Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Tendintele dezvoltarii turismului cultural in Marea Britanie - ID:02646 - Volum 68 pagini

Introducere 
 
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA DEZVOLTĂRII TURISMULUI CULTURAL

1.1. Turismul cultural – concepte, definiții, particularități
1.2. Dezvoltarea turismului cultural pe plan mondial
1.3. Rolul și importanța turismului cultural 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA POTENȚIALULUI TURISTIC DIN MAREA BRITANIE
2.1. Destinația turistică – Marea Britanie. Considerații generale 
2.2. Evaluarea potențialului turistic natural și antropic în Marea Britanie
2.3. Analiza obiectivelor cultural-istorice din Marea Britanie 
 
CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL ÎN MAREA BRITANIE
3.1. Influența familiei regale asupra turismului cultural în Marea Britanie
3.2. Analiza patrimoniului cultural promovat de tradițiile britanice 
3.3. Formele de turism cultural în Marea Britanie
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea și promovarea turismului de tineret în Franța și Elveția - ID:02644 - Volum 62 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. CONCEPȚII ȘI PRINCIPII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE TINERET

1.1. Concepție și evoluție a turismului de tineret
1.2. Formele turismului de tineret
1.3. Importanța pieței turismului de tineret în turismul internațional 
 
CAPITOLUL II. EVALUAREA TURISMULUI DE TINERET ÎN FRANȚA
2.1. Evaluarea potențialului turistic al Franței
2.2. Evaluarea agențiilor și touroperatorilor din domeniul turismului de tineret și valorificarea lui
 
CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA TURISMULUI DE TINERET ÎN EVEȚIA
3.1. Evaluarea potențialului turistic al Elveției
3.2. Evaluarea agențiilor și touroperatorilor din domeniul turismului de tineret
3.3. Direcţii de dezvoltare și promovare a turismului de tineret în Franța și Elveția
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Elvetia - Destinatii turistice mondiale - ID:02643 - Volum 44 pagini

Capitolul 1 - Elveţia – caracterizare generală - 1
1.1. Criterii geografice - 1
1.2. Scurt istoric - 5
1.3. Economie - 7 
 
Capitolul 2 – Turismul - 10
2.1. Politicile turismului internaţional în ţările industrializate – 10
2.2. Politici turistice în ţările membre ale O.C.D.E. - 11
2.3. Politica naţională privind turismul în Elveţia - 14
2.4. Elveţia - ţară furnizoare de turişti (turism emiţător) - 15
2.5. Elveţia - ţară primitoare de fluxuri turistice (turism receptor) - 16
2.6. Sugestii de călătorie - 18
2.7. Aventuri turistice în aer liber - 21
 
Capitolul 3 - Patrimoniul turistic al Elveţiei - 23
3.1. Valais - 23
3.2. Luzern - 24
3.3. Sankt Gallen - 27
3.4. Berna - 28
3.5. Zurich - 30
3.6. Geneva - 31
3.7. Lugano - 31
3.8. Basel - 32
3.9. Lausanne - 32 
 
Capitolul 4 - Organizarea ariilor protejate în Elveţia şi valorificarea acestora prin turism - 32
4.1. Prezentarea zonelor protejate din Elveţia - 32
4.2. Identificarea ariilor naturale protejate - 34
4.3. Clasificarea ariilor naturale protejate - 34
4.4. Organizarea administrativă - 34
4.5. Perspective de dezvoltare - 35
4.6. Turismul şi ariile protejate - 36 
 
Bibliografie

Teza de licenta - Achiziții în turism - ID:02642 - Volum 49 pagini

INTRODUCЕRЕ...1  

CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ TЕORЕTICЕ PRIVIND ORGANIZARЕA ACTIVITĂȚII DЕ ACHIZIȚII, ROLUL ЕI ÎN CADRUL TURISMULUI

1.1. Conținutul și scopul activității dе achiziții........3
1.2. Rolul şi funcţiilе activităţii dе achiziţii în еconomia turismului........6
1.3. Organizarеa şi planificarеa achiziţiilor în turism……10
 
CAPITOLUL II. MIXUL DЕ MARKЕTING ÎN SЕRVICIILЕ DЕ TURISM
2.1. Politica dе produs…………………14
2.2. Politica dе distribuțiе............16
2.3. Politica dе prеț………………………21
2.4. Politica dе promovarе……………22
 
CAPITOLUL III. STUDIU DЕ CAZ. ACTIVITATЕA DЕ ACHIZIȚII ÎN CADRUL AGЕNȚIЕI DЕ TURISM Holiday Service S.R.L
3.1. Prеzеntarеa agеnțiеi dе turism Holiday Service S.R.L...25
3.2. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii.....29
3.3. Rеalizarеa și crеarеa produsеlor turisticе......29
3.4. Analiza stratеgiеi dе achiziție în cadrul agеnțiеi dе turism.....37 

CONCLUZII...............40
BIBLIOGRAFIЕ..........41
ANЕXЕ

Teza de licenta - Competitivitatea în turism în contextul crizei economice - ID:02640 - Volum 97 pagini

Capitolul 1. MEDIUL CONCURENŢIAL AL FIRMEI TURISTICE..........2
1.1. Firma turistică...........................................................2
1.2. Forţele mediului concurenţial în turism.......................6
1.3. Caracteristicile mediului concurenţial în turism.............15
1.4. Evoluţia mediului concurenţial. Factori de influenţă .......19
1.5. Analiza mediului concurenţial în turism.......28
 
Capitolul 2. COMPETITIVITATEA ÎN TURISM...........36
2.1. Competitivitatea în noile condiţii ale globalizării vieţii economice........36
2.2. Elemente determinate ale competitivităţii în turism ...........44
2.3. Orizontul competitivităţii în turismul românesc .................46
2.4. Management - marketing competitiv în turism..........55
2.4.1. Managementul competitivităţii în turism ........55
2.4.2. Marketingul competitivităţii în turism ............60
 
Capitolul 3. PERFORMANŢĂ – RENTABILITATE ÎN TURISM......72
3.1. Relaţia eficienţă – rentabilitate - performanţă........72
3.2. Rentabilitatea firmei turistice ...............................79
3.2.1. Aspecte conceptuale şi factori de influenţă..........79
3.2.2. Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii .........85
3.2.3. Analiza rentabilităţii pe baza ratelor în turism şi analiza factorială a acestora ... 87
3.3. Optimul rentabilităţii firmei turistice......87

BIBLIOGRAFIE......93

Teza de curs - Zona turistică Centru - ID:02637 - Volum 63 pagini

Ruta turistică N 1. Chişinău -Ivancea – Brăneşti – Furceni – Trebujeni – Butuceni – Morovaia – Chișinău  

Durata traseului: 2 zile/1 noapte (se poate combina cu drumeție)

Distanţa traseului:190 km

Cazare se propune: Trebujeni, Butuceni – pensiuni agroturistice clasificate

Proiect - Traseu turistic national Nr.1 - ID:02635 - Volum 84 pagini

Chişinău (0 km) – Hînceşti (35 km) – Leova (100 km)– Cantemir (124 km)– Ţiganca (173 km)– Cahul (173 km)– Slobozia Mare (203 km)–Giurgiuleşti (213 km)- Vulcăneşti (252 km)– Comrat (329 km)– Cimişlia (365 km)- Hînceşti (398 km)- Chişinău (435 km)

Teza de licenta - Strategia de Dezvoltare a Turismului in Municipiul Roman - ID:02634 - Volum 83 pagini

CUPRINS. 2
1. INTRODUCERE. 4
1.1. Prezentare. 4
1.2. Asezarea geografica. 5
1.3. Clima Municipiului Roman si a imprejurimilor. 6
1.4. Invelisul biopedogeografic al orizontului local 7
1.4.1. Vegetatia. 7
1.4.2. Fauna. 9
1.4.3. Solurile. 10
1.5. Hidrografia orizontului local 11
1.5.1. Apele subterane. 11
1.5.2. Apele de suprafata. 12
1.5.3. Debitul raurilor. 12
1.5.4. Regimul termic. 12
1.5.5. Alimentarea cu apa a orasului 13
1.6. Roman - ISTORIC. 13
1.7. Combinatul de tevi laminate Arcelor Mittal, Roman (Petrotub) Laminorul Roman.. 17
1.8. Handbal Club Municipal Roman.. 19
 
2. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE SI SOCIALE. 20
2.1. Populatia. 20
2.1.1. Dinamica populatiei municipiului roman, dupa anul 1990. 20
2.1.3. Structura populatiei pe grupe de varsta. 23
2.1.4. Structura populatiei pe sexe. 25
2.1.5. Structura etnica a populatiei municipiului Roman, dupa anul 1990. 27
2.1.6. Structura confesionala, in cadrul populatiei municipiului Roman, 30
2.1.7. Structura populatiei dupa limba materna. 31
2.1.8. Structura populatiei dupa starea civila. 32
2.2. Forta de munca. 34
2.2.1. Populatia activa si inactiva pe categorii socio-economice si sexe din municipiul Roman. 34
2.3. Educatie. 36
2.3.1. Nivelul de instruire al populatiei municipiului Roman. 37
2.4. Sanatate. 40
2.5. Potential cultural – turistic. 40
2.5.1. Personalitati 40
2.5.2. Obiective turistice, istorice si de arhitectura din zona Romanului 40
2.6. Protectie sociala. 41
 
3. CARACTERISTICI ECONOMICE ALE ZONEI DE ACTIUNE URBANA.. 41
3.1 Profil economic. 41
3.1.1. Structura populatiei ocupate pe activitati ale economiei nationale. 42
3.1.2. Structura populatiei dupa situatia economica obisnuita. 44
3.1.3. Structura populatiei ocupate, dupa statutul profesional,pe grupe de ocupatii si dupa sectorul in care lucreaza 45
3.2 Infrastructura (accesibilitate). 49
3.3. Servicii publice. 50
 
4. Dinamica investitiilor.. 51
 
5. Analiza Swot (nevoi de dezvoltare identificate). 52
 
6. Potential de dezvoltare al zonei de actiune urbana.. 53
6.1. Strategia dezvoltarii zonei de actiune urbana. 53
6.2. Oportunitatile si riscurile se refera la viitorul dezvoltarii si la aspecte ce vin din exteriorul zonei. 53
 
7. POTENTIALUL TURISTIC SI RESURSELE UMANE ALE ROMANULUI. 54
7.1. Dezvoltarea durabila a turismului in Municipiul Roman.. 54
7.2. Caracteristici ale profesiilor in turism... 55
7.3. Factorul om in pensiunile turistice. 56
7.4. Resursele umane - cea mai importanta investitie a unei organizatii 56
7.5. Utilizarea intensiva a potentialului uman.. 58
 
8. Strategia de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 60
8.1. Turismul din orizontul local si apropiat. 60
Arhiepiscopia Romanului si Bacaului 60
Biserica "Precista Mare". 60
Casa vornicului Done - Roman. 61
Casa Ioachim... 61
Muzeul de Istorie din Roman. 62
Muzeul de arta din Roman. 64
Muzeul de Stiintele Naturii - Roman. 64
Cetatea Musatina. 65
Obiectivele turistice deosebite din apropierea orasului 66
Cetatea Noua a Romanului 66
Hanul Ancutei 67
8.2. Analiza SWOT a Municipiului Roman (dpdv turistic). 67
8.2.1. Punctele tari ale Municipiului Roman ca punct de atractie turistica. 67
8.2.2. Punctele slabe ale Municipiului Roman ca punct de atractie turistica. 68
8.2.3. Oportunitati (avantaje) de dezvoltare a turismului in Municipiul Roman. 68
8.2.4. Riscuri (Amenintari) in dezvoltarea turismului in municipiul Roman. 69
8.3. Probleme strategice in dezvoltarea turistica a Romanului 69
8.4. Scopuri si obiective privind dezvoltarea turismului in municipiul Roman.. 69
8.5. Strategii si politici comunitare de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 70
8.6. Infiintarea unui oficiu de turism... 71
 
9. Analiza cost-beneficii. 77
9.1. Costurile implementarii strategiei de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 77
9.2. Beneficiile aduse comunitatii prin dezvoltarea turismului in municipiul Roman.. 77
9.3. Evaluarea rezultatelor implementarii strategiei de dezvoltare a turismului in municipiul Roman.. 78
9.4. Alte propuneri: 80
 
BIBLIOGRAFIE 81

Teza de licenta - Participarea rezidenților la turismul local - ID:02633 - Volum 70 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. TURISMUL: OBIECT DE STUDIU

1.1. Turism – aspecte generale

1.2. Clasificarea formelor de turism

1.3. Rezidenții și non-rezidenții

1.4. Importanța turismului pentru viaţa economico-socială

 

CAPITOLUL II. ANALIZA TURISMULUI INTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Analiza potențialului turistic existent

2.2. Integrarea turismului din Republica Moldova în circuitele turistice internaţionale.

2.3. Impactul turismului asupra economiei ţării

2.4. Implicarea rezidenților în coordonarea activității de turism

 

CAPITOLUL III. INIȚIEREA ȘI PARTICIPAREA REZIDENȚILOR LA DEZVOLTAREA ZONEI TURISTICE "ORHEIUL VECHI”

3.1. Caracteristica generală a zonei turistice "Orheiul Vechi”

3.2. Analiza potențialului ospitalier și strategii de participare a rezidenților la turismul local

3.3. Beneficiile aduse comunității locale prin dezvoltarea turismului în "Orheiul Vechi”

3.4. Studiu de caz. Evaluarea rezultatelor chestionarului aplicat rezidenților locali

 

Concluzii și recomandări

Bibliografie

Anexe

Proiect - Plan de management al rezervatiei cultural-naturale Orheiul Vechi pentru 2009-2020 - ID:02632 - Volum 49 pagini

1. Introducere

1.1. Rolul planului de management

1.2. Structura planului

 

2. Descrierea Rezervaţiei

2.1. Specificul general

2.2. Componentele naturale

2.3. Componentele antropice

2.4. Statutul Juridic

2.5. Clima

2.6. Presiuni, riscuri

2.7. Interese publice, obşteşti, private

 

3. Evaluarea Rezervaţiei

3.1. Conservarea patrimoniului cultural

3.2. Conservarea patrimoniului natural

3.3. Complexul Muzeal Orheiul Vechi

3.4. Infrastructura tehnică şi serviciile

3.5. Traficul rutier

3.6. Spaţiile publice

3.7. Turismul

3.8. Implicările subiecţilor de drept

3.9. Implicările comunităţii

3.10. Strategii

 

4. Strategii şi politici

4.1. Obiective strategice

4.2. Politici de dezvoltare

 

5. Programe şi proiecte de dezvoltare

6. Surse de finanţare

7. Anexă

Teza de curs - Strategii de Dezvoltare a Turismului din Republica Moldova - ID:02631 - Volum 37 pagini

INTRODUCERE.........3

 

CAPITOLUL I. PARTICULARITĂŢILE STRATEGIILORDE DEZVOLTARE A TURISMULUI NAŢIONAL......5

I.1. Evoluţia dezvoltării turismului în Republica Moldova………………………5

I.2. Rolul strategiilor de dezvoltarea durabilă a Turismului în R. Moldova………10

1.3. Principiile şi obiectivele turismului durabil…………………………………12

 

CAPITOLUL II. CARACTERISTICI, DEFICIENŢE ŞI DIRECŢII STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN R. MOLDOVA…15

II.1. Rolul transportului şi structurilor de cazare în dezvoltarea turismului din Republica Moldova......15

II.2. Analiza formelorde turismcare contribuie la dezvoltarea turismului............22

II.3. Dezvoltarea turismului prin intermediul relatiilor publice………………….24

 

CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI ASUPRA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DE VEST A REPUBLICA MOLDOVA………27

III.1. Direcţii de dezvoltare a turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova…………27

III.2. Premise şi condiţii ale dezvoltării turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova………31

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.......................................................34

BIBLIOGRAFIE...............................................................................36

ANEXE

Teza de an - Impactul crizei economice globale asupra turismului - ID:02630 - Volum 41 pagini

Introducere

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice a crizelor economice globale și a consecințelor asupra turismului

1.1.Considetații generale asupra conceptului de criză economică globală

1.2. Cauzele declanșării crizelor mondiale și consecințele lor economice

1.3. Importanța turismului și influența sa asupra relansării economiei

 

CAPITOLUL II. Efectele crizei economice globale asupra turismului la nivel internațional

2.1. Cadrul general al dezvoltării turismului la nivel mondial

2.2. Analiza impactului crizei economice globale asupra turismului european

 

CAPITOLUL III. Efectele crizei mondiale asupra turismului din Republica Moldova

3.1. Implicațiile crizei mondiale asupra turismului Republicii Moldova

3.2. Evaluarea politicii anti-criză şi posibilități de îmbunătățire a mediului turistic

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Teza de an - Criza economică şi influenţa ei asupra turismului european - ID:02629 - Volum 27 pagini

Introducere

 

1. Tendinţe în turismul mondial

 

2. Turismul European în perioada 2000-2006 şi 2007

2.1. Factorii economici care au influenţat turismul în perioada 2000-2006

 

3. 2008 - Efectele crizei financiare încep să fie resimţite în turismul european

3.1. Scăderea a numărului de nopţi turistice petrecute în 2008

3.2.Transportul aerian de pasageri în UE

3.3. Rezultate de ansamblu ale activităţii turistice în ţările UE, în anul 2008

 

4. Previziuni pentru 2009

4.1. Turismul mondial în 2009

4.2. Doi ani dificili în perspectivă

4.3. Turismul European în 2009

 

Anexă. Concepte şi structură

Raportul Practicii în restaurantul Gallo Pub - ID:02628 - Volum 38 pagini

Introducere

 

Capitolul I. Prezentarea restaurantului „Gallo Pub”

1.1. Scurt istoric

1.2. Organigrama restaurantului

1.3. Facilitățile oferite de restaurant

 

Capitolul II. Prezentarea spațiilor restaurantului „Gallo Pub”

2.1. Structura interioară a unității

2.2. Instalații existente

2.3. Prezentarea spațiilor

2.4. Dotarea unității

 

Capitolul III. Organizarea activităților de servire

3.1. Analiza meniului

3.2. Organizarea personalului pentru servire

 

Capitolul IV. Măsuri igienico-sanitare. Protecția muncii

 

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Gestiunea Unitatilor de Alimentatie Publica la restaurant Passepartout - ID:02627 - Volum 25 pagini

1. PREZENTAREA UNITĂŢIIPag.2-4

1.1. DenumirePag.2

1.2. LocalizarePag.2

1.3. Categoria unităţiiPag.2

1.4. Data înfiinţăriiPag.2

1.5. Scurt istoricPag.2

1.6. Organigrama generalăa restaurantuluiPag.3

1.7. Facilităţi oferite de restaurantPag.4

 

2. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCŢIEI Pag.5-6

2.1. Structura interioarăPag.5

2.2. Instalaţii existente Pag.5-6

 

3. PREZENTAREA SPAŢIILORPag.6-7

3.1. Prezentarea spaţiilor de primire a consumatorilorPag.6

3.2. Prezentarea spaţiilor pentru servirePag.6

3.3. Prezentarea spaţiilor pentru producţie şi a spaţiilor anexe Pag.6-7
 

4. DOTAREA UNITĂŢIIPag.7-8

4.1. Dotarea cu mobilier Pag.7

4.2. Dotarea cu utilaje pentru producţiePag.7-8

 

5. PREZENTAREA CIRCUITELOR DIN INTERIORUL RESTAURANTULUI Pag.8-21

5.1. Preparate şi băuturiPag.8-19

5.2. Debarasarea obiectelor Pag.19-21

5.6. Aprovizionarea cu mărfuriPag.21

5.7. Evacuarea deşeurilor Pag.21

 

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE SERVIRE Pag.22-24

6.1. Stabilirea meniurilorPag.22

6.2. Organizarea personalului pentru servirePag.22-23

6.3. Forme şi modalităţi specifice Pag.23-24

 

7. MĂSURI IGIENICO-SANIATE. PREVENIREA ŞI STINGEREA Pag.24-25INCENDIILOR. PROTECŢIA MUNCII

Raport de practica la restaurant “La Roma Club” - ID:02626 - Volum 23 pagini

1.

Prezentarea restaurantului "La Roma Club”

2

2.

Caracteristici ale constructiei unitatii

5

3.

Structura interioara a unitatii

6

4.

Instalaţii existente în unitate

7

5.

Prezentarea spaţiilor pentru primirea consumatorilor

9

6.

Prezentarea spaţiilor pentru servire

10

7.

Prezentarea spaţiilor pentru producţie şi a spaţiilor anexe

12

8.

Prezentarea circuitelor din incinta localului

14

9.

Dotarea unitatii

16

10.

Stabilirea meniului în restaurant

20

11.

Organizarea activitatii de servire

22

 

Bibliografie