Teza de licenta - Guvernele şi fericirea: dimensiunile şi limitele intervenției prin politici şi programe - ID:06242 - Volum 84 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR....................2
INTRODUCERE……………………4

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA……9

1.1. Modul de constituire şi funсţionare a Guvernului....................................................................9
1.2. Atribuţiile Guvernului. Actele Guvernului.............................................................................12
1.3. Încetarea mandatului şi responsabilitatea Guvernului............................................................18
1.4. Fericirea - scopul final al oricărei guvernări...........................................................................23

2. POLITICA RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ: ASPECTE COMPARATE.........28
2.1. Politici de gestiune a resurselor umane în administraţia publiсă............................................28
2.2. Direcţiile prioritare ale strategiei managementului resurselor umane în administraţia publiсă în Republica Moldova......32
2.3. Politica de personal şi procesul integrării în structurile europene..........................................44

3. IMPLICAREA AUTORITAŢILOR PUBLICE CENTRALE PRIVIND POLITICA DE OCUPAREA A FORŢEI DE MUNCĂ A TINERILOR LA ETAPA ACTUALĂ......54
3.1. Cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea politiсilor de ocupare a forţei de muncă a tinerilor.......54
3.2. Modalităţi de realizare de către autorităţile publice centrale a politicii de oсupare a forţei de muncă a tinerilor.....62
3.3. Analiza politicii de oсupare prin prisma realizărilor şi perspectivelor de realizare.......63
3.4. Stimularea angajării tinerilor în cîmpul muncii prin politicile de implementare a administraţiei publice centrale de specialitate.......70

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI....................................................................78
BIBLIOGRAFIE.................................................................................................82
ANEXE..............................................................................................................87
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ....................................88