Teza de master - Realizarea principiului eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova - ID:06233 - Volum 78 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 11

1.1 Analiza modului de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale în Republica Moldova 11
1.2 Identificarea şi analiza comparativă a principiilor de bază a autonomiei locale 21

II. MECANISMELE DE RESPECTARE A PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 31
2.1 Fundamentarea legală a principiului eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea autonomiei locale 31
2.2 Importanţa şi condiţiile realizării principiului eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 42
2.3 Efectele şi manifestarea principiului eligibilităţii asupra autorităţilor administraţiei publice locale în coraport cu mandatul oferit de către comunitatea locală 47

III. MANIFESTAREA PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII ÎN DREPTUL COMPARAT 52
3.1 Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale în unele state europene 52
3.2 Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Stalele Unite ale Americii 58
3.3 Studiu de caz asupra aplicării principiului eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale din municipiul Chişinău 61

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 69
BIBLIOGRAFIE 71
ANEXE 76
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 78