Teze de licență în domeniile turism/ industrie hotelieră; teze de master în turism și servicii hoteliere; proiecte de an, rapoarte de practică în Moldova.

Teza de licenta - Program de Marketing Pentru Agentia de Turism Terra Nova - ID: 01542 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE………………3

CAPITOLUL I: Scurta descriere a agentiei Terra Nova……..…6

CAPITOLUL II: Misiunea firmei ………………………7
 
CAPITOLUL III: Obiective generale propuse pentru anul 2008…8
3.1. Obiective calitative…………………..…………8
3.2. Obiective cantitative……………………….…..8
 
CAPITOLUL IV : Analiza mediului de marketing al firmei………..9
4.1. Analiza PEST……………………………………9
4.2. Piata……………………………………………..11
4.3. Concurenta…………………………………….21
4.4. Analiza SWOT…………………………………34
 
CAPITOLUL V: Obiective specific de marketing……36
5.1. Obiective calitative…………………………..36
5.2. Obiective cantitative…………………………36
 
CAPITOLUL VI: Strategii de marketing propuse…….37
6.1. Strategia de piata……………………………37
6.2. Strategia de pret……………………………..38
6.3. Strategia de produs…………………………39
6.4. Strategia de promovare…………………….42
 
CAPITOLUL VII : Activitatile relevante pentru implementarea planului de marketing…………44
CAPITOLUL VIII : Bugetul alocat activitatilor de marketing…..49
CAPITOLUL IX : Monitorizarea si controlul planului de marketing…………50

Concluzii…………………………………………………………………53
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….54

Teza de an - Managementul Agentiei de Turism SC Travel House International SRL - ID: 01541 - Volum 30 pagini

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII 1
S.C. Travel House International S.R.L 1
1.1. Scurt istoric 1
1.2. Organizare si functionare 1
1.3. Piata agentiei de turism 4
1.3.1.Oferta 4
1.3.2. Clientii 5
1.3.3. Concurenta 7

Capitolul 2. Managementul agentiei de turism S.C. Travel House International S.R.L 9
2.1. Funcţiile managementului în cadrul agenţiei de turism 9
2.2. Premizele care influenţează asupra managementului firmei turistice 9
2.3. Sistemul de management al agenţiei de turism 10
2.4. Conceptul şi factorii deciziei manageriale 10
2.4.1. Tipologia deciziilor manageriale 11
2.4.2. Etapele procesului decizional 12
2.4.3. Rolul informaţiei în procesul de luare a deciziei 13
2.5. Structura departamentelor operationale în cadrul S.C. Travel House International S.R.L: 14
2.6. Structura departamentelor functionale în cadrul S.C. Travel House International S.R.L: 20

Capitolul 3. Strategiile agentiei de turism S.C. Travel House International S.R.L 21
3.1. Strategii de segmentare a pietei turistice 21
3.1.1. Notiunea de strategie si tactica 21
3.1.2. Planificarea si implementarea strategiei de segmentare 22
3.2. Strategii de comercializare a produselor turistice elaborate de agentia de turism 24
3.3. Stabilirea preţurilor la produsele turistice 26
3.4. Alternative strategice de stabilire a preţurilor 28

BIBLIOGRAFIE 29

Teza de masterat - Agentiile de turism - ID: 01540 - Volum 110 pagini

INTRODUCERE.. 2


CAPITOLUL 1. AGENŢIA DE TURISM – PRINCIPALUL INTERMEDIAR ÎNTRE PRESTATORII ŞI BENEFICIARII DE SERVICII TURISTICE.. 4
1.1. Rolul turismului în dezvoltarea economiei 4
1.2. Categorii de prestatori din turism.. 7
1.2.1 Unităţile de cazare. 8
1.2.2 Unităţile de transport 9
1.2.2.1 Transporturile aeriene. 10
1.2.2.2 Transporturi turistice rutiere, feroviare şi navale. 14
1.2.3 Băncile. 17
1.3 Comportamentul de cumpărare al turiştilor 19

 

CAPITOLUL 2. TIPOLOGIA AGENŢIILOR DE TURISM ŞI PROFILUL ACTIVITĂŢII LOR.. 24
2.1 Concepte privind agenţia de turism.. 24
2.1.1 Agenţiile de turism tour-operatoare. 30
2.1.2 Agenţiile de turism virtuale. 32
2.2 Agenţiile de turism independente şi reţelele de agenţii 36
2.2.1 Tipuri de reţele de agenţii 37
2.2.2 Avantajele şi inconvenientele reţelelor de agenţii de turism.. 41
2.3 Profilul acţiunilor turistice organizate de agenţiile de turism din România. 44
  
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA AGENŢIEI DE TURISM FIRST CLASS. 48
3.1 Înfiinţare, statut şi evoluţie. 48
3.2 Organizarea agenţiei First Class Turism.. 55
3.3 Operaţiunile agenţiei First Class Turism.. 58
3.3.1 Conceperea şi comercializarea pachetelor turistice. 58
3.3.2 Documentele ce trebuiesc predate turistului la vânzarea serviciilor turistice. 63
3.4.  Oferta de pachete a agenţiei First Class Turism.. 67

 

CAPITOLUL 4. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE AGENŢIEI FIRST CLASS TURISM... 74
4.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. 74
4.2 Analiza ratelor de rentabilitate. 81 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 87  

BIBLIOGRAFIE   108 

ANEXE.. 92
Anexa nr. 1  - Cerere de înscriere în Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism ca membru actic non IATA   92
Anexa nr. 2  Cerere de rezervare. 93
Anexa nr. 3 Contractul de prestări turistice. 94
Anexa nr. 4  Voucher – ul 97
Anexa nr. 5 :  Bon de comandă. 99
Anexa nr. 6: Exemple de chestionare. 102
Anexa nr. 7 : Alte anexe. 105

Teza de licenta - Posibilitati de promovare si dezvoltare a turismului balnear in R. Moldova - ID: 01538 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. TURISMUL BALNEAR – COMPONENTĂ MAJORĂ A TURISMULUI

1.1. Scurt istoric al apariției și dezvoltării turismului balnear

1.2. Caracteristicile turismului balnear contemporan

1.3. Rolul turismului balnear în structura turismului naţional

 

CAPITOLUL II. POTENȚIALUL BALNEAR AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Resursele turismului balnear

2.2. Baza materială (cazare, alimentaţie)

2.3 Caracteristici de stațiuni balneare

2.4. Potenţialul de tratament 

 

CAPITOLUL III. EVALUAREA MODALITĂȚII DE VALORIFICARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI BALNEAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1. Program de dezvoltare

3.2. Amenajarea căilor de acces și a obiectivelor balneare

3 3. Direcţii de restructurare a potenţialului de cazare şi restaurare

3.4. Politica de promovare a produsului turistic balnear

3.5. Programe de protecţie a mediului şi a obiectivelor turistice balneare în R. Moldova.

 

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Perspectivele Dezvoltarii Turismului Balnear in Romania - ID: 01537 - Volum 63 pagini

INTRODUCERE………1

CAPITOLUL 1 – Consideraţii generale privind turismul balnear………2

1.1. Turismul balnear – aspecte teoretice………………………………………2
1.2. Particularităţi ale turismului balnear……………………………………….5
1.3. Factorii naturali de cură………………………………………………………6

CAPITOLUL 2 – Experienţa internaţională şi naţională privind turismul balnear .....10

2.1. Turismul balnear mondial – destinaţii turistice……………………………..10
2.2. Turismul balnear în România……………………………………………….13

CAPITOLUL III – Dezvoltarea turismului balnear în staţiunea Pucioasa….….…...26
3.1. Potenţialul natural şi antropic…………………………………………….…27
3.2. Analiza echipamentelor şi circulaţiei turistice………………………………31
3.3. Direcţii de valorificare a potenţialului turistic balnear……………………...33

CONCLUZII…………………………………………………………………………39 BIBLIOGRAFIE………….…………………………………………………….……40 ANEXE………………………………………………………………………………42 -

Teza de an - Strategii de dezvoltare a turismului din Republica Moldova - ID: 01536 - Volum 36 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. PARTICULARITĂŢILE STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A TURISMULUI NAŢIONAL

1.1. Evoluţia dezvoltării turismului în Republica Moldova
1.2. Rolul strategiilor de dezvoltarea durabilă a Turismului în R.Moldova
1.3. Principiile şi obiectivele turismului durabil

CAPITOLUL II. CARACTERISTICI, DEFICIENŢE ŞI DIRECŢII STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN R. MOLDOVA
2.1. Rolul transportului şi structurilor de cazare în dezvoltarea turismului din Republica Moldova
2.2. Analiza formelor de turism care contribuie la dezvoltarea turismului
2.3. Dezvoltarea turismului prin intermediul relatiilor publice

CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI ASUPRA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DE VEST A REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Direcţii de dezvoltare a turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova
3.2. Premise şi condiţii ale dezvoltării turismului în zona transfrontalieră de vest a Republica Moldova

Concluzii si recomandari
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Forme de Turism - ID: 01535 - Volum 91 pagini

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND TURISMUL, FORMELE DE TURISM ŞI GEOGRAFIA TURISMULUI

1.1 Consideraţiuni generale privind turismul

1.2 Clasificarea turismului după criterii

1.3 Caracterizarea unor forme moderne de turism

1.4 Noţiuni definitorii privind geografia turismului

1.5 Interacţiunea dintre formele turismului şi mediul geografic 

 

CAPITOLUL II. DIVERSITATEA GEOGRAFICĂ A FORMELOR DE TURISM

2.1 Turismul de litoral şi dependenţa sa de mediul geografic

2.2 Tendinţe actuale ale cererii şi motivaţiei în turismul montan

2.3 Ramificaţia geografică a turismului balnear

2.4 Turismul cultural – formă de valorificare a resurselor antropice

2.5 Evoluţia în timp şi în spaţiu a turismului rural 

 

CAPITOLUL III. FORME DE TURISM PRACTICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1 Turismul vitivinicol

3.2 Turismul rural

3.3 Turismul de sănătate şi frumuseţe

3.4 Turismul cultural

3.5 Turismul cinegetic

  

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Dezvoltarea Turismului Balnear in Statiunea Calimanesti prin Prisma SC Sind Romania SRL Sucursala Caciulata - ID: 01534 - Volum 95 pagini

INTRODUCERE……2  
 
CAP. I – Turismul balnear – referinţe teoretice şi dezvoltarea acestuia........7
1.1. Consideraţii generale despre turismul balnear…………………………7
1.2. Tendinţe în evoluţia turismului balnear……………………………...…11
1.3. Relaţia turism balnear – turism de sănătate…………………………….20  
 
CAP. II - POTENŢIALUL TURISTIC AL STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA……26
2.1. Scurt istoric al zonei…………………………………………………………..26
2.2. Cadrul natural ……...…………………………………………………………29
2.3. Oferta turistică ………………………………………………………………..32
2.4. Baza tehnico-materială………………………………………………………..45  
 
CAP.III - CIRCULAŢIA TURISTICĂ………………………………………60
3.1. Forme de turism…………………………………………………………60
3.2. Indicatori de cuantificare a circulaţiei turistice…………………….……66
3.3. Profilul turiştilor din staţiunea Călimăneşti-Căciulata..............................68
3.4.Programe turistice………………………………………………………78  
 
CAP. IV – DEZVOLTAREA  TURISMULUI  ÎN STAŢIUNE PRIN PRISMA  S.C. SIND.  ROMÂNIA S.R.L.SUCURSALA  CĂCIULATA …82
4.1. Prezentarea a S.C. SIND ROMÂNIA S.R.L. SUCURSALA  CACIULATA..82
4.2. Echipamentul turistic…………………………………………………………85
4.3. Oferta de servicii turistice…………………………………………………….86
4.4. Strategii de dezvoltare a turismului în staţiune ...................................88  
 
Concluzii.............................................................................................93 Bibliografie.........................................................................................95

Teza de licenta - Turismul in Europa de Vest - ID: 01533 - Volum 50 pagini

Introducere

Capitolul 1. Dezvoltarea turismului in Europa de Vest

1.1 Caracteristica generala a dezvoltarii turistice in Europa de Vest
1.2 Factorii de dezvoltare a turismului in Europa de Vest
1.3 Starea actuala a turismului in Europa de Vest
1.4 Tendintele privind dezvoltarea turismului in Europa de Vest

Capitolul 2. Franta
2.1 Caracteristica generala a Frantei .
2.2 Destinatii turistice de importanta mondiala in Franta . Caracteristica lor .
2.3 Turismul montan si de litoral in Franta . Caracteristica .
2.4 Parisul si obiectivele sale de importanta turistica mondiala .

Concluzii
Anexa
Bibliografie

Teza de an - Strategii de dezvoltare a turismului montan romanesc - ID: 01532 - Volum 29 pagini

1. Introducere

1.1 Aspecte ale cererii si motivatiei in turismul montan
1.2 Motivatii si practici

2. Oferta turismului montan al Romaniei
2.1. Potentialul turistic: analiza cantitativa si calitativa
2.1.1 Potentialul turistic natural
2.1.2 Potentialul turistic antropic
2.2 Evaluarea si ierarhizarea resurselor turistice

3. Amenajarea turistica a zonei montane
3.1 Conceptii si strategii de amenajare si de dezvoltare a turismului montan
3.1.1 Conceptia franceza
3.1.2 Conceptia austriaca
3.1.3 Conceptia Cehiei si a Slovaciei
3.1.4 Conceptia norvegiana
3.1.5 Conceptia suedeza
3.1.6 Conceptia Bulgariei
3.1.7 Conceptia iugoslava
3.2 Realizari in Romania

4. Directii de dezvoltare a turismului romanesc
4.1 Directii de dezvoltare a turismului romanesc
4.2 Planul strategic pe termen lung
4.2.1 Politica nationala de turism, obiective si strategie
4.2.2 Politica turistica
4.2.3 Obiectivele generale ale turismului
4.2.4 Strategia turismului
4.3 Strategii de dezvoltare a turismului montan romanesc

Teza de licenta - Rolul Frantei in turismul montan, studiu comparativ statiunea Courchevel si statiunea Chamonix - ID: 01531 - Volum 71 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPȚII ȘI PRINCIPII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI MONTAN MONDIAL

1.1. Concepte și evoluție a turismului montan
1.2. Tendințe și direcții de dezvoltare a turismului montan

CAPITOLUL II. EVALUAREA TURISMULUI MONTAN ÎN FRANȚA
2.1. Caracteristica generală a Franței
2.2. Analiza activității turistice în Franța. Evoluție și perspective
2.3. Potențialul turistic montan și valorificarea acestuia
2.4. Evaluarea cererii și ofertei la produsul turistic montan

CAPITOLUL III. STUDIU COMPARATIV DINTRE STAȚIUNEA COURCHEVEL ȘI CHAMONIX
3.1. Analiza complexă a stațiunii Chamonix
3.2. Prezentarea comparativă a stațiunii Courchevel
3.3. Direcţiile perfecționării stațiunilor Chamonix și Courchevel și impactul acestor strategii

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Locul Turismului in Economia Frantei - ID: 01530 - Volum 28 pagini

1. PREZENTAREA GENERALĂ A FRANȚEI 3
1.1. Date generale 3
1.2. Poziţia geografica 3
1.3. Mediul natural 4
1.4. Mediul politic 6
1.5. Mediul social 7
1.6. Mediul economic 8

2. POTENȚIALUL TURISTIC 9
2.1. Resurse turistice 9
2.2. Resurse turistice naturale 10
2.3. Atracţii turistice antropice 11

3. PRINCIPALELE FORME DE TURISM PRACTICATE IN FRANȚA 13
3.1. Formele de turism 13
3.2.Turismul cultural 14
3.3 Turismul rural 14

4. PREZENTAREA OFERTEI TURISTICE DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV SI CALITATIV 16
4.1. Unitati de cazare 16
4.1.1. Unităţi de alimentaţie publică 17
4.1.2. Unităţi de agrement 18
4.1.3. Capacitate de cazare 20
4.2. Tour Operatori 20
4.3. Companii aeriene 20

5. INDICATORII CIRCULAȚIEI TURISTICE 21
5.1. Numar turişti 21
5.3. Durata medie a sejurului 23

6. LOCUL TURISMULUI IN ECONOMIA FRANȚEI 24
6.1. Ponderea turismului în PIB 24
6.2. Ponderea în ocuparea forţei de muncă 25
6.3. Incasări valutare din turism 26
6.4. Indicatorii efectelor economice 27

Teza de an - Destinatia Turistica - Franta - ID: 01529 - Volum 27 pagini

Capitolul 1 . Elemente de cadru general

Capitolul 2 . Istoria

Capitolul 3 . Situația economică

Capitolul 4 . Populația și Demografia

Capitolul 5 . Mediul Politic

Capitolul 6 . Mediul Cultural

Capitolul 7 . Mediul Natural

Capitolul 8 . Resurse turistice antropice

Capitolul 9 . Baza tehnico-materială turistică

Capitolul 10 . Activitatea turistică

Capitolul 11 . Organizarea activitatii de turism în Franța

Capitolul 12 . Relațiile Turistice ale Franței cu Romania

Teza de masterat - Caracteristici si Perspective de Dezvoltare Turistica in Zona Montana in Romania - ID: 01528 - Volum 133 pagini

INTRODUCERE………6
Zona montană: zonă turistică de bază a României…………6

 

CAPITOLUL I. TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICĂ……………………………....9
1.1. Locul şi rolul turismului în economie…………………………………………………….....9
1.2. Funcţiile turismului şi ale turismului montan………………………………………...........14
1.2.1. Funcţia economică şi culturală a turismului…………………………………………..14
1.2.2. Rolul turismului în dezvoltarea zonelor montane…………………………………......17
1.3. Forme de turism. Turismul montan………………………………………………………..18
1.3.1. Locul turismului montan în economia locală şi naţională………………………….....20
1.3.2. Tendinţe în evoluţia turismului pe plan mondial……………………………………...21
1.3.2.1. Repere istorice, tendinţe şi mecanisme în formarea fluxurilor turistice………..21
1.3.2.2. Fluxuri turistice spre şi din România…………………………………………...24
1.3.2.3. Turismul internaţional şi comerţul mondial…………………………………....27
1.3.3. Motivaţii şi practici ale turismului montan….………………………………………..29

 

CAPITOLUL II. OFERTA ŞI CEREREA TURISMULUI MONTAN AL ROMÂNIEI….35
2.1. Oferta turismului montan al României…………………………………………………….35
2.1.1. Potenţialul turistic al zonei montane………………………………………………….35
2.1.1.1. Potenţialul turistic natural………………………………………………………37
2.1.1.2. Potenţialul turistic antropic……………………………………………………..46
2.1.1.3. Resurse turistice – evaluare şi ierarhizare……………………………………...50
2.1.1.4. Legea muntelui…………………………………………………………………51
2.1.2. Echiparea turistică a zonei montane…………………………………………………..54
2.1.2.1. Echipamente de cazare şi alimentaţie…………………………………………..54
2.1.2.2. Dotări pentru agrement…………………………………………………………55
2.1.3. Infrastructura generală………………………………………………………………...59
2.1.4. Forme de turism specifice zonei montane………………………………………….....59
2.2. Cererea turistică în zona montană………………………………………………………....60
2.2.1. Dimensiunile, structura şi dinamica cererii turistice în zona montană………………..61
2.2.2. Indicatorii circulaţiei turistice…………………………………………………………64

 

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI MONTAN ÎN ROMÂNIA…………67
3.1. Turismul şi dezvoltarea strategică………………………………………………………....67
3.2. Concepţia de dezvoltare a turismului montan la nivel macroeconomic…………………...70
3.3. Amenajarea turistică a zonelor montane………………………………………………......73
3.4. Direcţii şi strategii de promovare şi dezvoltare a produsului turistic montan……………..76

 

CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI ECOTURISMUL ÎN ZONA MONTANĂ………86
4.1. Dezvoltarea durabilă a zonelor montane: concepte, principii şi acţiuni…………………...86
4.1.1. Conceptul de dezvoltare durabilă şi ecoturism………………………………………..86
4.1.2. Direcţii şi principii în dezvoltarea durabilă a zonelor montane…………………….....89
4.2. Consideraţii generale referitoare la dezvoltare durabilă şi ecoturism……………………..94
4.2.1. Perspectivele dezvoltării durabile a turismului românesc…………………………….95
4.2.2. Obiectivele dezvoltării durabile a turismului românesc………………………………98
4.2.3. Ecoturismul – model de valorificare durabilă a resurselor turistice…………………..99
4.3. Protecţia mediului. Parcuri naţionale în zona montană…………………………………..101
4.3.1. Dezvoltare durabilă şi ecoturism în zonele protejate...……………………………...102
4.3.2. Impactul ecologic şi încercările de armonizare a turismului montan cu mediul natural…………104
4.3.2.1. Dimensiuni ale impactului asupra mediului natural…………………………..104
4.3.2.2. Aspecte privind gestiunea impactului ecologic……………………………….106
4.3.3. Parcul naţional – un mijloc de gestionare a impactului ecologic al turismului……...106
4.4. Spre un turism „verde” în zona montană………………………………………………....107

 

CAPITOLUL V. STAŢIUNEA TURISTICĂ MONTANĂ – NUCLEUL DERULĂRII ŞI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII DE TURISM…….110
5.1. Concepte, tipologie……………………………………………………………………….110
5.2. Principii de proiectare şi dezvoltare a staţiunilor montane……………………………….112
5.2.1. Principii ale proiectării unei staţiuni montane……………………………………….112
5.2.2. Determinarea capacităţilor de primire a staţiunii şi corelarea dimensiunilor echipamentelor sale…...…114
5.3. Principalele staţiuni din zona montană din România…………………………………….116
5.4. Disfuncţionalităţi în activitatea staţiunilor montane……………………………………...127

 

CONCLUZII………………129
Concluzii teoretice……………129
Concluzii empirice……………131
Propuneri…………………133
BIBLIOGRAFIE…………135

Teza de licenta - Amenajare Turistica Montana - ID: 01527 - Volum 57 pagini

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 7
1.1 Turismul și dezvoltarea strategică. 7
1.2 Turismul într-o viziune de marketing. 7
1.3 Rolul, importanța și conceptul de amenajare turistică. 7
1.4 Forme de turism.. 8
1.5 Concepții și strategii de amenajare și de dezvoltare a turismului montan. 9

CAPITOLUL 2. TURISMUL MONTAN PE PLAN GLOBAL.. 13
2.1 Experiența internațională în domeniu. 13
2.2 Oferta actuală a stațiunilor montane. 14
2.3 Principii de proiectare și dezvoltare a stațiunilor montane. 15
2.4 Factorii de succes ai unei stațiuni montane; atractivitatea stațiunii 17

CAPITOLUL 3. TURISMUL MONTAN ÎN ROMÂNIA.. 19
3.1 Politica montană. 19
3.2 Oferta turismului montan în România și potențialul turistic. 20
3.3 Programe și forme de turism practicate. 24
3.4 Dimensiunile și structura cererii turistice în zona montană. 24
3.5 Amenajarea, organizarea și dezvoltarea spațiului turistic montan de dominanță "Albă” în România  26

CAPITOLUL 4. AMENAJAREA TURISTICĂ MONTANĂ A ORAȘULUI PIATRA NEAMȚ.. 29
4.1 Metodologia cercetării 29
4.2 Piatra Neamț - date generale. 30
4.3 Patrimoniul turistic – Potențialul turistic natural și antropic. 31
4.4 Analiza SWOT. 41
4.5 Strategii de amenajare turistică montană. 44
4.6 Proiecte în cadrul dezvoltării economice și turismului 48

CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE.. 54

 

Teza de licenta - Rolul transportului aerian in dezvoltarea turismului (pe ţară “Franţa) - ID:01526 - Volum 84 pagini

Introducere…………4

 


Capitolul I: Locul transportului aerian in turism si consideraţii teoretice privind interdependenţa relaţiei dintre turism şi transporturile aeriene.
1.1. Concepte şi definiţii uzuale în transporturile aeriene ………7
1.2. Scurt istoric al transporturilor aeriene ……………………………….10
1.3. Forme de prestaţii folosite în traficul turistic aerian …………12
1.3.1. Cursele charter ……………………………………………………………..12
1.3.2. Cursele de linie …………………………………………………………….15
1.4. Aspecte privind evoluţia transporturilor turistice aeriene …………………...16 

1.5. Sisteme de rezervare folosite in activitatea transporturilor aeriene……...…...18

1.6. Rolul si importanta transportului aerian in dezvoltarea activitatii turistice.......20

 

Capitolul II: Transportul aerian – componenta a transportului internaţional

2.1. Originea si dezvoltarea transportului aerian internaţional........22

2.2. Transporturile aeriene – o componenta a transportului internaţional........23

2.3. Clasificarea serviciilor de transport aerian...............................................24

2.4. Asociaţia Internaţională a Transporturilor Aeriene…………………………...32

2.4.1. Convenţii şi reglementări internaţionale…………………………………...34


Capitolul III: Serviciile de transport aerian in Franta

3.1. Mijloacele de transport utilizate de turiştii francezi şi străini, în perioada 2006-2011......39

3.1.1. Fluxuri turistice emiţătoare ………………………………………39

3.1.2. Fluxuri turistice receptoare ………………………………………………...42

3.2. Evoluţii ale transportului aerian în Franta …………………………………...45

3.2.1. Evoluţia traficului de pasageri în perioada 2006-2011 ………45

3.2.2. Evoluţia mişcărilor de aeronave în perioada 2006-2011 …46

3.3. Traficul de pasageri din Franta 2006-2011…………………………….48

3.4. Aeroportul International Charles De Gaulle………………………………..52

3.5. Compania aeriana AIR FRANCE…………………………………………...56

 

Concluzii...........................................................................65

Bibliografie.......................................................................67

Anexe .................................................................................69

Teza de an - Consideratii generale cu privire la rolul transportului aerian in dezvoltarea turismului - ID: 01525 - Volum 32 pagini

Introducere.............3


Capitolul I: Locul transportului aerian in turism.......6

1.1.Rolul si importanta transportului aerian in dezvoltarea activitatii turistice.......6

1.2.Transportul aerian – caracteristici specifice.................................8

 

Capitolul II: Transportul aerian – componenta a transportului international......10

2.1. Originea si dezvoltarea transportului aerian international........10

2.2. Transporturile aeriene – o componenta a transportului international......12

2.3. Clasificarea serviciilor de transport aerian...............................13

 

Capitolul III: Serviciile de transport aerian in Republica Moldova.....16

3.1. Tendinte de evolutie a transportului turistic aerian in Republica Moldova..........................19

3.2. Administratia de Stat a Aviatiei Civile in R.M. Analiza situatiei actuale a Aviatiei Civile.......21


Concluzii.............................................................27

Anexe ..................................................................29

Bibliografie.........................................................32

Teza de licenta - Evaluarea oportunitatilor de extindere a segmentelor de acoperire in scopul cresterii competitivitatii agentiei turistice „Trapeza Tour” S.R.L. - ID:01524 - Volum 80 pagini

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ELABORĂRII POLITICII DE DISTRIBUȚIE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ

1.1. Delimitări conceptuale a distribuției în activitatea turistică

1.2. Determinanții, conținutul și procesul elaborării politicii de distribuție a produselor și serviciilor turistice 

 

CAPITOLUL II. STUDIUL OPORTUNITĂȚILOR DE EXTINDERE A REȚELEI DE DISTRIBUȚIE AGENȚIEI DE TURISM „TRAPEZA TOUR” S.R.L. LA NIVEL NAȚIONAL

2.1. Prezentarea generală a agenției de turism „Trapeza Tour” S.R.L.

2.2. Analiza dezvoltării socio-economice a raionului/oraşului Cahul

2.3. Identificarea oportunităților de extindere în orașul Cahul 

 

CAPITOLUL III. PROIECTAREA POLITICII DE DISTRIBUȚIE A AGENȚIEI DE TURISM TRAPEZA TOUR” S.R.L. PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE PIAȚĂ

3.1. Diagnosticul de marketing al sistemului de distribuție al produselor turistice la „TRAPEZA TOUR” S.R.L.

3.2. Formularea obiectivelor politicii de distribuție pentru strategia extensivă de piață

3.3. Elaborarea strategiilor de distribuție pentru noile obiective strategice de piață 

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Teza de licenta - Strategiile de Distributie ale Agentiei de Turism Utilizand Comertul Electronic - ID: 01523 - Volum 47 pagini

Preambul

Capitolul I. PREZENTAREA COMPANIEI MAGEST TURISM S.R.L

1.1 Istoricul companiilor Magest Trade & Travel S.R.L. şi Magest Turism S.R.L
1.2. Structura organizatorică a agenţiei Magest Turism S.R.L
1.3. Resursele umane ale companiei Magest Turism S.R.L
1.4. Serviciile turistice, destinaţii, politica tarifară, programul de fidelizare al companiei Magest Turism S.R.L

Capitolul II. STRATEGIILE DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE ALE AGENŢIEI MAGEST TURISM UTILIZÂND COMERŢUL ELECTRONIC
2.1. Internetul şi comerţul electronic
2.2. Analiza SWOT a comerţului electronic de produse şi servicii turistice în cadrul agenţiei Magest Turism
2.3. Modalităţile şi canalele de distribuţie a produselor şi serviciilor turistice aplicate de agenţia Magest Turism
2.4. Distribuţia produselor şi serviciilor turistice oferite de către agenţia Magest Turism prin sistemul electronic Amadeus

Capitolul III. IMPACTUL COMERŢULUI ELECTRONIC ASUPRA PERFORMANŢELOR AGENŢIEI MAGEST TURISM ŞI PROPUNERI PRIVIND EXTINDEREA ACESTUIA PENTRU VÂNZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR TURISTICE OFERITE
3.1. Impactul distribuţiei şi vânzării produselor turistice şi serviciilor prin website-ul agenţiei asupra performanţelor companiei Magest Turism
3.2. Propuneri privind extinderea comerţului electronic pentru distribuţia şi vânzarea produselor şi serviciilor turistice în cadrul agenţiei Magest Turism

Concluzii
Bibliografie
Anexe
Anexa 1 . www.Magest.ro
Anexa 2 . Model contrat cu turistul publicat pe situl www.magest.ro
Anexa 3 . www.amadeus.net
Anexa 4. GTA by Travelport