Echipa noastră este specializată în elaborarea tezelor de master la administrare publică, teza de licență în administrația publică și referate de profil administrativ.

Teza de master - Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării APL - ID:05209 - Volum 97 pagini

ABREVIERI..............3
INTRODUCERE.........4
 
CAPITOLUL I. Conceptul dezvoltării durabile a comunităţii: aspecte general-metodologice.......8

1.1 Fundamentarea conceptului de dezvoltare durabilă...........8
1.2 Delimitarea termenului de colectivitate locală – aspecte naţionale şi internaţionale 9
1.3 Responsabilitatea şi atribuţiile autorităţilor publice din Republica Moldova în dezvoltarea durabilă a comunităţilor.....17 
 
CAPITOLUL II. Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării factorului administrative de nivel local...25 
2.1 Rolul creşterii economice şi implicarea autorităţilor APL în dezvoltara comunităţilor.......25
2.2 Rolul parteneriatului public-privat în dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale 33
2.3 Îmbunătăţirea situaţiei ecologice în contextul politicilor dezvoltării durabile la nivel local......44
 
CAPITOLUL III. Direcţiile prioritare de dezvoltare durabilă în Republica Moldova în contextul intenţiilor de aderare a ţării la Uniunea Europeană. Studiu de caz raionul Soroca......56 
3.1 Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova - condiţie a eficientizării dezvoltării durabile.....56
3.2 Dezvoltarea rurală: direcţie distinctă în cadrul extinderii politicilor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova...64
3.3 Aspecte ale dezvoltării durabile a raionului Soroca la etapa actuală........... 67 
 
CONCLUZII................80
BIBLIOGRAFIE...........86
ADNOTARE................89
ANNOTATION.............90
ANEXE 91

Teza de licenta - Rolul sectorului public în asigurarea calității serviciilor publice - ID:05208 - Volum 73 pagini

Introducere………3 

Capitolul I. Aspecte generale ale sectorului public și a serviciilor publice

1.1 Definirea și prezentarea generală a sectorului public .……7
1.2 Modalitățile de funcționare a sectorului public …………………12
1.3 Conceptul și particularitățile serviciilor publice …………………17
1.4 Delimitarea și clasificarea serviciilor publice………………………22 

Capitolul II. Identificarea rolului sectorului public în materia asigurării serviciilor publice
2.1 Aspectele parteneriatului sectorului public cu cel privat………………28
2.2 Modalitatea de gestionare și garantare a serviciilor publice………34
2.3 Atribuția sectorului public față de serviciile publice prin garantarea calității…….40
2.4 Managementul public în coraport cu serviciile publice……43 

Capitolul III. Reflectări practice asupra impactului Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare asupra serviciilor publice (în baza stagiului de practică)
3.1 Delimitarea subdiviziunilor Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare și a activității aferente ei……49
3.2 Identificarea serviciilor publice oferite de către subdiviziunile Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare ……55
 
Concluzii…………………60
Bibliografie……………62
Anexe

Referat - Metode de Gestiune a Serviciilor Publice - ID:05206 - Volum 11 pagini

Nota introductiva

I. Definirea serviciului public………3
II. Caracteristicile serviciilor publice…………3
III. Principiile de organizare si functionare aleserviciilor…. 4
IV. Metode de gestiune a serviciilor publice……5

· Gestiunea directa
· Gestiunea delegata
· Gestiunea semidirecta 
 
V. Concesionarea serviciilor publice…7
 
Opinii personale………9
BIBLIOGRAFIE…………10