Teza de licenta - Managementul proiectelor de investiții la nivelul administrației publice locale - ID:06236 - Volum 27 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE .............................................5
LISTA ABREVIERILOR .............................11
INTRODUCERE .......................................12


Capitolul I. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND INVESTIȚIILE ȘI MANAGEMENTUL INVESTIȚIONAL ÎN PROIECTELE DE INVESTIȚII LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
1.1. Conceptul de investiții și abordările managementului investițional.
1.2. Activitatea investițională ca factor al competitivității și dezvoltării durabile a întreprinderilor locale
1.3. Climatul investițional și activitatea investițională a întreprinderilor locale
1.4. Concluzii la Capitolul I

Capitolul II. CREȘTEREA COMPETITIVĂTĂȚII ÎNTREPRINDERILOR LOCALE PRIN IMPLEMENTAREA BUNELOR PRACTICI (ÎN BAZA MATERIALELOR DIN DOMENIUL ENERGIEI)
2.1. Confruntarea principalilor actori din piața energetică mondială
2.2. Situația actuală a pieței de energie din Republica Moldova sub aspectul proiectelor de investiții la nivelul administrației publice locale
2.3. Considerente cu privire la piața locală de energie din perspectiva legislativă
2.4. Concluzii la Capitolul II

Capitolul III. STRATEGII ŞI POLITICI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
3.1. Politici și inițiative pentru crearea unui mediu investiţional favorabil
3.2 Rolul determinant al politicilor pro-active de atragere a investițiilor
3.3 Analiza tendințelor investiționale în activitatea întreprinderilor locale
3.4. Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI