Rolul și importanța tezei de doctorat în Republica Moldova


Categoria : Blogoteze 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Părerile privind importanța studiilor doctorale s-au schimbat semnificativ în ultimii ani în lume. Chiar dacă gradul științific este oferit în continuare în urma prezentării unei cercetări riguroase, sub formă de teză de doctor, drept rezultat principal al studiilor doctorale este recunoscut absolventul de doctorat – o persoană care a dobîndit un anumit mod de gîndire și competențe respective ca urmare a cercetărilor efectuate. Astfel, standardele europene în biomedicină și științele medicale stipulează că programul doctoral trebuie să conducă la asigurarea doctoranzilor cu competențe care vor permite acestora să devină un cercetător calificat, adică un savant capabil să efectueze o cercetare independentă, responsabilă, în conformitate cu principiile unor bune practici din cercetare. 

Noul act de reglementare a studiilor doctorale în Republica Moldova stipulează ca finalitate a studiilor, formarea competențelor profesionale necesare, cognitive și de cercetare în domenii de specialitate, precum și a unor competențe transversale. Ele includ 8 competențe profesionale specifice domeniului și se referă în special la cunoașterea acestuia, capacitatea de rezolvare a problemelor, stăpînirea metodelor și tehnicilor de cercetare, abilitățile de documentare, elaborarea și valorificarea lucrărilor științifice, managementul proiectelor, precum și 10 competențe transversale, care se referă prioritar la cunoștințele de management (a resurselor, a carierei, a riscului, a drepturilor de proprietate intelectuală etc.), competențele de comunicare în domeniu, inclusiv în limbi de circulație internațională, abilitățile de relaționare socială, calitățile de conducere, capacitățile de antreprenoriat. 

Pînă în 2015, evaluarea tezelor în Republica Moldova s-a desfășurat în conformitate cu Regulamentul atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare și a actelor normative subsecvente ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). Aceste documente nu au prevăzut diferențierea tezelor de doctorat în funcție de calitatea lor, deși această idee este vehiculată de mai mult timp în cadrul instituției. În prezent, la evaluarea tezelor sunt admise doar două opțiuni – aprobat și respins. 

Există însă un instrument de selectare a celor mai bune teze pe domenii – concursul „Teza de doctorat de excelență a anului”, organizat de către CNAA începînd cu anul 2010. În cadrul acestuia sunt premiate, pe fiecare din următoarele 3 domenii – științe socio-umane; științe reale și tehnice; științe ale naturii și vieții – cîte o teză de doctor habilitat și cîte 3 teze de doctor (de gradul I, II și III). 

Susținerea tezei de doctorat în Republica Moldova prevede evaluarea acesteia în cadrul următoarelor etape: catedră/laborator – seminar (două în cazul tezei de doctor habilitat) – CNAA (formarea Consiliului științific specializat de susținere a tezei – CȘS) – CȘS – CNAA (confirmarea deciziei CȘS, în cazul tezelor de doctorat, și conferirea gradului, în cazul tezelor de doctor habilitat). Comisia de atestare a CNAA aprobă conferirea gradului științific doar dacă există evaluări pozitive a tezei la toate aceste etape. Majoritatea etapelor respective includ evaluarea conform unor fișe care conțin un set de criterii și o grilă de acordare a punctajului: formularul evaluării tezei de către seminarul de profil / comisia de problemă, formularul evaluării de către comisia de experți a CNAA la etapa de formare a CȘS, formularul evaluării de către consultantul CNAA la etapa de formare a CȘS, formularul evaluării de către comisia de experți a CNAA la etapa de confirmare / conferire a gradului, formularul evaluării de către consultantul CNAA la etapa de de confirmare / conferire a gradului. În plus, pentru tezele selectate la concursul „Teza de doctorat de excelență a anului” există încă două formulare de evaluare: de către Comisia de experți a CNAA și de către Comitetul de concurs. 

Aceste formulare sunt diferite și evaluează în principal teza de doctorat (unele și corectitudinea actelor, pentru a verifica respectarea reglementărilor). Însă calitatea evaluărilor și, respectiv, a produsului finit – tezei, nu este, după părerea noastră, pe măsura numărului etapelor și formularelor în vigoare. 

În acest sens, aplicarea cu bună credință a metodologiei elaborate, de atribuire a calificativelor, oferă o variantă de răspuns la aceste întrebări. În opinia noastră, ea poate să orienteze studiile doctorale din Republica Moldova spre atingerea obiectivelor urmărite de către doctoratul modern – obținerea unor competențe utile pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere în urma procesului de învățare prin cercetare.

De asemenea puteți verifica site-ul www.infoteze.com ca fiind Nr.1 în elaborarea tezelor la comandă. Această echipă adăugă frecvent noi sfaturi și soluții cu privire la elaborarea cu succes a lucrărilor de diplomă!