Teza de licenta - Răspunderea juridico-civilă a funcționarilor publici - ID:06226 - Volum 66 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE ……………2
INTRODUCERE…………4

CAPITOLUL I. NOȚIUNEA ȘI PARTICULARITĂȚILE CARACTERISTICE RĂSPUNDERII CIVILE A FUNCȚIONARULUI PUBLIC

1.1. Conceptul și noțiunea răspunderii juridice civile a funcționarului public............................. 9
1.2. Tipurile și formele răspunderii juridice civile a funcționarului public……......................... 16
1.3. Particularitățile răspunderii juridice civile a funcționarului public.......................................23

CAPITOLUL II. TEMEIURILE SURVENIRII RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
2.1. Premisele atragerii la răspundere juridico-civilă a funcționarului public …………….…. 29
2.2. Modalitățile de reparare a prejudiciului cauzat de un funcţionar public……………………38
2.3. Temeiurile și condițiile răspunderii juridice civile a funcţionarului public comunitar ........47

CAPITOLUL III. PROCEDURA ȘI CONSECINȚELE ATRAGERII LA RĂSPUNDERE CIVILĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC DIN PRIMĂRIA CUPCINI, r. EDINEȚ. STUDIU DE CAZ
3.1. Rolul includerii în fișa de post a temeiurilor răspunderii civile a funcționarului public din Primăria Cupcini, r. Edineț……51
3.2. Procedura atragerii la răspundere civilă a funcționarului public (studiu practic)………..….53

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI…………………………………57
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………59
ANEXE……………………………………………………………63
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII