Teza de master - Rolul autorităților administrației publice în asigurarea protecție muncii în Republica Moldova - ID:06245 - Volum 86 pagini


 Categoria : Administrare Publica  Download gratuit :

ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ROLUL AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEII PUBLICE ÎN ASIGURAREA PROTECȚIEI MUNCII

1.1.Delimitări conceptuale ale atribuțiilor autorităților administrației publice în asigurarea protecției muncii...10
1.2. Evoluția atribuțiilor autorităților administrației publice în asigurarea protecției muncii…. 21

CAPITOLUL II. DIMENSIUNI ADMINISTRATIVE ÎN ASIGURAREA PROTECȚIEI MUNCII
2.1. Cadrul legal de reglementare al activității autorităților administrației publice în domeniul protecției muncii .28
2.2. Direcțiile de activitate ale autorităților administrației publice centrale în asigurarea protecției muncii 34
2.3. Direcțiile de activitate ale autorităților administrației publice locale în asigurarea protecției muncii 42
2.4. Oportunități de fortificare ale activităților autorităților administrative publice în asigurarea protecției muncii 49

CAPITOLUL III. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
3.1. Analiza principalelor direcții de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii în asigurarea protecției muncii 56
3.2. Perspective privind activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în asigurarea protecției muncii 65

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 75
BIBLIOGRAFIE 78
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 86