5.4 Propuneri pentru dezvoltarea turistica a judeţului Timiş…………64

Concluzii …….………68

Bibliografie……………70

Anexe............71

Teza de licenta - Turismul si dezvoltarea durabila - ID: 01509 - Volum 55 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. TURISMUL ȘI IMPORTANȚA LUI ECONOMICĂ

1.1 Conceptul de turism
1.2 Cererea și consumul turistic
1.3 Oferta și producția turistică
1.4 Serviciile turistice
1.4.1 Conținutul și caracteristicile serviciilor turistice
1.4.2 Tipologia serviciilor turistice
1.5 Locul și rolul turismului în economie
1.5.1 Contribuția turismului la creșterea economică
1.5.2 Influența turismului internațional asupra balanței de plăți externe
1.5.3 Efectul multiplicator al turismului

CAPITOLUL 2. DE LA CREȘTEREA ECONOMICĂ LA DEZVOLTAREA DURABILĂ
2.1 Scurt istoric al dezvoltării durabile
2.2 Obiectivele și principiile dezvoltării durabile
2.3 Indicatorii dezvoltării durabile
2.4 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
2.5 Integrarea europeană și dezvoltarea durabilă

CAPITOLUL 3. ANALIZA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN ZONA DE SUD A LITORALULUI ROMÂNESC
3.1 Analiza pieței turistice în zona de sud a litoralului românesc
3.1.1 Analiza stadiului actual al pieţei
3.1.2 Oferta turistică
3.1.3 Analiza circulației turistice
3.2 Probleme ale mediului înconjurător în zona de sud a litoralului românesc

CAPITOLUL 4. PROPUNERI DE AMENAJARE ŞI DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN ZONA DE SUD A LITORALULUI ROMÂNESC
4.1 Propuneri de amenjare și dezvoltare turistică
4.2 Previziuni asupra evoluţiei circulaţiei turistice în zona de sud a litoralului românesc

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Turismul montan si de litoral - ID: 01508 - Volum 106 pagini

1. INTRODUCERE
1.1 Turismul – un fenomen complex contemporan
1.2. Coordonate actuale ale turismului românesc

2. TURISMUL MONTAN – MUNŢII CARPAŢI
2.1. Carpaţii Orientali
2.2. Carpaţii Meridionali
2.3. Carpaţii Occidentali

3. TURISMUL DE LITORAL –LITORALUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE
3.1. Marea Neagră
3.2.Plaja
3.3. De la Năvodari la Mangalia

4. BAZA TEHNICO MATERIALĂ A TURISMULUI
4.1. . Baza tehnico materială a turismului de litoral
4.2. . Baza tehnico materială a turismului montan

5. SERVICIILE TURISTICE ŞI INDICATORII LOR DE EFICIENŢĂ
5.1. Serviciul de cazare turistică
5.2. Serviciul de alimentaţie publică
5.3. Serviciul de agrement
5.4. Serviciul de transport
5.5 Servicii complementare

6. CIRCULAŢIA TURISTICĂ. CEREREA ŞI OFERTA TURISTICĂ
7. INDICATORI ŞI NORME DE GESTIUNE ŞI DEZVOLTARE TURISTICĂ
8. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

9. BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Managementul resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti- ID: 01507 - Volum 97 pagini

INTRODUCERE

Capitolul I – Managementul resurselor umane-elemente teoretice……5

1.1. Managementul resurselor umane-concept…………6
1.2. Evoluţia managementului resurselor umane…………8
1.3. Conţinutul activităţii de conducere a resurselor umane………15
1.4. Particularităţile resurselor umane în turism………17
1.5. Rolul conducerii ştiinţifice a personalului în eficienţa firmelor de turism……..20

Capitolul II – Prezentarea generală a hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…...22
2.1. Scurt istoric al lanţului Holiday Hospitality…………22
2.2. Prezentarea hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………24
2.2.1. Situaţia juridică……………25
2.3. Analiza pieţei………………27
2.3.1. Oferta hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………27
2.3.2. Sistemul de rezervări…………35
2.3.3. Relaţiile cu agenţiile de turism……………37
2.3.4. Concurenţa……………38
2.3.5. Clientela hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……40
2.4. Circulaţia turistică……………42
2.5. Analiza indicatorilor economico-financiari………45

Capitolul III – Managementul resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………51

3.1. Structura organizatorică a hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………51
3.2. Recrutarea, selectarea şi angajarea personalului hotelului…………57
3.3. Analiza posturilor……………61
3.4. Evaluarea performanţelor angajaţilor hotelului…………67
3.5. Gestiunea carierei personalului……………71
3.5.1. Pregătirea profesională……………71
3.5.2. Dezvoltarea profesională………74
3.5.3. Planificarea carierei……………75
3.5.4. Promovarea personalului……………76
3.6. Politica de personal în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……...…76
3.6.1. Eficienţa angajaţilor hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti………...77
3.6.2. Motivaţia şi satisfacţia în muncă a personalului…………81
3.6.3. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor……………82

Capitolul IV – Perfecţionarea managementului resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti……………86
4.1. Puncte forte şi puncte slabe ale managementului resurselor umane în cadrul hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti…………86
4.2. Recomandări privind perfecţionarea politicii de personal…………88

CONCLUZII……………93
BIBLIOGRAFIE………95

Teza de licenta - Litoralul Romanesc si promovarea lui pe internet - ID: 01506 - Volum 47 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. TURISMUL ÎN ROMÂNIA

1.1. Forme de turism in Romania
1.2. Destinatii turistice in Romania

CAPITOLUL 2. LITORALUL ROMÂNESC- RESURSE TURISTICE
2.1. Potentialulul turistic natural al litoralului romanesc
2.2. Potentialul turistic antropic al litoralului romanesc
2.3. Statiuni turistice pe litoral

CAPITOLUL 3. PERSPECTIVELE DEZVOLTǍRII LITORALULUI ROMÂNESC
3.1. Litoralul romanesc actual
3.2. Posibilitati de dezvoltare a turismului romanesc de litoral cu ajutorul internetului
3.2.1. Portalul de turism
3.2.2. Propuneri

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Analiza ofertei de servicii din cadrul Agentiei de Turism - ID: 01505 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PREZENTAREA AGENŢIEI DE TURISM FIRST CLASS...........3

1.1 Înfiinţare, statut şi evoluţie.............3
1.2 Organizarea agenţiei First Class Turism…………6
1.3 Operaţiunile agenţiei First Class Turism……………10
1.3.1 Conceperea şi comercializarea pachetelor turistice...........10

CAPITOLUL 2. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE AGENŢIEI FIRST CLASS TURISM..........14
2.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere........14
2.2 Analiza ratelor de rentabilitate............22
2.3 Oferta de pachete a agenţiei First Class Turism………28

CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA DE PROMOVARE……………32
3.1 Metode de promovare practicate de Agentia First Class………32
3.2. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR PROFESIONALE ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂŢII....36
3.2.1. Asigurarea calităţii………………….38
3.2.2. Gestiunea calităţii………………38
3.2.3. Strategia calităţii …………38

CAPITOLUL 4
4.1. STRATEGIA DE PRODUS…………45
4.2. STRATEGIA DE PREŢ...........46
4.3. STRATEGIA DEPROMOVARE………46

Conluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE………48

Teza de an - Cazinourile - ID: 01504 - Volum 43 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

1.1. Generalitati privind activitatea de turism
1.2. Motivatia turistica si principalii factori de influenta ai activitatii de turism
1.3. Calitatea serviciilor prestate in turism
1.4. Turismul de agrement

CAPITOLUL II. CAZINOUL-COMPONENTĂ A ANIMAŢIEI TURISTICE
2.1. Personalul din cazinouri
2.2. Calificarea personalului pentru cazinouri

CAPITOLUL III. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC DE AGREMENT

CAPITOLUL IV. "CASINO BUCHAREST"

CAPITOLUL V. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE CARE REGLEMENTEAZĂ JOCURILE DE NOROC

Concluzii

Teza de licenta - Particularităţile organizării turismului de afaceri - ID:01503 - Volum 51 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Turismul de afaceri ca ramură a economiei ţării

I.1 Suport legislativ ca bază pentru dezvoltarea turismului de afaceri
I.2 Aportul turismului de afaceri în dezvoltarea economiei republicii
I.3 Perspectivele dezvoltării turismului de afaceri în oraşul Chişinău

CAPITOLUL II Formele turismului de afaceri şi particularităţiile dezvoltării lor în Republica Moldova
II.1 Formele cu caracter extern a turismului de afaceri şi particularităţile dezvoltării lor în Republica Moldova
II.2 Particularitatiile dezvoltării formelor cu caracter intern a turismului de afaceri în Republica Moldova
II.3 Conferinţa ca segment principal în dezvoltarea turismului de afaceri

CAPITOLUL III Organizarea expozi ţiilor şi rolul lor în dezvoltarea turismului de afaceri în Republica Moldova
III.1 Analiza expoziţiilor din punct de vedere a organizării în Republica Moldova
III.2 Pregătirea către expoziţie ca etapă principală în organizarea ei

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de licenta - Experienta ecoturistica la nivel national si international - ID:01502 - Volum 67 pagini

Listă de abrevieri

INTRODUCERE

Capitolul I Ecoturismul – formă principală de manifestare a turismului durabil

1.1. Turismul durabil – definiţii şi concepţii
1.2. Ecoturismul – model de valorificare durabilă a resurselor turistice
1.2.1. Clarificări conceptuale cu privire la ecoturism
1.2.2. Tendinţe ale pieţei ecoturismului
1.2.3. Profilul ecoturistului

Capitolul II Experienţa internaţională în domeniul ecoturismului
2.1. Organizaţii internaţionale ce acţionează în sfera ecoturismului
2.2. Asociaţii şi organizaţii naţionale de ecoturism
2.3. Valorificarea resurselor ecoturistice la nivel mondial

Capitolul III Ecoturismul în România – situaţia actuală

3.1. Resurse ecoturistice în România
3.2. Infrastructura turistică şi tehnică
3.3. Programe ecoturistice
3.4. Circulaţia turistică
3.5. Factori cu potential de implicare în dezvoltarea ecoturismului în România
3.6. Posibilităţi de finanţare
3.7. Analiza SWOT

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
ANEXE