Teza de licenta - Actualități și perspective privind organizarea și funcționarea APL - ID:06243 - Volum 66 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

1.1. Noțiunea, elementele specifice și principiile de organizare și funcționare ale administrației publice locale 8
1.2. Cercetare sub aspecte comparate a sistemelor de APL din spațiul Uniunii Europene 18

CAPITOLUL II. PERSPECTIVE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
2.1. Dezvoltarea și valorificarea resurselor umane în administrația publică prin motivare și stimulare a creativității 24
2.2. Abordarea managementului strategic în administrația publică ca element profesionist de conducere 30
2.3. Metode de consolidare a administrației publice locale prin asigurarea bunei guvernări, a autonomiei locale și a descentralizării 37

CAPITOLUL III. SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ORGANELOR APL LA NIVELUL SATULUI PERVOMAISCOE (HÎNCEȘTI)
3.1. Analiza generală a activității administrației publice locale la nivelul s. Pervomaiscoe 45
3.2. Modalități de dezvoltare a administrației publice locale la nivelul s. Pervomaiscoe 50

CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 61