Teza de doctor - Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale - ID:04836 - Volum 222 pagini


Categoria : Blogoteze / Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, rusă, engleză) ........5
Lista tabelelor ............................................8
Lista figurilor...............................................10
Lista abrevierilor ........................................10

INTRODUCERE ..........11
1. CONTEXTUL TEORETIC AL EVOLUȚIEI PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE .......22

1.1. Istoricul conceptului de paradigmă .................................................................23
1.2. Parcurs și orientări prioritare în definirea inteligenței emoționale în plan internațional .....30
1.3. Paradigma inteligenței emoționale în cercetările pedagogice din Italia.........................48
1.4. Concluzii la capitolul 1 .........63

2. CONTRIBUȚII ALE PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE DIN PEDAGOGIA ITALIEI LA DEZVOLTAREA PEDAGOGIEI CULTURII EMOȚIONALE
2.1. Paradigma inteligenței emoționale în raport cu alte paradigme afirmate în pedagogia contemporană: paradigma pedagogiei psihologice, paradigma managementului clasei de elevi, paradigma curriculumului........65
2.2. Tendințe ale valorificării paradigmei inteligenței emoţionale în România la nivelul reformei sistemului de învățământ (idealul educației umaniste și scopurile generale ale educației democratice) și la nivelul procesului de învățământ ..................................................................86
2.3. Modelul de valorificare a paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei ........ 97
2.4. Concluzii la capitolul 2 .......114

3. AFIRMAREA PRAXIOLOGICĂ A PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE DIN PEDAGOGIA ITALIEI ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Cercetarea experimentală a specificului promovării paradigmei inteligenței emoţionale din Italia în România și R. Moldova ...116
3.2. Valori comparate ale aplicării în România a Modelului de valorificare a paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei cu deschideri pentru consolidarea pedagogiei culturii emoționale .....124
3.3. Experiența Republicii Moldova de promovare a modelului educației bazată pe inteligență emoțională .......141
3.3. Concluzii la capitolul 3 .........147

CONCLUZII GENERALE ȘI SUGESTII METODODLOGICE ........148
Bibliografia ..........151
ANEXE