Teza de master - Noi tendințe ale dezvoltării regionale în Republica Moldova - ID:06240 - Volum 82 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

I. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALĂ

1.1. Concepte și obiective de bază ale dezvoltării regionale
1.2. Principiile dezvoltării regionale
1.3. Indicatori și metode utilizate în analiza economică regională

II. DEZVOLTAREA REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PARTICULARITĂȚI ȘI REALIZĂRI
2.1. Cadrul legal și instituțional al dezvoltării regionale în Republica Moldova
2.2. Analiza dinámică a indicatorilor macroeconomici sub aspect regional
2.3. Particularităţile dezvoltării regionale în Republica Moldova

III. TENDINȚE DE EFICIENTIZARE A REZVOLTĂRII REGIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. CAZUL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD
3.1. Practici de dezvoltare regională în țările Uniunii Europene aplicabile în Republica Moldova
3.2. Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională
3.3. Căi de eficientizare a dezvoltării regionale în sudul Republicii Moldova

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII