Reguli privind organizarea și elaborarea tezei de master și tezei de licență


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Susţinerea tezei de master sau licență este o condiţie obligatorie pentru finalizarea studiilor la universitate. Fiecare student are parte de susţinerea unui conducător de teză ştiinţific în elaborarea lucrării de master sau licență, care activează, de regulă, în cadrul universității. Conducătorul de teza de diplomă poate fi un profesor universitar, lector universitar, conferenţiar universitar sau laborant, cu grad ştiinţific de doctor habilitat, doctorat în ştiinţe şi persoane ce deţin calificativul de master. Tema la diploma de licență şi conducătorul ştiinţific sunt aprobate în termen de până la 6 luni după decizia de înmatriculare de către Consiliul ştiinţific al Universității.
 
 
Perioada de elaborare a tezei de master cuprinde următoarele etape:
  • Pregătirea generală, formularea tematicii pentru studiul de master (de ex. cercetarea de marketing)
  • Prezentarea temei tezei, actualităţii, scopului, obiectivelor, materialelor şi metodelor propuse pentru cercetare 
  • Publicarea rezultatelor studiului de master prin cel puţin 2 articole ştiinţifice, bazate pe analiza literaturii la tema tezei şi pe rezultatele cercetărilor proprii.
  • Presusţinerea rezultatelor cercetării de marketing efectuate. În cadrul presusţinerii studentul va prezenta obligatoriu materialele primare şi va arăta veridicitatea rezultatelor studiului efectuat. Rezultatul presusţinerii se apreciază cu calificativul: „admis”, „respins”, care se notează în evaluarea individuală a studentului. În cazul obţinerii calificativului „respins”, se va ajunge la susţinerea repetată a lucrării de master.Susţinerea publică a tezei de master. La susţinere studentul va prezenta teza de master copertată şi Rezumatul tezei (1 pagină) inclusiv şi forma electronică a acestora.
 
Lucrarea de licență model trebuie să fie prezentată pentru recenzie cel puţin cu o lună înainte de susţinerea publică. Recenzenţii sunt numiţi de către Consiliul ştiinţific al Universității. În cazul avizului negativ asupra licenței, studentul are dreptul să retragă teza pentru redactarea la comandă a lucrării de master conform obiecţiilor prezentate. Susţinerea repetată va avea loc conform deciziei Consiliului ştiinţific al Universității. Neîndeplinirea uneia din etapele punctului de mai sus poate fi considerată drept condiţie de a nu permite susţinerea tezei de master sau tezei de licență.