Teza de master - Asigurarea drepturilor omului în sistemul penitenciar - ID:06237 - Volum 111 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE 2
ANNOTATION 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI PRIVIND ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI

1.1. Analiza noțiunii și a elementelor generale ale drepturilor omului 11
1.2. Cercetarea evoluției juridice a drepturilor omului 16
1.3. Fundamentarea impactului CtEDO asupra respectării drepturilor omului în RM 21
1.4. Delimitarea instrumentelor juridice şi dimensiunilor de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare 26
Concluzii la capitolul I 31

CAPITOLUL II. ELEMENTE SPECIFICE ALE SISTEMULUI PENITENCIAR
2.1. Analiza generală a sistemului penitenciar al Republicii Moldova 32
2.2. Cercetarea regimurilor de detenție a persoanelor în penitenciarele din RM 38
2.3. Prezentarea teoretică a clasificării condamnaților în penitenciare 43
2.4. Aspecte ale aplicării forței fizice, armei de foc și mijloacelor speciale de către angajații sistemului penitenciar 49
2.5. Delimitarea și cercetarea mecanismelor de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție în RM 55
Concluzii la capitolul II 59

CAPITOLUL III. ASPECTE ALE ASIGURĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN SISTEMUL PENITENCIAR
3.1. Cercetarea mecanismului de reformă a sistemului penitenciar în raport cu asigurarea drepturilor omului 60
3.2. Analiza asistenței medicale în sistemul penitenciar prin prisma respectării drepturilor omului. 65
3.3. Determinarea dreptului la muncă în sistemul penitenciar din Republica Moldova 71
3.4. Identificarea mecanismelor de asigurare a securității în mediul penitenciar ca element fundamental al drepturilor omului 76
3.5. Prezentarea accesului la educație în confomitate cu standardele CEDO a deținuților din sistemul penitenciar al Republicii Moldova 82
Concluzii la capitolul III 88

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ PRIVIND ASIGURAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN SISTEMUL PENITENCIAR DIN REPUBLICA MOLDOVA 89
Concluzii la capitolul IV 97

CONCLUZII GENERALE 98
BIBLIOGRAFIE 10