Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Valorificarea Satului Turistic Valcean pe Principii Durabile - ID:01584 - Volum 72 pagini

INTRODUCERE………4

CAP. 1 ANALIZA FENOMENULUI TURISTIC RURAL ……6
1. Scurt istoric…………………………………………………6
2. Definirea turismului rural……………………………………9
3. Turismul rural european…………………………………….12
4. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural…13

CAP. 2 RELAŢIA TURISM DURABIL – TURISM RURAL ………...17
2.1. Factorii implicaţi în dezvoltarea turismului durabil ……………17
2.2. Turismul rural – componentă a dezvoltării rurale ……………..20
2.3. Ecoturism şi turism durabil ……………………………………...22
2.4. Efectele turismului durabil ……………………………………....25

CAP. 3 SATUL TURISTIC – CADRUL DE DEZVOLTARE AL TURISMULUI RURAL ……28
3.1. Satul ca destinaţie turistică ………………………………………28
3.2. Concept şi tipologie ………………………………………………...31
3.3. Organizarea şi amenajarea satelor turistice……………………..34

CAP. 4 STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE TURISMULUI RURAL ÎN ZONA MALAIA-VOINEASA …40
4.1. Potenţialul turistic al zonei Malaia-Voineasa ……………………41
4.2. Analiza SWOT ……………………………………………………..57
4.3. Adoptarea unui mix de marketing vizând dezvoltarea agroturismului în zona Malaia-Voineasa ……59

CONCLUZII ……………………………………………………70
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………….72

Teza de licenta - Turismul Rural in Romania - ID:01583 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. TURISMUL ÎN ROMÂNIA 5

1.1. Informaţii generale 5
1.2. Caracterizarea stării actuale a turismului românesc 7
1.3. Economia turismului românesc 8
1.3.1. Legislaţia 8
1.3.2. Legăturile turismului cu alte sectoare şi organisme 9
1.3.3. Percepţia ofertei turistice româneşti pe pieţele externe 10
1.3.4. Fonduri europene 12
1.3.5. Turismul rural, componentă a turismului românesc 14
1.3.5.1. Tipologie şi activităţi în turismul rural 14
1.3.5.2. Principalele aspecte ale turismului rural 18
1.3.5.3. Starea actuală a turismului rural românesc 23
1.3.5.4. Gospodăriile rurale, componentă a turismulul rural în România 26

CAPITOLUL II. SITUAŢIA ACTUALĂ A ECONOMIEI RURALE ROMÂNEŞTI 31
2.1. Caracteristicile socio-economice ale spatiului rural românesc 31
2.2. Agricultura şi spaţiul rural 38
2.3. Industrializarea mediului rural 39

CAPITOLUL III. INIŢIERERA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ÎN MEDIUL RURAL 42
3.1. Etape în procesul de implementare a abordării Leader 45
3.2. Leader în viitor: o abordare integrată 47

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ 49
4.1. Demararea unei activităţi turistice în zona Huşi 49
4.2. Analiza SWOT 54
4.3. Posibilităţi de extindere 58

CONCLUZII 59
ANEXA 1 61
BIBLIOGRAFIE 62

Teza de masterat - Noi concepte și programe de petrecere a vacanței în mediul rural - ID:01582 - Volum 93 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. SATUL MOLDOVENESC – CADRU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL

1.1. Concept și tipologia satului ca destinație turistică

1.2. Cadrul legislativ ca baza dezvoltării turismului rural

1.3. Implicarea autorităţilor publice în coordonarea activităţii de dezvoltare a vacanţei în mediul rural 

 

CAPITOLUL II. STUDIU COMPARATIV PRIVIND MODALITĂȚILE DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI STATELE UNIUNII EUROPENE

2.1. Caracteristica generală a turismului rural în statele Europene şi în Republica Moldova

2.2. Particularităţile petrecerei vacanţei în mediul rural

2.3. Programe europene şi a RM privind dezvoltarea turismului rural 

 

CAPITOLUL III. INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE PETRECERE A VACANȚEI ÎN MEDIUL RURAL

3.1.Noi concepte de petrecere a vacanţei in zona turistică "Orheiul Vechi”

3.2. Agropensiunea "Butuceni” ca bază a petrecerii vacanței în mediul rural în zona turistică "Orheiul Vechi”

3.3. Adoptarea mixului de marketing pentru creşterea fluxului de turiști în Agropensiunea "Butuceni” pe parcursul perioadei de vacanţă

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Dezvoltarea turismului rural în regiunea de Nord a Republicii Moldova - ID:01581 - Volum 78 pagini

Introducere .........5

 

CAPITOLUL I. Dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.........8

I.1. Promovarea turismului în regiunea de Nord prin intermediul artei populare......10

I.2. Rolul tradiţiilor în promovarea şi dezvoltarea turismului în Republica Moldova........12

I.3. Obiective turistice din regiunea de Nord şi rolul lor în dezvoltarea turismului: Peştera Bechir, Cetatea Farfuria Turcului, Suta de

movile....14


CAPITOLUL II. Rolul administraţiei locale în dezvoltarea şi promovarea turismului rural......18

II.1. Implicarea autorităţilor publice şi a comunităţii locale în coordonarea activităţii de turism.......18

II.2. Măsuri de stimulare a activităţii de turism rural în Republica Moldova....................................22


CAPITOLUL III. Organizaţii naţionale ce stimulează dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.

III.1. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală şi contribuţia sa în dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova.......28

III.2. Rolul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova în dezvoltarea turismului rural din regiunea de Nord.....35 

III.3. Importanţa Agenţiei pentru Administrarea Zonelor Turistice Naţionale în promovarea turismului în Republica Moldova….....38

STUDIU DE CAZ: Promovarea turismului rural în raionul Rezina, cu accentuarea localităţii Lalova .......43


Concluzii…………………………………………………….....…………….…63

Bibliografie…………………………………….…………………………….....65

Anexe…………………………………………….……………………………..67

Teza de licenta - Analiza Activitatii Turistice a Pensiunii Casa de Sub Stanca - ID:01580 - Volum 64 pagini

INTRODUCERE. 5

CAPITOLUL I ORGANIZAREA DESERVIRII TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE CAZARE ŞI ALIMENTARE DIN MEDIUL RURAL. 9
I.1. Caracteristica tehnologiilor de prestare a serviciilor  de cazare în pensiunile turistice  10
I.2. Rolul produselor alimentare ecologice pure în dezvoltarea turismului în mediul rural 16
I.3. Caracteristica serviciilor de agrement şi rolul lor în atragerea turiştilor în mediul rural 20
 
CAPITOLUL II.  ANALIZA ŞI PREZENTAREA CONSTRUCȚIILOR ŞI AMENAJĂRILOR RURALE  DIN ZONA TURISTICĂ  ORHEI 26
II.1. Analiza construcţiilor şi amenajărilor  din  complexului arheologic şi istoric  Orheiul Vechi pentru prezentarea potenţialului turistic. 27
II.2. Caracteristica  amenajărilor şi construcţiilor sectorului de cazare şi alimentare turistice din preajma complexului arheologic – istoric  Orheiul Vechi 32
II.3. Metode și tehnici de promovare a potențialului turistic pentru atragerea turiștilor în zona turistică Orheiul Vechi 35
 
CAPITOLUL III ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ A PENSIUNII „CASA DE SUB STÂNCĂ” ȘI ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR OFERITE DE PENSIUNE. 43
III.1. Analiza potenţialului ospitalier şi strategii de dezvoltare a sectorului de cazare a pensiunii 44
III.2. Caracteristica  serviciilor de alimentaţie  în pensiune şi rolul bucătăriei naţionale în atragerea turiştilor străini în mediul rural 48
III.3. Strategii de  promovarea  ofertelor pensiunii pe piața turistică  internă  şi internațională  52
 
CONCUZII ȘI PROPUNERI 59
BIBLIOGRAFIE.. 64
ANEXE  67

 

Teza de an - Factorii aparitiei si dezvoltarii fenomenului turistic - ID:01579 - Volum 45 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. FACTORII APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII FENOMENULUI TURISTIC

1.1. Sectorul turistic – caracteristici și evoluție

1.2. Evoluția turismului în perioada contemporană

1.3. Interacțiunea sectorului turistic cu alte sectoare 

 

CAPITOLUL II. DIMENIUNILE APARIȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII FENOMENULUI TURISTIC

2.1. Factorii de mediu înconjurător, factorii demografici

2.2. Factorii economici, factorii politici

2.3. Factorii socio-culturali și factorii psihologici 

 

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI

3.1. Dezvoltarea turismului pe plan internațional

3.2. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova

3.3. Consecințele dezvoltării turismului pe plan mondial 

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Teza de licenta - Managementul strategic în producerea și comercializarea serviciilor turistice la hotelul Villa Natali - ID:01578 - Volum 49 pagini

ABSTRACT……………………………...……………………………………………………….3

ANNOTATION……………………………………………………………………………..........4

LISTA FIGURILOR…………………………………………..………………………………...5

LISTA TABELELOR…………………….………………………………………………….….6

INTRODUCERE………………………………………………………………….……………..7


CAPITOLUL 1. ASPECTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC IN PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA SERVICIILOR ...10

1.1. Teoriile de baza privind managementul strategic in producerea si comercializarea serviciilor......10

1.2. Avantajele si limitele teoriilor si modelelor privind managementul strategic in producerea si comercializarea serviciilor turistice........14 

1.3. Directiile de dezvoltare a managementului strategic in servicii turistice.........................16

 

CAPITOLUL 2. APLICAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC IN PRODUCEREA SERVICIILOR TURISTICE LA HOTELUL VILLA NATALI ......21

2.1. Caracteristica generala a hotelului Villa Natali ................................................................21

2.2. Structura organizatorica si de prestare a serviciilor ........................................................24

2.3. Analiza mediului extern ................................................................................................16

2.4. Rezultatele activitatii hotelului Villa Natali si directii de perfectionare a acestuia .......35

 

CONCLUZII SI RECOMANDARI .........................................................................38

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................40

ANEXE .............................................................................................................42

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII

GRAFICUL CALINDARISTIC DE EXECUTARE A PROECTULUI/TEZEI DE LICENTA

FISA DE EVALUARE A PROIECTULUI DE LICENTA

Teza de licenta - Teorii Generale cu Privire la Managementul Hotelier - ID:01577 - Volum 121 pagini

Cap. 1 Teorii generale cu privire la managementul hotelier………3

Capacităţile de cazare în industria hotelieră, conţinut şi clasificare……………3

Funcţiile hotelurilor…………………………………………………………….....…….5

Piaţa serviciilor hoteliere……………………………………………………….....…….6

Managementul turismului tratat ca sistem……………………………………......……..7

Elaborarea strategiilor serviciilor hoteliere………………………………………….....13

Relaţiile manageri-subordonaţi într-un hotel………………………………….....…….18

Creativitatea şi inovativitatea în întreprinderile turistice………………….…….......….27

Preocupările managerilor pentru fidelizarea clientelei hotelurilor……………32

Tendinţe în evoluţia de cazare………………………………………………….......….38

 

 

Cap. 2 Plan pentru managementul serviciilor turistice la D.J.T. Brasov …....40

Serviciul de cazare hotelieră……………………………………………..…........…….51

Sarcinile personalului serviciului de cazare la Youth Hostel Predeal ……........…..….59

Reguli privind cazarea în hsotelul Youth Hostel Predeal .…………………...….…….66

Sistemul informaţional al activităţii unităţii de cazare turistică ...........................…….69


 

Cap. 3 Produsul turistic Youth Hostel Predeal - mixul de marketing……..65

Politica de produs…………………………………………………… ………...…….…67

Politica de preţ………………………………………………………………....…….….99

Strategia de distribuţie.......................................................106

Politica de promovare.......................................................111

Teza de licenta - Trasaturi ale managementului strategic in cadrul unui hotel - ID:01576 - Volum 90 pagini

INTRODUCERE .......4


CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A HOTELULUI MAJESTIC ............... 6

SCURT ISTORIC ............................................................................................7

CARACTERISTICI DE ANSAMBLU ALE HOTELULUI MAJESTIC ............................ 9

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ................................................................. 11

ANALIZA PIEŢEI ............................................................................................. 15

INDICATORII CIRCULAŢIEI TURISTICE .......................................................... 20

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI .................. 28


 

CAPITOLUL II – ELEMENTE TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC ....35

ELEMENTE TEORETICO – METODOLOGICE ALE SRATEGIILOR

ŞI MANAGEMENTULUI STRATEGIC ............................................................. 36

2.2. TIPURI DE STRATEGII MANAGERIALE ......................................................... 43

2.3. METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIILOR ..................................... 45

ROLUL STATEGIILOR DE MANAGEMENT în EFICIENŢA FIRMELOR ............... 50


 

CAPITOLUL III – DIAGNOSTICUL ACTIVITĂŢILOR HOTELULUI MAJESTIC ŞI STRATEGIA ADOPTATĂ ...52

3.1. ANALIZA-DIAGNOSTIC ÎN DEPARTAMENTELE HOTELULUI MAJESTIC .......... 53

3.1.1. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR .............................. 53

3.1.2. DIAGNOSTICUL JURIDIC ......................................................... 56

3.1.3. DIAGNOSTICUL COMERCIAL .................................................. 58

3.1.4. DIAGNOSTICUL TEHNIC .......................................................... 70

3.1.5. DIAGNOSTICUL SOCIAL (AL RESURSELOR UMANE) ................. 72

3.2. ABORDĂRI ACTUALE ALE STRATEGIEI ŞI MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN CADRUL HOTELULUI MAJESTIC .....76

 

 

 

CAPITOLUL IV – PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A STRATEGIILOR MANAGERIALE ÎN CADRUL HOTELULUI MAJESTIC .....86

FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A HOTELULUI MAJESTIC .......87

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A HOTELULUI MAJESTIC ..................................... 89


 

CONCLUZII GENERALE ................................................................94

ANEXE

BIBLIOGRAFIE


Teza de an - Analiza comparativa a industriei hoteliere in Republica Moldova si Romania - ID:01575 - Volum 48 pagini

Introducere.........3


 

Capitolul I. Generalităti privind industria hotelieră.................5 

1.1. Indusria hotelieră element al economiei mondiale..................5 

1.2. Definirea, corelatia si caracteristica termenilor: industria ospitalitătii, industria hotelieră, unitate de cazare, hotel.....9 

1.3 Structura organizatorică a unui hotel......................................12

1.4. Clasificarea unitătilor cu activitate hotelieră, categoriile si tipurile hotelurilor………15 

1.5. Standardele privind serviciile hoteliere……………………………………...17

 

Capitolul II. Prezentarea industriei hoteliere în lume, Republica Moldova si România......21 

2.1 Situatia actuală în domeniul industriei hoteliere la nivel mondial......21 

2.1.1 Începuturile industriei hoteliere...................................................21

2.1.2 Actualitatea activitatii hoteliere................................................ 22 

2.2 Prezentarea comparativă a industriei hoteliere a Republicii Moldova si României......29

 

Concluzii si propuneri..................................................................44

Bibliografie ................................................................................47

Anexe .......................................................................................49

Teza de licenta - Managementul eficient al serviciilor la hotelul Zarea - ID:01574 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR HOTELIERE

1.1. Definirea cadrului conceptual privind serviciile hoteliere

1.2. Principii de organizare și funcționare a unităților hoteliere

1.3. Analiza standardelor privind managementul serviciilor hoteliere 

 

CAPITOLUL II. PROIECT PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI SERVICIILOR LA HOTELUL "ZAREA”

2.1. Analiza industriei hoteliere din Republica Moldova

2.2. Caracteristica generală a activității hotelului "Zarea”

2.3. Managementul departamentului funcțional (front-office)

2.4. Managmentul departamentului operational (back-office) 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Managementul serviciilor hoteliere - ID:01573 - Volum 70 pagini

CUPRINS. 1
LISTA FIGURILOR.. 2
INTRODUCERE.. 3

CAP 1. TEORII GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR HOTELIERE   5
1.1 Firma şi serviciile. 5
1.1.1 Definiţie, caracteristici şi trăsături 5
1.1.2 Funcţiile şi funcţiunile firmei de afaceri 8
1.1.3 Abordarea sistemică a firmei 11
1.1.4 Serviciile. 13
1.1.5 Tipologia serviciilor 15
1.2 Definirea conceptului cheie : turism şi industria ospitalităţii 20
1.3 Forme ale activităţii hoteliere. 22
1.4 Definirea industriei ospitalităţii 23
1.5 Definirea afacerii hoteliere. 25
 
CAP 2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PENSIUNII  „CALSIC”. 28
2.1 Prezentarea generală a pensiunii 28
2.2 Structura organizatorică a pensiunii "Clasic”. 30
2.3 Operaţiile de front-office. 33
2.4 Operaţiile de back-office. 40
2.5 Planificarea activităţii pensiunii „Clasic”. 43
2.6 Comunicarea interdepartamentală şi motivarea angajaţilor din pensiunea „Clasic”. 45
2.6.1 Procesul şi tipurile de comunicare. 45
2.6.2 Comunicarea dintre departamentul de front-office îi celelalte departamente ale pensiunii 47
2.6.3 Motivarea angajaţilor 49
2.7 Procesul de recrutare şi instruire pentru furnizarea de ospitalitate din cadrul pensiunii „Clasic”  51
 
CAP 3. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A ACTIVITĂŢII. 54
 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 58
Anexe. 61
Bibliografie  70

Teza de licenta - Managementul Serviciilor Hoteliere in Baza Hotelului Codru - ID:01572 - Volum 66 pagini

1. Introducere ...........pag. 2

 

2. Capitolul I: Hotelul – element principal al industriei ospitalităţii

1.1. Dimensiunile activităţii hoteliere ............................................................. pag. 5

1.2. Modalităţi de organizare şi funcţionare a unităţilor hoteliere .................... pag.10

 

3. Capitolul II: Managementul activităţii hotelului „Codru”

2.1. Structura organizatorică a hotelului "Codru” ...........................................pag.15

2.2. Managementul departamentelor funcţionale (front-office)......................pag.19

2.3. Managementul departamentelor operaţionale (back-office) ...................pag. 29

 

4. Capitolul III: Strategii manageriale în perfecţionarea activităţii hotelului „Codru”

3.1. Mediul de marketing al unităţii hoteliere ................................................ pag. 36

3.2. Perspective de dezvoltare a hotelului "Codru” ....................................... pag. 44

 

5. Încheiere ............................................................................................pag. 52

6. Bibliografie ........................................................................................pag. 55

7. Anexe ................................................................................................pag. 57

Teza de licenta - Structura si rolul serviciilor la hotelul Flowers - ID:01571 - Volum 41 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRUCTURA ȘI ROLUL SERVICIILOR HOTELIERE

1.1. Structurile hoteliere în viziunea documentelor internaționale și naționale
1.2. Structurile serviciilor hoteliere
1.3. Avantajele și limitele activității hoteliere

CAPITOLUL II. PROIECT PRIVIND ANALIZA STRUCTURII ȘI ROLUL SERVICIILOR LA HOTELUL FLOWERS
2.1. Caracteristica generală a hotelului Flowers
2.2. Analiza mediului extern al hotelului Flowers
2.3. Analiza mediului intern a hotelului Flowers

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Comercializarea Produsului Hotelier - ID:01569 - Volum 35 pagini

Introducere........3

 

1. Produsul hotelier. Caracteristici şi particularităţi................... 4

1.2. Comportamentul personalului................................................ 9

2.1 Regulile generale de comportament..................................... 10

2.2 Vânzarea internă................................................................ 12

 

3. Stabilirea preţurilor şi tarifelor. Tarifele de cazare............... 16

 

4. Serviciul marketing vânzări.................................................. 21

4.1 Mijloacele de comunicaţie.................................................. 22

4.2 Activitatea de vânzare........................................................ 25

4.3 Fişierul clienţilor............................................................... 27

 

5. Comercializarea produsului hotelier în Republica Moldova 29

5.1 Cadrul legal prind circulaţia persoanelor străine pe teritoriul ... R.M.......29

5.2 Comercializarea produsului hotelier oferit de hotelul „Naţional”. .......30


Concluzii............................................................................... 33

Bibliografie........................................................................... 35

Teza de licenta - Rolul Barcelonei (Spania) in turismul cultural - ID:01567 - Volum 74 pagini

INTRODUCЕRЕ


CAPITOLUL I. DЕFINIRЕA CONCЕPTULUI DЕ TURISM CULTURAL

1.1. Concеptе și dеfiniții privind turismul cultural

1.2. Dеzvoltarеa turismului cultural pе plan mondial

1.3. Valorificarеa patrimoniului cultural al Spaniеi

 

CAPITOLUL II. VALORIFICARЕA POTЕNȚIALULUI TURISTIC CULTURAL ÎN BARCЕLONA

2.1. Еvaluarеa potеnțialului turistic cultural în Barcеlona

2.2. Patrimoniul cultural construit în Barcеlona

2.3. Analiza indicatorilor privind dеtеrminarеa turismului cultural în Spania în raport cu turismul cultural mondial 

 

CAPITOLUL III. TЕNDINȚЕ ȘI MOTIVAȚII PЕNTRU PRACTICARЕA TURISMULUI CULTURAL ÎN BARCЕLONA

3.1. Analiza infrastructurii turisticеîn Barcеlona

3.2. Circulația turistica în Barcеlona. Itinеrarii turisticе

3.3. Tеndințеactualе dе dеzvoltarе a turismului cultural în Barcеlona

  

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIЕ

ANЕXЕ

Teza de licenta - Promovarea Turismului Cultural in Europa de Sud-Vest - ID:01566 - Volum 103 pagini

INTRODUCERE.......4

 

CAPITOLUL I RAPORTUL TURISM - CULTURĂ

1.1 Aspecte culturale cu caracter turistic………………………………….…….8

1.2 Turismul factor de promovare al culturii...............................13

1.3 Rolul şi importanţa turismului cultural..................................19 

 

CAPITOLUL II OFERTA TURISMULUI CULTURAL ÎN EUROPA DE SUD-VEST

2.1 Zonarea turismului cultural în Europa de Sud-Vest.....................................27

2.2. Consideraţii privind oferta turistică culturală din ţările din S-V Europei........36

2.2.1. Portugalia..................................................................................................36

2.2.2. Spania.......................................................................................................42

2.2.3. Franţa........................................................................................................49

2.2.4. Italia..........................................................................................................56 

 

CAPITOLUL III MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A TURISMULUI CULTURAL DIN EUROPA DE SUD-VEST

3.1 Modalităţi de distribuire a ofertei de turism cultural...................................63

3.2 Posibilităţi de promovare a turismului cultural...........................................71 

 

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ: CIRCUIT TURISTIC EUROPEAN PROMOVAT DE S.C VISIT S.A

4.1. Prezentarea generală a turoperatorului S.C Visit S.A..................................81

4.1.1. Profilul companiei S.C VISIT S.A............................................................81

4.1.2. Structura organizatorică a S.C Visit S.A..................................................81

4.2 Promovarea circuitului turistic cultural în Europa de către S.C Visit S.A.....83

4.2.1 Prezentarea caracteristicilor programului turistic .....................................83

4.2.2 Programul turistic.....................................................................................84

4.3 Desfăşurarea programului.............................................................................87

4.4 Analiza de preţ a programului......................................................................96

 

Concluzii……………………………………………………………………....98

Bibliografie…………………………………………………………………..102

Teza de licenta - Proiect Marketing Turisitic - Barcelona - ID:01565 - Volum 100 pagini

Capitolul I. Descirrea destinatiei
1.1. Prezentare generala
1.2. Motivatie/factori care influenteaza si determina alegerea destinatiei

Capitolul II. Descrierea pietei
2.1. Identificarea pietei (tipuri de piata, starea cererii,mediu, concurenta, dimensiunile pietei,piata tinta)
2.2. Caracterizare profil si comportmament consumator
2.3. Segmentarea pietei (criterii,modalitati)

Capitolul III. Produsul turistic
3.1.Prestatari individuali/organizatori de voiaje/destinatia turistica
3.2.Mediul de marketing (micromediul)
3.3.Analiza SWOT pentru produs si agentie

Capitolul IV. Promovare
4.1.Reclama/Marketing direct
4.2.Promovarea vanzarilor
4.3.Relatii publice

Capitolul V. Pretul
5.1.Factori care influenteaza pretul
5.2.Strategia de pret
5.3.Nivelul pretului

Bibliografie

Teza de an - Prezentarea unei Destinatii Turistice - Barcelona - ID:01564 - Volum 26 pagini

Cap 1. Potenţialul turistic al Barcelonei…………………3


Cap 2. Infrastructura turistică………………………………11

2.1. Informaţii generale ………………………………………………………11

2.2 Capacitatea hotelieră……………………………………………………..11

2.3 Unităţi de alimentaţie…………………………………………………….12

2.4 Agenţii de turism……………………………………………………........12

2.5 Centre de informare turistică………………………………………13

 

 

Cap 3. Ocupaţia turistică………………………………………14

Cap 4. Profilul turistului …………………………………………15

Cap 5. Congrese, conferinţe şi vacanţe de stimulare…………18

Cap 6. Produse şi servicii turistice...………………………………18

Cap 7. Circulaţia turistică………………………………………………20

Cap 8. Pachete turistice şi agenţii de turism …………………22

 

Concluzii……………………………………………………………25

Bibliografie…………………………………………………………26