Teza de licenta - Controlul social al administraţiei publice - implicaţii asupra standardelor democratice în procesul administrativ - ID:06241 - Volum 67 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

I. CONTROLUL SOCIAL AL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE: REPERE GENERAL-TEORETICE 7

1.1 Controlul – principalul mijloc de asigurare a legalităţii şi democratismului în administraţia publică 7
1.2 Necesitatea organică şi noţiunea controlului social al administraţiei publice 12
1.3 Tipologia formelor de control social al administraţiei publice 17

II. INSTRUMENTELE CONTROL SOCIAL AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 24
2.1 Cadrul legal privind formele de implicare a societăţii civile în procesul controlului social 24
2.2 Participarea cetăţenească ca formă de realizare a controlului social: esenţă, costuri şi beneficii 32
2.3 Rolul procedurii prealabile ca mod de control social al legalităţii activităţii administraţiei publice de către cetăţeni 38

III. RELAŢIA DINTRE CONTROL ŞI RESPONSABILITATE A ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 44
3.1 Oportunitatea şi efectele acţiunilor de control social. Studiu de caz 44
3.2 Perspectivele controlului social în condiţiile digitalizării administraţiei publice 52

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 59
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE 66