Teza de licenta - Dezvoltarea administrației publice locale în Republica Moldova - ID:06235 - Volum 63 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

Introducere

Capitolul 1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Capitolul 2. FUNDAMENTAREA EXPERIENȚEI UE ÎN ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Capitolul 3. SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ORGANELOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA NIVELUL