Teza de master - Managementul serviciului vamal al Republicii Moldova - ID:06239 - Volum 80 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL VAMAL

1.1. Obiectul de studiu şi definirea managementului organizațional
1.2. Concepte și definiții de bază ale managementului vamal
1.3. Principiile operaționale ale managementului vamal

CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
2.1 Analiza managementului al Serviciului Vamal
2.2 Provocări și oportunități în managementul Serviciului Vamal
2.3 Practica internațională asupra managementului Serviciului Vamal al Republicii Moldova

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI SERVICIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
3.1. Metode de îmbunătățire a managementului Serviciului Vamal
3.2. Modernizarea Serviciului Vamal prin dezvoltarea Sistemelor electronice
3.3. Progresele înregistrate ale Serviciului Vamal cu UE

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE